ВЪВЕДЕНИЕ

Microsoft пусна Microsoft Security Консултативния за този проблем за ИТ специалисти. Консултативният съвет за защита съдържа допълнителна информация, свързана със защитата. За да прегледате консултативната защита, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2647518

Как да получите помощ и поддръжка за тази актуализация на защитатаПомогнете за защитата на вашия компютър от вируси и от злонамерен софтуер:

Решение за вируси и център за защитаПомощ при инсталиране на актуализации:

Поддръжка за Microsoft UpdateРешения за защита за ИТ специалисти:

Отстраняване на неизправности и поддръжка на TechNet защитаЛокална поддръжка според вашата страна:

Международна поддръжкаСледните файлове са налични за изтегляне от центъра на Microsoft за изтегляния:


За всички поддържани x86-базирани версии на Windows XP

Изтегляне изтеглите пакета WindowsXP-KB2647518-x86-ENU.exe сега.

За всички поддържани x64-базирани версии на Windows XP Professional x64 Edition

Изтегляне изтеглите пакета WindowsServer2003.WindowsXP-KB2647518-x64-ENU.exe сега.

За всички поддържани x86-базирани версии на Windows Server 2003

Изтегляне изтеглите пакета WindowsServer2003-KB2647518-x86-ENU.exe сега.

За всички поддържани x64-базирани версии на Windows Server 2003

Изтегляне изтеглите пакета WindowsServer2003.WindowsXP-KB2647518-x64-ENU.exe сега.

За всички поддържани базирани на IA-64 версии на Windows Server 2003

Изтегляне изтеглите пакета WindowsServer2003-KB2647518-ia64-ENU.exe сега.

За всички поддържани x86-базирани версии на Windows Vista

Изтегляне изтеглите пакета Windows 6.0-KB2647518-x86. msu сега.

За всички поддържани x64-базирани версии на Windows Vista

Изтегляне изтеглите пакета Windows 6.0-KB2647518-x64. msu сега.

За всички поддържани x86-базирани версии Windows Server 2008

Изтегляне изтеглите пакета Windows 6.0-KB2647518-x86. msu сега.

За всички поддържани x64-базирани версии на Windows Server 2008

Изтегляне изтеглите пакета Windows 6.0-KB2647518-x64. msu сега.

За всички поддържани базирани на IA-64 версии на Windows Server 2008

Изтегляне изтеглите пакета Windows 6.0-KB2647518-ia64. msu сега.

За всички поддържани x86-базирани версии на Windows 7

Изтегляне изтеглите пакета Windows 6.1-KB2647518-x86. msu сега.

За всички поддържани x64-базирани версии на Windows 7

Изтегляне изтеглите пакета Windows 6.1-KB2647518-x64. msu сега.

За всички поддържани x64-базирани версии на Windows Server 2008 R2

Изтегляне изтеглите пакета Windows 6.1-KB2647518-x64. msu сега.

За всички поддържани версии на Windows Server 2008 R2, базирани на IA-64

Изтегляне изтеглите пакета Windows 6.1-KB2647518-ia64. msu сега.

Дата на издаване: 14 март 2012

за повече информация как да изтеглите файлове за поддръжка на Microsoft, щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

119591 Как да получите файлове за поддръжка на Microsoft от онлайн услуги
Microsoft сканира този файл за вируси. Microsoft използва най-актуалния софтуер за откриване на вируси, който е наличен на датата, на която е публикуван файлът. Файлът се съхранява на сървърите, които са усъвършенствани за защита, които ви помагат да предотвратите всякакви неразрешени промени във файла.

Windows XP

Справочна таблица

Таблицата по-долу съдържа информацията за актуализацията на защитата за този софтуер. Можете да намерите повече информация в секцията "информация за разполагането".


Включване в бъдещите сервизни пакети

Актуализацията за този проблем ще бъде включена в бъдещия сервизен пакет или сборната актуализация

Разполагане

Инсталиране, без да се изисква намеса от потребителя

Windows XP:
прозорец – KB2647518

Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003. Прозорец-KB2647518-x64-enu/тиха

Инсталиране без рестартиране

Windows XP:
прозорец-KB2647518-x86-enu/norestart

Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003. Прозорец-KB2647518-x64-enu/norestart

Регистрационен файл за актуализиране

Всички поддържани версии на Windows XP и Windows XP Professional:
KB2647518. log

Допълнителна информация

Вижте раздела "инструменти за откриване и разполагане".

Изискване за рестартиране

Изисква се рестартиране?

В някои случаи тази актуализация не изисква рестартиране. Ако се изисква рестартиране, получавате съобщение, което ви съветва да рестартирате.

Бързо поправяне

Не е приложимо.

Информация за премахване

Всички поддържани версии на Windows XP и Windows XP Professional:
Използвайте елемента Add или Remove Programs в контролния панел или използвайте помощната програма за Spuninst.exe, която се намира в папката% Windir% \ $NTUninstallKB 2647518 $ \Spuninst.

Проверка на подключ от системния регистър

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB2647518\Filelist

Windows XP Professional x64 Edition:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB2647518\Filelist

Забележка актуализацията на защитата за поддържани версии на Windows XP Professional x64 Edition е същата като актуализацията на защитата за поддържани версии на Windows Server 2003 x64 Edition.

Информация за разполагане

За да инсталирате актуализацията

За повече информация за терминологията на софтуерната актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

824684 Описание на стандартната терминология, която се използва за описание на актуализацията на защитата от софтуер на Microsoft updatesThis, поддържа следните инсталационни превключватели.


Превключване

Описание

/Help

Показва опциите за командния ред.

Режими на настройка

/passive

Ненаблюдаван режим на настройка. Не се изисква взаимодействие с потребителя, но състоянието на инсталиране се показва. Ако в края на инсталиращата програма е необходим рестарт, се показва диалогов прозорец с предупреждение за таймер. Това предупреждение казва, че компютърът ще се рестартира след 30 секунди.

спокоен

Тих режим. Това е същото като неприсъствен режим, но не се показват никакви съобщения за състояния и грешки.

Опции за рестартиране

/norestart

Не рестартира компютъра, когато инсталацията завърши.

/forcerestart

Рестартира компютъра след инсталирането и принуждава други приложения да се затворят при изключване на компютъра. Отварянето на файлове не се записва, когато приложенията се затворят.

/warnrestart [:x]

Представя диалогов прозорец на потребителя заедно с предупреждение за таймер, което компютърът ще рестартира в x секунди. (Настройката по подразбиране е 30 секунди.) Предназначена за използване с ключа спокоен или превключвателя/passive.

/promptrestart

Показва диалогов прозорец, който подканва локалния потребител да разреши рестартиране.

Специални опции

/overwriteoem

Записва OEM файловете без подкана.

/nobackup

Не архивира файловете, необходими за деинсталирането.

/forceappsclose

Принуждава другите програми да се затварят при изключване на компютъра.

/log:Path

Позволява пренасочване на регистрационни файлове за инсталиране.

/integrate:Path

Интегрира актуализацията във файловете източник на Windows. Тези файлове се намират с помощта на пътя, зададен в превключвателя.

/extract [:Path]

Извлича файловете и инсталиращата програма не е стартирана.

/ER

Разрешава Разширено съобщаване за грешки.

/verbose

Разрешава многословното регистриране. По време на инсталирането създава%Windir%\CabBuild.log. Този регистрационен файл описва по-подробно копираните файлове. С помощта на този превключвател инсталацията може да се изпълнява по-бавно.

Забележка Можете да комбинирате тези превключватели в една команда. За обратна съвместимост актуализацията на защитата също поддържа много от инсталационните превключватели, които се използват в по-ранната версия на инсталиращата програма.
За повече информация относно поддържаните превключватели за инсталиране щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

262841Превключватели за команден ред за софтуерни пакети за актуализиране на Windows

За да премахнете актуализацията

Забележка не препоръчваме някога да деинсталирате актуализация на защитата.

Тази актуализация на защитата поддържа следните превключватели за настройка.


Превключване

Описание

/Help

Показва опциите за командния ред.

Режими на настройка

/passive

Ненаблюдаван режим на настройка. Не се изисква взаимодействие с потребителя, но състоянието на инсталиране се показва. Ако в края на инсталиращата програма е необходим рестарт, се показва диалогов прозорец с предупреждение за таймер. Това предупреждение казва, че компютърът ще се рестартира след 30 секунди.

спокоен

Тих режим. Това е същото като неприсъствен режим, но не се показват никакви съобщения за състояния и грешки.

Опции за рестартиране

/norestart

Не рестартира компютъра, когато инсталацията завърши.

/forcerestart

Рестартира компютъра след инсталирането и принуждава други приложения да се затворят при изключване на компютъра. Отварянето на файлове не се записва, когато приложенията се затворят.

/warnrestart [:x]

Представя диалогов прозорец на потребителя заедно с предупреждение за таймер, което компютърът ще рестартира в x секунди. (Настройката по подразбиране е 30 секунди.) Предназначена за използване с ключа спокоен или превключвателя/passive.

/promptrestart

Показва диалогов прозорец, който подканва локалния потребител да разреши рестартиране.

Специални опции

/forceappsclose

Принуждава другите програми да се затварят при изключване на компютъра.

/log:Path

Позволява пренасочване на регистрационни файлове за инсталиране.

За да се уверите, че актуализацията е приложена
 • Анализатор за защита на Microsoft

  , за да се уверите, че към засегнатата система е приложена актуализация на защитата, е възможно да можете да използвате инструмента за анализатор на защитата на Microsoft (MBSA). Вижте раздела "инструменти за откриване и разполагане" за повече информация.

 • Проверка на подключа на системния регистър

  можете също да проверите файловете, които тази актуализация на защитата е инсталирала, като прегледате подключовете в системния регистър, показани в таблицата за справки в този раздел. Тези подключове от системния регистър може да не съдържат пълен списък с инсталирани файлове. Освен това тези подключове от системния регистър може да не се създават правилно, когато администратор или OEM интегрира или интегрира тази актуализация на защитата във файловете източник за инсталиране на Windows.

Windows Server 2003

Справочна таблица

Таблицата по-долу съдържа информацията за актуализацията на защитата за този софтуер. Можете да намерите повече информация в секцията "информация за разполагането".


Включване в бъдещите сервизни пакети

Актуализацията за този проблем ще бъде включена в бъдещия сервизен пакет или сборната актуализация

Разполагане

Инсталиране със изискване за намеса от потребителя

Windows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2647518-x86-enu спокоен

Windows Server 2003, x64-базирани версии:
WindowsServer2003. Прозорец-KB2647518-x64-enu спокоен

Windows Server 2003 за Itanium-базирани системи:
Windowsserver2003-KB2647518-ia64-enu спокоен

Инсталиране без рестартиране

Windows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2647518-x86-enu/norestart

Windows Server 2003, x64-базирани версии:
WindowsServer2003. Прозорец-KB2647518-x64-enu/norestart

Windows Server 2003 за Itanium-базирани системи:
Windowsserver2003-KB2647518-ia64-enu/norestart

Регистрационен файл за актуализиране

Всички поддържани версии на Windows Server 2003, базирани на x86, версии, базирани на x64 и Itanium-базирани версии на Windows Server 2003:
KB2647518. log

Допълнителна информация

Вижте раздела "инструменти за откриване и разполагане".

Изискване за рестартиране

Изисква се рестартиране?

В някои случаи тази актуализация не изисква рестартиране. Ако се изисква рестартиране, получавате съобщение, което ви съветва да рестартирате.

Бързо поправяне

Тази актуализация на защитата не поддържа бързо поправяне. За повече информация относно бързо поправяне вижте статия 897341 в базата знания на Microsoft.

Информация за премахване

Всички поддържани версии, базирани на x86, x64-базирани версии и базирани на Itanium версии на Windows Server 2003:
Използвайте папката Add или Remove Programs в контролния панел или използвайте програмата за Spuninst.exe, която се намира в Spuninst.exeната програма, която се намира в WINDIR% _ на _ _ $NTUninstallKB 2647518 $ \Spuninst.

Проверка на подключ от системния регистър

Всички поддържани версии на Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2647518\Filelist

Информация за разполагане

За да инсталирате актуализацията

За повече информация за терминологията на софтуерната актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

824684 Описание на стандартната терминология, която се използва за описание на актуализацията на защитата от софтуер на Microsoft updatesThis, поддържа следните инсталационни превключватели.


Превключване

Описание

/Help

Показва опциите за командния ред.

Режими на настройка

/passive

Ненаблюдаван режим на настройка. Не се изисква взаимодействие с потребителя, но състоянието на инсталиране се показва. Ако в края на инсталиращата програма е необходим рестарт, се показва диалогов прозорец с предупреждение за таймер. Това предупреждение казва, че компютърът ще се рестартира след 30 секунди.

спокоен

Тих режим. Това е същото като неприсъствен режим, но не се показват никакви съобщения за състояния и грешки.

Опции за рестартиране

/norestart

Не рестартира компютъра, когато инсталацията завърши.

/forcerestart

Рестартира компютъра след инсталирането и принуждава други приложения да се затворят при изключване на компютъра. Отварянето на файлове не се записва, когато приложенията се затворят.

/warnrestart [:x]

Представя диалогов прозорец на потребителя заедно с предупреждение за таймер, което компютърът ще рестартира в x секунди. (Настройката по подразбиране е 30 секунди.) Предназначена за използване с ключа спокоен или превключвателя/passive.

/promptrestart

Показва диалогов прозорец, който подканва локалния потребител да разреши рестартиране.

Специални опции

/overwriteoem

Записва OEM файловете без подкана.

/nobackup

Не архивира файловете, необходими за деинсталирането.

/forceappsclose

Принуждава другите програми да се затварят при изключване на компютъра.

/log:Path

Позволява пренасочване на регистрационни файлове за инсталиране.

/integrate:Path

Интегрира актуализацията във файловете източник на Windows. Тези файлове се намират с помощта на пътя, зададен в превключвателя.

/extract [:Path]

Извлича файловете и инсталиращата програма не е стартирана.

/ER

Разрешава Разширено съобщаване за грешки.

/verbose

Разрешава многословното регистриране. По време на инсталирането създава%Windir%\CabBuild.log. Този регистрационен файл описва по-подробно копираните файлове. С помощта на този превключвател инсталацията може да се изпълнява по-бавно.

Забележка Можете да комбинирате тези превключватели в една команда. За обратна съвместимост актуализацията на защитата също поддържа много от инсталационните превключватели, които се използват в по-ранната версия на инсталиращата програма.
За повече информация относно поддържаните превключватели за инсталиране щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

262841Превключватели за команден ред за софтуерни пакети за актуализиране на Windows

За да премахнете актуализацията

Забележка не препоръчваме някога да деинсталирате актуализация на защитата.

Тази актуализация на защитата поддържа следните превключватели за настройка.


Превключване

Описание

/Help

Показва опциите за командния ред.

Режими на настройка

/passive

Ненаблюдаван режим на настройка. Не се изисква взаимодействие с потребителя, но състоянието на инсталиране се показва. Ако в края на инсталиращата програма е необходим рестарт, се показва диалогов прозорец с предупреждение за таймер. Това предупреждение казва, че компютърът ще се рестартира след 30 секунди.

спокоен

Тих режим. Това е същото като неприсъствен режим, но не се показват никакви съобщения за състояния и грешки.

Опции за рестартиране

/norestart

Не рестартира компютъра, когато инсталацията завърши.

/forcerestart

Рестартира компютъра след инсталирането и принуждава други приложения да се затворят при изключване на компютъра. Отварянето на файлове не се записва, когато приложенията се затворят.

/warnrestart [:x]

Представя диалогов прозорец на потребителя заедно с предупреждение за таймер, което компютърът ще рестартира в x секунди. (Настройката по подразбиране е 30 секунди.) Предназначена за използване с ключа спокоен или превключвателя/passive.

/promptrestart

Показва диалогов прозорец, който подканва локалния потребител да разреши рестартиране.

Специални опции

/forceappsclose

Принуждава другите програми да се затварят при изключване на компютъра.

/log:Path

Позволява пренасочване на регистрационни файлове за инсталиране.

За да се уверите, че е приложена актуализацията.
 • Анализатор за защита на Microsoft

  , за да се уверите, че към засегнатата система е приложена актуализация на защитата, е възможно да можете да използвате инструмента за анализатор на защитата на Microsoft (MBSA). Вижте раздела "инструменти за откриване и разполагане" за повече информация.

 • Проверка на подключа на системния регистър

  можете също да проверите файловете, които тази актуализация на защитата е инсталирала, като прегледате подключовете в системния регистър, които са посочени в таблицата за справки в този раздел. Тези подключове от системния регистър може да не съдържат пълен списък с инсталирани файлове. Освен това тези подключове от системния регистър може да не се създават правилно, когато администратор или OEM интегрира или интегрира тази актуализация на защитата във файловете източник за инсталиране на Windows.

Windows Vista

Справочна таблица

Таблицата по-долу съдържа информацията за актуализацията на защитата за този софтуер. Можете да намерите повече информация в секцията "информация за разполагането".


Включване в бъдещите сервизни пакети

Актуализацията за този проблем ще бъде включена в бъдещия сервизен пакет или сборната актуализация

Разполагане

Инсталиране, без да се изисква намеса от потребителя

Всички поддържани 32-битови версии на Windows Vista:
Windows 6.0-KB2647518-x86/тиха

Всички поддържани 64-битови версии на Windows Vista:
Windows 6.0-KB2647518-x64/тиха

Инсталиране без рестартиране

Всички поддържани 32-битови версии на Windows Vista:
Windows 6.0-KB2647518-x86/тиха/norestart

Всички поддържани 64-битови версии на Windows Vista:
Windows 6.0-KB2647518-x64/тиха/norestart

Изискване за рестартиране

Изисква се рестартиране?

В някои случаи тази актуализация не изисква рестартиране. Ако се изисква рестартиране, получавате съобщение, което ви съветва да рестартирате.

Бързо поправяне

Не е приложимо.

Информация за премахване

WUSA.exe не поддържа премахването на актуализациите. За да деинсталирате актуализация, която е инсталирана от WUSA, отворете контролния панел и след това щракнете върху защита. Под Windows Updateщракнете върху Преглед на инсталираните актуализациии след това изберете от списъка с актуализации.

Проверка на подключ от системния регистър

Не съществува подключ от системния регистър, за да проверите наличността на тази актуализация.

Информация за разполагане

За да инсталирате актуализацията

Когато инсталирате тази актуализация на защитата, инсталиращата програма проверява дали един или повече от файловете, които се актуализират в системата, преди това са били актуализирани от актуална корекция на Microsoft.
За повече информация за терминологията на софтуерната актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

824684 Описание на стандартната терминология, която се използва за описание на актуализацията на защитата от софтуер на Microsoft updatesThis, поддържа следните инсталационни превключватели.


Поддържани превключватели за инсталиране на актуализация на защитата

Превключване

Описание

/?,/h,/Help

Показва помощта за поддържаните превключватели.

спокоен

Подтиска показването на състоянието или съобщенията за грешка.

/norestart

Когато този ключ е комбиниран с ключа спокоен, системата не се рестартира след инсталирането дори ако се изисква рестартиране, за да завърши инсталирането.

За повече информация относно инсталиращата програма щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

934307 Описание на самостоятелно инсталиращата програма на Windows Update (Wusa.exe) и на. msu файловете в Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2

За да се уверите, че актуализацията е приложена

Анализатор за защита на Microsoft

, за да се уверите, че към засегнатата система е приложена актуализация на защитата, е възможно да можете да използвате инструмента за анализатор на защитата на Microsoft (MBSA). Вижте раздела "инструменти за откриване и разполагане" за повече информация.

Windows Server 2008

Справочна таблица

Таблицата по-долу съдържа информацията за актуализацията на защитата за този софтуер. Можете да намерите повече информация в секцията "информация за разполагането".


Включване в бъдещите сервизни пакети

Актуализацията за този проблем ще бъде включена в бъдещия сервизен пакет или сборната актуализация

Разполагане

Инсталиране, без да се изисква намеса от потребителя

Всички поддържани 32-битови версии на Windows Server 2008:
Windows 6.0 – KB2647518

Всички поддържани 64-битови версии на Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2647518-x64/тиха

Всички поддържани Itanium-базирани версии на Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2647518-ia64/тиха

Инсталиране без рестартиране

Всички поддържани 32-битови версии на Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2647518-x86/тиха/norestart

Всички поддържани 64-битови версии на Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2647518-x64/тиха/norestart

Всички поддържани Itanium-базирани версии на Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2647518-ia64/тиха/norestart

Допълнителна информация

Вижте раздела "инструменти за откриване и разполагане".

Изискване за рестартиране

Изисква се рестартиране?

В някои случаи тази актуализация не изисква рестартиране. Ако се изисква рестартиране, получавате съобщение, което ви съветва да рестартирате.

Бързо поправяне

Не е приложимо.

Информация за премахване

WUSA.exe не поддържа премахването на актуализациите. За да деинсталирате актуализация, която е инсталирана от WUSA, отворете контролния панел и след това щракнете върху защита. Под Windows Updateщракнете върху Преглед на инсталираните актуализациии след това изберете от списъка с актуализации.

Проверка на подключ от системния регистър

Не съществува подключ от системния регистър, за да проверите наличността на тази актуализация.

Информация за разполагане

За да инсталирате актуализацията

Когато инсталирате тази актуализация на защитата, инсталиращата програма проверява дали един или повече от файловете, които се актуализират в системата, преди това са били актуализирани от актуална корекция на Microsoft.
За повече информация за терминологията на софтуерната актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

824684 Описание на стандартната терминология, която се използва за описание на актуализацията на защитата от софтуер на Microsoft updatesThis, поддържа следните превключватели за инсталиране:


Превключване

Описание

/?,/h,/Help

Показва помощта за поддържаните превключватели.

спокоен

Подтиска показването на състоянието или съобщенията за грешка.

/norestart

Когато комбинирате този ключ със ключа спокоен, системата не се рестартира след инсталирането дори ако се изисква рестартиране, за да завърши инсталирането.

За повече информация относно инсталиращата програма щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

934307 Описание на самостоятелно инсталиращата програма на Windows Update (Wusa.exe) и на. msu файловете в Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2

За да се уверите, че актуализацията е приложена

Анализатор за защита на Microsoft

, за да се уверите, че към засегнатата система е приложена актуализация на защитата, е възможно да можете да използвате инструмента за анализатор на защитата на Microsoft (MBSA). Вижте раздела "инструменти за откриване и разполагане" за повече информация.

Windows 7

Справочна таблица

Таблицата по-долу съдържа информацията за актуализацията на защитата за този софтуер. Можете да намерите повече информация в секцията "информация за разполагането".


Включване в бъдещите сервизни пакети

Актуализацията за този проблем ще бъде включена в бъдещия сервизен пакет или сборната актуализация

Разполагане

Инсталиране, без да се изисква намеса от потребителя

Всички поддържани 32-битова версия на Windows 7:

Windows 6.1 – KB2647518

Всички поддържани 64-битова версия на Windows 7:

Windows 6.1 – KB2647518

Всички поддържани 64-битова версия на Windows 7:

Windows 6.1 – KB2647518 – ia64/тиха

Инсталиране без рестартиране

Всички поддържани 32-битова версия на Windows 7:

Windows 6.1 – KB2647518 – x86/тиха/norestart

Всички поддържани 32-битова версия на Windows 7:

Windows 6.1 – KB2647518 – x64/тиха/norestart

Всички поддържани 64-битова версия на Windows 7:

Windows 6.1 – KB2647518 – ia64/тих/norestart

Изискване за рестартиране

Изисква се рестартиране?

В някои случаи тази актуализация не изисква рестартиране. Ако се изисква рестартиране, получавате съобщение, което ви съветва да рестартирате.

Бързо поправяне

Не е приложимо.

Информация за премахване

WUSA.exe не поддържа премахването на актуализациите. За да деинсталирате актуализация, която е инсталирана от WUSA, отворете контролния панел и след това щракнете върху защита. Под Windows Update щракнете върху Преглед на инсталираните актуализации и след това изберете от списъка с актуализации.

Проверка на подключ от системния регистър

Не съществува подключ от системния регистър, за да проверите наличността на тази актуализация.

Информация за разполагане

За да инсталирате актуализацията

Когато инсталирате тази актуализация на защитата, инсталиращата програма проверява дали един или повече от файловете, които се актуализират в системата, преди това са били актуализирани от актуална корекция на Microsoft.
За повече информация за терминологията на софтуерната актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

824684 Описание на стандартната терминология, която се използва за описание на актуализацията на защитата от софтуер на Microsoft updatesThis, поддържа следните инсталационни превключватели.


Поддържани превключватели за инсталиране на актуализация на защитата

Превключване

Описание

/?,/h,/Help

Показва помощта за поддържаните превключватели.

спокоен

Подтиска показването на състоянието или съобщенията за грешка.

/norestart

Когато този ключ е комбиниран с ключа спокоен, системата не се рестартира след инсталирането дори ако се изисква рестартиране, за да завърши инсталирането.

За повече информация относно инсталиращата програма щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

934307 Описание на самостоятелно инсталиращата програма на Windows Update (Wusa.exe) и на. msu файловете в Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2

За да се уверите, че актуализацията е приложена

Анализатор за защита на Microsoft

, за да се уверите, че към засегнатата система е приложена актуализация на защитата, е възможно да можете да използвате инструмента за анализатор на защитата на Microsoft (MBSA). Вижте раздела "инструменти за откриване и разполагане" за повече информация.

Windows Server 2008 R2

Справочна таблица

Таблицата по-долу съдържа информацията за актуализацията на защитата за този софтуер. Можете да намерите повече информация в секцията "информация за разполагането".


Включване в бъдещите сервизни пакети

Актуализацията за този проблем ще бъде включена в бъдещия сервизен пакет или сборната актуализация

Разполагане

Инсталиране, без да се изисква намеса от потребителя

Всички поддържани 32-битови версии на Windows Server 2008 R2:

Windows 6.1 – KB2647518

Всички поддържани 64-битови версии на Windows Server 2008 R2:

Windows 6.1 – KB2647518

Всички поддържани базирани на Itanium версии на Windows Server 2008 R2:

Windows 6.1 – KB2647518 – ia64/тиха

Инсталиране без рестартиране

Всички поддържани 32-битови версии на Windows Server 2008 R2:

Windows 6.1 – KB2647518

Всички поддържани 64-битови версии на Windows Server 2008 R2:

Windows 6.1 – KB2647518 – x64/тиха/norestart

Всички поддържани базирани на Itanium версии на Windows Server 2008 R2:

Windows 6.1 – KB2647518 – ia64/тиха/norestart

Допълнителна информация

Вижте раздела "инструменти за откриване и разполагане".

Изискване за рестартиране

Изисква се рестартиране?

В някои случаи тази актуализация не изисква рестартиране. Ако се изисква рестартиране, получавате съобщение, което ви съветва да рестартирате.

Бързо поправяне

Не е приложимо.

Информация за премахване

WUSA.exe не поддържа премахването на актуализациите. За да деинсталирате актуализация, която е инсталирана от WUSA, отворете контролния панел и след това щракнете върху защита. Под Windows Update щракнете върху Преглед на инсталираните актуализации и след това изберете от списъка с актуализации.

Проверка на подключ от системния регистър

Не съществува подключ от системния регистър, за да проверите наличността на тази актуализация.

Информация за разполагане

За да инсталирате актуализацията

Когато инсталирате тази актуализация на защитата, инсталиращата програма проверява дали един или повече от файловете, които се актуализират в системата, преди това са били актуализирани от актуална корекция на Microsoft. За повече информация за терминологията на софтуерната актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

824684 Описание на стандартната терминология, която се използва за описание на актуализацията на защитата от софтуер на Microsoft updatesThis, поддържа следните инсталационни превключватели.


Превключване

Описание

/?,/h,/Help

Показва помощта за поддържаните превключватели.

спокоен

Подтиска показването на състоянието или съобщенията за грешка.

/norestart

Когато комбинирате този ключ със ключа спокоен, системата не се рестартира след инсталирането дори ако се изисква рестартиране, за да завърши инсталирането.

За повече информация относно инсталиращата програма щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

934307Описание на самостоятелно инсталиращата програма на Windows Update (Wusa.exe) и на. msu файловете в Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2

За да се уверите, че актуализацията е приложена

Анализатор за защита на Microsoft

, за да се уверите, че към засегнатата система е приложена актуализация на защитата, е възможно да можете да използвате инструмента за анализатор на защитата на Microsoft (MBSA). Вижте раздела "инструменти за откриване и разполагане" за повече информация.

Инструменти за откриване и разполагане и указания

Този раздел описва как да управлявате софтуер и актуализации на защитата, които трябва да разположите към сървърите, към настолните компютри и към мобилните компютри във вашата организация. За повече информация посетете следната уеб страница на центъра за управление на актуализации на Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/updatemanagement/default.aspxЗа повече информация относно защитата в продуктите на Microsoft посетете следната уеб страница за защита в TechNet на Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/default.aspxАктуализациите на защитата са налични от Microsoft Update, Windows Update и Office Update. Актуализациите на защитата са налични и в центъра на Microsoft за изтегляния. Можете да ги намерите най-лесно, като направите търсенето по ключова дума за "актуализация на защитата"

. И накрая, актуализациите на защитата могат да бъдат изтеглени от каталога на Microsoft Update. За повече информация посетете следната уеб страница на Microsoft:

http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspxКаталогът на Microsoft Update предлага каталог със съдържание, което може да се търси и е достъпно чрез Windows Update и чрез Microsoft Update. Това съдържание включва актуализациите на защитата, драйверите и сервизните пакети. С помощта на номер на бюлетина за защита, като например "MS08-010" за вашето търсене, можете да добавите всички приложими актуализации за вашата кошница. Можете също да добавяте различни езици за актуализиране към своя кош и можете да изтегляте съдържанието в произволна папка, която искате. За повече информация относно каталога на Microsoft Update посетете следната уеб страница с ЧЗВ за каталога на Microsoft Update:

http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/faq.aspx

Ръководство за откриване и разполагане

Microsoft предоставя указания за откриване и разполагане за актуализациите на защитата за този месец. Това ръководство също така ще помогне на ИТ специалистите да разберат как могат да използват различни инструменти, за да подпомогнат разполагането на актуализацията на защитата. Тези инструменти включват Windows Update, Microsoft Update, Office Update, Microsoft Security Analyzer за защита (MBSA), инструмента за откриване на Office, Microsoft Systems Management Server (SMS), както и разширената актуализация на защитата.
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:

910723Обобщен списък на месечните статии за откриване и разполагане на указания

Анализатор на защитата на Microsoft на базова линия

Анализаторът за сигурност на Microsoft (MBSA) позволява на администраторите да сканират локални и отдалечени системи за липсващи актуализации на защитата. Анализаторът за сигурност на Microsoft, който се намира в Windows, може да идентифицира и често срещани неправилни конфигурации. За повече информация посетете следната уеб страница за анализатор на защитата на Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184924.aspxТаблицата по-долу съдържа обобщението за откриване на MBSA за тази актуализация на защитата:


Софтуер

MBSA 2,1

Windows XP

Да

Windows XP Professional x64 Edition

Да

Windows Server 2003, x86-базирани версии

Да

Windows Server 2003, x64-базирани версии

Да

Windows Server 2003 Itanium-базирани системи

Да

Windows Vista

Да

Windows Vista, 64-битови версии

Да

Windows Server 2008 за 32-битови системи

Да

Windows Server 2008 за 64-битови системи

Да

Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи

Да

Windows 7

Да

Windows 7, 64-битови версии

Да

Windows Server 2008 R2 за 64-битови системи

Да

Windows Server 2008 R2 за Itanium-базирани системи

Да

За повече информация относно MBSA 2,1 посетете следната уеб страница за често задавани въпроси за Microsoft MBSA 2,1:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184922.aspx

Услуги за актуализиране на Windows Server

С помощта на Windows Server Update Services (WSUS) администраторите могат да разполагат последните критични актуализации и актуализации на защитата за поддържани версии на Windows, Office, Exchange Server и SQL Server. За повече информация как да разположите тази актуализация на защитата с помощта на Windows Server Update Services, посетете следната уеб страница на Microsoft Windows Server Update Services:

http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/bb466208.aspx

Сървър за управление на системите

Таблицата по-долу съдържа обобщението за откриване и разполагане на SMS за тази актуализация на защитата.


Софтуер

SMS 2003 с ITMU

Диспечер на конфигурацията 2007

Windows XP Service Pack 3

Да

Да

Windows XP Professional Service Pack 2

Да

Да

Windows Server 2003 Service Pack 2

Да

Да

Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2

Да

Да

Windows Server 2003 с SP2 за Itanium-базирани системи

Да

Да

Windows Vista Service Pack 1 и Windows Vista Service Pack 2

Да

Да

Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 и Windows Vista x64 Edition Service Pack 2

Да

Да

Windows Server 2008 за 32-битови системи и Windows Server 2008 за 32-битови системи Service Pack 2

Да

Да

Windows Server 2008 за x64-базирани системи и Windows Server 2008 за x64-базирани системи Service Pack 2

Да

Да

Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи и Windows Server 2008 за Itanium-базирани системи Service Pack 2

Да

Да

Windows 7 за 32-битови системи и Windows 7 за 32-битов системен сервизен пакет 1

Да

Да

Windows 7 за x64-базирани системи и Windows 7 за x64-базирани системен сервизен пакет 1

Да

Да

Windows Server 2008 R2 за x64-базирани системи и Windows Server 2008 R2 за x64-базирани системи на сервизен пакет 1

Да

Да

Windows Server 2008 R2 за Itanium-базирани системи и Windows Server 2008 R2 за Itanium-базирани системи Service Pack 1

Да

Да

За SMS 2,0 и за SMS 2003, пакетът за функция SMS SUS (SUSFP), който включва инструмента за актуализиране на защитата (костюм), може да се използва от SMS за откриване на актуализации на защитата. За повече информация посетете следната уеб страница на Microsoft за изтегляне за системи за управление на сървър 2,0:

http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676799.aspxЗа SMS 2003, инструментът за инвентаризация на SMS 2003 за актуализации на Microsoft (ITMU) може да се използва от SMS за откриване на актуализации за защита, които се предлагат от Microsoft Update и които се поддържат от услуги за актуализиране на Windows Server. За повече информация относно SMS 2003 ITMU посетете следната уеб страница на Microsoft за инструмент за инвентаризация на SMS 2003 за Microsoft актуализации:

http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspxSMS 2003 може също да използва инструмента за инвентаризация на Microsoft Office, за да открие необходимите актуализации за приложенията на Microsoft Office. За повече информация посетете следните уеб страници на Microsoft:

Диспечерът за конфигуриране на System Center 2007 използва WSUS 3,0 за откриване на актуализации. За повече информация за управлението на конфигурацията на System Center 2007 за управление на софтуерната актуализация посетете следната уеб страница на Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735860.aspxЗабележка за Windows Vista и Windows Server 2008

Microsoft Systems Management Server 2003 със Service Pack 3 включва поддръжката за Windows Vista и windows Server 2008. За повече информация за SMS посетете следната уеб страница за Microsoft SMS:

http://www.microsoft.com/smserver/default.mspxЗа повече информация относно статиите с указания за откриване и разполагане щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

910723Обобщен списък на месечните статии за откриване и разполагане на указания

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×