Домашни групи – от начало до край

Забележки: 

 • Домашната група е премахната от Windows 10 (версия 1803). За повече информация вижте Домашна група е премахната от Windows 10 (версия 1803).

 • След като инсталирате тази актуализация, няма да можете да споделяте файлове и принтери чрез домашна група. Въпреки това все още ще можете да правите тези неща с помощта на функции, които са вградени в Windows 10.

Какво представлява домашната група?

Домашната група е група от компютри в домашна мрежа, които могат да споделят файлове и принтери помежду си. Използването на домашна група улеснява споделянето. Можете да споделяте картини, музика, видео, документи и принтери с други потребители в домашната група.

Можете да защитите домашната група с парола, която можете да промените по всяко време. Другите потребители не могат да променят файловете, които споделяте, освен ако не им разрешите това.

След като създадете или се присъедините към домашна група, вие избирате библиотеките (като например „Моите картини“ или „Моите документи“), които искате да споделите. Можете да забраните споделянето на определени файлове или папки, а също така можете да споделяте допълнителни библиотеки по-късно.

HomeGroup е налична в Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8,1 и Windows 7. Можете да се присъедините към домашна група на компютър с Windows RT 8.1, но не можете да създадете домашна група или да споделяте съдържание с домашната група. В Windows 7 Starter и Windows 7 Home Basic можете да се присъедините към домашна група, но не можете да създадете такъв.

Създаване на домашна група

 1. Отворете „Домашна група“, като въведете домашна група в полето за търсене в лентата на задачите, след което изберете Домашна група.

 2. Изберете Създаване на домашна група > Напред.

 3. Изберете библиотеките и устройствата, които искате да споделяте с домашната група, след което изберете Напред.

 4. Ще се покаже парола – отпечатайте я или си я запишете. Тази парола ще ви е необходима при добавянето на други компютри към домашната група.

 5. Изберете Готово.

Забележки: 

 • Ако във вашата мрежа вече съществува домашна група, ще получите подкана да се присъедините към нея, вместо да създавате нова.

 • Ако компютърът ви принадлежи към домейн, можете да се присъединявате към домашна група, но не можете да създавате такава. Можете да получите достъп до библиотеките и устройствата на другите компютри в домашната група, но не можете да споделяте вашите библиотеки и устройства с домашната група.

 • Можете да се присъедините към домашна група на компютър с Windows RT 8.1, но не можете да създадете домашна група или да споделяте съдържание с домашната група.

След като създадете домашна група, други компютри, на които се изпълнява Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8,1 или Windows 7 във вашата мрежа, могат да се присъединят към нея.

Добавяне на други компютри към домашната група

Когато някой във вашата мрежа създаде домашна група, следващата стъпка е да се присъедините към нея. Ще ви е необходима паролата за домашната група, която можете да получите от всеки член на домашната група. Всички потребителски акаунти с изключение на акаунта на гост ще принадлежат към домашната група. Всеки потребител управлява достъпа до личните си библиотеки.

За да се присъедините към домашна група, следвайте тези стъпки на компютъра, който желаете да присъедините към домашната група:

Забележка: Ако не виждате поле за въвеждане на парола, може да не е налична домашна група. Уверете се, че някой е създал домашна група или че вие можете да създадете домашна група.

 1. Отворете „Домашна група“, като въведете домашна група в полето за търсене в лентата на задачите, след което изберете Домашна група.

 2. Изберете Присъединяване сега > Напред.

 3. Изберете библиотеките и устройствата, които искате да споделяте с домашната група, след което изберете Напред.

 4. Въведете паролата за домашната група в полето, след което изберете Напред.

 5. Изберете Готово.

Търсене на файлове в домашната група

Компютрите, принадлежащи към вашата домашна група, ще се показват във файловия мениджър.

Достъп до споделени библиотеки на други компютри в домашната група

 1. Отворете файловия мениджър, като въведете файлов мениджър в полето за търсене в лентата на задачите, след което изберете Файлов мениджър.

 2. Под Домашна група изберете името на потребителския акаунт на лицето, до чиито библиотеки искате да получите достъп.

 3. В списъка с файлове натиснете или щракнете двукратно върху библиотеката, до която желаете да получите достъп, след което натиснете или щракнете двукратно върху желания файл или папка.

Забележки: 

 • Компютри, които са изключени или в режим на хибернация или спящ режим, няма да се достъпни като част от домашната група.

 • Ако сте задали достъпност офлайн за файлове или папки в домашната група, след като прекъснете връзката с мрежата, файловете или папките повече няма да се показват в прозореца с библиотеки. За да ги намерите, отворете папката „Мрежа“.

Споделяне на библиотеки и устройства или прекратяване на споделянето им

Когато създавате или се присъединявате към домашна група, вие избирате кои библиотеки и устройства да се споделят с останалите потребители в домашната група. Библиотеките първоначално се споделят с достъп Четене, което означава, че други хора могат да гледат или слушат съдържанието в библиотеката, но не могат да променят файловете в нея. Можете да настроите нивото на достъп по всяко време, както и да изключите споделянето на определени файлове и папки.

Само потребителите, които принадлежат към домашната група, могат да виждат споделените библиотеки и устройства. Можете да изберете да споделяте библиотеки, устройства или отделни файлове и папки с конкретни хора в домашната група или с всички.

Забележка: Не забравяйте, че децата, които използват компютри в домашната група, ще имат достъп до всички споделени библиотеки и устройства.

Споделяне на устройства и цели библиотеки

 1. Отворете „Домашна група“, като въведете домашна група в полето за търсене в лентата на задачите, след което изберете Домашна група.

 2. Изберете Промяна на съдържанието, споделяно с домашната група.

 3. Изберете библиотеките и устройствата, които искате да споделяте с домашната група, след което изберете Напред > Готово.

Споделяне на отделни файлове или папки

 1. Отворете файловия мениджър, като въведете файлов мениджър в полето за търсене в лентата на задачите, след което изберете Файлов мениджър.

 2. Изберете елемента, след което изберете раздела Споделяне.

 3. Изберете опция в групата Споделяне с/ъс. Съществуват различни опции за Споделяне с/ъс в зависимост от това дали компютърът е свързан към мрежа и какъв тип е мрежата.

  • За да споделяте елементи с определен потребител, изберете акаунта на този потребител.

  • За да споделяте с всички членове на домашната група, изберете една от опциите за Домашна група. (Изберете библиотеките, които да се споделят с всички членове на домашната група, като отворите „Домашна група“.)

  • За да забраните споделянето на даден файл или папка, изберете раздела Споделяне, след което изберете Спри споделянето.

  • За да промените нивото на достъп до даден файл или папка, изберете раздела Споделяне, след което изберете Домашна група (преглед) или Домашна група (преглед и редактиране).

  • Ако е необходимо да споделите местоположение, като например устройство или системна папка, изберете опцията Разширено споделяне.

Споделяне на принтер

Принтерите, които са свързани с USB кабел, могат да се споделят в домашната група. След като принтерът е споделен, можете да получите достъп до него от диалоговия прозорец за печат във всяка програма, също като принтер, който е свързан директно към компютъра.

Споделяне или спиране на споделянето на принтера с домашната група

 1. Отворете „Домашна група“, като въведете домашна група в полето за търсене в лентата на задачите, след което изберете Домашна група.

 2. Изберете Промяна на съдържанието, споделяно с домашната група.

 3. До Принтер и устройства изберете Споделени или Несподелени (опцията е зададена на Споделени по подразбиране).

 4. Изберете Напред > Готово.

Отпечатване на принтер в домашната група

Отворете менюто за печат на приложението, от което искате да печатате (например Microsoft Word), изберете принтера в домашната група, след което изберете Печат.

Забележка: Компютърът, към който е свързан принтерът, трябва да е включен, за да може да използва принтера.

Промяна на настройките за домашна група при необходимост

По всяко време, след като настроите домашната група, можете да промените настройките, като изпълните следните стъпки:

 1. Отворете „Домашна група“, като въведете домашна група в полето за търсене в лентата на задачите, след което изберете Домашна група.

 2. Изберете желаните настройки.

Можете да променяте следните настройки:

Настройка

Описание

Промяна на съдържанието, споделяно с домашната група

Избор на библиотеките, принтерите и устройствата, които желаете да споделяте с домашната група.

Разреши на всички устройства в тази мрежа, като например телевизори и игрови конзоли, да изпълняват моето споделено съдържание

Използвайте тази настройки за споделяне на съдържание с всички устройства в мрежата. Например можете да споделяте изображения с цифрова фоторамка или музика с мрежов мултимедиен плейър.

Забележка: Споделеното съдържание не е защитено. Всеки потребител, който е свързан към мрежата, може да получава споделеното съдържание.

Преглед или печат на паролата за домашната група

Преглед на паролата за домашната група. Ако друг потребител желае да се присъедини към домашната група, дайте му тази парола.

Промяна на паролата

Промяна на паролата на домашната група. На всички други компютри в домашната група трябва да се въведе новата парола, генерирана от вас.

Изход от домашната група

Напускане на домашната група. Не можете да изтриете домашната група, но ако всички я напуснат, тя няма да съществува. След това можете да настроите нова домашна група, ако искате.

Промяна на разширените настройки за споделяне

Промяна на опциите за откриване на мрежа, споделяне на файлове и принтери, връзка с домашната група и разширена защита.

Стартиране на програмата за отстраняване на неизправности в домашната група

Отстраняване на проблеми с домашната група.

Какво представлява домашната група?

Домашната група е група от компютри в домашна мрежа, които могат да споделят файлове и принтери помежду си. Използването на домашна група улеснява споделянето. Можете да споделяте картини, музика, видео, документи и принтери с други потребители в домашната група.

Можете да защитите домашната група с парола, която можете да промените по всяко време. Другите потребители не могат да променят файловете, които споделяте, освен ако не им разрешите това.

След като създадете или се присъедините към домашна група, вие избирате библиотеките (като например „Моите картини“ или „Моите документи“), които искате да споделите. Можете да забраните споделянето на определени файлове или папки, а също така можете да споделяте допълнителни библиотеки по-късно.

Функцията за домашна група е налична в Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 и Windows 7. Можете да се присъедините към домашна група на компютър с Windows RT 8.1, но не можете да създадете домашна група или да споделяте съдържание с домашната група. В Windows 7 Starter и Windows 7 Home Basic можете да се присъедините към домашна група, но не можете да създадете такава.

Създаване на домашна група

Когато настройвате компютър с Windows 8.1 или Windows RT 8.1, автоматично се създава домашна група. Ако вече съществува домашна група във вашата домашна мрежа, можете да се присъедините към нея.

Създаване на домашна група

 1. Отворете „Домашна група“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки (или ако използвате мишка, като посочите в долния десен ъгъл на екрана и преместите показалеца на мишката нагоре, след което щракнете върху Настройки), докоснете или щракнете върху Промяна на настройките на компютъра, докоснете или щракнете върху Мрежа, след което докоснете или щракнете върху Домашна група.

 2. Докоснете или щракнете върху Създаване.

 3. Изберете библиотеките и устройствата, които искате да споделяте с домашната група.

Забележки: 

 • Ако във вашата мрежа вече съществува домашна група, ще получите подкана да се присъедините към нея, вместо да създавате нова.

 • Ако компютърът ви принадлежи към домейн, можете да се присъединявате към домашна група, но не можете да създавате такава. Можете да получите достъп до библиотеките и устройствата на другите компютри в домашната група, но не можете да споделяте вашите библиотеки и устройства с домашната група.

 • Можете да се присъедините към домашна група на компютър с Windows RT 8.1, но не можете да създадете домашна група или да споделяте съдържание с домашната група.

 • За да работи домашната група, опцията „Търсене на устройства и съдържание“ трябва да е включена.

След като създадете домашна група, другите компютри с Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 или Windows 7 в мрежата могат да се присъединят към нея.

Добавяне на други компютри към домашната група

Когато някой във вашата мрежа създаде домашна група, следващата стъпка е да се присъедините към нея. Ще ви е необходима паролата за домашната група, която можете да получите от всеки член на домашната група. Всички потребителски акаунти с изключение на акаунта на гост ще принадлежат към домашната група. Всеки потребител управлява достъпа до личните си библиотеки.

За да се присъедините към домашна група, следвайте тези стъпки на компютъра, който желаете да присъедините към домашната група:

 1. Отворете „Домашна група“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки (или ако използвате мишка, като посочите в долния десен ъгъл на екрана и преместите показалеца на мишката нагоре, след което щракнете върху Настройки), докоснете или щракнете върху Промяна на настройките на компютъра, докоснете или щракнете върху Мрежа, след което докоснете или щракнете върху Домашна група.

 2. Въведете паролата за домашната група, след което докоснете или щракнете върху Присъединяване.

  Забележка: Ако не виждате поле за въвеждане на парола, може да не е налична домашна група. Уверете се, че някой е създал домашна група или че вие можете да създадете домашна група.

 3. Изберете библиотеките и устройствата, които искате да споделяте с домашната група.

 4. Докоснете или щракнете върху контролата под Мултимедийни устройства, ако искате да разрешите на устройства в мрежата, като например телевизори и игрови конзоли, да изпълняват споделеното от вас съдържание.

Търсене на файлове в домашната група

Компютрите, принадлежащи към вашата домашна група, ще се показват във файловия мениджър.

Достъп до споделени библиотеки на други компютри в домашната група

 1. Отворете файловия мениджър, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете Файлов мениджър в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Файлов мениджър.

 2. Под Домашна група докоснете или щракнете върху името на потребителския акаунт на лицето, до чиито библиотеки искате да получите достъп.

 3. В списъка с файлове натиснете или щракнете двукратно върху библиотеката, до която желаете да получите достъп, след което натиснете или щракнете двукратно върху желания файл или папка.

Забележки: 

 • Компютри, които са изключени или в режим на хибернация или спящ режим, няма да се показват като част от домашната група.

 • Ако сте задали достъпност офлайн за файлове или папки в домашната група, след като прекъснете връзката с мрежата, файловете или папките повече няма да се показват в прозореца с библиотеки. За да ги намерите, отворете папката „Мрежа“.

Споделяне на библиотеки и устройства или прекратяване на споделянето им

Когато създавате или се присъединявате към домашна група, вие избирате кои библиотеки и устройства да се споделят с останалите потребители в домашната група. Библиотеките първоначално се споделят с достъп за четене, което означава, че други хора могат да гледат или слушат съдържанието в библиотеката, но не могат да променят файловете в нея. Можете да настроите нивото на достъп по всяко време, както и да изключите споделянето на определени файлове и папки.

Само потребителите, които принадлежат към домашната група, могат да виждат споделените библиотеки и устройства. Можете да изберете да споделяте библиотеки, устройства или отделни файлове и папки с конкретни хора в домашната група или с всички.

Забележка: Не забравяйте, че децата, които използват компютри в домашната група, ще имат достъп до всички споделени библиотеки и устройства.

Споделяне на устройства и цели библиотеки

 1. Отворете „Домашна група“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки (или ако използвате мишка, като посочите в долния десен ъгъл на екрана и преместите показалеца на мишката нагоре, след което щракнете върху Настройки), докоснете или щракнете върху Промяна на настройките на компютъра, докоснете или щракнете върху Мрежа, след което докоснете или щракнете върху Домашна група.

 2. Изберете библиотеките и устройствата, които искате да споделяте с домашната група.

Споделяне на отделни файлове или папки

 1. Отворете файловия мениджър, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или ако използвате мишка, като посочите към горния десен ъгъл на екрана, преместите показалеца на мишката надолу, след което щракнете върху Търсене), въведете Файлов мениджър в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Файлов мениджър.

 2. Изберете елемента, след което докоснете или щракнете върху раздела Споделяне.

 3. Изберете опция в групата Споделяне с/ъс. Съществуват различни опции за Споделяне с/ъс в зависимост от това дали компютърът е свързан към мрежа и какъв тип е мрежата.

  • За да споделяте елементи с определен потребител, изберете акаунта на този потребител.

  • За да споделяте с всички членове на домашната група, изберете една от опциите за Домашна група. За да изберете библиотеки за споделяне с всички членове на домашната група, плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки, след което докоснете Промяна на настройките на компютъра. (Ако използвате мишка, посочете в горния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката надолу, щракнете върху Настройки, след което щракнете върху Промяна на настройките на компютъра.) След това докоснете или щракнете върху Домашна група.

  • За да забраните споделянето на даден файл или папка, докоснете или щракнете върху раздела Споделяне, след което докоснете или щракнете върху Спри споделянето.

  • За да промените нивото на достъп до даден файл или папка, докоснете или щракнете върху раздела Споделяне, след което изберете Домашна група (преглед) или Домашна група (преглед и редактиране).

  • Ако е необходимо да споделите местоположение, като например устройство или системна папка, използвайте опцията Разширено споделяне.

Споделяне на принтер

Принтерите, които са свързани с USB кабел, могат да се споделят в домашната група. След като принтерът е споделен, можете да получите достъп до него от диалоговия прозорец за печат във всяка програма, също като принтер, който е свързан директно към компютъра.

Споделяне на принтер с домашната група

 1. Отворете „Домашна група“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки (или ако използвате мишка, като посочите в долния десен ъгъл на екрана и преместите показалеца на мишката нагоре, след което щракнете върху Настройки), докоснете или щракнете върху Промяна на настройките на компютъра, докоснете или щракнете върху Мрежа, след което докоснете или щракнете върху Домашна група.

 2. Докоснете или щракнете върху контролата за споделяне на Принтери и устройства.

Отпечатване на принтер в домашната група

Отворете менюто за печат на приложението, от което искате да печатате, изберете принтера в домашната група, след което докоснете или щракнете върху Печат.

Забележка: Компютърът, към който е свързан принтерът, трябва да е включен, за да може да използва принтера.

Промяна на настройките за домашна група при необходимост

По всяко време, след като настроите домашната група, можете да промените настройките, като изпълните следните стъпки:

 1. Отворете „Домашна група“, като плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Настройки (или ако използвате мишка, като посочите в долния десен ъгъл на екрана и преместите показалеца на мишката нагоре, след което щракнете върху Настройки), докоснете или щракнете върху Промяна на настройките на компютъра, докоснете или щракнете върху Мрежа, след което докоснете или щракнете върху Домашна група.

 2. Изберете желаните настройки.

Можете да променяте следните настройки:

Настройка

Описание

Споделяне на библиотеки и устройства

Избор на библиотеките, принтерите и устройствата, които желаете да споделяте с домашната група.

Споделяне на мултимедия

Използвайте тази настройки за споделяне на мултимедия с всички устройства в мрежата. Например можете да споделяте изображения с цифрова фоторамка или музика с мрежов мултимедиен плейър.

Забележка: Споделеното мултимедийно съдържание не е защитено. Всеки потребител, който е свързан към мрежата, може да получава споделеното мултимедийно съдържание.

Преглед на паролата за домашната група

Преглед на паролата за домашната група. Ако друг потребител желае да се присъедини към домашната група, дайте му тази парола.

Изход от домашната група

Напускане на домашната група. Не можете да изтриете домашната група, но ако всички я напуснат, тя няма да съществува. След това можете да настроите нова домашна група, ако искате.

Промяна на паролата на домашната група

За да промените паролата на домашната група, изпълнете следните стъпки:

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което докоснете Търсене.
  (Ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и щракнете върху търсене.)

 2. В полето за търсене въведете домашна група, след което щракнете върху Настройки.

 3. В списъка с резултати изберете Промяна на паролата на домашната група.

 4. Докоснете или щракнете върху Промяна на паролата, след което изпълнете инструкциите. Възможно е да трябва да въведете парола на администратор или да потвърдите избора си.

Какво представлява домашната група?

Домашната група е група от компютри в домашна мрежа, които могат да споделят файлове и принтери помежду си. Използването на домашна група улеснява споделянето. Можете да споделяте картини, музика, видео, документи и принтери с други потребители в домашната група.

Можете да защитите домашната група с парола, която можете да промените по всяко време. Другите потребители не могат да променят файловете, които споделяте, освен ако не им разрешите това.

След като създадете или се присъедините към домашна група, вие избирате библиотеките (като например „Моите картини“ или „Моите документи“), които искате да споделите. Можете да забраните споделянето на определени файлове или папки, а също така можете да споделяте допълнителни библиотеки по-късно.

Функцията за домашна група е налична в Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 и Windows 7. Можете да се присъедините към домашна група на компютър с Windows RT 8.1, но не можете да създадете домашна група или да споделяте съдържание с домашната група. В Windows 7 Starter и Windows 7 Home Basic можете да се присъедините към домашна група, но не можете да създадете такава.

Създаване на домашна група

Когато настройвате компютър с Windows 7, автоматично се създава домашна група. Ако вече съществува домашна група във вашата домашна мрежа, можете да се присъедините към нея.

 1. Отворете „Домашна група“, като щракнете върху бутона Старт, щракнете върху Контролен панел, въведете домашна група в полето за търсене, след което щракнете върху Домашна група.

 2. На страницата Споделяне с други домашни компютри с Windows 7 щракнете върху Създаване на домашна група, след което следвайте инструкциите.

Забележки: 

 • Ако във вашата мрежа вече съществува домашна група, ще получите подкана да се присъедините към нея, вместо да създавате нова.

 • Ако компютърът ви принадлежи към домейн, можете да се присъединявате към домашна група, но не можете да създавате такава. Можете да получите достъп до файловете и ресурсите на другите компютри в домашната група, но не можете да споделяте вашите файлове и ресурси с домашната група.

След като създадете домашна група, другите компютри с Windows 7 в мрежата могат да се присъединят към нея.

Добавяне на други компютри към домашната група

Когато някой във вашата мрежа създаде домашна група, следващата стъпка е да се присъедините към нея. Ще ви е необходима паролата на домашната група, която можете да получите от създателя на групата.

За да се присъедините към домашна група, следвайте тези стъпки на компютъра, който желаете да присъедините към домашната група:

 1. Отворете „Домашна група“, като щракнете върху бутона Старт, щракнете върху Контролен панел, въведете домашна група в полето за търсене, след което щракнете върху Домашна група.

 2. Щракнете върху Присъединяване сега, след което изпълнете стъпките на екрана.

Забележка: Ако не виждате бутона „Присъединяване сега“, може би няма налична домашна група. Уверете се, че някой е създал домашна група или че вие можете да създадете домашна група.

Достъп до файловете в домашната група

Компютрите, принадлежащи към вашата домашна група, ще се показват в Windows Explorer.

Достъп до файлове и принтери на други компютри в домашната мрежа

 1. Щракнете върху бутона Старт, след което щракнете върху потребителското си име.

 2. В навигационния екран (левия екран) под Домашна група щракнете върху името на потребителския акаунт на лицето, до чиито файлове желаете да получите достъп.

 3. В списъка с файлове щракнете двукратно върху библиотеката, до която желаете да получите достъп, след което щракнете двукратно върху желания файл или папка.

Забележки: 

 • Компютри, които са изключени, в режим на хибернация или заспиване, няма да се показват в навигационния екран.

 • Ако сте задали достъпност офлайн за файлове или папки в домашната група, след като прекъснете връзката с мрежата, файловете или папките повече няма да се показват в прозореца с библиотеки. За да ги намерите, отворете папката „Мрежа“.

Управление на файловете и папките, които се споделят с домашната група

Когато сте създали или сте се присъединили към домашната група, сте избрали библиотеките, които искате да споделяте с други потребители в домашната група. Библиотеките първоначално се споделят с достъп за четене, което означава, че можете да гледате или слушате съдържанието в библиотеката, но не можете да променяте файловете в нея. Можете да настроите нивото на достъп, както и да изключите споделянето на определени файлове и папки.

Забраняване на споделянето на дадена библиотека

 1. Отворете „Домашна група“, като щракнете върху бутона Старт, щракнете върху Контролен панел, въведете домашна група в полето за търсене, след което щракнете върху Домашна група.

 2. Премахнете отметката от квадратчето за всяка библиотека, която не желаете да споделяте, след което щракнете върху Запиши промените.

Забраняване на споделянето на определени файлове или папки

 1. Щракнете върху бутона Старт, след което щракнете върху потребителското си име.

 2. Намерете файла или папката, която не желаете да споделяте, след което я изберете.

 3. Изпълнете едно от следните действия:

  • За да забраните споделянето на файла или папката с всички потребители, в лентата с инструменти щракнете върху Споделяне с/ъс, след което щракнете върху Никой.

  • За да споделите файла или папката само с определени потребители, в лентата с инструменти щракнете върху Споделяне с/ъс, щракнете върху Конкретни хора, изберете всеки потребител, с когото желаете да споделяте, след което щракнете върху Добавяне. Щракнете върху Сподели, когато приключите.

  • За да промените нивото на достъп до даден файл или папка, в лентата с инструменти щракнете върху Споделяне с/ъс, след което изберете Домашна мрежа (четене) или Домашна мрежа (четене/запис).

Споделяне на принтери

Принтерите, които са свързани с USB кабел, могат да се споделят в домашната група. След като принтерът е споделен, можете да влезете в него чрез диалоговия прозорец „Печат“ във всяка програма, също като принтер, който е свързан директно към компютъра.

Споделяне на принтер с домашната група

 1. Отворете „Домашна група“, като щракнете върху бутона Старт, щракнете върху Контролен панел, въведете домашна група в полето за търсене, след което щракнете върху Домашна група.

 2. Щракнете върху Инсталиране на принтер.

 3. Поставете отметка в квадратчето Принтери, след което щракнете върху Запиши промените.

Автоматично свързване към принтер в домашна група

Щракнете върху съобщението Windows откри принтер в домашната мрежа, което ще се покаже.

Ръчно свързване към принтер в домашната група

 1. На компютъра, към който принтерът е физически свързан, щракнете върху бутона Старт, щракнете върху Контролен панел, въведете домашна група в полето за търсене, след което щракнете върху Домашна група.

 2. Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето Принтери.

 3. Отидете на компютъра, който искате да използвате за печат.

 4. Отворете „Домашна група“, като щракнете върху бутона Старт, щракнете върху Контролен панел, въведете домашна група в полето за търсене, след което щракнете върху Домашна група.

 5. Щракнете върху Инсталиране на принтер.

 6. Ако все още нямате инсталиран драйвер за принтера, щракнете върху Инсталиране на драйвер в диалоговия прозорец, който ще се покаже.

Забележка: Компютърът, към който е свързан принтерът, трябва да е включен, за да може да използва принтера.

Промяна на настройките за домашна група при необходимост

По всяко време, след като настроите домашната група, можете да промените настройките, като изпълните следните стъпки:

 1. Отворете „Домашна група“, като щракнете върху бутона Старт, щракнете върху Контролен панел, въведете домашна група в полето за търсене, след което щракнете върху Домашна група.

 2. Изберете желаните настройки, след което щракнете върху Запиши промените.

Настройките на страницата с настройки на домашната група са следните:

Настройка

Описание

Споделяне на библиотеки и принтери

Избор на библиотеките и принтерите, които желаете да споделяте с домашната група.

Споделяне на мултимедийно съдържание

Използвайте тази настройки за споделяне на мултимедия с всички устройства в мрежата. Например можете да споделяте изображения с цифрова фоторамка или музика с мрежов мултимедиен плейър.

Забележка: Споделеното мултимедийно съдържание не е защитено. Всеки потребител, който е свързан към мрежата, може да получава споделеното мултимедийно съдържание.

Преглед или печат на паролата за домашната група

Преглед или печат на паролата за домашната група.

Промяна на паролата

Промяна на паролата за домашната група.

Изход от домашната група

Напускане на домашната група.

Промяна на разширените настройки за споделяне

Промяна на настройките за откриване на мрежа, споделяне на файлове, споделяне на публична папка, споделяне, защитено с парола, връзки с домашната мрежа и връзки за споделяне на файлове.

Стартиране на програмата за отстраняване на неизправности в домашната група

Отстраняване на проблеми с домашната група.

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

×