Съществуват няколко различни вида клавиатури за компютри. Най-често използваният вид е физическата външна клавиатура, която се включва в компютъра. Но Windows има вграден инструмент за достъпност, наречен екранна клавиатура (OSK), който може да се използва вместо физическа клавиатура.

Не е необходим сензорен екран, за да използвате OSK. Той показва визуална клавиатура с всичките й стандартни клавиши, така че да можете да използвате мишката или друго посочващо устройство, за да изберете клавиши, а може да използвате единствен физически клавиш или група клавиши, за да обхождате циклично клавишите на екрана.

Забележка: Компютрите със сензорен екран разполагат също така и със сензорна клавиатура. Сензорната клавиатура ще се появи, когато докоснете в текстово поле, когато компютърът е в режим на таблет.

Отваряне на екранната клавиатура

Отидете на Старт , след което изберете Настройки > достъпност> клавиатура и включете превключвания екранен клавиатура. Клавиатура, която може да се използва за придвижване по екрана и въвеждане на текст ще се появи на екрана. Клавиатурата ще остане на екрана, докато не я затворите.

Забележка: За да отворите OSK от екрана за влизане, изберете бутона Достъпност в долния десен ъгъл на екрана за влизане и след това изберете Екранна клавиатура.

Промяна на начина на въвеждане на информацията в екранната клавиатура

Когато OSK е отворена, изберете клавиша Опции, след което изберете желаните опции:

 • Използване на звук прищракване: Използвайте тази опция, ако искате да чуете звук, когато натиснете клавиш.

 • Показване на клавишите, за да улесните придвижванетопо екрана: Използвайте тази опция, ако искате клавишите да светят, докато въвеждате.

 • Включване на цифровата клавиатура:Използвайте тази опция, за да разгънете OSK, за да покажете цифрова клавиатура.

 • Щракнете върху клавишите:Използвайте този режим, ако предпочитате да щракнете върху или да докоснете екранните клавиши, за да въведете текст.

 • Посочете клавишите:Използвайте този режим, ако използвате мишка или джойстик, за да сочите към клавиш. Знаците, които посочвате, се въвеждат автоматично, когато ги посочите за определено време.

 • Сканирайте през клавишите:Използвайте този режим, ако искате OSK непрекъснато да сканира клавиатурата. Режимът на сканиране маркира зоните, от които можете да въвеждате знаци от клавиатурата чрез натискане на клавишна комбинация, чрез използване на устройство за превключване на входа или с помощта на устройство, което симулира щракване с мишка.

 • Използване на предсказванена текст: Използвайте тази опция, ако искате OSK да ви предлага думи, докато въвеждате, така че да не е необходимо да въвеждате всяка пълна дума.

Забележки: 

 • Функцията за предсказване на текст е налична на английски, френски, италиански, немски и испански език. Ако искате да използвате някой от тези езици, а той не е инсталиран, инсталирайте езиковите файлове за този език.

 • Ако използвате режим на позициониране или режим на сканиране и случайно намалите OSK, можете да я възстановите, като посочите върху нея в лентата на задачите (за режим на позициониране) или като натиснете клавиша за сканиране (за режим на сканиране).

 • Ако намалите OSK и превключите в режим на таблет, използвайте бутона Изглед на задачи, за да се върнете към OSK.

Съществуват няколко различни вида клавиатури за компютри. Най-често използваният вид е физическата външна клавиатура, която се включва в компютъра. Но Windows разполага с вграден инструмент за улеснен достъп, наречен екранна клавиатура (OSK), която може да се използва вместо физическа клавиатура.

Не е необходим сензорен екран, за да използвате OSK. Той показва визуална клавиатура с всичките й стандартни клавиши, така че да можете да използвате мишката или друго посочващо устройство, за да изберете клавиши, а може да използвате единствен физически клавиш или група клавиши, за да обхождате циклично клавишите на екрана.

Забележка: Компютрите със сензорен екран разполагат също така и със сензорна клавиатура. Сензорната клавиатура ще се появи, когато докоснете в текстово поле, когато компютърът е в режим на таблет.

Отваряне на екранната клавиатура

Отидете на Старт , след което изберете Настройки > Улеснен достъп > Клавиатура и включете превключвания бутон под Използване на екранната клавиатура. Клавиатура, която може да се използва за придвижване по екрана и въвеждане на текст ще се появи на екрана. Клавиатурата ще остане на екрана, докато не я затворите.

Забележка: За да отворите екранната клавиатура от екрана за влизане, изберете бутона Улеснен достъп в долния десен ъгъл на екрана за влизане, след което изберете Екранна клавиатура.

Промяна на начина на въвеждане на информацията в екранната клавиатура

Когато OSK е отворена, изберете клавиша Опции, след което изберете желаните опции:

 • Използвай щракащ звук. Използвайте тази опция, ако искате да чувате звук, когато натискате клавиш.

 • Показвай клавиши, за да се улесни преместването по екрана. Използвайте тази опция, ако искате клавишите да светят, когато въвеждате.

 • Включи цифровата клавиатура. Използвайте тази опция, за да разгънете OSK така, че да показва цифрова клавиатура.

 • Щракване върху клавишите. Използвайте този режим, ако предпочитате да докосвате или щраквате върху екранните клавиши за въвеждане на текст.

 • Посочване върху клавишите. Използвайте този режим, ако използвате мишка или джойстик за посочване на даден клавиш. Знаците, които посочвате, се въвеждат автоматично, когато ги посочите за определено време.

 • Сканиране на клавишите. Използвайте този режим, ако искате OSK да сканира постоянно клавиатурата. Режимът на сканиране маркира зоните, от които можете да въвеждате знаци от клавиатурата чрез натискане на клавишна комбинация, чрез използване на устройство за превключване на входа или с помощта на устройство, което симулира щракване с мишка.

 • Използвай предсказване на текст. Използвайте тази опция, ако искате OSK да предлага думи за въвеждане, така че да не въвеждате думите буква по буква.

Забележки: 

 • Функцията за предсказване на текст е налична на английски, френски, италиански, немски и испански език. Ако искате да използвате някой от тези езици, а той не е инсталиран, инсталирайте езиковите файлове за този език.

 • Ако използвате режим на позициониране или режим на сканиране и случайно намалите OSK, можете да я възстановите, като посочите върху нея в лентата на задачите (за режим на позициониране) или като натиснете клавиша за сканиране (за режим на сканиране).

 • Ако намалите OSK и превключите в режим на таблет, използвайте бутона Изглед на задачи, за да се върнете към OSK.

Браузърът ви не поддържа видео.

Има няколко различни типа клавиатури. Най-често използвана е физическата външна клавиатура, която свързвате към компютъра.

Windows разполага също така и с екранна клавиатура (OSK) – инструмент за улеснен достъп. Използвайте OSK вместо физическа клавиатура, за да се придвижвате в компютъра и да въвеждате текст. Не е необходим сензорен екран, за да използвате OSK. OSK показва визуална клавиатура с всички стандартни клавиши. Избирайте клавиши с помощта на мишката или на друго посочващо устройство или използвайте един-единствен физически клавиш или група клавиши, за да обхождате циклично клавишите на екрана.

Забележка: Компютрите със сензорен екран разполагат също така и със сензорна клавиатура. Когато използвате компютър с Windows със сензорен екран, докоснете в дадено текстово поле или друга област, където можете да въвеждате, за да се покаже клавиатурата. За повече информация относно сензорната клавиатура вж. „Как се използва сензорната клавиатура“.

Отваряне на екранната клавиатура

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което докоснете Търсене.
  (Ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и след това щракнете върху Търсене.)

 2. Въведете Екранна клавиатура в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Екранна клавиатура.

  На екрана се появява клавиатура, която може да се използва за придвижване на компютъра и въвеждане на текст. Клавиатурата ще остане на екрана, докато не я затворите.
   

  Забележка: За да отворите OSK от екрана за влизане, докоснете или щракнете върху бутона Улеснен достъп Бутон "Улеснен достъп" в долния ляв ъгъл на екрана за влизане и след това докоснете или щракнете върху Екранна клавиатура.

Промяна на начина на въвеждане на информацията в екранната клавиатура

Когато OSK е отворена, докоснете или щракнете върху клавиша за Опции на OSK, след което изберете желаните опции:

 • Използвай щракащ звук. Използвайте тази опция, ако искате да чувате звук, когато натискате клавиш.

 • Показвай клавиши, за да се улесни преместването по екрана. Използвайте тази опция, ако искате клавишите да светят, когато въвеждате.

 • Включи цифровата клавиатура. Използвайте тази опция, за да разгънете OSK така, че да показва цифрова клавиатура.

 • Щракване върху клавишите. Използвайте този режим, ако предпочитате да докосвате или щраквате върху екранните клавиши за въвеждане на текст.

 • Посочване върху клавишите. Използвайте този режим, ако използвате мишка или джойстик за посочване на даден клавиш. Знаците, които посочвате, се въвеждат автоматично, когато ги посочите за определено време.

 • Сканиране на клавишите. Използвайте този режим, ако искате OSK да сканира постоянно клавиатурата. Режимът на сканиране маркира зоните, от които можете да въвеждате знаци от клавиатурата чрез натискане на клавишна комбинация, чрез използване на устройство за превключване на входа или с помощта на устройство, което симулира щракване с мишка.

 • Използвай предсказване на текст. Използвайте тази опция, ако искате OSK да предлага думи за въвеждане, така че да не въвеждате думите буква по буква.

Забележки: 

 • Функцията за предсказване на текст е налична на английски, френски, италиански, немски и испански език. Ако искате да използвате някой от тези езици, а той не е инсталиран, инсталирайте езиковите файлове за този език.

 • Ако използвате режим на позициониране или режим на сканиране и случайно намалите OSK, можете да я възстановите, като посочите върху нея в лентата на задачите (за режим на позициониране) или като натиснете клавиша за сканиране (за режим на сканиране).

 • Ако намалите OSK и превключите на стартовия екран или на приложение на цял екран, няма да имате достъп до OSK. Първо отворете OSK, след което отидете на стартовия екран или в приложението.

Вместо да разчитате на физическата клавиатура за въвеждане на данни, можете да използвате екранната клавиатура. Екранната клавиатура показва визуална клавиатура с всички стандартни клавиши. Може да избирате клавиши с помощта на мишката или на друго посочващо устройство, а може да използвате и един-единствен клавиш или група клавиши, за да обхождате циклично клавишите на екрана.

Гледайте този видеоклип, за да научите как да въвеждате без помощта на клавиатурата (1:21)

Браузърът ви не поддържа видео.

Въвеждане без клавиатура

Отворете екранната клавиатура, като щракнете върху бутона Старт, щракнете върху Всички програми ,върху Аксесоари ,щракнете върху Улеснен достъп ислед това щракнете върху Екранна клавиатура.

 1. Отворете екранната клавиатура, като щракнете върху бутона Старт, щракнете върху Всички програми ,върху Аксесоари ,щракнете върху Улеснен достъп ислед това щракнете върху Екранна клавиатура.

 2. Щракнете върху Опции, след което под За използване на екранната клавиатура, изберете желания режим:

Режим на въвеждане

Описание

Щракване върху клавишите

В режим на щракване щраквате върху екранните клавиши за въвеждане на текст.

Посочване върху клавишите

В режим на посочване използвате мишка или джойстик за посочване на клавишите в продължение на предварително определен период от време, а избраният знак се въвежда автоматично.

Сканиране на клавишите

В режим на сканиране екранната клавиатура непрекъснато сканира клавиатурата и маркира зоните, от които можете да въвеждате знаци от клавиатурата чрез натискане на клавишна комбинация, чрез използване на устройство за превключване на входа или с помощта на устройство, което симулира щракване с мишка.

Забележки: 

 • Ако използвате режим на посочване или режим на сканиране и случайно намалите екранната клавиатура, можете да я възстановите, като посочите върху нея в лентата на задачите (за режим на посочване) или като натиснете клавиша за сканиране (за режим на сканиране).

 • Ако използвате щракване с мишката за избор на клавиш в режим на сканиране на клавишите, курсорът на мишката трябва да се намира върху екранната клавиатура.

 • Оформлението на екранната клавиатура се променя в зависимост от езика, показван в активната програма.

Може да зададете на екранната клавиатура да издава звуково щракване при натискане на клавиш.

 1. Отворете екранната клавиатура, като щракнете върху бутона Старт, щракнете върху Всички програми ,върху Аксесоари ,щракнете върху Улеснен достъп ислед това щракнете върху Екранна клавиатура.

 2. Щракнете върху Опции, поставете отметка в квадратчето Използвай щракащ звук, след което щракнете върху OK.

Можете да използвате цифрова клавиатура за въвеждане на числа с екранната клавиатура.

 1. Отворете екранната клавиатура, като щракнете върху бутона Старт, щракнете върху Всички програми ,върху Аксесоари ,щракнете върху Улеснен достъп ислед това щракнете върху Екранна клавиатура.

 2. Щракнете върху Опции, поставете отметка в квадратчето Включи цифровата клавиатура, след което щракнете върху OK.

Ако предсказването на текст е разрешено, докато въвеждате, екранната клавиатура ще показва списък с думите, които може би въвеждате.

 1. Отворете екранната клавиатура, като щракнете върху бутона Старт, щракнете върху Всички програми ,върху Аксесоари ,щракнете върху Улеснен достъп ислед това щракнете върху Екранна клавиатура.

 2. Щракнете върху Опции, поставете отметка в квадратчето Използвай предсказване на текст, след което щракнете върху OK.

  Ако не искате автоматично да добавяте интервал, след като вмъкнете дума с помощта на предсказване на текст, изчистете отметката от квадратчето Вмъкване на интервал след прогнозираните думи и след това щракнете върху OK.

Забележки: 

 • Функцията за предсказване на текст е налична само на английски, френски, италиански, немски и испански език. За да разрешите функцията за предсказване на текст на определен език, трябва първо да инсталирате допълнителни езикови файлове за съответния език. 
   

 • Функцията за предсказване на текст не е включена в Windows 7 Home Basic.


Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×