Съобщение

Тази актуализация вече не е налична. За да отстраните проблемите, които са описани в тази статия, инсталирайте най-новата актуализация на Microsoft Office от следната статия в Microsoft:

Последни актуализации за версии на Office, които използват Windows Installer (MSI)

В тази статия е описан актуализацията KB2883054 за Microsoft SharePoint Server 2013, която е издадена на 9 септември 2014. Тази актуализация включва подобрения в стабилността и производителността.

Проблем, който актуализацията разрешава

  • Поправя някои проблеми с локализацията на езика "китайски (традиционен, Тайван)".

Повече информация

Тази актуализация съдържа файловете, които са изброени в таблиците по-долу.64-bitCoreserver-x-none. msp информация за файла

Име на файл

Версия на файл

Размер на файла

Дата

Време

256_icdocset.gif

Не е приложимо

3 448

12-Aug-2014

01:55

256_icvidset.gif

Не е приложимо

1 833

12-Aug-2014

01:55

A.jpg

Не е приложимо

104 271

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

106 430

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

111 440

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

117 008

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

122 065

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

138 308

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

150 463

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

154 269

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

156 944

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

178 613

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

216 902

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

220 237

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

307 139

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

51 524

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

57 308

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

60 306

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

60 571

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

60 690

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

64 584

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

64 657

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

65 089

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

66 065

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

68 340

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

73 910

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

73 977

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

78 114

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

82 431

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

86 029

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

86 843

12-Aug-2014

01:56

A.jpg

Не е приложимо

93 539

12-Aug-2014

01:56

Accountjoiner.dll

4.0.2450.51

199 328

12-Aug-2014

01:57

Add.aspx

Не е приложимо

12 238

12-Aug-2014

01:56

Addgallery.xap

Не е приложимо

400 740

12-Aug-2014

01:56

Addnavigationlinkdialog.aspx

Не е приложимо

8 762

12-Aug-2014

01:55

Admapropertypages.dll

4.0.2450.51

223 912

12-Aug-2014

01:57

Advanceddialog.aspx

Не е приложимо

6 732

12-Aug-2014

01:56

Advanceddialog.js

Не е приложимо

3 129

12-Aug-2014

01:56

Ajaxtoolkit.debug.js

Не е приложимо

312 093

12-Aug-2014

01:55

Ajaxtoolkit.js

Не е приложимо

132 784

12-Aug-2014

01:55

Allitems.aspx

Не е приложимо

2 810

12-Aug-2014

01:55

Allitems.aspx

Не е приложимо

2 811

12-Aug-2014

01:55

Allitems.aspx

Не е приложимо

3 211

12-Aug-2014

01:56

Allitems.aspx

Не е приложимо

3 452

12-Aug-2014

01:55

Allitems.aspx

Не е приложимо

3 453

12-Aug-2014

01:55

Alternatecss.aspx

Не е приложимо

6 000

12-Aug-2014

01:55

Alternatemediaplayer.xaml

Не е приложимо

35 633

12-Aug-2014

01:55

Antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

15 464

12-Aug-2014

01:56

Areanavigationsettings.aspx

Не е приложимо

29 382

12-Aug-2014

01:55

Articleleft.aspx

Не е приложимо

4 456

12-Aug-2014

01:55

Articlelinks.aspx

Не е приложимо

4 014

12-Aug-2014

01:55

Articleright.aspx

Не е приложимо

4 457

12-Aug-2014

01:55

Aspctrl.aspx

Не е приложимо

1 453

12-Aug-2014

01:56

Aspctrl.js

Не е приложимо

41 394

12-Aug-2014

01:56

Assetedithyperlink.aspx

Не е приложимо

9 757

12-Aug-2014

01:55

Assetimagepicker.aspx

Не е приложимо

23 440

12-Aug-2014

01:55

Assetpickers.js

Не е приложимо

67 590

12-Aug-2014

01:55

Assetportalbrowser.aspx

Не е приложимо

13 699

12-Aug-2014

01:55

Audit.xlsx

Не е приложимо

13 526

12-Aug-2014

01:55

Auditcustomquery.ascx

Не е приложимо

11 027

12-Aug-2014

01:55

Auditcustomquery.ascx

Не е приложимо

11 153

12-Aug-2014

01:55

Auditsettings.ascx

Не е приложимо

3 518

12-Aug-2014

01:55

Auditsettings.ascx

Не е приложимо

3 593

12-Aug-2014

01:55

Auditsettings.aspx

Не е приложимо

16 446

12-Aug-2014

01:55

Auditsettings.aspx

Не е приложимо

16 530

12-Aug-2014

01:55

B.jpg

Не е приложимо

105 110

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

119 665

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

124 826

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

142 097

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

143 994

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

147 476

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

208 939

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

220 692

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

242 919

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

296 515

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

323 554

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

349 302

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

50 355

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

51 327

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

56 322

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

57 826

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

64 657

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

64 923

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

65 184

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

68 406

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

69 476

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

78 688

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

83 334

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

85 543

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

89 871

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

92 195

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

95 602

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

98 677

12-Aug-2014

01:56

B.jpg

Не е приложимо

98 938

12-Aug-2014

01:56

Barcodeglobalsettings.ascx

Не е приложимо

1 472

12-Aug-2014

01:55

Barcodeimagefromitem.aspx

Не е приложимо

309

12-Aug-2014

01:55

Barcodesettings.ascx

Не е приложимо

1 398

12-Aug-2014

01:55

Bargensettings.ascx

Не е приложимо

1 522

12-Aug-2014

01:55

Baseitems.aspx

Не е приложимо

2 810

12-Aug-2014

01:55

Baseitems.aspx

Не е приложимо

3 452

12-Aug-2014

01:55

Berlin.master

Не е приложимо

28 631

12-Aug-2014

01:55

Big_button.js

Не е приложимо

1 987

12-Aug-2014

01:56

Blankwebpartpage.aspx

Не е приложимо

5 341

12-Aug-2014

01:55

Bodymenu.js

Не е приложимо

702

12-Aug-2014

01:56

Bulkwrktaskhandler.aspx

Не е приложимо

8 368

12-Aug-2014

01:55

Bulkwrktaskhandler.aspx

Не е приложимо

8 402

12-Aug-2014

01:55

Bulkwrktaskip.aspx

Не е приложимо

2 221

12-Aug-2014

01:55

Button.js

Не е приложимо

5 444

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

100 340

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

102 513

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

103 865

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

110 883

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

132 119

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

133 845

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

148 847

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

220 464

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

244 081

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

246 149

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

247 961

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

302 744

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

49 273

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

50 490

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

51 530

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

53 982

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

63 391

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

65 672

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

68 598

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

69 128

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

73 255

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

73 763

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

77 445

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

83 970

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

84 883

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

88 289

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

88 728

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

89 436

12-Aug-2014

01:56

C.jpg

Не е приложимо

89 648

12-Aug-2014

01:56

Catalogarticle.aspx

Не е приложимо

6 359

12-Aug-2014

01:55

Catalogconfiguration.aspx

Не е приложимо

17 873

12-Aug-2014

01:55

Catalogwelcome.aspx

Не е приложимо

6 509

12-Aug-2014

01:55

Category.aspx

Не е приложимо

17 572

12-Aug-2014

01:55

Cdsourcestatus.aspx

Не е приложимо

5 764

12-Aug-2014

01:55

Changesitemasterpage.aspx

Не е приложимо

14 205

12-Aug-2014

01:55

Cmicarabicwordbreaker.dll

15.0.4454.1000

138 336

12-Aug-2014

01:54

Cmscore.resx

Не е приложимо

100 349

12-Aug-2014

01:55

Cmssitemanager.js

Не е приложимо

28 681

12-Aug-2014

01:55

Colorpicker.js

Не е приложимо

8 803

12-Aug-2014

01:56

Colorpicker_menu.js

Не е приложимо

2 948

12-Aug-2014

01:56

Colorpickerhsvdialog.js

Не е приложимо

23 345

12-Aug-2014

01:56

Columndefaults.aspx

Не е приложимо

10 243

12-Aug-2014

01:55

Columnfiltering.ascx

Не е приложимо

442

12-Aug-2014

01:55

Communityreputationsettings.aspx

Не е приложимо

36 857

12-Aug-2014

01:56

Communitysearchredirector.aspx

Не е приложимо

1 039

12-Aug-2014

01:56

Config.js

Не е приложимо

107

12-Aug-2014

01:56

Configdb.dll

4.0.2450.51

1 665 688

12-Aug-2014

01:57

Configureresulttype.aspx

Не е приложимо

16 846

12-Aug-2014

01:55

Connectorph.dll

15.0.4609.1000

296 128

12-Aug-2014

01:55

Contactuscontroldialog.aspx

Не е приложимо

6 407

12-Aug-2014

01:56

Contactuscontroldialog.aspx.js

Не е приложимо

6 281

12-Aug-2014

01:56

Container.js

Не е приложимо

2 019

12-Aug-2014

01:56

Containerpicker.dll

4.0.2450.51

51 880

12-Aug-2014

01:57

Contentfollowing.debug.js

Не е приложимо

26 135

12-Aug-2014

01:55

Contentfollowing.js

Не е приложимо

11 413

12-Aug-2014

01:55

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Не е приложимо

5 346

12-Aug-2014

01:55

Contextmenu.js

Не е приложимо

1 250

12-Aug-2014

01:56

Control_searchresults.html

Не е приложимо

30 364

12-Aug-2014

01:55

Control_searchresults.js

Не е приложимо

32 069

12-Aug-2014

01:55

Control_state.js

Не е приложимо

1 542

12-Aug-2014

01:56

Controlmenu.js

Не е приложимо

2 049

12-Aug-2014

01:56

Controls.js

Не е приложимо

588

12-Aug-2014

01:56

Controls.js

Не е приложимо

708

12-Aug-2014

01:56

Core.dialogs.js

Не е приложимо

22 473

12-Aug-2014

01:56

Core.js

Не е приложимо

82 522

12-Aug-2014

01:56

Core.menus.js

Не е приложимо

306

12-Aug-2014

01:56

Core.state.js

Не е приложимо

2 238

12-Aug-2014

01:56

Core.table.js

Не е приложимо

31 913

12-Aug-2014

01:56

Core.utils.js

Не е приложимо

9 381

12-Aug-2014

01:56

Crawledproperty.aspx

Не е приложимо

18 047

12-Aug-2014

01:55

Crawllatency.aspx

Не е приложимо

22 412

12-Aug-2014

01:55

Crawllogurlexplorer.aspx

Не е приложимо

29 500

12-Aug-2014

01:55

Createdocsetversion.aspx

Не е приложимо

8 318

12-Aug-2014

01:55

Createdocsetversion.aspx

Не е приложимо

8 411

12-Aug-2014

01:55

Createpage.aspx

Не е приложимо

18 659

12-Aug-2014

01:56

Createpage.aspx.js

Не е приложимо

4 761

12-Aug-2014

01:56

Createwikipage.aspx

Не е приложимо

3 488

12-Aug-2014

01:56

Csexport.exe

4.0.2450.51

43 672

12-Aug-2014

01:57

Cssearch.dll

4.0.2450.51

129 688

12-Aug-2014

01:57

Cstwrkflip.aspx

Не е приложимо

4 460

12-Aug-2014

01:55

Cstwrkflip.aspx

Не е приложимо

5 000

12-Aug-2014

01:55

Ctdmsettings.aspx

Не е приложимо

11 329

12-Aug-2014

01:55

Cuioverride.css

Не е приложимо

775

12-Aug-2014

01:56

Curatedrolluppage.aspx

Не е приложимо

5 321

12-Aug-2014

01:55

Current.aspx

Не е приложимо

2 751

12-Aug-2014

01:56

Customcolorpickerdialog.aspx

Не е приложимо

20 971

12-Aug-2014

01:56

Customcolorpickerdialog.aspx.js

Не е приложимо

22 316

12-Aug-2014

01:56

Customcssdialog.aspx

Не е приложимо

5 622

12-Aug-2014

01:56

Customcssdialog.js

Не е приложимо

784

12-Aug-2014

01:56

Customizereport.aspx

Не е приложимо

10 151

12-Aug-2014

01:55

Customizereport.aspx

Не е приложимо

10 344

12-Aug-2014

01:55

D.jpg

Не е приложимо

1 007 103

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

101 787

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

104 060

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

105 278

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

108 565

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

113 030

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

114 611

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

118 089

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

124 371

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

127 224

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

133 799

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

134 186

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

148 761

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

155 537

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

171 973

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

178 160

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

205 355

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

265 994

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

319 937

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

35 646

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

39 370

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

46 297

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

50 884

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

55 105

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

64 005

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

68 035

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

696 413

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

85 878

12-Aug-2014

01:56

D.jpg

Не е приложимо

93 634

12-Aug-2014

01:56

Data.js

Не е приложимо

4 353

12-Aug-2014

01:56

Dateutil.js

Не е приложимо

4 370

12-Aug-2014

01:56

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.51

244 392

12-Aug-2014

01:57

Debug.js

Не е приложимо

1 484

12-Aug-2014

01:56

Default.aspx

Не е приложимо

1 505

12-Aug-2014

01:55

Default.aspx

Не е приложимо

294

12-Aug-2014

01:56

Default.aspx

Не е приложимо

3 522

12-Aug-2014

01:55

Default.aspx

Не е приложимо

4 026

12-Aug-2014

01:55

Default.aspx

Не е приложимо

4 591

12-Aug-2014

01:55

Default.aspx

Не е приложимо

6 927

12-Aug-2014

01:56

Default.aspx.js

Не е приложимо

64 298

12-Aug-2014

01:56

Defaultcase.aspx

Не е приложимо

4 038

12-Aug-2014

01:55

Deleteobject.sql

Не е приложимо

2 450

12-Aug-2014

01:57

Disambiguation.aspx

Не е приложимо

3 499

12-Aug-2014

01:55

Discoveryglobalcontrol.ascx

Не е приложимо

5 174

12-Aug-2014

01:55

Discoveryproperties.ascx

Не е приложимо

7 006

12-Aug-2014

01:55

Discoveryquerystatistics.ascx

Не е приложимо

3 529

12-Aug-2014

01:55

Dispform.aspx

Не е приложимо

13 865

12-Aug-2014

01:55

Dispform.aspx

Не е приложимо

14 214

12-Aug-2014

01:55

Dispform.aspx

Не е приложимо

18 342

12-Aug-2014

01:55

Dispform.aspx

Не е приложимо

4 269

12-Aug-2014

01:55

Dispform.aspx

Не е приложимо

4 313

12-Aug-2014

01:55

Dispform.aspx

Не е приложимо

4 618

12-Aug-2014

01:55

Dmplaceholder.aspx

Не е приложимо

3 711

12-Aug-2014

01:55

Dmplaceholder.aspx

Не е приложимо

3 802

12-Aug-2014

01:55

Docconvlauncher.aspx

Не е приложимо

6 324

12-Aug-2014

01:55

Docconvloadbalancer.aspx

Не е приложимо

6 487

12-Aug-2014

01:55

Docidredir.aspx

Не е приложимо

362

12-Aug-2014

01:55

Docidsettings.aspx

Не е приложимо

6 517

12-Aug-2014

01:55

Docpicker.aspx

Не е приложимо

6 514

12-Aug-2014

01:56

Docpicker.aspx.js

Не е приложимо

1 812

12-Aug-2014

01:56

Docsetadddoc.aspx

Не е приложимо

4 110

12-Aug-2014

01:55

Docsetexport.aspx

Не е приложимо

1 061

12-Aug-2014

01:55

Docsethome.aspx

Не е приложимо

2 912

12-Aug-2014

01:55

Docsetsend.aspx

Не е приложимо

3 818

12-Aug-2014

01:55

Docsetsettings.aspx

Не е приложимо

23 282

12-Aug-2014

01:55

Docsetsettings.aspx

Не е приложимо

25 243

12-Aug-2014

01:55

Docsettemplates.ascx

Не е приложимо

1 415

12-Aug-2014

01:55

Docsettemplates.ascx

Не е приложимо

1 425

12-Aug-2014

01:55

Docsetversions.aspx

Не е приложимо

18 227

12-Aug-2014

01:55

Docsetversions.aspx

Не е приложимо

18 649

12-Aug-2014

01:55

Documentformat.openxml.dll

2.5.5631.0

5 812 328

11-Aug-2014

18:56

Documentroutersettings.aspx

Не е приложимо

15 150

12-Aug-2014

01:55

Docxpageconverter.exe

15.0.4649.1000

827 072

12-Aug-2014

01:55

Dom.js

Не е приложимо

4 812

12-Aug-2014

01:56

Draganddrop.js

Не е приложимо

19 954

12-Aug-2014

01:56

Dropdown.js

Не е приложимо

3 744

12-Aug-2014

01:56

Dropoffzoneroutingform.ascx

Не е приложимо

3 478

12-Aug-2014

01:55

Dropoffzoneroutingform.ascx

Не е приложимо

3 494

12-Aug-2014

01:55

E.jpg

Не е приложимо

100 658

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

106 950

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

107 377

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

110 443

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

111 430

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

118 094

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

133 548

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

135 423

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

140 138

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

153 162

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

159 865

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

47 757

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

54 096

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

64 706

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

65 891

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

73 273

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

75 181

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

77 416

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

77 693

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

79 632

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

81 953

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

83 049

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

85 140

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

85 356

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

88 880

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

89 173

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

90 581

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

90 671

12-Aug-2014

01:56

E.jpg

Не е приложимо

96 284

12-Aug-2014

01:56

Edirectoryma.dll

4.0.2450.51

72 352

12-Aug-2014

01:57

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Не е приложимо

1 356

12-Aug-2014

01:55

Ediscoverytemplate.ascx

Не е приложимо

3 266

12-Aug-2014

01:55

Editform.aspx

Не е приложимо

13 842

12-Aug-2014

01:55

Editform.aspx

Не е приложимо

14 191

12-Aug-2014

01:55

Editform.aspx

Не е приложимо

4 246

12-Aug-2014

01:55

Editform.aspx

Не е приложимо

4 290

12-Aug-2014

01:55

Editform.aspx

Не е приложимо

4 595

12-Aug-2014

01:55

Editingmenu.js

Не е приложимо

11 048

12-Aug-2014

01:55

Editlink.aspx

Не е приложимо

14 098

12-Aug-2014

01:57

Editlink.aspx

Не е приложимо

14 110

12-Aug-2014

01:57

Editlink.aspx

Не е приложимо

20 150

12-Aug-2014

01:57

Editlink.aspx

Не е приложимо

20 162

12-Aug-2014

01:57

Editortoolbar.ascx

Не е приложимо

13 879

12-Aug-2014

01:56

Editrule.aspx

Не е приложимо

38 903

12-Aug-2014

01:55

Editrule.aspx

Не е приложимо

39 150

12-Aug-2014

01:55

Editvideoset.aspx

Не е приложимо

21 824

12-Aug-2014

01:55

Editview.aspx

Не е приложимо

33 872

12-Aug-2014

01:55

Emailcontacts.ashx

Не е приложимо

139

12-Aug-2014

01:56

En_es.mdl

Не е приложимо

258 882

12-Aug-2014

01:55

En_ja.mdl

Не е приложимо

826 705

12-Aug-2014

01:55

Enhancedsearch.aspx

Не е приложимо

8 266

12-Aug-2014

01:55

Enterprisewiki.aspx

Не е приложимо

5 239

12-Aug-2014

01:55

Es_es.mdl

Не е приложимо

265 318

12-Aug-2014

01:55

Excelcellpicker.aspx

Не е приложимо

8 485

12-Aug-2014

01:56

Exch2007extension.dll

4.0.2450.51

15 528

12-Aug-2014

01:57

Exch2010extension.dll

4.0.2450.51

15 528

12-Aug-2014

01:57

Exchangema.dll

4.0.2450.51

109 216

12-Aug-2014

01:57

Exemptpolicy.aspx

Не е приложимо

2 023

12-Aug-2014

01:55

Exp_pdf_server.dll

15.0.4629.1000

140 984

12-Aug-2014

01:54

Exp_xps_server.dll

15.0.4629.1000

77 496

12-Aug-2014

01:54

Expirationconfig.aspx

Не е приложимо

8 905

12-Aug-2014

01:55

Exportpolicy.aspx

Не е приложимо

3 609

12-Aug-2014

01:55

F.jpg

Не е приложимо

112 445

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

113 069

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

115 838

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

116 874

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

120 550

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

127 945

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

141 601

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

144 784

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

151 428

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

157 101

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

160 912

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

219 121

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

248 936

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

46 656

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

53 030

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

57 461

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

60 800

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

63 446

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

63 804

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

66 353

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

67 385

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

76 429

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

91 443

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

92 822

12-Aug-2014

01:56

F.jpg

Не е приложимо

94 129

12-Aug-2014

01:56

Facetednavigationcontrol.ascx

Не е приложимо

21 548

12-Aug-2014

01:55

Fastmorph.dll

15.0.4454.1000

2 381 936

12-Aug-2014

01:54

Filter_default.html

Не е приложимо

19 687

12-Aug-2014

01:55

Filter_default.js

Не е приложимо

21 014

12-Aug-2014

01:55

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.51

182 960

12-Aug-2014

01:57

Flddefedit.aspx

Не е приложимо

28 386

12-Aug-2014

01:55

Floatingdivdialog.js

Не е приложимо

17 641

12-Aug-2014

01:56

Followingcommon.debug.js

Не е приложимо

16 485

12-Aug-2014

01:55

Followingcommon.js

Не е приложимо

7 378

12-Aug-2014

01:55

Fontsizemenu.js

Не е приложимо

564

12-Aug-2014

01:56

Fontstylemenu.js

Не е приложимо

857

12-Aug-2014

01:56

Footerdialog.aspx

Не е приложимо

10 558

12-Aug-2014

01:56

Footerdialog.js

Не е приложимо

6 069

12-Aug-2014

01:56

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47 784

12-Aug-2014

01:57

G.jpg

Не е приложимо

112 135

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Не е приложимо

130 366

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Не е приложимо

276 851

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Не е приложимо

316 967

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Не е приложимо

379 155

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Не е приложимо

396 806

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Не е приложимо

483 227

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Не е приложимо

498 628

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Не е приложимо

54 657

12-Aug-2014

01:56

G.jpg

Не е приложимо

852 021

12-Aug-2014

01:56

G15_01.jpg

Не е приложимо

334

12-Aug-2014

01:56

G15_02.jpg

Не е приложимо

481

12-Aug-2014

01:56

G15_03.jpg

Не е приложимо

907

12-Aug-2014

01:56

G15_04.jpg

Не е приложимо

1 349

12-Aug-2014

01:56

G15_05.jpg

Не е приложимо

511

12-Aug-2014

01:56

G15_06.jpg

Не е приложимо

348

12-Aug-2014

01:56

G15_11.jpg

Не е приложимо

367

12-Aug-2014

01:56

G15_12.jpg

Не е приложимо

367

12-Aug-2014

01:56

G15_13.jpg

Не е приложимо

501

12-Aug-2014

01:56

G15_14.jpg

Не е приложимо

1 133

12-Aug-2014

01:56

G15_15.jpg

Не е приложимо

1 075

12-Aug-2014

01:56

G15_16.jpg

Не е приложимо

1 366

12-Aug-2014

01:56

G15_17.jpg

Не е приложимо

709

12-Aug-2014

01:56

G15_18.jpg

Не е приложимо

1 870

12-Aug-2014

01:56

G15_19.jpg

Не е приложимо

701

12-Aug-2014

01:56

G15_21.jpg

Не е приложимо

188

12-Aug-2014

01:56

G15_22.jpg

Не е приложимо

206

12-Aug-2014

01:56

G16_01.jpg

Не е приложимо

351

12-Aug-2014

01:56

G16_02.jpg

Не е приложимо

4 254

12-Aug-2014

01:56

G16_03.jpg

Не е приложимо

403

12-Aug-2014

01:56

G16_11.jpg

Не е приложимо

431

12-Aug-2014

01:56

G16_12.jpg

Не е приложимо

1 079

12-Aug-2014

01:56

G16_13.jpg

Не е приложимо

9 857

12-Aug-2014

01:56

G16_14.jpg

Не е приложимо

498

12-Aug-2014

01:56

G17_01.jpg

Не е приложимо

336

12-Aug-2014

01:56

G17_02.jpg

Не е приложимо

344

12-Aug-2014

01:56

G17_03.jpg

Не е приложимо

347

12-Aug-2014

01:56

G17_04.jpg

Не е приложимо

347

12-Aug-2014

01:56

G17_05.jpg

Не е приложимо

379

12-Aug-2014

01:56

G17_06.jpg

Не е приложимо

376

12-Aug-2014

01:56

G17_07.jpg

Не е приложимо

379

12-Aug-2014

01:56

G17_08.jpg

Не е приложимо

395

12-Aug-2014

01:56

G17_11.jpg

Не е приложимо

384

12-Aug-2014

01:56

G17_12.jpg

Не е приложимо

427

12-Aug-2014

01:56

G17_13.jpg

Не е приложимо

424

12-Aug-2014

01:56

G17_14.jpg

Не е приложимо

431

12-Aug-2014

01:56

G17_15.jpg

Не е приложимо

424

12-Aug-2014

01:56

G17_16.jpg

Не е приложимо

426

12-Aug-2014

01:56

G17_17.jpg

Не е приложимо

432

12-Aug-2014

01:56

G17_18.jpg

Не е приложимо

476

12-Aug-2014

01:56

G18_01.jpg

Не е приложимо

459

12-Aug-2014

01:56

G18_02.jpg

Не е приложимо

10 979

12-Aug-2014

01:56

G18_03.jpg

Не е приложимо

11 982

12-Aug-2014

01:56

G18_04.jpg

Не е приложимо

1 006

12-Aug-2014

01:56

G18_05.jpg

Не е приложимо

3 532

12-Aug-2014

01:56

G18_06.jpg

Не е приложимо

803

12-Aug-2014

01:56

G18_07.jpg

Не е приложимо

733

12-Aug-2014

01:56

G19_01.jpg

Не е приложимо

356

12-Aug-2014

01:56

G19_02.jpg

Не е приложимо

4 436

12-Aug-2014

01:56

G19_03.jpg

Не е приложимо

364

12-Aug-2014

01:56

G19_04.jpg

Не е приложимо

3 451

12-Aug-2014

01:56

G20_01.jpg

Не е приложимо

444

12-Aug-2014

01:56

G20_02.jpg

Не е приложимо

2 120

12-Aug-2014

01:56

G20_03.jpg

Не е приложимо

1 681

12-Aug-2014

01:56

G20_04.jpg

Не е приложимо

483

12-Aug-2014

01:56

G20_05.jpg

Не е приложимо

1 240

12-Aug-2014

01:56

G20_06.jpg

Не е приложимо

1 757

12-Aug-2014

01:56

G20_07.jpg

Не е приложимо

4 828

12-Aug-2014

01:56

G20_11.jpg

Не е приложимо

193

12-Aug-2014

01:56

G20_12.jpg

Не е приложимо

211

12-Aug-2014

01:56

G20_21.jpg

Не е приложимо

384

12-Aug-2014

01:56

G20_22.jpg

Не е приложимо

410

12-Aug-2014

01:56

G20_23.jpg

Не е приложимо

1 673

12-Aug-2014

01:56

G20_24.jpg

Не е приложимо

1 580

12-Aug-2014

01:56

G21_01.jpg

Не е приложимо

683

12-Aug-2014

01:56

G21_02.jpg

Не е приложимо

20 769

12-Aug-2014

01:56

G22_01.jpg

Не е приложимо

300

12-Aug-2014

01:56

G22_02.jpg

Не е приложимо

1 162

12-Aug-2014

01:56

G22_03.jpg

Не е приложимо

1 175

12-Aug-2014

01:56

G22_04.jpg

Не е приложимо

1 316

12-Aug-2014

01:56

G23_01.jpg

Не е приложимо

267

12-Aug-2014

01:56

G23_02.jpg

Не е приложимо

276

12-Aug-2014

01:56

G23_03.jpg

Не е приложимо

537

12-Aug-2014

01:56

G23_11.jpg

Не е приложимо

531

12-Aug-2014

01:56

G23_12.jpg

Не е приложимо

547

12-Aug-2014

01:56

G23_13.jpg

Не е приложимо

551

12-Aug-2014

01:56

G23_21.jpg

Не е приложимо

438

12-Aug-2014

01:56

G23_22.jpg

Не е приложимо

448

12-Aug-2014

01:56

G23_23.jpg

Не е приложимо

859

12-Aug-2014

01:56

G23_24.jpg

Не е приложимо

862

12-Aug-2014

01:56

G23_25.jpg

Не е приложимо

800

12-Aug-2014

01:56

G23_26.jpg

Не е приложимо

806

12-Aug-2014

01:56

G23_27.jpg

Не е приложимо

1 520

12-Aug-2014

01:56

G23_28.jpg

Не е приложимо

1 375

12-Aug-2014

01:56

G23_29.jpg

Не е приложимо

1 391

12-Aug-2014

01:56

G23_31.jpg

Не е приложимо

184

12-Aug-2014

01:56

G23_32.jpg

Не е приложимо

182

12-Aug-2014

01:56

G24_01.jpg

Не е приложимо

198

12-Aug-2014

01:56

G24_02.jpg

Не е приложимо

992

12-Aug-2014

01:56

G24_03.jpg

Не е приложимо

196

12-Aug-2014

01:56

G24_11.jpg

Не е приложимо

189

12-Aug-2014

01:56

G24_12.jpg

Не е приложимо

188

12-Aug-2014

01:56

G37_01.jpg

Не е приложимо

479

12-Aug-2014

01:56

G37_02.jpg

Не е приложимо

484

12-Aug-2014

01:56

G37_03.jpg

Не е приложимо

1 698

12-Aug-2014

01:56

G37_04.jpg

Не е приложимо

575

12-Aug-2014

01:56

G38_01.jpg

Не е приложимо

533

12-Aug-2014

01:56

G38_02.jpg

Не е приложимо

3 830

12-Aug-2014

01:56

G38_03.jpg

Не е приложимо

723

12-Aug-2014

01:56

G38_04.jpg

Не е приложимо

919

12-Aug-2014

01:56

G38_05.jpg

Не е приложимо

928

12-Aug-2014

01:56

G38_06.jpg

Не е приложимо

1 638

12-Aug-2014

01:56

G38_07.jpg

Не е приложимо

1 678

12-Aug-2014

01:56

G38_08.jpg

Не е приложимо

1 669

12-Aug-2014

01:56

G38_11.jpg

Не е приложимо

193

12-Aug-2014

01:56

G38_12.jpg

Не е приложимо

212

12-Aug-2014

01:56

G46_1.jpg

Не е приложимо

118 746

12-Aug-2014

01:56

Galsync.dll

4.0.2450.51

64 152

12-Aug-2014

01:57

Getspotlight.ashx

Не е приложимо

285

12-Aug-2014

01:55

Globaloptions.dll

4.0.2450.51

281 248

12-Aug-2014

01:57

Group_content.js

Не е приложимо

2 159

12-Aug-2014

01:55

Group_default.html

Не е приложимо

5 449

12-Aug-2014

01:55

Group_default.js

Не е приложимо

6 616

12-Aug-2014

01:55

Grouplistview.dll

4.0.2450.51

129 696

12-Aug-2014

01:57

H.jpg

Не е приложимо

100 490

12-Aug-2014

01:56

H.jpg

Не е приложимо

356 238

12-Aug-2014

01:56

H.jpg

Не е приложимо

412 170

12-Aug-2014

01:56

H.jpg

Не е приложимо

86 396

12-Aug-2014

01:56

Hashtagprofile.aspx

Не е приложимо

8 731

12-Aug-2014

01:57

Headerdialog.aspx

Не е приложимо

12 331

12-Aug-2014

01:56

Headerdialog.js

Не е приложимо

5 485

12-Aug-2014

01:56

Helppopup.js

Не е приложимо

6 080

12-Aug-2014

01:56

Hierarchychart.xap

Не е приложимо

35 288

12-Aug-2014

01:56

Hierarchychart.xap

Не е приложимо

35 345

12-Aug-2014

01:56

Hig_progcircle_loading24.gif

Не е приложимо

878

13-Aug-2014

06:35

Hold.aspx

Не е приложимо

5 682

12-Aug-2014

01:55

Holdreport.aspx

Не е приложимо

3 145

12-Aug-2014

01:55

Hostcontrollerservice.exe

15.0.4521.1000

32 480

12-Aug-2014

01:55

Htmlcontroldialog.aspx

Не е приложимо

6 749

12-Aug-2014

01:56

Htmlcontroldialog.aspx.js

Не е приложимо

8 805

12-Aug-2014

01:56

Htmlutil.dll

15.0.4649.1000

2 613 432

12-Aug-2014

01:54

I.jpg

Не е приложимо

156 666

12-Aug-2014

01:56

I.jpg

Не е приложимо

477 089

12-Aug-2014

01:56

I.jpg

Не е приложимо

606 874

12-Aug-2014

01:56

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.51

92 848

12-Aug-2014

01:57

Igxserver.dll

15.0.4647.1000

10 429 080

12-Aug-2014

01:54

Imagemenu.js

Не е приложимо

2 610

12-Aug-2014

01:56

Imagepicker.aspx

Не е приложимо

21 374

12-Aug-2014

01:56

Imagepicker.aspx.js

Не е приложимо

29 922

12-Aug-2014

01:56

Imagepropdialog.aspx

Не е приложимо

5 831

12-Aug-2014

01:56

Imagepropdialog.aspx.js

Не е приложимо

4 655

12-Aug-2014

01:56

Imagerenditionsettings.aspx

Не е приложимо

9 124

12-Aug-2014

01:55

Imageuploadcommon.js

Не е приложимо

9 505

12-Aug-2014

01:56

Imageuploader_noactivex.aspx

Не е приложимо

15 865

12-Aug-2014

01:56

Imageuploaderdialog.js

Не е приложимо

20 037

12-Aug-2014

01:56

Imageuploaderusage.js

Не е приложимо

1 792

12-Aug-2014

01:56

Importitemsinnerpage.aspx

Не е приложимо

11 992

12-Aug-2014

01:56

Importitemspage.aspx

Не е приложимо

5 823

12-Aug-2014

01:56

Importpolicy.aspx

Не е приложимо

4 110

12-Aug-2014

01:55

Initialsetup.aspx

Не е приложимо

6 952

12-Aug-2014

01:57

Iniwrkflip.aspx

Не е приложимо

3 032

12-Aug-2014

01:55

Iniwrkflip.aspx

Не е приложимо

3 037

12-Aug-2014

01:55

Inplacerecordslistsettings.aspx

Не е приложимо

10 644

12-Aug-2014

01:55

Inplacerecordssettings.aspx

Не е приложимо

11 898

12-Aug-2014

01:55

Inputcsvfile.aspx

Не е приложимо

6 465

12-Aug-2014

01:55

Io.js

Не е приложимо

4 416

12-Aug-2014

01:56

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.51

125 624

12-Aug-2014

01:57

Item_commonhoverpanel_body.html

Не е приложимо

6 318

12-Aug-2014

01:55

Item_commonhoverpanel_body.js

Не е приложимо

7 771

12-Aug-2014

01:55

Item_commonitem_body.html

Не е приложимо

7 330

12-Aug-2014

01:55

Item_commonitem_body.js

Не е приложимо

8 742

12-Aug-2014

01:55

Item_community_hoverpanel.html

Не е приложимо

9 443

12-Aug-2014

01:55

Item_community_hoverpanel.js

Не е приложимо

11 080

12-Aug-2014

01:55

Item_communityportal.html

Не е приложимо

7 657

12-Aug-2014

01:55

Item_communityportal.js

Не е приложимо

9 225

12-Aug-2014

01:55

Item_default_hoverpanel.js

Не е приложимо

4 222

12-Aug-2014

01:55

Item_microblog.html

Не е приложимо

15 584

12-Aug-2014

01:55

Item_microblog.js

Не е приложимо

17 108

12-Aug-2014

01:55

Item_microblog_hoverpanel.html

Не е приложимо

15 840

12-Aug-2014

01:55

Item_microblog_hoverpanel.js

Не е приложимо

17 457

12-Aug-2014

01:55

Item_pdf.js

Не е приложимо

4 102

12-Aug-2014

01:55

Item_site.js

Не е приложимо

4 544

12-Aug-2014

01:55

Item_site_hoverpanel.html

Не е приложимо

6 052

12-Aug-2014

01:55

Item_site_hoverpanel.js

Не е приложимо

7 491

12-Aug-2014

01:55

Item_webpage.js

Не е приложимо

3 827

12-Aug-2014

01:55

Item_webpage_hoverpanel.html

Не е приложимо

5 087

12-Aug-2014

01:55

Item_webpage_hoverpanel.js

Не е приложимо

6 517

12-Aug-2014

01:55

Item_word.js

Не е приложимо

4 157

12-Aug-2014

01:55

Itemexpiration.aspx

Не е приложимо

11 479

12-Aug-2014

01:55

Itemexpiration.aspx

Не е приложимо

11 592

12-Aug-2014

01:55

J.jpg

Не е приложимо

314 141

12-Aug-2014

01:56

J.jpg

Не е приложимо

458 432

12-Aug-2014

01:56

J.jpg

Не е приложимо

611 352

12-Aug-2014

01:56

Ja_ja.mdl

Не е приложимо

997 883

12-Aug-2014

01:55

Ja_res.dict

Не е приложимо

1 797 427

12-Aug-2014

01:55

Js.js

Не е приложимо

2 573

12-Aug-2014

01:56

K.jpg

Не е приложимо

23 237

12-Aug-2014

01:56

K.jpg

Не е приложимо

531 481

12-Aug-2014

01:56

Keyword.aspx

Не е приложимо

11 978

12-Aug-2014

01:55

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222 320

12-Aug-2014

01:54

Kpilistviewpage.aspx

Не е приложимо

5 000

12-Aug-2014

01:56

L.jpg

Не е приложимо

384 086

12-Aug-2014

01:56

Labelimage.aspx

Не е приложимо

375

12-Aug-2014

01:55

Labelsettings.ascx

Не е приложимо

9 245

12-Aug-2014

01:55

Laed.dll

15.0.4490.1000

139 872

12-Aug-2014

01:54

Languagepickercontrol.ascx

Не е приложимо

5 078

12-Aug-2014

01:56

Languages.aspx

Не е приложимо

2 811

12-Aug-2014

01:55

Languages.aspx

Не е приложимо

3 453

12-Aug-2014

01:55

Layouts.js

Не е приложимо

3 475

12-Aug-2014

01:56

Linkdialog.aspx

Не е приложимо

17 975

12-Aug-2014

01:56

Linkdialog.aspx.js

Не е приложимо

17 402

12-Aug-2014

01:56

Linkedit.aspx

Не е приложимо

4 208

12-Aug-2014

01:56

Linkedit.js

Не е приложимо

1 975

12-Aug-2014

01:56

Listcategories.aspx

Не е приложимо

12 337

12-Aug-2014

01:55

Listcategories.aspx

Не е приложимо

14 420

12-Aug-2014

01:55

Listcontentsourcescontrol.ascx

Не е приложимо

11 109

12-Aug-2014

01:55

Listcrawledproperties.aspx

Не е приложимо

15 461

12-Aug-2014

01:55

Listcrawledproperties.aspx

Не е приложимо

17 546

12-Aug-2014

01:55

Listdisplaygroups.aspx

Не е приложимо

14 575

12-Aug-2014

01:55

Listdisplaygroups.aspx

Не е приложимо

21 655

12-Aug-2014

01:55

Listkeywords.aspx

Не е приложимо

6 583

12-Aug-2014

01:55

Listmanagedproperties.aspx

Не е приложимо

17 544

12-Aug-2014

01:55

Listmanagedproperties.aspx

Не е приложимо

19 627

12-Aug-2014

01:55

Listqueryrules.aspx

Не е приложимо

14 870

12-Aug-2014

01:55

Listqueryrules.aspx

Не е приложимо

16 020

12-Aug-2014

01:55

Listqueryrules.aspx

Не е приложимо

19 863

12-Aug-2014

01:55

Listservernamemappings.aspx

Не е приложимо

11 422

12-Aug-2014

01:55

Lmtcontroldialog.aspx

Не е приложимо

8 162

12-Aug-2014

01:56

Lmtcontroldialog.aspx.js

Не е приложимо

6 916

12-Aug-2014

01:56

Loc.js

Не е приложимо

258

12-Aug-2014

01:56

Locationcontroldialog.aspx

Не е приложимо

10 520

12-Aug-2014

01:56

Locationcontroldialog.aspx.js

Не е приложимо

18 841

12-Aug-2014

01:56

Logging.dll

4.0.2450.51

18 584

12-Aug-2014

01:57

Lyon.master

Не е приложимо

28 590

12-Aug-2014

01:55

M.jpg

Не е приложимо

423 548

12-Aug-2014

01:56

Maexecution.dll

4.0.2450.51

240 288

12-Aug-2014

01:57

Maexport.exe

4.0.2450.51

23 704

12-Aug-2014

01:57

Mahostm.dll

4.0.2450.51

326 808

12-Aug-2014

01:57

Mahostn.dll

4.0.2450.51

97 432

12-Aug-2014

01:57

Mailbox.master

Не е приложимо

22 009

12-Aug-2014

01:56

Managecrawlrulescontrol.ascx

Не е приложимо

7 525

12-Aug-2014

01:55

Managectpublishing.aspx

Не е приложимо

5 453

12-Aug-2014

01:55

Managedproperty.aspx

Не е приложимо

36 542

12-Aug-2014

01:55

Managefiletypes.aspx

Не е приложимо

11 346

12-Aug-2014

01:55

Manageimagerenditions.aspx

Не е приложимо

9 741

12-Aug-2014

01:55

Manageitemscheduling.aspx

Не е приложимо

8 551

12-Aug-2014

01:55

Managelinks.aspx

Не е приложимо

9 851

12-Aug-2014

01:57

Managelinks.aspx

Не е приложимо

9 863

12-Aug-2014

01:57

Managementpolicyrule.moss.sql

Не е приложимо

203 055

12-Aug-2014

01:57

Manageprivacypolicy.aspx

Не е приложимо

9 320

12-Aug-2014

01:57

Manageprivacypolicy.aspx

Не е приложимо

9 332

12-Aug-2014

01:57

Managequeryclienttypescontrol.ascx

Не е приложимо

6 068

12-Aug-2014

01:55

Manageresultblock.aspx

Не е приложимо

35 136

12-Aug-2014

01:55

Manageresultblock.aspx

Не е приложимо

35 758

12-Aug-2014

01:55

Manageresultblock.aspx

Не е приложимо

40 665

12-Aug-2014

01:55

Manageresultsourcescontrol.ascx

Не е приложимо

10 807

12-Aug-2014

01:55

Manageservicepermissions.aspx

Не е приложимо

22 825

12-Aug-2014

01:57

Managesitehitrules.aspx

Не е приложимо

6 389

12-Aug-2014

01:55

Managesocialitems.aspx

Не е приложимо

14 133

12-Aug-2014

01:57

Managesocialitems.aspx

Не е приложимо

14 145

12-Aug-2014

01:57

Managevideorenditions.aspx

Не е приложимо

4 987

12-Aug-2014

01:55

Mapackager.exe

4.0.2450.51

43 680

12-Aug-2014

01:57

Mapropertypages.dll

4.0.2450.51

350 888

12-Aug-2014

01:57

Matchingrule.aspx

Не е приложимо

18 743

12-Aug-2014

01:55

Mcrypt.dll

4.0.2450.51

2 858 648

12-Aug-2014

01:57

Mediaplayer.xap

Не е приложимо

42 338

12-Aug-2014

01:55

Membership.moss.sql

Не е приложимо

181 346

12-Aug-2014

01:57

Menupane.js

Не е приложимо

9 205

12-Aug-2014

01:56

Menus.js

Не е приложимо

25 023

12-Aug-2014

01:56

Mergecelldialog.aspx

Не е приложимо

4 471

12-Aug-2014

01:56

Mergecelldialog.aspx.js

Не е приложимо

762

12-Aug-2014

01:56

Metadatacolsettings.aspx

Не е приложимо

5 365

12-Aug-2014

01:55

Metadatanavkeyfilters.ascx

Не е приложимо

4 516

12-Aug-2014

01:55

Metadatanavkeyfilters.ascx

Не е приложимо

4 646

12-Aug-2014

01:55

Metadatanavtree.ascx

Не е приложимо

2 685

12-Aug-2014

01:55

Metadatanavtree.ascx

Не е приложимо

2 686

12-Aug-2014

01:55

Metanavpernode.aspx

Не е приложимо

13 926

12-Aug-2014

01:55

Metanavpernode.aspx

Не е приложимо

14 134

12-Aug-2014

01:55

Metanavsettings.aspx

Не е приложимо

14 595

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

15.0.4490.1000

40 544

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

15.0.4490.1000

20 576

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116 920

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dll

15.0.4448.1000

342 640

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dll

15.0.4448.1000

83 056

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

15.0.4490.1000

14 944

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.common.constants.dll

15.0.4490.1000

13 408

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dll

15.0.4490.1000

34 416

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

15.0.4490.1000

88 672

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

15.0.4490.1000

19 568

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.common.utils.dll

15.0.4637.1000

246 456

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dll

15.0.4490.1000

36 464

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dll

15.0.4490.1000

12 384

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

15.0.4490.1000

49 760

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

15.0.4490.1000

30 304

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

15.0.4490.1000

39 520

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

35 424

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

15.0.4490.1000

285 280

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exe

15.0.4490.1000

65 648

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

15.0.4490.1000

48 240

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

15.0.4490.1000

41 568

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

15.0.4490.1000

58 464

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

15.0.4561.1000

280 768

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

15.0.4561.1000

148 672

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

15.0.4639.1000

327 864

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

15.0.4490.1000

36 448

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

15.0.4631.1000

54 976

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

15.0.4490.1000

88 160

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

15.0.4490.1000

76 896

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

715 960

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

15.0.4490.1000

78 944

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

15.0.4490.1000

61 024

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

15.0.4490.1000

14 960

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

15.0.4490.1000

16 480

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

15.0.4490.1000

12 896

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

15.0.4490.1000

100 448

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

15.0.4490.1000

98 928

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

15.0.4490.1000

118 368

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

15.0.4490.1000

17 008

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

15.0.4553.1000

109 248

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dll

15.0.4490.1000

17 504

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

15.0.4521.1000

78 016

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

15.0.4490.1000

58 976

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54 384

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

15.0.4490.1000

62 048

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

15.0.4490.1000

50 800

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

15.0.4490.1000

29 808

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

15.0.4545.1000

144 576

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

15.0.4490.1000

36 464

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dll

15.0.4545.1000

76 992

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dll

15.0.4490.1000

38 512

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

15.0.4490.1000

47 712

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

15.0.4545.1000

149 696

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

15.0.4490.1000

82 528

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

15.0.4545.1000

80 064

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.services.dll

15.0.4490.1000

141 936

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

15.0.4490.1000

78 432

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

15.0.4545.1000

93 376

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dll

15.0.4490.1000

27 744

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

48 240

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dll

15.0.4490.1000

38 000

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

15.0.4490.1000

47 712

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

15.0.4490.1000

41 568

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.diagnostics.dll

15.0.4637.1000

893 632

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.diagnostics.native.dll

15.0.4569.1501

460 480

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.diagnostics.sharepoint.dll

15.0.4514.1000

28 352

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll

15.0.4490.1000

30 320

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dll

15.0.4490.1000

135 264

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dll

15.0.4490.1000

33 888

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll

15.0.4490.1000

125 024

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dll

15.0.4490.1000

131 696

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll

15.0.4490.1000

18 016

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dll

15.0.4490.1000

1 158 256

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dll

15.0.4490.1000

18 032

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

15.0.4615.1000

4 188 864

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll

15.0.4490.1000

16 480

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll

15.0.4490.1000

116 848

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dll

15.0.4490.1000

22 128

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dll

15.0.4631.1000

28 352

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dll

15.0.4490.1000

20 064

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dll

15.0.4631.1000

163 008

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dll

15.0.4631.1000

109 760

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dll

15.0.4490.1000

39 024

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

15.0.4490.1000

122 992

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

73 824

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

15.0.4490.1000

256 096

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

15.0.4490.1000

24 688

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

116 848

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

15.0.4490.1000

48 224

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

15.0.4490.1000

281 200

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

15.0.4490.1000

63 600

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

140 400

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

15.0.4490.1000

187 504

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

15.0.4490.1000

72 288

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159 344

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

25 712

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

15.0.4490.1000

58 992

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dll

15.0.4490.1000

27 744

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dll

15.0.4541.1000

71 360

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dll

15.0.4490.1000

15 456

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

15.0.4490.1000

44 144

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dll

15.0.4490.1000

25 712

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

15.0.4490.1000

150 640

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

15.0.4490.1000

16 992

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

14 960

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

40 560

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

15.0.4490.1000

13 408

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

252 608

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

15.0.4490.1000

52 848

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

20 592

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15 968

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

15.0.4490.1000

129 120

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

15.0.4490.1000

65 136

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

15.0.4490.1000

14 432

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

15.0.4490.1000

67 696

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

15.0.4490.1000

40 032

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

15.0.4490.1000

168 544

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

15.0.4490.1000

28 256

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

15.0.4490.1000

24 688

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

15.0.4490.1000

36 464

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

15.0.4490.1000

28 256

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

15.0.4490.1000

171 120

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

15.0.4539.1000

93 888

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

15.0.4490.1000

78 432

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

15.0.4490.1000

18 032

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

15.0.4490.1000

161 376

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

15.0.4525.1000

106 688

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dll

15.0.4508.1000

212 144

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dll

15.0.4454.1000

158 320

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

15.0.4557.1000

79 552

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

15.0.4490.1000

15 472

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

15.0.4545.1000

49 344

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

15.0.4625.1000

79 552

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

41 056

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

15.0.4490.1000

42 592

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

15.0.4490.1000

54 880

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

15.0.4490.1000

21 600

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

15.0.4645.1000

18 750 648

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

15.0.4490.1000

100 960

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

15.0.4490.1000

40 544

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

15.0.4490.1000

109 168

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

15.0.4567.1000

181 952

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

15.0.4490.1000

57 968

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

15.0.4567.1000

94 912

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

15.0.4490.1000

190 064

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

15.0.4490.1000

40 032

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

15.0.4490.1000

60 000

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

15.0.4490.1000

231 520

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

15.0.4490.1000

32 352

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

15.0.4557.1000

48 320

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

15.0.4490.1000

18 528

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

15.0.4490.1000

42 608

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

15.0.4490.1000

76 896

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

15.0.4490.1000

127 088

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

15.0.4490.1000

22 624

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

15.0.4569.1502

7 504 064

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

15.0.4490.1000

89 184

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

15.0.4448.1000

198 752

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

15.0.4490.1000

12 896

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

15.0.4490.1000

26 208

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

15.0.4490.1000

12 896

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

15.0.4490.1000

13 408

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

15.0.4490.1000

13 408

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

15.0.4490.1000

26 720

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.contentalignmentflow.dll

15.0.4490.1000

26 208

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

17 504

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerflow.dll

15.0.4639.1000

57 528

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

13 936

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 448

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

15.0.4490.1000

16 992

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

15.0.4615.1000

24 768

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

15.0.4639.1000

15 032

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

15.0.4490.1000

15 968

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

15.0.4490.1000

20 064

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

106 080

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

15.0.4490.1000

15 968

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

15.0.4490.1000

15 984

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.database.typemap.dll

15.0.4490.1000

15 456

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.51

60 160

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.docparsing.dll

15.0.4490.1000

29 280

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.docparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

28 784

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19 568

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.fsut.dll

15.0.4490.1000

112 240

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31 480

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.51

16 096

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51 920

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11 168

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80 600

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.51

39 624

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.langencid.dll

15.0.4490.1000

12 400

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

15.0.4490.1000

12 912

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

15.0.4490.1000

40 544

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

15.0.4545.1000

21 184

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.51

14 536

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12 496

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.51

84 688

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59 272

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.office.businessapplications.tools.dll

15.0.4641.1000

570 040

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.client.policy.phone.dll

15.0.4420.1017

19 600

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20 120

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4625.1000

487 624

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.htmltrans.launcher.util.dll

15.0.4454.1000

24 176

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.irm.formprotector.dll

15.0.4454.1000

149 640

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.irm.msoprotector.dll

15.0.4454.1000

47 752

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.irm.ofcprotector.dll

15.0.4454.1000

41 584

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.irm.pdfprotector.dll

15.0.4454.1000

24 688

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

15.0.4599.1000

1 133 800

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

34 984

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4647.1000

1 152 168

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.policy.pages.dll

15.0.4599.1000

320 184

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.securestoreservice.dll

15.0.4454.1000

403 048

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

194 240

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57 536

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28 352

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.conversions.dll

15.0.4599.1000

24 776

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

15.0.4569.1000

76 504

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

15.0.4569.1000

35 040

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.dll

15.0.4599.1000

2 673 328

13-Aug-2014

06:35

Microsoft.office.server.dll-format.ps1xml

Не е приложимо

12 664

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

15.0.4561.1000

155 336

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.intl.dll

15.0.4561.1000

264 928

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4569.1501

786 624

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.openxml.dll

15.0.4649.1000

879 800

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.sandbox.dll

15.0.4645.1000

176 848

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.administration.mssitlb.dll

Не е приложимо

90 792

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4639.1000

225 976

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

15.0.4599.1000

199 360

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4639.1000

1 549 496

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4639.1000

15 399 096

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.etw.dll

15.0.4521.1000

1 232 064

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4599.1000

80 064

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.intl.dll

15.0.4639.1000

958 672

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.native.dll

15.0.4609.1000

499 392

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.portability.dll

15.0.4541.1000

16 064

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.powershell.dll

15.0.4639.1000

299 712

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.query.dll

15.0.4639.1000

835 768

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.search.remotesharepoint.dll

15.0.4639.1000

39 104

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.9.4617.1000

785 120

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4649.1000

3 159 240

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.userprofiles.dll-format.ps1xml

Не е приложимо

14 812

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375 896

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

15.0.4603.1000

249 064

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

15.0.4466.1000

140 920

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

15.0.4510.1000

691 384

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

15.0.4454.1000

131 192

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278 216

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4641.1000

2 549 472

13-Aug-2014

06:35

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

193 728

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57 536

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28 352

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

15.0.4611.1000

220 896

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4645.1000

176 848

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145 104

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.workflowsoap.dll

15.0.4448.1000

53 848

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

21 088

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14 432

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

15 984

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

15.0.4490.1000

13 936

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

15 472

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

16 992

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peoplesearchflow.dll

15.0.4490.1000

20 592

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

15.0.4490.1000

14 944

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19 040

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.productivitysearchflow.dll

15.0.4490.1000

21 600

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

15.0.4490.1000

19 552

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

20 080

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

15.0.4490.1000

12 896

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.recommendationsproperties.dll

15.0.4490.1000

12 384

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.remotesharepointflow.dll

15.0.4490.1000

18 016

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.51

80 600

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760 512

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989 904

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.51

15 640

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.51

51 968

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

15.0.4490.1000

16 992

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

18 032

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

15.0.4490.1000

13 920

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

20 064

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

15.0.4490.1000

13 936

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

18 544

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone.dll

15.0.4420.1017

20 144

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20 160

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

15.0.4420.1017

61 600

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61 608

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

17 600

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

61 600

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

15.0.4420.1017

71 320

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

71 336

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145 104

12-Aug-2014

01:03

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4567.1000

144 088

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4567.1000

144 104

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.cmis.bindings.dll

15.0.4454.1000

154 208

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.cmis.core.dll

15.0.4448.1000

225 392

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4649.1000

6 054 072

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

15.0.4561.1000

1 250 528

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

15.0.4567.1000

66 728

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

15.0.4569.1000

196 296

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4647.1000

4 844 736

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

52 896

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4454.1000

163 424

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

19 592

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

34 536

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445 120

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34 984

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125 672

12-Aug-2014

01:56

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4631.1000

1 340 600

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

22 624

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

15.0.4481.1000

24 630 368

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

15.0.4490.1000

19 040

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

19 056

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

15.0.4490.1000

14 960

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

15.0.4490.1000

23 648

12-Aug-2014

01:54

Microsoftajax.js

Не е приложимо

99 358

12-Aug-2014

01:56

Miisactivate.exe

4.0.2450.51

23 712

12-Aug-2014

01:57

Miisclient.exe

4.0.2450.51

830 112

12-Aug-2014

01:57

Miiserver.exe

4.0.2450.51

2 902 680

12-Aug-2014

01:57

Miiskmu.exe

4.0.2450.51

375 448

12-Aug-2014

01:57

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39 576

12-Aug-2014

01:57

Mmscntrl.dll

4.0.2450.51

300 184

12-Aug-2014

01:57

Mmsevent.dll

4.0.2450.47

8 016

12-Aug-2014

01:57

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86 872

12-Aug-2014

01:57

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80 896

12-Aug-2014

01:57

Mmsmaad.dll

4.0.2450.51

583 832

12-Aug-2014

01:57

Mmsmads.dll

4.0.2450.51

523 416

12-Aug-2014

01:57

Mmsmaed.dll

4.0.2450.51

495 768

12-Aug-2014

01:57

Mmsmaext.dll

4.0.2450.51

473 752

12-Aug-2014

01:57

Mmsmafim.dll

4.0.2450.51

84 632

12-Aug-2014

01:57

Mmsmaip.dll

4.0.2450.51

529 560

12-Aug-2014

01:57

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.51

428 184

12-Aug-2014

01:57

Mmsperf.dll

4.0.2450.47

22 864

12-Aug-2014

01:57

Mmsps.dll

4.0.2450.47

177 488

12-Aug-2014

01:57

Mmsscpth.dll

4.0.2450.51

3 052 696

12-Aug-2014

01:57

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.51

165 016

12-Aug-2014

01:57

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.51

39 584

12-Aug-2014

01:57

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.51

954 008

12-Aug-2014

01:57

Mmsuishell.dll

4.0.2450.51

199 328

12-Aug-2014

01:57

Mmsutils.dll

4.0.2450.51

231 064

12-Aug-2014

01:57

Mmswmi.dll

4.0.2450.51

150 680

12-Aug-2014

01:57

Modwrkflip.aspx

Не е приложимо

2 335

12-Aug-2014

01:55

Modwrkflip.aspx

Не е приложимо

2 344

12-Aug-2014

01:55

Morecolorsdialog.aspx

Не е приложимо

6 416

12-Aug-2014

01:56

Morecolorsdialog.aspx.js

Не е приложимо

1 431

12-Aug-2014

01:56

Msdym7.dll

15.0.4641.1000

948 904

12-Aug-2014

01:54

Msdym7.lex

15.0.4599.1000

417 280

12-Aug-2014

01:54

Msgfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

40 040

12-Aug-2014

01:54

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218 984

12-Aug-2014

01:54

Mshy3hu.lex

Не е приложимо

933 579

12-Aug-2014

01:54

Mshy7bg.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7ct.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7cz.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7da.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7el.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7en.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7es.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7et.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7eu.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7fi.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7fr.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7ge.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7gl.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7hr.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7it.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7lt.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7lv.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7nb.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7nl.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7no.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7pb.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7pl.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:55

Mshy7pt.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:55

Mshy7ro.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:55

Mshy7ru.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:55

Mshy7sk.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:55

Mshy7sl.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:55

Mshy7srm.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:55

Mshy7sro.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:55

Mshy7sw.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:55

Mshy7tr.dll

15.0.4641.1000

225 488

12-Aug-2014

01:55

Mshy7uk.dll

15.0.4641.1000

225 480

12-Aug-2014

01:55

Msores.dll

15.0.4647.1000

81 384 120

12-Aug-2014

01:54

Msoserver.dll

15.0.4649.1000

25 281 720

12-Aug-2014

01:54

Msptls.dll

15.0.4615.1000

1 522 880

12-Aug-2014

01:54

Msscpi.dll

15.0.4599.1000

563 392

12-Aug-2014

01:55

Mssdmn.exe

15.0.4599.1000

748 224

12-Aug-2014

01:55

Mssearch.exe

15.0.4599.1000

523 976

12-Aug-2014

01:55

Msslad.dll

15.0.4599.1000

435 392

12-Aug-2014

01:55

Msspell7.dll

15.0.4641.1000

916 672

12-Aug-2014

01:55

Mssph.dll

15.0.4631.1000

1 363 648

12-Aug-2014

01:55

Mssrch.dll

15.0.4649.1000

3 131 576

12-Aug-2014

01:55

Mstr4tsc.dll

15.0.4535.1000

109 240

12-Aug-2014

01:55

Mswb7.dll

15.0.4641.1000

396 504

12-Aug-2014

01:54

Mswb70011.dll

15.0.4641.1000

1 067 736

12-Aug-2014

01:54

Mswb7001e.dll

15.0.4641.1000

1 067 736

12-Aug-2014

01:54

Mswb70404.dll

15.0.4641.1000

1 067 736

12-Aug-2014

01:54

Mswb70804.dll

15.0.4641.1000

1 067 736

12-Aug-2014

01:54

Mvdesigner.dll

4.0.2450.51

166 560

12-Aug-2014

01:57

Mvviewer.dll

4.0.2450.51

101 016

12-Aug-2014

01:57

Mydocs.debug.js

Не е приложимо

47 308

12-Aug-2014

01:55

Mydocs.js

Не е приложимо

22 757

12-Aug-2014

01:55

Mydocviewpage.aspx

Не е приложимо

6 060

12-Aug-2014

01:57

Mylinks.debug.js

Не е приложимо

4 508

12-Aug-2014

01:55

Mylinks.js

Не е приложимо

1 603

12-Aug-2014

01:55

Mysite.master

Не е приложимо

22 012

12-Aug-2014

01:57

Mysite15.master

Не е приложимо

33 557

12-Aug-2014

01:57

Mysiterecommendations.debug.js

Не е приложимо

51 228

12-Aug-2014

01:55

Mysiterecommendations.js

Не е приложимо

26 559

12-Aug-2014

01:55

Mysitetopnavigation.ascx

Не е приложимо

5 386

12-Aug-2014

01:57

Navigation.aspx

Не е приложимо

11 800

12-Aug-2014

01:56

Navigation.aspx.js

Не е приложимо

8 381

12-Aug-2014

01:56

Newdocset.aspx

Не е приложимо

3 250

12-Aug-2014

01:55

Newform.aspx

Не е приложимо

14 048

12-Aug-2014

01:55

Newform.aspx

Не е приложимо

4 276

12-Aug-2014

01:55

Newform.aspx

Не е приложимо

4 316

12-Aug-2014

01:55

Newimagerenditionsettings.aspx

Не е приложимо

10 613

12-Aug-2014

01:55

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Не е приложимо

14 330

12-Aug-2014

01:57

Newtabledialog.aspx

Не е приложимо

9 310

12-Aug-2014

01:56

Newtabledialog.aspx.js

Не е приложимо

10 023

12-Aug-2014

01:56

Newtranslationmanagement.aspx

Не е приложимо

63 501

12-Aug-2014

01:55

Newtranslationmanagement.aspx

Не е приложимо

63 960

12-Aug-2014

01:55

Nightandday.master

Не е приложимо

23 551

12-Aug-2014

01:55

Nl7data0011.dll

15.0.4454.1000

7 868 056

12-Aug-2014

01:54

Nl7data001e.dll

15.0.4454.1000

1 048 224

12-Aug-2014

01:54

Nl7data0404.dll

15.0.4454.1000

2 571 944

12-Aug-2014

01:54

Nl7data0804.dll

15.0.4454.1000

3 680 424

12-Aug-2014

01:54

Nl7models0007.dll

15.0.4623.1000

6 445 304

12-Aug-2014

01:54

Nl7models0009.dll

15.0.4641.1000

5 764 848

12-Aug-2014

01:54

Nl7models000a.dll

15.0.4623.1000

6 162 680

12-Aug-2014

01:54

Nl7models000c.dll

15.0.4623.1000

5 641 976

12-Aug-2014

01:54

Nlhtml.dll_0002.x64

15.0.4454.1000

187 472

12-Aug-2014

01:54

Nocrawlsettings.aspx

Не е приложимо

8 391

12-Aug-2014

01:55

Noderunner.exe

15.0.4490.1000

42 112

12-Aug-2014

01:54

Noderunner.exe.config

Не е приложимо

4 547

12-Aug-2014

01:55

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.51

121 520

12-Aug-2014

01:57

Noteswebservice.dll.oss.x86

15.0.4599.1000

990 912

12-Aug-2014

01:55

Ntma.dll

4.0.2450.51

55 952

12-Aug-2014

01:57

Oartodfserver.dll

15.0.4641.1000

3 831 464

12-Aug-2014

01:54

Oartserver.dll

15.0.4647.1000

21 469 872

12-Aug-2014

01:54

Objectlauncher.dll

4.0.2450.51

12 968

12-Aug-2014

01:57

Objects_storedprocedures.moss.sql

Не е приложимо

386 449

12-Aug-2014

01:57

Objectschema_storedprocedures.sql

Не е приложимо

77 710

12-Aug-2014

01:57

Objectviewers.dll

4.0.2450.51

207 520

12-Aug-2014

01:57

Odffilt.dll.x64

15.0.4649.1000

964 816

12-Aug-2014

01:54

Offfilt.dll_0002.x64

15.0.4454.1000

326 224

12-Aug-2014

01:54

Offfiltx.dll.x64

15.0.4649.1000

1 179 856

12-Aug-2014

01:54

Office.odf

15.0.4627.1000

5 241 000

12-Aug-2014

01:54

Officeserveradmin.resx

Не е приложимо

15 195

12-Aug-2014

01:54

Offxml.dll

15.0.4567.1000

184 504

12-Aug-2014

01:54

Oldialog.js

Не е приложимо

41 426

12-Aug-2014

01:56

Onifiltr.dll.x64

15.0.4649.1000

2 160 304

12-Aug-2014

01:54

Operations.dll

4.0.2450.51

76 448

12-Aug-2014

01:57

Osafehtm.dll

15.0.4627.1000

278 712

12-Aug-2014

01:54

Osrv.resx

Не е приложимо

8 765

12-Aug-2014

01:55

Osrvcore.resx

Не е приложимо

33 754

12-Aug-2014

01:55

Osssearchresults.aspx

Не е приложимо

2 819

12-Aug-2014

01:55

Osssearchresults.aspx

Не е приложимо

9 846

12-Aug-2014

01:55

Page_model.js

Не е приложимо

51 127

12-Aug-2014

01:56

Pagebgimagedialog.aspx

Не е приложимо

7 887

12-Aug-2014

01:56

Pagebgimagedialog.aspx.js

Не е приложимо

2 181

12-Aug-2014

01:56

Pagefromdoclayout.aspx

Не е приложимо

3 592

12-Aug-2014

01:55

Pageproperties.aspx

Не е приложимо

18 953

12-Aug-2014

01:56

Pageproperties.aspx.js

Не е приложимо

4 410

12-Aug-2014

01:56

Pagetemplateproperties.aspx

Не е приложимо

11 634

12-Aug-2014

01:56

Pagetemplateproperties.aspx.js

Не е приложимо

2 022

12-Aug-2014

01:56

Pagingcontrol.js

Не е приложимо

7 720

12-Aug-2014

01:56

Parserserver.exe

15.0.4490.1000

26 720

12-Aug-2014

01:54

Paypalcontroldialog.aspx

Не е приложимо

5 942

12-Aug-2014

01:56

Paypalcontroldialog.aspx.js

Не е приложимо

7 616

12-Aug-2014

01:56

Peoplesearchresults.aspx

Не е приложимо

3 945

12-Aug-2014

01:55

Photoupload.js

Не е приложимо

2 573

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.antixsslibrary.config

Не е приложимо

584

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.antixsslibrary.dll

15.0.4420.1017

12 440

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.config

Не е приложимо

611

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12 496

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.config

Не е приложимо

594

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4420.1017

12 480

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.config

Не е приложимо

599

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

12 464

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.config

Не е приложимо

604

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

12 480

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.config

Не е приложимо

619

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

13 040

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.config

Не е приложимо

609

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

12 488

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.config

Не е приложимо

606

12-Aug-2014

01:56

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4420.1017

12 480

12-Aug-2014

01:56

Policy.aspx

Не е приложимо

9 048

12-Aug-2014

01:55

Policyconfig.aspx

Не е приложимо

10 146

12-Aug-2014

01:55

Policycts.aspx

Не е приложимо

12 028

12-Aug-2014

01:55

Policylist.aspx

Не е приложимо

6 222

12-Aug-2014

01:55

Policylist.aspx

Не е приложимо

6 342

12-Aug-2014

01:55

Portal.debug.js

Не е приложимо

57 762

12-Aug-2014

01:55

Portal.js

Не е приложимо

23 152

12-Aug-2014

01:55

Portal.js

Не е приложимо

33 151

12-Aug-2014

01:55

Portaluiconfigurations.sql

Не е приложимо

24 857

12-Aug-2014

01:57

Preview.dll

4.0.2450.51

318 104

12-Aug-2014

01:57

Previewwithstatus.aspx

Не е приложимо

10 057

12-Aug-2014

01:55

Prm0006.bin

15.0.4525.1000

17 183 744

12-Aug-2014

01:54

Prm0007.bin

15.0.4623.1000

21 395 968

12-Aug-2014

01:54

Prm0008.bin

15.0.4641.1000

15 619 584

12-Aug-2014

01:54

Prm0009.bin

15.0.4641.1000

10 450 432

12-Aug-2014

01:54

Prm000a.bin

15.0.4623.1000

13 677 056

12-Aug-2014

01:54

Prm000c.bin

15.0.4623.1000

12 486 144

12-Aug-2014

01:54

Prm0019.bin

15.0.4567.1000

24 380 416

12-Aug-2014

01:54

Prm0025.bin

15.0.4569.1000

11 377 664

12-Aug-2014

01:54

Profilebrowserscriptres.resx

Не е приложимо

49 846

12-Aug-2014

01:57

Profilesrp.sql

Не е приложимо

1 183 307

12-Aug-2014

01:57

Profilup.sql

Не е приложимо

837 646

12-Aug-2014

01:57

Profmngr.aspx

Не е приложимо

3 383

12-Aug-2014

01:57

Profmngr.aspx

Не е приложимо

3 395

12-Aug-2014

01:57

Projectpage.aspx

Не е приложимо

6 218

12-Aug-2014

01:55

Projectpolicies.aspx

Не е приложимо

7 053

12-Aug-2014

01:55

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.51

416 424

12-Aug-2014

01:57

Pubfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

37 976

12-Aug-2014

01:54

Publicsitetemplates.ascx

Не е приложимо

1 711

12-Aug-2014

01:56

Query.dll

15.0.4599.1000

377 024

12-Aug-2014

01:55

Querybuilder.aspx

Не е приложимо

68 668

12-Aug-2014

01:55

Queryprocessingcomponent

Не е приложимо

5 216

12-Aug-2014

01:55

Queryruleaddusersegment.aspx

Не е приложимо

12 751

12-Aug-2014

01:55

Queryruleaddusersegment.aspx

Не е приложимо

12 756

12-Aug-2014

01:55

Queryruleaddusersegment.aspx

Не е приложимо

13 373

12-Aug-2014

01:55

Quickshare.aspx

Не е приложимо

10 674

12-Aug-2014

01:56

Ratings.js

Не е приложимо

18 397

12-Aug-2014

01:56

Rcconsole.aspx

Не е приложимо

8 008

12-Aug-2014

01:55

Recordsribbon.ascx

Не е приложимо

366

12-Aug-2014

01:55

Refinementconfigurationdialog.aspx

Не е приложимо

34 128

12-Aug-2014

01:55

Releasehold.aspx

Не е приложимо

3 701

12-Aug-2014

01:55

Repair.aspx

Не е приложимо

3 259

12-Aug-2014

01:55

Repair.aspx

Не е приложимо

3 473

12-Aug-2014

01:56

Repair.aspx

Не е приложимо

3 508

12-Aug-2014

01:56

Reportcenterlayout.aspx

Не е приложимо

6 158

12-Aug-2014

01:56

Reporting.aspx

Не е приложимо

8 943

12-Aug-2014

01:55

Reporting.aspx

Не е приложимо

9 015

12-Aug-2014

01:55

Reportsanddataresults.aspx

Не е приложимо

3 945

12-Aug-2014

01:55

Resetpublicsitedialog.aspx

Не е приложимо

3 092

12-Aug-2014

01:56

Resource.js

Не е приложимо

3 723

12-Aug-2014

01:56

Retentionsettings.ascx

Не е приложимо

10 858

12-Aug-2014

01:55

Retentionsettings.ascx

Не е приложимо

10 993

12-Aug-2014

01:55

Retentionstagesettings.aspx

Не е приложимо

25 676

12-Aug-2014

01:55

Retentionstagesettings.aspx

Не е приложимо

25 832

12-Aug-2014

01:55

Ribbon.ascx

Не е приложимо

12 858

12-Aug-2014

01:55

Ribbonmainmenu.ascx

Не е приложимо

5 357

12-Aug-2014

01:56

Riched20.dll

15.0.4649.1000

2 226 336

12-Aug-2014

01:54

Richtextarea.ascx

Не е приложимо

2 784

12-Aug-2014

01:56

Richtextarea.js

Не е приложимо

10 717

12-Aug-2014

01:56

Rolluppage.aspx

Не е приложимо

5 039

12-Aug-2014

01:55

Rootmasterdesigntime.aspx

Не е приложимо

3 720

12-Aug-2014

01:56

Routermessage.aspx

Не е приложимо

6 271

12-Aug-2014

01:55

Rpthist.aspx

Не е приложимо

3 193

12-Aug-2014

01:56

Rulerctrl.dll

4.0.2450.51

47 768

12-Aug-2014

01:57

Saext.dll

15.0.4454.1000

303 216

12-Aug-2014

01:54

Scope.aspx

Не е приложимо

11 760

12-Aug-2014

01:55

Scopedisplaygroup.aspx

Не е приложимо

11 044

12-Aug-2014

01:55

Scriptforwebtaggingui.js

Не е приложимо

130 990

12-Aug-2014

01:55

Scsummpg.aspx

Не е приложимо

2 751

12-Aug-2014

01:56

Search.analyticsrecommendation.debug.js

Не е приложимо

16 290

12-Aug-2014

01:55

Search.analyticsrecommendation.js

Не е приложимо

8 563

12-Aug-2014

01:55

Search.clientcontrols.debug.js

Не е приложимо

355 306

12-Aug-2014

01:55

Search.clientcontrols.js

Не е приложимо

192 394

12-Aug-2014

01:55

Search.configuration.debug.js

Не е приложимо

216 451

12-Aug-2014

01:55

Search.configuration.js

Не е приложимо

153 455

12-Aug-2014

01:55

Search.facetednavigationtab.debug.js

Не е приложимо

46 812

12-Aug-2014

01:55

Search.js

Не е приложимо

36 220

12-Aug-2014

01:55

Search.refinementconfiguration.debug.js

Не е приложимо

15 442

12-Aug-2014

01:55

Search.refinementconfigurationdialog.debug.js

Не е приложимо

119 748

12-Aug-2014

01:55

Search.taxonomyrefinement.debug.js

Не е приложимо

8 604

12-Aug-2014

01:55

Searchandaddtohold.aspx

Не е приложимо

18 775

12-Aug-2014

01:55

Searchresults.aspx

Не е приложимо

3 945

12-Aug-2014

01:55

Searchui.debug.js

Не е приложимо

115 142

12-Aug-2014

01:55

Searchui.js

Не е приложимо

50 500

12-Aug-2014

01:55

Securestoredb.sql

Не е приложимо

175 452

12-Aug-2014

01:55

Services.ashx

Не е приложимо

106

12-Aug-2014

01:56

Setup.exe

15.0.4649.1000

1 068 728

12-Aug-2014

01:54

Silverlight.js

Не е приложимо

7 680

12-Aug-2014

01:56

Silverlightslideshowcontrol.xap

Не е приложимо

198 184

12-Aug-2014

01:56

Silverlightsupport.js

Не е приложимо

15 210

12-Aug-2014

01:56

Sitedesigntoolbar.ascx

Не е приложимо

8 389

12-Aug-2014

01:56

Sitedirectorysettings.aspx

Не е приложимо

9 658

12-Aug-2014

01:56

Siteinformationcontroldialog.aspx

Не е приложимо

5 312

12-Aug-2014

01:56

Siteinformationcontroldialog.aspx.js

Не е приложимо

3 934

12-Aug-2014

01:56

Sitemanager.aspx

Не е приложимо

33 310

12-Aug-2014

01:55

Sitenavigationsettings.aspx

Не е приложимо

8 649

12-Aug-2014

01:55

Sizedialog.aspx

Не е приложимо

5 622

12-Aug-2014

01:56

Sizedialog.aspx.js

Не е приложимо

2 817

12-Aug-2014

01:56

Slideshowcontroldialog2.aspx

Не е приложимо

13 900

12-Aug-2014

01:56

Slideshowcontroldialog2.aspx.js

Не е приложимо

36 449

12-Aug-2014

01:56

Socialdata.js

Не е приложимо

12 040

12-Aug-2014

01:57

Socialsrp.sql

Не е приложимо

227 968

12-Aug-2014

01:57

Socialup.sql

Не е приложимо

200 960

12-Aug-2014

01:57

Sp.documentmanagement.debug.js

Не е приложимо

8 970

12-Aug-2014

01:55

Sp.policy.debug.js

Не е приложимо

13 335

12-Aug-2014

01:55

Sp.publishing.debug.js

Не е приложимо

113 882

12-Aug-2014

01:55

Sp.search.apps.debug.js

Не е приложимо

7 600

12-Aug-2014

01:55

Sp.search.apps.js

Не е приложимо

7 600

12-Aug-2014

01:55

Sp.search.debug.js

Не е приложимо

113 913

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.collabmailbox.debug.js

Не е приложимо

11 303

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

Не е приложимо

2 769

12-Aug-2014

01:57

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

Не е приложимо

6 304

12-Aug-2014

01:57

Sp.ui.listsearchbox.debug.js

Не е приложимо

37 353

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

Не е приложимо

5 923

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

Не е приложимо

2 330

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.microfeed.debug.js

Не е приложимо

372 763

12-Aug-2014

01:57

Sp.ui.microfeed.js

Не е приложимо

217 876

12-Aug-2014

01:57

Sp.ui.mysitecommon.debug.js

Не е приложимо

84 299

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.mysitecommon.js

Не е приложимо

46 127

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.mysitenavigation.debug.js

Не е приложимо

5 366

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.mysitenavigation.js

Не е приложимо

3 386

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

Не е приложимо

12 426

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.people.debug.js

Не е приложимо

86 466

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.people.js

Не е приложимо

59 540

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Не е приложимо

135 451

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.pub.ribbon.js

Не е приложимо

80 057

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.reputation.debug.js

Не е приложимо

40 089

12-Aug-2014

01:56

Sp.ui.reputation.js

Не е приложимо

24 873

12-Aug-2014

01:56

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Не е приложимо

63 694

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.rte.publishing.js

Не е приложимо

44 063

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

Не е приложимо

9 236

12-Aug-2014

01:55

Sp.ui.sssvcadminpages.js

Не е приложимо

7 644

12-Aug-2014

01:55

Sp.userprofiles.debug.js

Не е приложимо

140 581

12-Aug-2014

01:55

Sp.userprofiles.js

Не е приложимо

140 575

12-Aug-2014

01:55

Sp.workmanagement.debug.js

Не е приложимо

191 029

12-Aug-2014

01:56

Spenterprisesearch.types.ps1xml

Не е приложимо

13 016

12-Aug-2014

01:55

Sps.resx

Не е приложимо

100 345

12-Aug-2014

01:55

Sps_themedforegroundimages.css

Не е приложимо

13 003

12-Aug-2014

01:56

Spsapishim.generated.debug.js

Не е приложимо

3 358

12-Aug-2014

01:55

Spscore.resx

Не е приложимо

145 726

12-Aug-2014

01:55

Spssharedapi.generated.debug.js

Не е приложимо

3 547

12-Aug-2014

01:55

Spx.expresssite.js

Не е приложимо

19 822

12-Aug-2014

01:56

Spx.importitems.debug.js

Не е приложимо

50 532

12-Aug-2014

01:56

Spx.importitems.js

Не е приложимо

40 650

12-Aug-2014

01:56

Spx.quickshare.debug.js

Не е приложимо

31 998

12-Aug-2014

01:56

Spx.quickshare.js

Не е приложимо

28 220

12-Aug-2014

01:56

Spx.resx

Не е приложимо

25 630

12-Aug-2014

01:56

Spx.ui.addgallery.js

Не е приложимо

2 825

12-Aug-2014

01:56

Spx.ui.commonwebparts.debug.js

Не е приложимо

43 570

12-Aug-2014

01:56

Spx.ui.commonwebparts.js

Не е приложимо

34 683

12-Aug-2014

01:56

Spxclient.resx

Не е приложимо

7 607

12-Aug-2014

01:56

Srch.resources.resx

Не е приложимо

80 744

12-Aug-2014

01:55

Sspadmin.master

Не е приложимо

22 150

12-Aug-2014

01:55

Stocklistcontroldialog.aspx

Не е приложимо

7 660

12-Aug-2014

01:56

Stocklistcontroldialog.aspx.js

Не е приложимо

9 887

12-Aug-2014

01:56

Storedprocedures.sql

Не е приложимо

118 557

12-Aug-2014

01:57

Svrexport.exe

4.0.2450.51

35 480

12-Aug-2014

01:57

Svrsetup.dll

15.0.4649.1000

10 069 664

12-Aug-2014

01:55

Sync_synchronizationrules.sql

Не е приложимо

2 578

12-Aug-2014

01:57

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.51

233 120

12-Aug-2014

01:57

T11.jpg

Не е приложимо

1 354

12-Aug-2014

01:56

T11_1.jpg

Не е приложимо

464

12-Aug-2014

01:56

T11_2.jpg

Не е приложимо

486

12-Aug-2014

01:56

T11_3.jpg

Не е приложимо

731

12-Aug-2014

01:56

T12.jpg

Не е приложимо

3 608

12-Aug-2014

01:56

T12_1.jpg

Не е приложимо

454

12-Aug-2014

01:56

T12_2.jpg

Не е приложимо

410

12-Aug-2014

01:56

T12_3.jpg

Не е приложимо

440

12-Aug-2014

01:56

T13.jpg

Не е приложимо

377

12-Aug-2014

01:56

T13_1.jpg

Не е приложимо

377

12-Aug-2014

01:56

T13_2.jpg

Не е приложимо

412

12-Aug-2014

01:56

T13_3.jpg

Не е приложимо

414

12-Aug-2014

01:56

T13_4.jpg

Не е приложимо

416

12-Aug-2014

01:56

T13_5.jpg

Не е приложимо

403

12-Aug-2014

01:56

T13_6.jpg

Не е приложимо

453

12-Aug-2014

01:56

T14.jpg

Не е приложимо

1 896

12-Aug-2014

01:56

T14_1.jpg

Не е приложимо

442

12-Aug-2014

01:56

T14_2.jpg

Не е приложимо

2 038

12-Aug-2014

01:56

T14_3.jpg

Не е приложимо

295

12-Aug-2014

01:56

T14_4.jpg

Не е приложимо

1 022

12-Aug-2014

01:56

T14_5.jpg

Не е приложимо

703

12-Aug-2014

01:56

T25.jpg

Не е приложимо

19 470

12-Aug-2014

01:56

T25_1.jpg

Не е приложимо

301

12-Aug-2014

01:56

T25_2.jpg

Не е приложимо

314

12-Aug-2014

01:56

T25_3.jpg

Не е приложимо

301

12-Aug-2014

01:56

T25_4.jpg

Не е приложимо

502

12-Aug-2014

01:56

T25_5.jpg

Не е приложимо

301

12-Aug-2014

01:56

T25_6.jpg

Не е приложимо

315

12-Aug-2014

01:56

T26.jpg

Не е приложимо

2 185

12-Aug-2014

01:56

T26_1.jpg

Не е приложимо

683

12-Aug-2014

01:56

T27.jpg

Не е приложимо

472

12-Aug-2014

01:56

T27_1.jpg

Не е приложимо

587

12-Aug-2014

01:56

T27_2.jpg

Не е приложимо

430

12-Aug-2014

01:56

T27_3.jpg

Не е приложимо

443

12-Aug-2014

01:56

T27_4.jpg

Не е приложимо

267

12-Aug-2014

01:56

T27_5.jpg

Не е приложимо

3 124

12-Aug-2014

01:56

T28.jpg

Не е приложимо

2 483

12-Aug-2014

01:56

T28_1.jpg

Не е приложимо

830

12-Aug-2014

01:56

T28_2.jpg

Не е приложимо

865

12-Aug-2014

01:56

T28_3.jpg

Не е приложимо

1 093

12-Aug-2014

01:56

T29.jpg

Не е приложимо

4 125

12-Aug-2014

01:56

T29_1.jpg

Не е приложимо

473

12-Aug-2014

01:56

T29_2.jpg

Не е приложимо

474

12-Aug-2014

01:56

T29_3.jpg

Не е приложимо

510

12-Aug-2014

01:56

T29_4.jpg

Не е приложимо

196

12-Aug-2014

01:56

T29_5.jpg

Не е приложимо

216

12-Aug-2014

01:56

T29_6.jpg

Не е приложимо

445

12-Aug-2014

01:56

T29_7.jpg

Не е приложимо

491

12-Aug-2014

01:56

T29_8.jpg

Не е приложимо

550

12-Aug-2014

01:56

T30.jpg

Не е приложимо

3 715

12-Aug-2014

01:56

T30_1.jpg

Не е приложимо

541

12-Aug-2014

01:56

T30_2.jpg

Не е приложимо

708

12-Aug-2014

01:56

T30_3.jpg

Не е приложимо

528

12-Aug-2014

01:56

T30_4.jpg

Не е приложимо

194

12-Aug-2014

01:56

T30_5.jpg

Не е приложимо

209

12-Aug-2014

01:56

T30_6.jpg

Не е приложимо

226

12-Aug-2014

01:56

T30_7.jpg

Не е приложимо

480

12-Aug-2014

01:56

T30_8.jpg

Не е приложимо

522

12-Aug-2014

01:56

T30_9.jpg

Не е приложимо

1 210

12-Aug-2014

01:56

T31.jpg

Не е приложимо

3 257

12-Aug-2014

01:56

T31_1.jpg

Не е приложимо

433

12-Aug-2014

01:56

T31_2.jpg

Не е приложимо

481

12-Aug-2014

01:56

T31_3.jpg

Не е приложимо

567

12-Aug-2014

01:56

T31_4.jpg

Не е приложимо

431

12-Aug-2014

01:56

T31_5.jpg

Не е приложимо

187

12-Aug-2014

01:56

T31_6.jpg

Не е приложимо

193

12-Aug-2014

01:56

T31_7.jpg

Не е приложимо

589

12-Aug-2014

01:56

T31_8.jpg

Не е приложимо

832

12-Aug-2014

01:56

T32.jpg

Не е приложимо

2 314

12-Aug-2014

01:56

T32_1.jpg

Не е приложимо

478

12-Aug-2014

01:56

T32_2.jpg

Не е приложимо

490

12-Aug-2014

01:56

T32_3.jpg

Не е приложимо

440

12-Aug-2014

01:56

T32_4.jpg

Не е приложимо

446

12-Aug-2014

01:56

T32_5.jpg

Не е приложимо

591

12-Aug-2014

01:56

T32_6.jpg

Не е приложимо

685

12-Aug-2014

01:56

T32_7.jpg

Не е приложимо

1 286

12-Aug-2014

01:56

T32_8.jpg

Не е приложимо

1 851

12-Aug-2014

01:56

T33.jpg

Не е приложимо

1 344

12-Aug-2014

01:56

T33_1.jpg

Не е приложимо

1 115

12-Aug-2014

01:56

T33_2.jpg

Не е приложимо

2 292

12-Aug-2014

01:56

T33_3.jpg

Не е приложимо

2 009

12-Aug-2014

01:56

T33_4.jpg

Не е приложимо

423

12-Aug-2014

01:56

T33_5.jpg

Не е приложимо

982

12-Aug-2014

01:56

T33_6.jpg

Не е приложимо

3 095

12-Aug-2014

01:56

T33_7.jpg

Не е приложимо

1 264

12-Aug-2014

01:56

T33_8.jpg

Не е приложимо

267

12-Aug-2014

01:56

T33_9.jpg

Не е приложимо

441

12-Aug-2014

01:56

T34.jpg

Не е приложимо

4 954

12-Aug-2014

01:56

T34_1.jpg

Не е приложимо

744

12-Aug-2014

01:56

T34_2.jpg

Не е приложимо

760

12-Aug-2014

01:56

T34_3.jpg

Не е приложимо

751

12-Aug-2014

01:56

T34_4.jpg

Не е приложимо

746

12-Aug-2014

01:56

T34_5.jpg

Не е приложимо

260

12-Aug-2014

01:56

T34_6.jpg

Не е приложимо

285

12-Aug-2014

01:56

T36.jpg

Не е приложимо

502

12-Aug-2014

01:56

T36_1.jpg

Не е приложимо

311

12-Aug-2014

01:56

T36_10.jpg

Не е приложимо

3 157

12-Aug-2014

01:56

T36_11.jpg

Не е приложимо

396

12-Aug-2014

01:56

T36_12.jpg

Не е приложимо

502

12-Aug-2014

01:56

T36_13.jpg

Не е приложимо

3 050

12-Aug-2014

01:56

T36_14.jpg

Не е приложимо

3 053

12-Aug-2014

01:56

T36_2.jpg

Не е приложимо

356

12-Aug-2014

01:56

T36_3.jpg

Не е приложимо

3 085

12-Aug-2014

01:56

T36_4.jpg

Не е приложимо

475

12-Aug-2014

01:56

T36_5.jpg

Не е приложимо

535

12-Aug-2014

01:56

T36_6.jpg

Не е приложимо

491

12-Aug-2014

01:56

T36_7.jpg

Не е приложимо

498

12-Aug-2014

01:56

T36_8.jpg

Не е приложимо

502

12-Aug-2014

01:56

T36_9.jpg

Не е приложимо

3 421

12-Aug-2014

01:56

T37.jpg

Не е приложимо

2 942

12-Aug-2014

01:56

T37_1.jpg

Не е приложимо

5 331

12-Aug-2014

01:56

T37_2.jpg

Не е приложимо

1 402

12-Aug-2014

01:56

T39.jpg

Не е приложимо

3 623

12-Aug-2014

01:56

T39_1.jpg

Не е приложимо

483

12-Aug-2014

01:56

T39_2.jpg

Не е приложимо

4 860

12-Aug-2014

01:56

T39_3.jpg

Не е приложимо

1 845

12-Aug-2014

01:56

T39_4.jpg

Не е приложимо

1 498

12-Aug-2014

01:56

T39_5.jpg

Не е приложимо

163

12-Aug-2014

01:56

T39_6.jpg

Не е приложимо

188

12-Aug-2014

01:56

T40.jpg

Не е приложимо

1 555

12-Aug-2014

01:56

T40_1.jpg

Не е приложимо

494

12-Aug-2014

01:56

T40_2.jpg

Не е приложимо

544

12-Aug-2014

01:56

T40_3.jpg

Не е приложимо

229

12-Aug-2014

01:56

T40_4.jpg

Не е приложимо

286

12-Aug-2014

01:56

T41.jpg

Не е приложимо

4 761

12-Aug-2014

01:56

T42.jpg

Не е приложимо

4 491

12-Aug-2014

01:56

T45.jpg

Не е приложимо

5 195

12-Aug-2014

01:56

T47.jpg

Не е приложимо

4 422

12-Aug-2014

01:56

Ta_listcategories.aspx

Не е приложимо

7 420

12-Aug-2014

01:55

Ta_listcrawledproperties.aspx

Не е приложимо

10 544

12-Aug-2014

01:55

Ta_listmanagedproperties.aspx

Не е приложимо

12 627

12-Aug-2014

01:55

Tablemenu.js

Не е приложимо

2 013

12-Aug-2014

01:56

Tablepropertiesdialog.aspx

Не е приложимо

8 634

12-Aug-2014

01:56

Tablepropertiesdialog.aspx.js

Не е приложимо

10 265

12-Aug-2014

01:56

Taxonomy.sql

Не е приложимо

302 654

12-Aug-2014

01:55

Taxonomynavproperties.js

Не е приложимо

33 987

12-Aug-2014

01:55

Taxonomytreepicker.aspx

Не е приложимо

4 177

12-Aug-2014

01:55

Taxupdateprocs.sql

Не е приложимо

302 605

12-Aug-2014

01:55

Tbitems.js

Не е приложимо

7 860

12-Aug-2014

01:56

Tcscsearchresults.aspx

Не е приложимо

34 468

12-Aug-2014

01:55

Tempimage100.jpg

Не е приложимо

3 076

12-Aug-2014

01:56

Tempimage50.jpg

Не е приложимо

1 231

12-Aug-2014

01:56

Termstoremanager.aspx

Не е приложимо

52 767

12-Aug-2014

01:55

Termstoremanager.aspx

Не е приложимо

74 156

12-Aug-2014

01:55

Termstoremanager.js

Не е приложимо

269 877

12-Aug-2014

01:55

Tokyo.master

Не е приложимо

29 069

12-Aug-2014

01:55

Tquery.dll

15.0.4599.1000

1 028 288

12-Aug-2014

01:55

Transmgmtlibtemplates.ascx

Не е приложимо

3 243

12-Aug-2014

01:55

Transmgmtlibtemplates.ascx

Не е приложимо

3 253

12-Aug-2014

01:55

Transparent.gif

Не е приложимо

813

12-Aug-2014

01:56

Treecontrol.js

Не е приложимо

233 665

12-Aug-2014

01:55

Uiutils.dll

4.0.2450.51

379 544

12-Aug-2014

01:57

Updated.aspx

Не е приложимо

2 751

12-Aug-2014

01:56

Upload.aspx

Не е приложимо

1 467

12-Aug-2014

01:56

Upload.aspx

Не е приложимо

15 896

12-Aug-2014

01:55

Upload.aspx

Не е приложимо

5 911

12-Aug-2014

01:55

Upload.aspx

Не е приложимо

6 063

12-Aug-2014

01:56

Upload.aspx

Не е приложимо

6 196

12-Aug-2014

01:54

Upload.aspx

Не е приложимо

6 232

12-Aug-2014

01:56

Upload.aspx

Не е приложимо

6 275

12-Aug-2014

01:55

Uploadex.aspx

Не е приложимо

17 608

12-Aug-2014

01:55

Uploadex.aspx

Не е приложимо

20 726

12-Aug-2014

01:55

Utilities.js

Не е приложимо

200

12-Aug-2014

01:56

Utils.js

Не е приложимо

20 300

12-Aug-2014

01:56

Validation.js

Не е приложимо

1 881

12-Aug-2014

01:56

Values.sql

Не е приложимо

240 048

12-Aug-2014

01:57

Videocontroldialog.aspx

Не е приложимо

6 790

12-Aug-2014

01:56

Videocontroldialog.aspx.js

Не е приложимо

11 128

12-Aug-2014

01:56

Videoembedconfig.aspx

Не е приложимо

14 049

12-Aug-2014

01:55

Videosettemplates.ascx

Не е приложимо

1 938

12-Aug-2014

01:55

Viewcases.aspx

Не е приложимо

5 594

12-Aug-2014

01:55

Viewscopes.aspx

Не е приложимо

13 011

12-Aug-2014

01:55

Viewscopes.aspx

Не е приложимо

15 706

12-Aug-2014

01:55

Viewscopes.aspx

Не е приложимо

22 951

12-Aug-2014

01:55

Viewscopesettings.aspx

Не е приложимо

8 050

12-Aug-2014

01:55

Visfilt.dll.x64

15.0.4649.1000

3 927 744

12-Aug-2014

01:54

Warning.aspx

Не е приложимо

3 885

12-Aug-2014

01:54

Weathercontroldialog.aspx

Не е приложимо

8 402

12-Aug-2014

01:56

Weathercontroldialog.aspx.js

Не е приложимо

13 725

12-Aug-2014

01:56

Web.config

Не е приложимо

993

12-Aug-2014

01:56

Webfldr.aspx

Не е приложимо

2 590

12-Aug-2014

01:55

Webpartgalleryimages.xap

Не е приложимо

100 164

12-Aug-2014

01:56

Websitecore.resx

Не е приложимо

205 839

12-Aug-2014

01:56

Webtaggingdialog.aspx

Не е приложимо

5 464

12-Aug-2014

01:55

Welcomesplash.aspx

Не е приложимо

4 720

12-Aug-2014

01:55

Welcometoc.aspx

Не е приложимо

4 380

12-Aug-2014

01:55

Wh.ribbon.js

Не е приложимо

87 455

12-Aug-2014

01:56

Whcmdui.ashx

Не е приложимо

110

12-Aug-2014

01:56

Wma.ui.tasklist.debug.js

Не е приложимо

461 742

12-Aug-2014

01:56

Wma.ui.tasklist.js

Не е приложимо

256 964

12-Aug-2014

01:56

Wmaapishim.generated.debug.js

Не е приложимо

15 044

12-Aug-2014

01:56

Wrktaskip.aspx

Не е приложимо

3 929

12-Aug-2014

01:55

Wrktaskip.aspx

Не е приложимо

3 961

12-Aug-2014

01:55

Xbrowser.js

Не е приложимо

28 468

12-Aug-2014

01:56

Xhtml.js

Не е приложимо

16 073

12-Aug-2014

01:56

Xlatewfassoc.aspx

Не е приложимо

9 456

12-Aug-2014

01:55

Xlatewfassoc.aspx

Не е приложимо

9 567

12-Aug-2014

01:55

Xml.js

Не е приложимо

2 679

12-Aug-2014

01:56

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.51

383 664

12-Aug-2014

01:57

Zonebackgrounddialog.aspx

Не е приложимо

25 948

12-Aug-2014

01:56

Zonebackgrounddialog.aspx.js

Не е приложимо

27 048

12-Aug-2014

01:56

Zoneresize.js

Не е приложимо

15 326

12-Aug-2014

01:56

Coreservermui-EN-US. msp информация за файла

Име на файл

Версия на файл

Размер на файла

Дата

Време

Aboutus.aspx

Не е приложимо

4 543

12-Aug-2014

01:55

Accessibility.css

Не е приложимо

1 381

12-Aug-2014

01:55

Addgalleryimages.xap

Не е приложимо

66 514

12-Aug-2014

01:55

Adodb.dll.deploy

6.0.0.0

96 384

12-Aug-2014

01:54

Articleleft.html

Не е приложимо

6 235

12-Aug-2014

01:55

Articlelinks.html

Не е приложимо

4 831

12-Aug-2014

01:55

Articleright.html

Не е приложимо

5 314

12-Aug-2014

01:55

Assetpickers.js

Не е приложимо

31 739

12-Aug-2014

01:55

Berlin.css

Не е приложимо

326 474

12-Aug-2014

01:55

Calendar.aspx

Не е приложимо

4 007

12-Aug-2014

01:55

Catalogarticle.html

Не е приложимо

8 222

12-Aug-2014

01:55

Catalogwelcome.html

Не е приложимо

8 375

12-Aug-2014

01:55

Cmscore.en-us.resx

Не е приложимо

100 349

12-Aug-2014

01:55

Communities.css

Не е приложимо

23 988

12-Aug-2014

01:55

Compare.aspx

Не е приложимо

3 436

12-Aug-2014

01:55

Contactus.aspx

Не е приложимо

1 520

12-Aug-2014

01:55

Controls.css

Не е приложимо

55 493

12-Aug-2014

01:55

Controls15.css

Не е приложимо

9 743

12-Aug-2014

01:55

Customstrings.js

Не е приложимо

358

12-Aug-2014

01:55

Datashareedit.aspx

Не е приложимо

785

12-Aug-2014

01:55

Datashareview.aspx

Не е приложимо

823

12-Aug-2014

01:55

Ddmanager.exe.deploy

15.0.4466.1000

258 608

12-Aug-2014

01:54

Ddmanager.intl.dll.deploy

15.0.4420.1017

27 296

12-Aug-2014

01:54

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

56 968

12-Aug-2014

01:54

Default.aspx

Не е приложимо

4 095

12-Aug-2014

01:55

Designtime.css

Не е приложимо

766

12-Aug-2014

01:55

Discoverydownloadmanager.application

Не е приложимо

15 803

12-Aug-2014

01:54

Discoverydownloadmanager.exe.manifest

Не е приложимо

24 477

12-Aug-2014

01:30

Edit.css

Не е приложимо

21 033

12-Aug-2014

01:55

Edit-mode-21.css

Не е приложимо

3 707

12-Aug-2014

01:55

Employeebio.aspx

Не е приложимо

2 026

12-Aug-2014

01:55

Enterprisewiki.html

Не е приложимо

6 223

12-Aug-2014

01:55

Faq.aspx

Не е приложимо

4 015

12-Aug-2014

01:55

General.aspx

Не е приложимо

743

12-Aug-2014

01:55

Global.css

Не е приложимо

15 723

12-Aug-2014

01:55

Htmleditorstyles.css

Не е приложимо

48 542

12-Aug-2014

01:55

Interop.cdosys.dll.deploy

15.0.4420.1017

57 504

12-Aug-2014

01:54

Legalinfo.aspx

Не е приложимо

2 727

12-Aug-2014

01:55

Lyon.css

Не е приложимо

327 911

12-Aug-2014

01:55

Masterroot.css

Не е приложимо

4 029

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

15.0.4521.1000

126 656

13-Aug-2014

06:27

Microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

15.0.4448.1000

180 832

13-Aug-2014

06:27

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.0.609.4

1 034 336

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy

15.0.609.0

171 552

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy

15.0.4420.1017

19 608

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy

15.0.4420.1017

25 744

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.msg.dll

15.0.4514.1000

423 144

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.4641.1000

470 712

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4561.1000

288 968

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy

15.0.4420.1017

63 624

12-Aug-2014

01:54

Moss.actions

Не е приложимо

429 199

12-Aug-2014

01:54

Msoserverintl.dll

15.0.4647.1000

3 419 840

12-Aug-2014

01:54

Newsletter.aspx

Не е приложимо

3 238

12-Aug-2014

01:55

Notessetup.exe

15.0.4599.1000

560 320

12-Aug-2014

01:55

Officeserveradmin.en-us.resx

Не е приложимо

15 195

12-Aug-2014

01:54

Oldialog.css

Не е приложимо

2 870

12-Aug-2014

01:55

Ollfont.css

Не е приложимо

7 246

12-Aug-2014

01:55

Oslo.html

Не е приложимо

25 206

12-Aug-2014

01:55

Osrv.en-us.resx

Не е приложимо

8 765

12-Aug-2014

01:54

Osrvcore.en-us.resx

Не е приложимо

33 754

12-Aug-2014

01:54

Osrvmanifest.man

Не е приложимо

1 709 501

12-Aug-2014

01:54

Portal.css

Не е приложимо

96 336

12-Aug-2014

01:55

Pressrelease.aspx

Не е приложимо

2 910

12-Aug-2014

01:55

Profilebrowserscriptres.en-us.resx

Не е приложимо

49 846

12-Aug-2014

01:55

Projectsummary.css

Не е приложимо

4 224

12-Aug-2014

01:55

Publicthemedforegroundimages.css

Не е приложимо

604

12-Aug-2014

01:55

Reviewapproval_1033.xoml

Не е приложимо

105 111

12-Aug-2014

01:54

Reviewpublishing_1033.xoml

Не е приложимо

105 111

12-Aug-2014

01:54

Root.master

Не е приложимо

3 792

12-Aug-2014

01:55

Sbw.css

Не е приложимо

1 057

12-Aug-2014

01:55

Searchfoundationmanifest.man

Не е приложимо

593 509

12-Aug-2014

01:54

Seattle.html

Не е приложимо

27 403

12-Aug-2014

01:55

Selectorcontrols.js

Не е приложимо

16 921

12-Aug-2014

01:55

Service.aspx

Не е приложимо

2 829

12-Aug-2014

01:55

Sitemap.aspx

Не е приложимо

1 259

12-Aug-2014

01:55

Socialdata.css

Не е приложимо

14 063

12-Aug-2014

01:55

Spellchecker.js

Не е приложимо

44 317

12-Aug-2014

01:55

Sps.en-us.resx

Не е приложимо

100 345

12-Aug-2014

01:55

Spscore.en-us.resx

Не е приложимо

145 726

12-Aug-2014

01:55

Spx.css

Не е приложимо

1 642

12-Aug-2014

01:55

Spx.en-us.resx

Не е приложимо

25 630

12-Aug-2014

01:55

Spxclient.en-us.resx

Не е приложимо

7 607

12-Aug-2014

01:55

Spxpub.css

Не е приложимо

20 006

13-Aug-2014

06:33

Spxpubribbon.css

Не е приложимо

11 194

12-Aug-2014

01:55

Spxpubribbon.css

Не е приложимо

12 628

13-Aug-2014

06:33

Srch.resources.en-us.resx

Не е приложимо

80 744

12-Aug-2014

01:55

Ssetupui.dll

15.0.4561.1000

68 800

12-Aug-2014

01:54

Sshellui.mst

Не е приложимо

14 848

12-Aug-2014

01:54

Startermaster.html

Не е приложимо

7 162

12-Aug-2014

01:55

Tables.css

Не е приложимо

2 030

12-Aug-2014

01:55

Termstoremanager.css

Не е приложимо

6 950

12-Aug-2014

01:55

Tokyo.css

Не е приложимо

326 995

12-Aug-2014

01:55

Websitecore.en-us.resx

Не е приложимо

205 839

12-Aug-2014

01:55

Welcomesplash.html

Не е приложимо

5 567

12-Aug-2014

01:55

Wizards.css

Не е приложимо

8 520

12-Aug-2014

01:55

Xlsrvintl.dll

15.0.4420.1017

262 280

12-Aug-2014

01:54

Системата на Office технически център съдържа последните актуализации за администриране и стратегическо разполагане за всички версии на Office. За повече информация относно Office System технически център отидете на следния уеб сайт на Microsoft:

ИТ поддръжка и ресурси за Microsoft Office

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×