Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия

Списък

Име на оформлението

Описание

Картина

Списък с редуващи се шестоъгълници

Използвайте, за да представяте последователност от взаимно свързани понятия. Текстът от ниво 1 се вижда в шестоъгълниците. Текстът от ниво 2 се показва извън фигурите.

Отмени

Списък основни блокове

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове от информация. Максимизира и хоризонталното, и вертикалното място на дисплея за фигури.

Изображение на оформлението ''Списък основни блокове''

Списък на акцент на прегъваща се картина

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове информация. Малките кръгови фигури са предназначени да съдържат картини. Работи добре за илюстриране на текст от ниво 1 и ниво 2. Максимизира и хоризонталното, и вертикалното място на дисплея за фигури.

Изображение на оформлението ''Списък на акцент на прегъваща се картина''

Списък непрекъснати картини

Използвайте, за да покажете групи от вътрешносвързана информация. Кръговите фигури са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Списък непрекъснати картини''

Низходящ списък с блокове

Използвайте, за да покажете групи от свързани понятия или списъци с информация. Текстовите фигури постепенно намаляват по височина, а текстът от ниво 1 се извежда вертикално.

Block Descending List SmartArt graphic layout

Подробен процес

Използвайте с големи количества текст от ниво 2, за да покажете напредване през етапи.

Изображение на оформлението ''Подробен процес''

Групиран списък

Използвайте, за да покажете групи и подгрупи информация или стъпки и подстъпки в задача, процес или работен поток. Текстът от ниво 1 съответства на хоризонталните фигури от най-високо ниво, а текстът от ниво – на вертикалните подстъпки под всяка фигура от най-високо ниво. Работи добре за подчертаване на подгрупи или подстъпки, йерархична информация или множество списъци с информация.

Изображение не оформлението ''Групиран списък''

Списък йерархии

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, напредващи в групите. Може също така да се използва да групира или поставя в списък информация.

Изображение на оформлението ''Списък йерархии''

Хоризонтален списък с водещи символи

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани списъци от информация. Работи добре с големи количества текст. Целият текст има едно и също ниво на акцентиране и не се предполага направление.

Изображение на оформлението ''Хоризонтален списък с водещи символи''

Списък хоризонтални картини

Използвайте, за да покажете непоследователна или групирана информация с акцентиране на свързаните картини. Горните фигури са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Списък хоризонтални картини''

Процес на нарастващ кръг

Използвайте, за да покажете последователност от стъпки, като вътрешната част на кръга нараства с всяка стъпка. Ограничен до седем стъпки от ниво 1, но елементите от ниво 2 са неограничени. Върши добра работа при много текст от ниво 2.

Снимка на екран с опции за работната седмица

Списък с линии

Използвайте, за да покажете големи количества текст, разделен на категории и подкатегории. Работи добре с няколко нива текст. Текстът на едно ниво е отделен с линии.

Оформление на SmartArt графика – списък с линии

Списък акценти на картини

Използвайте, за да покажете групирана или свързана информация. Малките фигури в горните ъгли са предназначени да съдържат картини. Акцентира върху текст от ниво 2 пред текст от ниво 1 и е добър избор за големи количества текст от ниво 2.

Изображение на оформлението ''Списък акценти на картини''

Списък надписи на картини

Използвайте,за да покажете непоследователни или групирани блокове от информация. Най-горните фигури са предназначени да съдържат картини, а картините са акцентирани пред текста. Работи добре за картини с кратки текстови надписи.

Изображение на оформлението ''Списък надписи на картини''

Кръгов процес

Използвайте, за да покажете стъпките в даден процес, като размерът на всеки сектор нараства до седем фигури. Текстът от ниво 1 се показва вертикален.

Pie Process SmartArt graphic layout

Плюс и минус

Използвайте, за да покажете "за" и "против" две понятия. Всеки текст от ниво 1 може да съдържа по няколко поднива. Работи добре с големи количества текст. Ограничен до два елемента от ниво 1.

Plusand Minus SmartArt graphic layout

Списък пирамиди

Използвайте, за да покажете пропорционални, вътрешносвързани или йерархични зависимости. Текстът се показва в правоъгълни фигури на фона на пирамидата.

Оформление ''Списък пирамиди''

Обръщане на списък

Използвайте, за да направите смяна между два елемента. Показват се само първите два елемента текст, а всеки от тези елементи може да съдържа голямо количество текст. Работи добре, за да покаже промяната между два елемента или връщане на поредността.

Reverse List SmartArt graphic layout

Сегментиран процес

Използвайте, за да покажете напредването или последователните стъпки в една задача, процес или работен поток. Подчертава текста от ниво 2, тъй като всеки ред се показва в отделна фигура.

Изображение на оформлението ''Сегментиран процес''

Натрупан списък

Използвайте, за да покажете групи информация или стъпки в задача, процес или работен поток. Кръглите фигури съдържат текст от ниво 1, а съответните правоъгълници – текст от ниво 2. Работи добре за многобройни подробности и минимален текст от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Натрупан списък''

Списък с акцентиране с квадрати

Използвайте, за да покажете списъци от информация, разделена на категории. Текстът от ниво 2 се вижда до малка квадратна фигура. Работи добре с големи количества текст от ниво 2.

Square Accent List SmartArt graphic layout

Списък с раздели

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове информация. Работи добре за списъци с малко текст от ниво 1. Първото ниво 2 се показва до текста от ниво 1, а останалият текст от ниво 2 се показва под текста от ниво 1.

Страница на Dashboard Designer, показваща ''Продажби на оборудване'' като нов източник на данни

Йерархия таблици

Използвайте, за да покажете групи от информация, изградени отгоре надолу, и йерархиите вътре във всяка група. Това оформление не съдържа свързващи линии.

Изображение на оформлението ''Йерархия таблици''

Списък таблици

Използвайте, за да покажете групирана или свързана информация с еднаква стойност. Първият ред текст от ниво 1 съответства на най-горната фигура и неговият текст от ниво 2 се използва за следващи списъци.

Изображение на оформлението ''Списък таблици''

Списък цели

Използвайте, за да покажете взаимно свързана или припокриваща се информация. Всеки от първите седем реда текст от ниво 1 се появява в правоъгълна фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията. Работи добре при текст както от ниво 1, така и от ниво 2.

Изображение на оформлението ''Списък цели''

Списък трапецоиди

Използвайте, за да покажете групирана или свързана информация с еднаква стойност. Работи добре с големи количества текст.

Изображение на оформлението ''Списък трапецоиди''

Списък с променлива ширина

Използвайте за набляга на елементи от различни тегло. Добре е за големи количества текст от ниво 1. Ширината на всяка фигура поотделно се определя въз основа на нейния текст.

Varying Width List SmartArt graphic layout

Списък вертикални правоъгълници

Използвайте, за да покажете няколко групи информация, особено групи с големи количества текст от ниво 2. Добър избор за списъци информация с водещи символи.

Изображение на оформлението ''Списък вертикални правоъгълници''

Списък вертикални блокове

Използвайте, за да покажете групи от информация в задача, процес или работен поток. Работи добре с големи количества текст от ниво 2. Добър избор за текст с основна точка и множество подточки.

Изображение на оформлението ''Списък вертикални блокове''

Списък с вертикални скоби

Използвайте, за да покажете групирани блокове информация. Върши добра работа при много текст от ниво 2.

Vertical Bracket List SmartArt graphic layout

Вертикален списък с водещи символи

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове информация. Работи добре за списъци с дълги заглавия или информация от най-високо ниво.

Изображение на оформлението ''Вертикален списък с водещи символи''

Списък на вертикални V-образни стрелки

Използвайте, за да покажете напредване или последователни стъпки в една задача, процес или работен поток, или да акцентирате върху движение или направление. Акцентира върху текст от ниво 2 пред текст от ниво 1 и е добър избор за големи количества текст от ниво 2.

Изображение на оформлението ''Списък на вертикални V-образни стрелки''

Списък акценти на вертикални картини

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове информация. Малките кръгове са предназначени да съдържат картини.

Оформление ''Списък акценти на вертикални картини''

Списък вертикални картини

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове информация. Малките фигури вляво са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Списък вертикални картини''

Вертикален списък с акцентиране

Използвайте, за да показвате списъци от информация. Текстът от ниво 2 се вижда в правоъгълни фигури над вертикални V-образни стрелки. Акцентира върху текста от ниво 2 по отношение на текст от ниво 1 и е добър избор за средни количества текст от ниво 2.

Vertical Accent List SmartArt graphic layout

Списък вертикални стрелки

Използвайте, за да покажете напредване или последователни стъпки в задача, процес или работен поток, които се движат към обща цел. Работи добре за списъци информация с водещи символи.

Изображение на оформлението ''Списък вертикални стрелки''

Вертикален списък с кръгове

Използвайте, за да покажете последователни или групирани данни. Работи най-добре за текст от ниво 1, който се показва до голяма кръгла фигура. Текстът от по-ниските нива е отделен с по-малки кръгли фигури.

Vertical Circle List SmartArt graphic layout

Вертикален извит списък

Използвайте, за да покажете извит списък от информация. За да добавите картини към акцентиращите кръгли фигури, приложете запълване с картина.

.

Най-горе на страницата

Процес

Име на оформлението

Описание

Картина

Процес акценти

Използвайте,за да покажете напредване, линия на времето или последователни стъпки в задача, процес или работен поток. Работи добре за илюстриране на текст от ниво 1 и ниво 2.

Изображение на оформлението ''Процес акценти''

Редуващ се поток

Използвайте, за да покажете групи информация или последователни стъпки в задача, процес или работен поток. Акцентира върху взаимодействието или зависимостите между групите информация.

Изображение на оформлението ''Редуващ се поток''

Лента със стрелка

Използвайте, за да покажете свързани или контрастни концепции с някаква връзка, например противоположни сили. Първите два реда текст от ниво 1 се използват за текст в стрелките. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Лента със стрелка''

Процес на акцентиране на картини по възходящ ред

Използвайте, за да покажете възходяща последователност от картини с описателен текст. Работи най-добре с малки количества текст.

Оформление на графика SmartArt ''Процес на акцентиране на картини по възходящ ред''

Процес на базово прегъване

Използвайте, за да покажете напредването или последователните стъпки в една задача, процес или работен поток. Максимизира и хоризонталното, и вертикалното място на дисплея за фигури.

Изображение на оформлението ''Процес на базово прегъване''

Процес на базова V-образна стрелка

Използвайте, за да покажете напредване, времева скала, последователни стъпки в задача, процес или работен поток, а също за акцентиране върху движение или посока. Текстът от ниво 1 се показва във фигурите на стрелките, докато текстът от ниво 2 се показва под фигурите на стрелките.

Изображение на оформлението ''Процес на базова V-образна стрелка''

Базов процес

Използвайте, за да покажете напредването или последователните стъпки в една задача, процес или работен поток.

Оформление ''Базов процес''

Базова линия на времето

Използвайте за да покажете последователните стъпки в задача, процес или работен поток, или да покажете информация за времева линия. Работи добре с текст от ниво 1 и ниво 2. За повече информация относно използването на този инструмент, вижте Създаване на времева скала.

Оформление ''Базова линия на времето''

Процес, акцентиран със стрелки

Използвайте, за да покажете последователността от стъпки за изпълнение на дадена задача, процес или работен поток или за да подчертаете движение или посока. Работи най-добре с минимален текст от ниво 1 и ниво 2.

Chevron Accect Process SmartArt graphic layout

Списък V-образни стрелки

Използвайте, за да покажете напредване през няколко процеса, които образуват цялостен работен поток. Работи също така за илюстриране на противоположни процеси. Текстът от ниво 1 съответства на първата фигура стрелка отляво, докато текстът от ниво 2 съответства на хоризонталните подстъпки за всяка фигура, която съдържа текст от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Списък V-образни стрелки''

Процес на кръгово прегъване

Използвайте, за да покажете дълга или нелинейна последователност или стъпки в една задача, процес или работен поток. Работи най-добре с текст само от ниво 1. Максимизира и хоризонталното, и вертикалното място на дисплея за фигури.

Изображение на оформлението ''Процес на кръгово прегъване''

Процес на затворена V-образна стрелка

Използвайте, за да покажете напредване, времева скала, последователни стъпки в задача, процес или работен поток, а също за акцентиране върху движение или посока. Може да се използва за подчертаване на информацията в началната фигура. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Процес на затворена V-образна стрелка''

Времева линия с кръгли акценти

Използвайте, за да покажете последователност от събития или информация за времевата скала. Текстът от ниво 1 се показва до по-големи кръгли фигури. Текстът от ниво 2 се вижда до по-малки кръгли фигури.

Circle Accent Timeline SmartArt graphic layout

Процес с кръгова стрелка

Използвайте,за да покажете последователни елементи с поддържащ текст за всеки елемент. Тази диаграма работи най-добре с малки количества текст от ниво 1.

Слайд с текстов контейнер

Процес непрекъсната стрелка

Използвайте, за да покажете стъпки във времева скала или на последователни стъпки в задача, процес или работен поток. Работи най-добре с текст от ниво 1, понеже всеки ред на текста от ниво 1 се показва във фигурата за стрелка. Текстът от ниво 2 се показва извън фигурата за стрелка.

Изображение на оформлението ''Процес непрекъсната стрелка''

Непрекъснат блоков процес

Използвайте, за да покажете напредване или последователни стъпки в задача, процес или работен поток. Работи най-добре с минимално количество текст от ниво 1 и ниво 2.

Изображение на оформлението ''Непрекъснат блоков процес''

Списък непрекъснати картини

Използвайте, за да покажете групи от вътрешносвързана информация. Кръговите фигури са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Списък непрекъснати картини''

Събиращи се стрелки

Използвайте, за да покажете идеи или понятия, които се събират в основна идея. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Събиращи се стрелки''

Събиращ се текст

Използвайте, за да покажете множество стъпки или части, които се обединяват в едно цяло. Ограничен до една фигура от ниво 1, която съдържа текст, и максимум пет фигури от ниво 2. Неизползваният текст не се показва, но остава наличен, ако превключвате оформления

Converging Text SmartArt graphic layout

Низходящ процес

Използвайте, за да покажете низходяща последователност от събития. Текстът от ниво 1 е в горната част на стрелката, последният текст от ниво 1 се вижда в долната част на стрелката. Виждат се само първите седем елемента от ниво 1. Работи най-добре с малки до средни количества текст.

Descending Process SmartArt graphic layout

Подробен процес

Използвайте с големи количества текст от ниво 2, за да покажете напредване през етапи.

Изображение на оформлението ''Подробен процес''

Разделящи се стрелки

Използвайте, за да покажете идеи или концепции, разклоняващи се навън от централен източник. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Разделящи се стрелки''

Уравнение

Използвайте, за да покажете последователни стъпки или задачи, които описват план или резултат. Последният ред на текста от ниво 1 се показва след знака за равенство (=). Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Уравнение''

Фуния

Използвайте, за да покажете филтрирането на информацията или как частите се обединяват в едно цяло. Акцентира върху крайния резултат. Може да съдържа до четири реда текст от ниво 1. Последният от тези четири реда текст от ниво 1 се показва под фунията, а другите редове съответстват на кръглата фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Фуния''

Уреди

Използвайте, за да покажете взаимно блокиращи се идеи. Всеки от първите три реда текст от ниво 1 съответства на фигура зъбно колело, а съответният им текст от ниво 2 се появява в правоъгълници до фигурата на уреда. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Уреди''

Процес със стрелки за нарастване

Използвайте, за да покажете последователни и припокриващи се стъпки от даден процес. Ограничен до пет елемента от ниво 1. Ниво 2 може да съдържа големи количества текст.

Минилента с инструменти за прикачени файлове

Процес от взаимосвързани блокове

Използвайте, за да покажете последователни стъпки от даден процес. Работи най-добре с малко текст от ниво 1 и средни количества текст от ниво 2.

Interconnected Block Process

Насрещни стрелки

Използвайте, за да покажете две противоположни идеи или две идеи, разклоняващи се от основна същност. Всеки от първите два реда текст на ниво 1 съответства на една стрелка. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Насрещни стрелки''

Фазиран процес

Използвайте, за да покажете три фази на даден процес. Ограничен до три елемента от ниво 1. Всеки от първите два елемента от ниво 1 може да съдържа четири елемента от ниво 2, а третият елемент от ниво 1 може да съдържа неограничен брой елементи от ниво 2. Работи най-добре с малки количества текст.

Phased Process SmartArt graphic layout

Процес на акценти на картини

Използвайте, за да покажете последователни стъпки в задача, процес или работен поток. Правоъгълните фигури във фона са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Процес на акценти на картини''

Кръгов процес

Използвайте, за да покажете стъпките в даден процес, като размерът на всеки сектор нараства до седем фигури. Текстът от ниво 1 се показва вертикален.

Стрелки на процеси

Използвайте, за да покажете информация, която илюстрира процес или работен поток. Текстът от ниво 1 се показва в кръглите фигури, а текстът от ниво 2 се показва във фигурите за стрелки. Работи най-добре за минимално количество текст и за акцентиране на движение или посока.

Оформление ''Стрелки на процеси''

Списък процеси

Използвайте, за да покажете много групи информация или стъпки и подстъпки в задача, процес или работен поток. Текстът от ниво 1 съответства на хоризонталните фигури отгоре, а текстът от ниво 2 – на вертикалните подстъпки под всяка фигура от най-високо ниво.

Изображение на оформлението ''Списък процеси''

Процес със случаен резултат

Използвайте, за да покажете чрез последователност от стъпки как няколко хаотични идеи могат да доведат до обединена цел или идея. Поддържа няколко елемента текст от ниво 1, но първата и последната фигура, съответстващи на ниво 1, са фиксирани. Работи най-добре с малки количества текст от ниво 1 и средни количества текст от ниво 2.

Искане за споделяне на ''Задачи''

Процес на повтарящо се прегъване

Използвайте, за да покажете напредването или последователните стъпки в една задача, процес или работен поток. Максимизира и хоризонталното, и вертикалното място на дисплея за фигури.

Изображение на оформлението ''Процес на повтарящо се прегъване''

Сегментиран процес

Използвайте, за да покажете напредването или последователните стъпки в една задача, процес или работен поток. Подчертава текста от ниво 2, тъй като всеки ред се показва в отделна фигура.

Изображение на оформлението ''Сегментиран процес''

Каскаден процес

Използвайте, за да покажете спад през етапите. Всеки от първите пет реда текст от ниво 1 съответства на правоъгълник. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Каскаден процес''

Процес на стъпка надолу

Използвайте, за да покажете низходящ процес с няколко стъпки и подстъпки. Работи най-добре с малки количества текст.

горен индекс

Процес на стъпка нагоре

Използвайте, за да покажете възходяща последователност от стъпки или списъци от информация.

Step Up Process SmartArt graphic layout

Процес с подстъпки

Използвайте, за да покажете многостъпков процес с подстъпки между всеки екземпляр от текст от ниво 1. Работи най-добре с малки количества текст и е ограничен до седем стъпки от ниво 1. Всяка стъпка от ниво 1 може да има неограничен брой подстъпки.

Sub Step Process SmartArt graphic layout

Поредица на времева линия

Използвайте, за да покажете последователни стъпки в задача, процес или работен поток, или пък да покажете информация за времева линия. Текстът от ниво 1 изглежда по-голям от текста от ниво 2.

визуализация на печата

Стрелка нагоре

Използвайте, за да покажете напредването или стъпките в една задача, процес или работен поток с насочена нагоре тенденция. Всеки от първите пет реда текст на ниво 1 съответства на точка върху стрелката. Работи най-добре с минимален текст. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Стрелка нагоре''

Списък вертикални стрелки

Използвайте, за да покажете напредване или последователни стъпки в задача, процес или работен поток, които се движат към обща цел. Работи добре за списъци информация с водещи символи.

Изображение на оформлението ''Списък вертикални стрелки''

Процес на вертикално прегъване

Използвайте, за да покажете напредването или последователните стъпки в една задача, процес или работен поток. Максимизира и хоризонталното, и вертикалното място на дисплея за фигури. Акцентира повече върху зависимостите между фигурите, отколкото върху направление или движение.

Оформление ''Процес на вертикално прегъване''

Списък на вертикални V-образни стрелки

Използвайте, за да покажете напредване или последователни стъпки в една задача, процес или работен поток, или да акцентирате върху движение или направление. Акцентира върху текст от ниво 2 пред текст от ниво 1 и е добър избор за големи количества текст от ниво 2.

Изображение на оформлението ''Списък на вертикални V-образни стрелки''

Вертикално уравнение

Използвайте, за да покажете последователни стъпки или задачи, които описват план или резултат. Последният ред текст от ниво 1 се показва след знака за равенство (=). Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Вертикално уравнение''

Вертикален процес

Използвайте,за да покажете напредване или последователни стъпки в задача, процес или работен поток отгоре надолу. Работи най-добре с текст от ниво 1, тъй като вертикалното пространство е ограничено.

Оформление ''Вертикален процес''

Най-горе на страницата

Цикъл

Име на оформлението

Описание

Картина

Базов цикъл

Използвайте, за да представите непрекъсната последователност от етапи, задачи или стъпки, а не свързващи стрелки или поток. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Оформление ''Базов цикъл''

Базов сектор

Използвайте, за да покажете как индивидуалното се отделя от цялото. Първите седем реда текст от ниво 1 съответстват на равномерно разпределени клиновидни или секторни фигури. Горната фигура с текст от ниво 1 се появява извън останалите от кръга с цел изтъкване. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Базов сектор''

Базова радиална

Използвайте, за да покажете зависимост от централна идея в цикъл. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централната фигура, а нейният текст от ниво 2 съответства на заобикалящите кръгови фигури. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Оформление ''Базова радиална''

Блоков цикъл

Използвайте, за да представите непрекъсната последователност от етапи, задачи или събития в кръгов поток. Акцентира върху етапите или стъпките, а не върху свързващите стрелки или поток.

Изображение на оформлението ''Блоков цикъл''

Процес с кръгова стрелка

Използвайте,за да покажете последователни елементи с поддържащ текст за всеки елемент. Тази диаграма работи най-добре с малки количества текст от ниво 1.

Слайд с текстов контейнер

Непрекъснат цикъл

Използвайте, за да представите непрекъсната последователност от етапи, задачи или събития в кръгов поток. Акцентира върху връзката между всички компоненти. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Непрекъснат цикъл''

Циклична матрица

Използвайте, за да покажете зависимостта спрямо централна идея в циклично напредване. Всеки от първите два реда текст на ниво 1 съответства на клиновидна или секторна фигура, а текстът от ниво 2 се появява в правоъгълна фигура към страната на клиновидната или секторна фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Циклична матрица''

Разделяща се радиална

Използвайте, за да покажете зависимости от централна идея в цикъл. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централната кръгова фигура. Акцентира върху заобикалящите кръгове, а не върху централната идея. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Разделяща се радиална''

Уреди

Използвайте, за да покажете взаимно блокиращи се идеи. Всеки от първите три реда текст от ниво 1 съответства на фигура зъбно колело, а съответният им текст от ниво 2 се появява в правоъгълници до фигурата на уреда. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Уреди''

Многопосочен цикъл

Използвайте, за да представите непрекъсната последователност от етапи, задачи или събития, които могат да възникнат във всяко направление.

Изображение на оформлението ''Многопосочен цикъл''

Ненасочен цикъл

Използвайте, за да представите непрекъсната последователност от етапи, задачи или събития в кръгов поток. Всяка фигура има еднакво ниво на значимост. Работи добре, когато направлението няма нужда да бъде посочено.

Изображение на оформлението ''Ненасочен цикъл''

Група радиални

Използвайте, аз да покажете данни, които се отнасят до централно понятие или тема. Текстът от най-горното ниво 1 се вижда в центъра. Текстът от ниво 2 се вижда в заобикалящи фигури. Може да съдържа до седем фигури от ниво 2. Неизползваният текст не се вижда, но остава достъпен, ако превключите оформленията. Работи най-добре с малки количества текст.

Екранна снимка на контролата със стрелка за падащия списък за информационен канал на Yammer с осветен бутон за редактиране на уеб част

Радиален цикъл

Използвайте, за да покажете зависимостта от централна идея. Акцентира върху информацията в централния кръг и как информацията от външния пръстен кръгове допринася за централната идея. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централния кръг, а неговият текст от ниво 2 съответства на външния пръстен от кръгове. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Радиален цикъл''

Радиална на Вен

Използвайте, за да покажете припокриващи се зависимости и зависимости от централна идея в цикъл. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централната фигура, а редовете с текст от ниво 2 съответстват на заобикалящите кръгови фигури. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Радиална на Вен''

Сегментиран цикъл

Използвайте, за да представите напредване или последователност от етапи, задачи или събития в кръгов поток. Всеки от първите седем реда текст от ниво 1 съответства на клиновидна или секторна фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Сегментиран цикъл''

Текстов цикъл

Използвайте, за да представите непрекъсната последователност от етапи, задачи или събития в един кръгов поток. Акцентира върху стрелките или потока, а не върху етапите или стъпките. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Текстов цикъл''

Най-горе на страницата

Йерархия

Име на оформлението

Описание

Картина

Оформление ''Архитектура''

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, които се изграждат отдолу-нагоре. Това оформление върши добра работа за показване на архитектурни компоненти или обекти, които са изградени въз основа на други обекти.

Иконата за изчистване на извличане върху лентата на SharePoint

Йерархия с картини в кръгове

Използвайте, за да покажете йерархична информация или отношенията на отчитане в дадена организация. Картините се виждат в кръгове и съответният текст се вижда до картините.

Оформление на графика SmartArt за организационна диаграма с картини

Организационна диаграма с полукръгове

Използвайте, за да покажете йерархична информация или отношенията на отчитане в дадена организация. С това оформление са налични фигури на помощник и висящи оформления на организационна диаграма.

Half Circle Organization Chart SmartArt graphic layout

Йерархия

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, напредващи отгоре надолу.

Изображение на оформлението ''Йерархия''

Списък йерархии

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, напредващи в групите. Може също така да се използва да групира или поставя в списък информация.

Изображение на оформлението ''Списък йерархии''

Хоризонтална йерархия

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, напредващи хоризонтално. Работи добре за дървета на решения.

Изображение на оформлението ''Хоризонтална йерархия''

Хоризонтално обозначена йерархия

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, напредващи хоризонтално и групирани йерархично. Акцентира върху текст на заглавие или от ниво 1. Първият ред текст от ниво се появява във фигурата в началото на йерархията, а вторият и всички следващи редове текст от ниво 1 се появяват отгоре на високите правоъгълници.

Оформление ''Хоризонтално обозначена йерархия''

Хоризонтална йерархия на много нива

Използвайте, за да покажете големи количества йерархична информация, напредващи хоризонтално. Началото на йерархията е показано вертикално. Това оформление поддържа много нива в йерархията.

Екранна снимка на вградени изображения

Хоризонтална организационна диаграма

Използвайте, за да покажете йерархична информация по хоризонтала или отношенията на отчитане в дадена организация. Към това оформление има и помощна фигура и висящи оформления на организационната диаграма.

Щракнете тук, за да смените снимката за контакта

Обозначена йерархия

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, напредващи отгоре надолу и групирани йерархично. Акцентира върху текст на заглавие или от ниво 1. Първият ред текст от ниво 1 се появява във фигурата в началото на йерархията, а всички следващи редове текст от ниво 1 се появяват отляво на високите правоъгълници.

Изображение на оформлението ''Обозначена йерархия''

Списък с линии

Използвайте, за да покажете големи количества текст, разделен на категории и подкатегории. Работи добре с няколко нива текст. Текстът на едно ниво е отделен с линии.

Оформление на SmartArt графика – списък с линии

Организационна диаграма с име и длъжност

Използвайте, за да покажете йерархична информация или отношенията на отчитане в дадена организация. За да въведете текст в заглавното поле, въвеждайте директно в по-малката правоъгълна фигура. Към това оформление има и помощна фигура и висящи оформления на организационната диаграма.

Nameand Title Organizational Chart SmartArt graphic layout

Организационна диаграма

Използвайте, за да покажете йерархична информация или отчетени зависимости в организация. Фигурата на помощник и висящите оформления на организационна диаграма се предлагат с това оформление.

Оформление ''Организационна диаграма''

Организационна диаграма с картини

Използвайте, за да покажете информация за йерархията или връзки при отчитане в дадена организация, със съответните картини. Към това оформление има и помощна фигура и висящи оформления на организационната диаграма.

Оформления ''Организационна диаграма с картини''

Йерархия таблици

Използвайте, за да покажете групи от информация, изградени отгоре надолу, и йерархиите вътре във всяка група. Това оформление не съдържа свързващи линии.

Изображение на оформлението ''Йерархия таблици''

Най-горе на страницата

Зависимост

Име на оформлението

Описание

Картина

Лента със стрелка

Използвайте, за да покажете свързани или контрастни концепции с някаква връзка, например противоположни сили. Първите два реда текст от ниво 1 се използват за текст в стрелките. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Лента със стрелка''

Баланс

Използвайте, за да сравните или покажете зависимостта между две идеи. Всеки от първите два реда текст на ниво 1 съответства на текста, показан отгоре на едната страна на централната точка на върха. Подчертава текста от ниво 2, който е ограничен до четири фигури от всяка страна на централната точка. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Баланс''

Базов сектор

Използвайте, за да покажете как индивидуалното се отделя от цялото. Първите седем реда текст от ниво 1 съответстват на равномерно разпределени клиновидни или секторни фигури. Горната фигура с текст от ниво 1 се появява извън останалите от кръга с цел изтъкване. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Базов сектор''

Базова радиална

Използвайте, за да покажете зависимост от централна идея в цикъл. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централната фигура, а нейният текст от ниво 2 съответства на заобикалящите кръгови фигури. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Оформление ''Базова радиална''

Базова цел

Използвайте, за да покажете ограничение, градации или йерархични зависимости. Първите пет реда текст от ниво 1 съответстват на кръг. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Оформление ''Базова цел''

Базова на Вен

Използвайте, за да покажете взаимно свързани или припокриващи се зависимости. Първите седем реда текст от ниво 1 отговарят на кръг. Ако има четири или по-малко реда текст от ниво 1, текстът е вътре в кръговете. Ако има повече от четири реда текст от ниво 1, текстът е извън кръговете. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Оформление ''Базова на Вен''

Кръгово отношение

Използвайте, за да покажете отношението към или от централно понятие. Текстът от ниво 2 се добавя непоследователно и е ограничен до пет елемента. Може да има само един елемент от ниво 1.

Примерни квадратчета за отметка

Списък непрекъснати картини

Използвайте, за да покажете групи от вътрешносвързана информация. Кръговите фигури са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Списък непрекъснати картини''

Събиращи се стрелки

Използвайте, за да покажете идеи или понятия, които се събират в основна идея. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Събиращи се стрелки''

Събираща се радиална

Използвайте, за да покажете зависимости на концепции или компоненти от централна в цикъл. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централната кръгова фигура, а редовете с текст от ниво 2 съответстват на заобикалящите правоъгълни фигури. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Оформление ''Събираща се радиална''

Насрещни стрелки

Използвайте, за да покажете две противоположни идеи или концепции. Всеки от първите два реда текст на ниво 1 съответства на една стрелка и работи най-добре при показване на текст от ниво 2. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Насрещни стрелки''

Циклична матрица

Използвайте, за да покажете зависимостта спрямо централна идея в циклично напредване. Всеки от първите два реда текст на ниво 1 съответства на клиновидна или секторна фигура, а текстът от ниво 2 се появява в правоъгълна фигура към страната на клиновидната или секторна фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Циклична матрица''

Разделящи се стрелки

Използвайте, за да покажете идеи или концепции, разклоняващи се навън от централен източник. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Разделящи се стрелки''

Разделяща се радиална

Използвайте, за да покажете зависимости от централна идея в цикъл. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централната кръгова фигура. Акцентира върху заобикалящите кръгове, а не върху централната идея. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Разделяща се радиална''

Уравнение

Използвайте, за да покажете последователни стъпки или задачи, които описват план или резултат. Последният ред на текста от ниво 1 се показва след знака за равенство (=). Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Уравнение''

Фуния

Използвайте, за да покажете филтрирането на информацията или как частите се обединяват в едно цяло. Акцентира върху крайния резултат. Може да съдържа до четири реда текст от ниво 1. Последният от тези четири реда текст от ниво 1 се показва под фунията, а другите редове съответстват на кръглата фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Фуния''

Уреди

Използвайте, за да покажете взаимно блокиращи се идеи. Всеки от първите три реда текст от ниво 1 съответства на фигура зъбно колело, а съответният им текст от ниво 2 се появява в правоъгълници до фигурата на уреда. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Уреди''

Групиран списък

Използвайте, за да покажете групи и подгрупи информация или стъпки и подстъпки в задача, процес или работен поток. Текстът от ниво 1 съответства на хоризонталните фигури от най-високо ниво, а текстът от ниво – на вертикалните подстъпки под всяка фигура от най-високо ниво. Работи добре за подчертаване на подгрупи или подстъпки, йерархична информация или множество списъци с информация.

Изображение не оформлението ''Групиран списък''

Списък йерархии

Използвайте, за да покажете йерархични зависимости, напредващи в групите. Може също така да се използва да групира или поставя в списък информация.

Изображение на оформлението ''Списък йерархии''

Линейна на Вен

Използвайте, за да покажете припокриващи се зависимости в последователност. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Линейна на Вен''

Вложена цел

Използвайте, за да покажете зависимости на ограничаването. Всеки от първите три реда текст от ниво 1 съответства на горния ляв текст във фигурите, а текстът от ниво 2 съответства на по-малките фигури. Работи най-добре с минимални редове текст от ниво 2. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Вложена цел''

Ненасочен цикъл

Използвайте, за да представите непрекъсната последователност от етапи, задачи или събития в кръгов поток. Всяка фигура има еднакво ниво на значимост. Работи добре, когато направлението няма нужда да бъде посочено.

Изображение на оформлението ''Ненасочен цикъл''

Насрещни стрелки

Използвайте, за да покажете две противоположни идеи или две идеи, разклоняващи се от основна същност. Всеки от първите два реда текст на ниво 1 съответства на една стрелка. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Насрещни стрелки''

Противоположни идеи

Използвайте, за да покажете две противоположни или контрастиращи понятия. Може да има само един или два елемента от ниво 1. Всеки текст от ниво 1 може да съдържа няколко поднива. Работи добре с големи количества текст.

Групата "Настройка на страниците" в раздела "Оформление на страница"

Списък акценти на картини

Използвайте, за да покажете групирана или свързана информация. Малките фигури в горните ъгли са предназначени да съдържат картини. Акцентира върху текст от ниво 2 пред текст от ниво 1 и е добър избор за големи количества текст от ниво 2.

Изображение на оформлението ''Списък акценти на картини''

Група радиални

Използвайте, аз да покажете данни, които се отнасят до централно понятие или тема. Текстът от най-горното ниво 1 се вижда в центъра. Текстът от ниво 2 се вижда в заобикалящи фигури. Може да съдържа до седем фигури от ниво 2. Неизползваният текст не се вижда, но остава достъпен, ако превключите оформленията. Работи най-добре с малки количества текст.

Екранна снимка на контролата със стрелка за падащия списък за информационен канал на Yammer с осветен бутон за редактиране на уеб част

Радиален цикъл

Използвайте, за да покажете зависимостта от централна идея. Акцентира върху информацията в централния кръг и как информацията от външния пръстен кръгове допринася за централната идея. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централния кръг, а неговият текст от ниво 2 съответства на външния пръстен от кръгове. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Радиален цикъл''

Списък радиални

Използвайте, за да покажете зависимости от централна идея в цикъл. Централната фигура може да съдържа картина. Текстът от ниво 1 се появява в по-малките кръгове, а всеки свързан текст от ниво 2 се появява от страната на по-малките кръгове.

Изображение на оформлението ''Списък радиални''

Радиална на Вен

Използвайте, за да покажете припокриващи се зависимости и зависимости от централна идея в цикъл. Първият ред текст от ниво 1 съответства на централната фигура, а редовете с текст от ниво 2 съответстват на заобикалящите кръгови фигури. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Радиална на Вен''

Сегментирана пирамида

Използвайте, за да покажете ограничаване, пропорционални или взаимно свързани зависимости. Първите девет реда текст от ниво 1 се появяват в триъгълните фигури. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията. Работи най-добре само с текст от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Сегментирана пирамида''

Насложена на Вен

Използвайте, за да покажете припокриващи се зависимости. Добър избор за акцентиране върху растеж или градация. Работи най-добре с текст само от ниво 1. Първите седем реда текст от ниво 1 съответстват на кръгова фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Насложена на Вен''

Йерархия таблици

Използвайте, за да покажете групи от информация, изградени отгоре надолу, и йерархиите вътре във всяка група. Това оформление не съдържа свързващи линии.

Изображение на оформлението ''Йерархия таблици''

Списък цели

Използвайте, за да покажете взаимно свързана или припокриваща се информация. Всеки от първите седем реда текст от ниво 1 се появява в правоъгълна фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията. Работи добре при текст както от ниво 1, така и от ниво 2.

Изображение на оформлението ''Списък цели''

Вертикално уравнение

Използвайте, за да покажете последователни стъпки или задачи, които описват план или резултат. Последният ред текст от ниво 1 се показва след знака за равенство (=). Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Вертикално уравнение''

Най-горе на страницата

Матрица

Име на оформлението

Описание

Картина

Базова матрица

Използвайте, за да покажете зависимостите на компонентите от цялото в квадранти. Първите четири реда текст от ниво 1 се появяват в квадрантите и могат да съдържат текст от ниво 2. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Оформление ''Базова матрица''

Циклична матрица

Използвайте, за да покажете зависимостта спрямо централна идея в циклично напредване. Всеки от първите два реда текст на ниво 1 съответства на клиновидна или секторна фигура, а текстът от ниво 2 се появява в правоъгълна фигура към страната на клиновидната или секторна фигура. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Циклична матрица''

Матрица на мрежата

Използвайте, за да покажете разположението на концепции по две оси. Акцентира върху индивидуалните компоненти, а не върху цялото. Първите четири реда текст от ниво 1 се появяват в квадрантите. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Матрица на мрежата''

Озаглавена матрица

Използвайте, за да покажете зависимостите на четирите квадранта от цялото. Първият ред от текста от ниво 1 съответства на централната фигура, а първите четири реда текст от ниво 2 се появяват в квадрантите. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията.

Изображение на оформлението ''Озаглавена матрица''

Най-горе на страницата

Пирамида

Име на оформлението

Описание

Картина

Базова пирамида

Използвайте, за да покажете пропорционални, взаимно свързани или йерархични зависимости, в които най-големият компонент е отдолу, а нагоре се стесняват. Текстът от ниво 1 се появява в пирамидалните сегменти, а текстът от ниво 2 се появява във фигури до всеки сегмент.

Оформление ''Базова пирамида''

Обърната пирамида

Използвайте, за да покажете пропорционални, взаимно свързани или йерархични зависимости, в които най-големият компонент е отдолу, а нагоре се стесняват. Текстът от ниво 1 се появява в пирамидалните сегменти, а текстът от ниво 2 се появява във фигури до всеки сегмент.

Изображение на оформлението ''Обърната пирамида''

Списък пирамиди

Използвайте, за да покажете пропорционални, вътрешносвързани или йерархични зависимости. Текстът се показва в правоъгълни фигури на фона на пирамидата.

Оформление ''Списък пирамиди''

Сегментирана пирамида

Използвайте, за да покажете ограничаване, пропорционални или взаимно свързани зависимости. Първите девет реда текст от ниво 1 се появяват в триъгълните фигури. Неизползваният текст не се появява, но остава наличен, ако сменяте оформленията. Работи най-добре само с текст от ниво 1.

Изображение на оформлението ''Сегментирана пирамида''

Най-горе на страницата

Картина

Име на оформление

Описание

Картина

Картина с акцентиране

Използвайте, за да покажете централно, фотографирано понятие със свързани понятия отстрани. Текстът от най-горното ниво 1 се вижда в центъра. Съответният текст за другите фигури от ниво 1 се вижда до малки кръгли картини. Това оформление работи добре и без текст.

Математически символ

Редуващи се блокове с картини

Използвайте, за да покажете последователност от картини отгоре надолу. Текстът се редува отдясно или отляво на картината.

Alternating Picture Blocks SmartArt graphic layout

Редуващи се кръгове с картини

Използвайте, за да покажете набор от картини с текст. Съответният текст се вижда в централни кръгове с изображения, редуващи се отляво надясно.

Alternating Picture Circles SmartArt graphic layout

Процес на акцентиране на картини по възходящ ред

Използвайте, за да покажете възходяща последователност от картини с описателен текст. Работи най-добре с малки количества текст.

Оформление на графика SmartArt ''Процес на акцентиране на картини по възходящ ред''

Списък на акцент на прегъваща се картина

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове информация. Малките кръгови фигури са предназначени да съдържат картини. Работи добре за илюстриране на текст от ниво 1 и ниво 2. Максимизира и хоризонталното, и вертикалното място на дисплея за фигури.

Изображение на оформлението ''Списък на акцент на прегъваща се картина''

Блокове с огънати картини

Използвайте, за да покажете последователност от картини. Полето, обхващащо долния ъгъл, може да съдържа малки количества текст.

Bending Picture Blocks SmartArt graphic layout

Надпис на огънати картини

Използвайте, за да покажете последователности от картини. Полето, обхващащо долния ъгъл може да съдържа малки количества текст.

Математически символ

Списък надписи на огънати картини

Използвайте, за да покажете последователност от картини. Заглавието и описанието се виждат във фигура за изнесено означение под всяка картина.

Bending Picture Caption List SmartArt graphic layout

Полупрозрачен текст на огънати картини

Използвайте, за да покажете последователност от картини. Полупрозрачното поле обхваща долната част на картината и съдържа всички нива текст.

Икона на центъра за качване за поставено на пауза качване

Списък картини с балончета

Използвайте, за да покажете последователност от картини. Може да съдържа до осем картини от ниво 1. Неизползваният текст и картини не се виждат, но остават достъпни, ако превключите оформленията. Работи най-добре с малки количества текст.

Bubble Picture List SmartArt graphic layout

Картини с надписи

Използвайте, за да покажете картина с няколко нива текст. Работи най-добре с малки количества текст от ниво 1 и средни количества текст от ниво 2.

Captioned Pictures SmartArt graphic layout

Йерархия с картини в кръгове

Използвайте, за да покажете йерархична информация или отношенията на отчитане в дадена организация. Картините се виждат в кръгове и съответният текст се вижда до картините.

Оформление на графика SmartArt за организационна диаграма с картини

Изнесен текст с кръгли картини

Използвайте, за да покажете централно понятие и подпонятия или сродни елементи. Текстът за първата картина обхваща долната част на картината. Съответният текст за другите фигури от ниво 1 се вижда до малки кръгли картини. Тази диаграма работи добре и без текст.

Circular Picture Callout SmartArt graphic layout

Списък непрекъснати картини

Използвайте, за да покажете групи от вътрешносвързана информация. Кръговите фигури са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Списък непрекъснати картини''

Картина на текст в рамка

Използвайте, за да покажете картини със съответния текст от ниво 1, показани в рамка.

Оформление на графика SmartArt ''Картина на текст в рамка''

Група шестоъгълници

Използвайте, за да покажете картини със свързания с тях описателен текст. Малки шестоъгълници показват двойката картина и текст. Работи най-добре с малки количества текст.

Hexagon Cluster SmartArt graphic layout

Списък хоризонтални картини

Използвайте, за да покажете непоследователна или групирана информация с акцентиране на свързаните картини. Горните фигури са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Списък хоризонтални картини''

Блокове с акцентиране с картини

Използвайте, за да покажете група от картини в блокове, започващи от ъгъла. Съответният текст се вижда вертикално. Работи добре като акцент на заглавни или подзаглавни слайдове или за край на раздел на документ.

Записване на документ в библиотека с диалоговия прозорец ''Записване като''

Списък акценти на картини

Използвайте, за да покажете групирана или свързана информация. Малките фигури в горните ъгли са предназначени да съдържат картини. Акцентира върху текст от ниво 2 пред текст от ниво 1 и е добър избор за големи количества текст от ниво 2.

Изображение на оформлението ''Списък акценти на картини''

Процес на акценти на картини

Използвайте, за да покажете последователни стъпки в задача, процес или работен поток. Правоъгълните фигури във фона са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Процес на акценти на картини''

Списък надписи на картини

Използвайте,за да покажете непоследователни или групирани блокове от информация. Най-горните фигури са предназначени да съдържат картини, а картините са акцентирани пред текста. Работи добре за картини с кратки текстови надписи.

Изображение на оформлението ''Списък надписи на картини''

Мрежа от картини

Използвайте, за да покажете картините, разположени върху правоъгълна мрежа. Най-добра за малко количество текст от ниво 1, който се вижда над картината.

Picture Grid SmartArt graphic layout

Картини, подредени в линия

Използвайте, за да покажете последователност от картини една до друга. Текстът от ниво 1 обхваща горната част от картината. Текстът от ниво 2 се вижда под картината.

Picture Lineup SmartArt graphic layout

Ивици от картини

Използвайте, за да покажете последователност от картини отгоре надолу с текст от ниво 1 до всяка от тях.

Picture Strips SmartArt graphic layout

Списък с картини на снимки

Използвайте, за да покажете картини с обяснителен текст. Текстът от ниво 2 може да показва списъци от информация. Работи добре с голямо количество текст.

Snapshot Picture List SmartArt graphic layout

Спирална картина

Използвайте, за да покажете до пет последователни картини със съответните надписи от ниво 1, които образуват спирала към центъра.

Spiral Picture SmartArt graphic layout

Списък с акцентиране с озаглавени картини

Използвайте, за да покажете списъци от информация с акцентираща картина за всеки текст от ниво 2. Текстът от ниво 1 се вижда в отделно поле в началото на списъка.

Picture Accent List SmartArt graphic layout

Картини със заглавие, подредени в линия

Използвайте, за да покажете последователност от картини, всяка от които има собствено заглавие и описание. Текстът от ниво 1 се вижда в полето над картината. Текстът от ниво 2 се вижда под картината.

Информационната лента на Outlook

Блокове с картини със заглавие

Използвайте, за да покажете последователност от картини. Текстът от ниво 1 се вижда над всяка картина. Текстът от ниво 2 се вижда отстрани и леко припокрива всяка картина.

Бутонът "Размер на шрифта"

Списък акценти на вертикални картини

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове информация. Малките кръгове са предназначени да съдържат картини.

Оформление ''Списък акценти на вертикални картини''

Списък вертикални картини

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове информация. Малките фигури вляво са предназначени да съдържат картини.

Изображение на оформлението ''Списък вертикални картини''

Най-горе на страницата

Office.com

Име на оформление

Описание

Картина

Кръгов процес

Използвайте, за да покажете последователни стъпки от даден процес. Ограничен до 11 фигури от ниво 1 с неограничен брой фигури от ниво 2. Работи най-добре с малко текст. Неизползваният текст не се показва, но остава наличен, ако превключвате оформления.

Circle Process SmartArt graphic layout

Събиращ се текст

Използвайте, за да покажете множество стъпки или части, които се обединяват в едно цяло. Ограничен до една фигура от ниво 1, която съдържа текст, и максимум пет фигури от ниво 2. Неизползваният текст не се показва, но остава наличен, ако превключвате оформления

Presence unknown

Радиален шестоъгълник

Използвайте, за да покажете последователен процес, който е свързан с една централна идея или тема. Ограничен до шест фигури от ниво 2. Работи най-добре с малко текст. Неизползваният текст не се показва, но остава наличен, ако превключвате оформления.

Hexagon Radial SmartArt graphic layout

Процес от взаимосвързани блокове

Използвайте, за да покажете последователни стъпки от даден процес. Работи най-добре с малко текст от ниво 1 и средни количества текст от ниво 2.

Приемете промяната чрез отмятане на квадратчето

Рамка на картина

Използвайте, за да покажете картини и съответния текст от ниво 1, показани в изместена рамка. Работи най-добре с текст само от ниво 1.

Оформление на SmartArt графика – рамка на картина

Списък с картини в кръг

Използвайте, за да покажете отношенията от основна идея. Ниво 1 фигура съдържа текст и всички фигури от ниво 2 съдържа картина със съответния текст. Ограничен до четири ниво 2 снимки. Неизползвани картини не се показват, но остават налични, ако превключвате оформления. Работи най-добре с малка част от текст от ниво 2.

Бутон ''Елементи на диаграми''

Списък с раздели

Използвайте, за да покажете непоследователни или групирани блокове информация. Работи добре за списъци с малко текст от ниво 1. Първото ниво 2 се показва до текста от ниво 1, а останалият текст от ниво 2 се показва под текста от ниво 1.

Страница на Dashboard Designer, показваща ''Продажби на оборудване'' като нов източник на данни

Акцентиране на тема с картини

Използвайте, за да покажете група от картини с първата картина е центриран и най-големият. Може да съдържа до шест картини от ниво 1. Неизползвани картини не се показват, но остават налични, ако превключвате оформления. Работи най-добре с малки количества текст.

Оформление на SmartArt графика – акцентиране на тема с картини

Акцентиране на тема с редуващи се картини

Използвайте, за да покажете група от картини, като първата картина е най-голяма и е най-отгоре. Допълнителните картини от ниво 1 се редуват между квадрати и правоъгълници, като ограничение за броя на картините от ниво 1 е девет. Работи най-добре с малко текст. Неизползваният текст не се показва, но остава наличен, ако смените оформленията.

Оформление на SmartArt графика – акцентиране на тема с редуващи се картини

Тема с мрежа от картини

Използвайте, за да покажете група от картини с първата картина е най-големият. Може да съдържа до пет картини от ниво 1. Неизползвани картини не се показват, но остават налични, ако превключвате оформления. Работи най-добре с малки количества от съответния текст.

Оформление на SmartArt графика – тема с мрежа от картини

Най-горе на страницата

Вж. още

Създаване на графика SmartArt

Превключване на оформлението или типа на графика SmartArt

Нуждаете ли се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×