Глава 3: Използване на режима на сканиране

Тази глава описва режим на навигация и четене, наречен „Режим на сканиране“. Режимът на сканиране ви позволява да навигирате в приложения, имейли и уеб страници с помощта на клавишите със стрелки. Също така ще можете да използвате често срещани клавишни комбинации за четене на текст и за директно преминаване към заглавия, връзки, таблици и ориентири.

Основи на режим на сканиране

За да включите или изключите режима на сканиране, натиснете „Разказвач“ + клавиш за интервал.

Когато режимът на сканиране е включен, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да навигирате в приложения и уеб страници. Натиснете Enter или клавиша за интервал, за да активирате елемент, който искате да използвате, като например бутон в приложение, връзка в уеб страница или текстово поле.

Режимът на сканиране се включва автоматично, когато използвате Mail, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome и Firefox. Също така се включва автоматично, когато отворите приложение за Windows, където сте го включвали преди.

Ако изключите режима на сканиране за дадено приложение, той ще остане изключен за това приложение, докато не го включите отново. Режимът на сканиране автоматично се изключва в полета за редактиране, така че да можете да въвеждате текст. Натиснете отново клавиша със стрелка нагоре или надолу, за да излезете от полето Edit и да възобновите режима на сканиране.

Команди за режима на сканиране

Когато режимът на сканиране е включен, използвайте клавишите по-долу, за да навигирате в приложения и уеб страници.

Бележка: Ако чувате тихи спирания в режим на сканиране, това може да бъде, защото „Разказвач” е спрял в препинателен знак. За да може „Разказвач” да ви казва за тази пунктуация, увеличете многословието на препинателните знаци, като натиснете „Разказвач” + Alt + знак плюс (+) или знак минус (-).

Натиснете тези клавиши

За да направите това

„Разказвач” + интервал

Превключване на режим на сканиране между Вкл. и Изкл.

Enter
Интервал

Основно действие

SHIFT + ENTER
Shift + интервал

Вторично действие

Начало

Преместване до първия знак на реда и прочитане

Край

Преместване до последния знак на реда и прочитане

P

Четене на следващия абзац

Shift + P

Четене на предишния абзац

Ctrl + стрелка надолу

Четене на следващия ред

Ctrl + стрелка нагоре

Четене на предишния ред

Ctrl + стрелка надясно

Четене на следващата дума

Ctrl + стрелка наляво

Четене на предишната дума

Стрелка надясно

Четене на следващия знак

Стрелка наляво

Четене на предишния знак

Ctrl + Home

Преместване до първия ред на текста и прочитане

Ctrl + End

Преместване до последния ред на текста и прочитане

Стрелка надолу

Прескачане до следващия текст или елемент

Стрелка нагоре

Прескачане до предишния текст или елемент

1

Прескачане до следваща заглавка на ниво 1

Shift + 1

Прескачане до предишна заглавка на ниво 1

2

Прескачане до следваща заглавка на ниво 2

Shift + 2

Прескачане до предишна заглавка на ниво 2

3

Прескачане до следваща заглавка на ниво 3

Shift + 3

Прескачане до предишна заглавка на ниво 3

4

Прескачане до следваща заглавка на ниво 4

Shift + 4

Прескачане до предишна заглавка на ниво 4

5

Прескачане до следваща заглавка на ниво 5

Shift + 5

Прескачане до предишна заглавка на ниво 5

6

Прескачане до следваща заглавка на ниво 6

Shift + 6

Прескачане до предишна заглавка на ниво 6

7

Прескачане до следваща заглавка на ниво 7

Shift + 7

Прескачане до предишна заглавка на ниво 7

8

Прескачане до следваща заглавка на ниво 8

Shift + 8

Прескачане до предишна заглавка на ниво 8

9

Прескачане до следваща заглавка на ниво 9

Shift + 9

Прескачане до предишна заглавка на ниво 9

„B“

Прескачане до следващия бутон

Shift + B

Прескачане до предишния бутон

C

Прескачане до следващия разгъващ се списък

Shift + C

Прескачане до предишния разгъващ се списък

D

Прескачане до следващия ориентир

Shift + D

Прескачане до предишния ориентир

E

Прескачане до следващото поле за редактиране

Shift + E

Прескачане до предишното поле за редактиране

F

Прескачане до следващото поле на формуляр

Shift + F

Прескачане до предишното поле на формуляр

H

Прескачане до следващото заглавие

Shift + H

Прескачане до предишното заглавие

I

Прескачане до следващия елемент

Shift + I

Прескачане до предишния елемент

K

Прескачане до следващата връзка

Shift + K

Прескачане до предишната връзка

R

Прескачане до следващия радио бутон

Shift + R

Прескачане до предишния радио бутон

T

Прескачане до следващата таблица

Shift + T

Прескачане до предишната таблица

X

Прескачане до следващото квадратче за отметка

Shift + X

Прескачане до предишното квадратче за отметка

Избиране на текст в режим на сканиране

Когато копирате текст от области на съдържание, като уеб сайтове или имейл, използвайте тези команди.

Натиснете тези клавиши

За да направите това

Shift + стрелка надясно

Избор на текущия знак

Shift + стрелка наляво

Избор на предишния знак

Ctrl + Shift + стрелка надясно

Избор на текущата дума

Ctrl + Shift + стрелка наляво

Избор на предишната дума

Shift + стрелка надолу

Избор на текущия ред

Shift + стрелка нагоре

Избор на предишния ред

Ctrl + Shift + стрелка надолу

Избор на текущия абзац

Ctrl + Shift + стрелка нагоре

Избор на предишния абзац

Shift + Начало

Избор до началото на реда

Shift + End

Избор до края на реда

Ctrl + Shift + Начало

Избор до началото на документа

Ctrl + Shift + End

Избор до края на документа

Shift + Page Down

Избор на текущата страница

Shift + Page Up

Избор на предишната страница

F9

Маркиране на началото или края на блок текст

F10

Избор на целия текст между знак и текущата точка

Ctrl + C

Копиране на селекцията

Ctrl + X

Изрязване на селекцията

Ctrl + V

Поставяне на селекцията

Ctrl + A

Избор на всички

„Разказвач”+ Shift + стрелка надолу

Избор на четене

„Разказвач” + Shift + стрелка надолу бързо два пъти

Избор на правопис


Следва: глава 4: четене на текст

Връщане към съдържанието

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×