Администраторът е някой, който може да извършва промени в компютъра, които ще засегнат другите потребители. Администраторите могат да променят настройките за защита, да инсталират софтуер и хардуер, да осъществяват достъп до всички файлове на компютъра и да извършват промени в други потребителски акаунти. За да влезете като администратор, трябва да разполагате с потребителски акаунт на компютъра от тип Администратор.

Ако не сте сигурни дали акаунтът, с който разполагате на компютъра, е администраторски, можете да проверите типа на акаунта, след като влезете. Стъпките, които трябва да следвате, ще се различават в зависимост от това дали компютърът е в домейн, или работна група.

  1. Въведете потребителското име и парола за вашия акаунт в приветстващия екран.

  2. Отворете потребителски акаунти, като щракнете върху бутона Старт Икона на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел ,щракнете върху Потребителски акаунти ,щракнете върху Потребителски акаунти и след това щракнете върху Управление на потребителски акаунти Изисква се разрешение на администратор. Ако се покаже подкана да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

    Потребителското ви име е осветено и типът на акаунта ви се показва в колоната Група.

  1. Въведете потребителското име и парола за вашия акаунт в приветстващия екран.

  2. Отворете потребителски акаунти, като щракнете върху бутона Старт Икона на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел,щракнете върху Потребителски акаунти и семейна безопасност,щракнете върху Потребителски акаунти ислед това щракнете върху Управление на друг акаунт Изисква се разрешение на администратор. Ако се покаже подкана да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

    Типът на вашия акаунт се показва под потребителското ви име.

    Ако типът на акаунта ви еадминистратор , значи в момента сте влезли като администратор.

Ако типът на акаунта ви не е Администратор, не можете да влезете като администратор, освен ако не знаете паролата за потребителското име за друг акаунт на компютъра, който е администратор. Ако не сте администратор, можете да помолите някой администратор да промени типа на акаунта ви.

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×