Симптоми

Приемете, че имате таблица, която има индекс на columnstore с клъстери в Microsoft SQL Server 2014. Изпълнявате DDL заявка спрямо таблицата, за да промените типа на данните на съществуваща колона. Например можете да актуализирате типа на данните за Column_1 на Table_1 от VARCHAR (499) към NVARCHAR (500), като изпълните следната команда:

ALTER TABLE Table_1 ALTER COLUMN Column_1 NVARCHAR(500) NOT NULL

В този случай възникват множество неуспешни грешки и получавате следното съобщение за грешка:

Местоположение: <път до файла> \Xmcolenc.inl: 413Expression: PF_CURRENT_STATUS = = PFS_OK (в XMColumnEncoder<неподписани знаци *>:: EncodeValueForSecondary) SPID : <SPIDна ИД на процеса :>"ИД на процес" на <описание: "0x0Location": "\xmerror.CPP" в на Microsoft.:

Освен това са генерирани няколко дъмп файла за памет в папката за регистриране на грешки на SQL Server и множество съобщения за грешка, които приличат на следните, се записват в регистрационния файл за грешки на SQL Server:

<дата час> SPID<ID> * * * стека дъмп е изпратено до <диск име>: се намира файлове \ Microsoft SQL Server\MSSQL12. SQL2014\MSSQL\LOG\SQLDump0002.txt<Date Time> SPID<ID> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * <дата и час> SPID<id> * <Дата и час> spid<ид на "започни стек сметище:> дата час <SPID> ид<*> дата час <spid> ИД<дата час><SPID> ИД<<дата час> SPID<ID> * <дата час> spid<ид> * местоположение: <път до файла> \xmcolenc.inl: 408<дата час> SPID<ID> * EXPRESSION: spid = = PF_CURRENT_STATUS PFS_OK за час<SPID> ИД<* (в XMColumnEncoder> неподписани знаци *<:: EncodeValueForSecondary)> дата час <> ИД<* SPID: 60> Дата и час<SPID> ИД<* за процеса : 3680<Дата и час> SPID<ID> * описание: HR: 0x0 <дата час> SPID<ИД> * <дата час> SPID<ИД> * входен буфер 136 байтове-<дата час> SPID<ИД> * алтер таблица Table_1 Alter COLUMN Кол1 NVARCHAR (500) не е Null;

Решение

След като приложите тази спешна корекция, е възможно да получите следното ново съобщение за грешка, когато заявката DDL е неуспешна:

Командата за промяна на таблица е неуспешна, защото второстепенен речник достигна ограничението за максимален размер. Обмислете пускане на columnstore индекс, промяна на колоната и създаване на нов индекс за columnstore

Тази корекция предотвратява генерирането на файловете за дъмп памет в SQL Server. Проблемът е зададен за първи път в следните кумулативни актуализации на SQL Server:

Всяка нова сборна актуализация за SQL Server съдържа всички поправки и всички корекции на защитата, които са били включени в предишната сборна актуализация. Препоръчваме ви да изтеглите и инсталирате последните сборни актуализации за SQL Server:

Състоянието

Microsoft потвърди, че това е проблем в продуктите на Microsoft, които са посочени в секцията "важи за".

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×