Гледайте този видеоклип относно начина на използване на функцията за разпознаване на говор, за да навигирате в компютъра си. (За да видите надписите, докоснете или щракнете върху бутона Затворен надпис.)

Браузърът ви не поддържа видео.

Гледайте този видеоклип относно начина на използване на диктовка с функцията за разпознаване на говор. (За да видите надписите, докоснете или щракнете върху бутона Затворен надпис.)

Браузърът ви не поддържа видео.

Функцията за разпознаване на говор на Windows прави използването на клавиатура и мишка незадължително. Можете да управлявате компютъра с гласа си и да диктувате текст вместо това.

Забележка: Функцията за разпознаване на говор е налична само за следните езици: Английски (САЩ и Обединеното кралство), френски, немски, японски, мандарин (опростен китайски и традиционен китайски) и испански.

Трябва да предприемете няколко стъпки, преди да започнете да използвате функцията за разпознаване на говор. Първо, трябва да настроите микрофон. След това можете да упражните разпознаването на гласа ви от компютъра.

Настройване на микрофон

Преди да настроите функцията за разпознаване на говор, се уверете, че микрофонът е включен в компютъра, така че да можете да изпълните стъпките по-долу.

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което докоснете Търсене.
  (Ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и след това щракнете върху Търсене.)

  Можете също да отворите Търсене с клавиатура, като натиснете клавиша с емблемата на Windows + Q.

 2. Въведете Настройване на микрофон в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Настройване на микрофон.

 3. Следвайте инструкциите на екрана.

Забележка: Ако е възможно, използвайте микрофон със слушалки – така е вероятността за записване на околния шум е по-малка.

Научете компютъра да разпознава говора ви

Функцията за разпознаване на говор използва специален гласов профил за разпознаване на вашия глас и гласови команди. Колкото повече използвате функцията за разпознаване на говор, толкова по-подробен става профилът ви, а това от своя страна ще подобри способността на компютъра да ви разбира.

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което докоснете Търсене.
  (Ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и след това щракнете върху Търсене.)

  Можете също да отворите Търсене с клавиатура, като натиснете клавиша с емблемата на Windows + Q.

 2. Въведете Разпознаване на говор в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Разпознаване на говор.

 3. Докоснете или щракнете върху Научете компютъра да ви разбира по-добре.

 4. Следвайте инструкциите в гласовото обучение за „Разпознаване на говор“.
   

Можете да използвате гласа си за много задачи, като например попълване на онлайн формуляри или въвеждане на букви. Когато говорите в микрофона, приложението за разпознаване на говор преобразува гласа ви в текст на екрана.

Диктуване на текст с помощта на функцията за разпознаване на говор

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което докоснете Търсене.
  (Ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и след това щракнете върху Търсене.)

  Можете също така да отворите приложението за търсене от клавиатурата, като натиснете клавиша с емблемата на Windows  + Q.

 2. Въведете Разпознаване на говор в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Разпознаване на говор на Windows.

 3. Кажете „start listening“ („стартиране на слушане“) или докоснете или щракнете върху бутона за микрофон, за да стартирате режима на слушане.

 4. Отворете приложението, което искате да използвате, или изберете текстовото поле, в което искате да диктувате текст.

 5. Продиктувайте желания текст.

Коригиране на грешки

 • Можете да коригирате грешки по три различни начина:

  • За да коригирате последно произнесена фраза, кажете „correct that“ („коригирай това“).

  • За да коригирате само една дума, кажете „correct“ („коригирай“), последвано от думата, която искате да коригирате. Ако думата се среща повече от веднъж, всички нейни екземпляри ще се маркират и ще можете да изберете този, който искате да коригирате.

  • В диалоговия прозорец Допълнителни кажете номера до желания елемент, след което кажете „OK“.

Добавяне или промяна на думи в речника за говор

С помощта на речника за говор можете да добавяте собствени думи, да спирате диктуването на конкретна дума или да коригирате или изтривате дадена дума от речника.

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което докоснете Търсене.
  (Ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и след това щракнете върху Търсене.)

  Можете също така да отворите приложението за търсене от клавиатурата, като натиснете клавиша с емблемата на Windows  + Q.

 2. Въведете Разпознаване на говор в полето за търсене, след което докоснете или щракнете върху Разпознаване на говор на Windows.

 3. Кажете „start listening“ („стартиране на слушане“) или докоснете или щракнете върху бутона за микрофон, за да стартирате режима на слушане.

 4. Кажете "Отвори речника за говор" и направете едно от следните неща:

  • За добавяне на дума в речника кажете "Добавяне на нова дума", след което изпълнете инструкциите.

  • За да спрете диктуването на конкретна дума, кажете „Prevent a word from being dictated“ („Спиране на диктуването на дума“), след което следвайте инструкциите.
    

Можете да използвате прости и кратки команди за управление на компютъра. В таблицата по-долу са описани някои от най-често използваните команди за разпознаване на говор. Думите в получер шрифт означават, че можете да замените примерната дума или фраза с подобни думи и да получите полезни резултати.

Можете също така да използвате клавишни комбинации като устни команди, за да управлявате компютъра си. За да прегледате всички налични комбинации, вж. Клавишни комбинации.

Забележка: Всеки път, когато искате да разберете какви команди да използвате, кажете „what can I say?“ (какво мога да кажа)

За да направите това

Кажете следното

Отваряне на стартовия екран

Старт

Отваряне на лентата на препратките

Press Windows C (Натисни Windows C)

Отваряне на препратката за търсене

Press Windows Q (Натисни Windows Q)

Показване на всички приложения

Приложения

Започване на работа с приложение

Right-click; Press Windows Z (Щракни с десен бутон; натисни Windows Z)

Използване на приложение

Кажете какво искате да направите. Например change to Celsius (промени в градуси по Целзий) в приложението „Време“.

Избор на елемент по име

Click File; Start; View (Щракни върху „Файл“; „Старт“; „Изглед“)

Избор на елемент или икона

Click Recycle Bin; Click Computer; Click file name (Щракни върху Кошче; Щракни върху Компютър; Щракни върху име на файл)

Двукратно натискане на или щракване върху елемент

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click file name (Щракни двукратно върху „Кошче“; щракни двукратно върху „Компютър“; щракни двукратно върху „име на файл“)

Превключване на отворено приложение

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application (Превключи на Paint; Превключи на WordPad; Превключи на име на програма; Превключи приложение)

Превъртане в една посока

Превърти нагоре; Превърти надолу; Превърти наляво; Превърти надясно

Вмъкване на нов абзац или нов ред в документ

Нов абзац; Нов ред

Избор на дума в документ

Избор на дума

Избор на дума и стартиране на коригирането й

Коригиране на дума

Избор и изтриване на конкретни думи

Изтриване на дума

Показване на списък с приложими команди

Какво мога да кажа?

Актуализиране на списъка с наличните в момента гласови команди

Refresh speech commands (Обнови гласовите команди)

Включване на режима на слушане

Start listening (Започни да слушаш)

Изключване на режима на слушане

Спри слушането

Преместване на лентата за микрофон за разпознаването на говор

Премести разпознаването на говор

Намаляване на лентата за микрофона

Намали разпознаването на говор

Преглед на съдържанието на помощта и поддръжката за Windows за конкретни задачи

How do I do something? (Как да направя нещо?)

Кажете например „How do I install a printer?“ (Как да инсталирам принтер) и ще получите списък с помощни теми.

Обърнете внимание, че тази команда е налична само ако използвате програмата за разпознаване на реч на английски език в САЩ.

За да направите това

Кажете следното

Вмъкване на нов ред в документа

Нов ред

Вмъкване на нов абзац в документа

Нов абзац

Вмъкване на раздел

Tab

Вмъкване на изписаната с букви дума за следващата команда (можете например да вмъкнете думата „запетая“, вместо пунктуационния знак)

Буквална дума

Вмъкване на цифровата форма на число

Число

Поставяне на курсора пред конкретна дума

Go to word (Отиди на дума)

Поставяне на курсора след конкретна дума

Go after word (Отиди след дума)

Липса на вмъкване на интервал преди следващата дума

Без интервал

Преминете към началото на изречението, в което е позициониран курсорът

Отиди в началото на изречението

Преминете към началото на абзаца, в който е позициониран курсорът

Отиди в началото на абзаца

Преминете в началото на документа

Отиди в началото на документа

Преминете в края на изречението, в което е позициониран курсорът

Отиди в края на изречението

Преминете в края на абзаца, в който е позициониран курсорът

Отиди в края на абзаца

Отиване в края на текущия документ

Отиди в края на документа

Избор на дума в текущия документ

Select word (Избери дума)

Избор на диапазон от думи в текущия документ

Select word range; Select word through word (Избери диапазон от думи; избери от дума до дума)

Избор на целия текст в текущия документ

Избор на всички

Избор на брой думи преди позицията на курсора

Select previous 20 words; Select previous 10 words (Избери предишните 20 думи; избери предишните 10 думи)

Избор на брой думи след позицията на курсора

Select next 20 words; Select next 10 words (Избери следващите 20 думи; избери следващите 10 думи)

Избор на последния продиктуван текст

Избери това

Изчистване на селекцията на екрана

Изчистване на селекцията

Превръщане на първата буква на думата в главна

Caps word

Превръщане на всички букви на думата в главни

Всички думи с надписи

Превръщане на всички букви на думата в малки

Без капачки на думата

Промяна на определен брой думи да бъдат с главни букви

Change next 10 words to uppercase (Промени следващите 10 думи с главни букви)

Промяна на определен брой думи да бъдат с малки букви

Change next 10 words to lowercase (Промени следващите 10 с малки букви)

Изтриване на предишното изречение

Изтрий предишното изречение

Изтриване на следващото изречение

Изтрий следващото изречение

Изтриване на предишния абзац

Изтрий предишния абзац

Изтриване на следващия абзац

Изтрий следващия абзац

Изтриване на избрания или последния продиктуван текст

Delete that (Изтрий това)

За да направите това

Кажете следното

Натискане на клавиш от клавиатурата

Натиснете клавиша с клавиатура; Натиснете a; Натиснете клавиша capital b; Натиснете Shift плюс a; Натиснете Ctrl плюс a

Натискане на определени клавиши от клавиатурата, без първо да казвате „натисни“

Изтриване; Назад ;Enter; Page Up; Страница надолу; Начало; Край; Раздел

Забележка: Може да използвате фонетичната азбука на ICAO\NATO, за да кажете кои клавиши от клавиатурата да бъдат натиснати. Можете например да кажете "натиснете алфа", за да натиснете "a" или "натиснете браво", за да натиснете "b".

Използването на функцията за разпознаване на говор за натискане на клавишни комбинации работи само с езици, които използват латиница.

За да вмъкнете това

Кажете следното

,

Запетая

;

Точка и запетая

.

Точка; Десетичен знак

:

Colon (Двоеточие)

"

Open double quote; Open quote (Отваряща двойна кавичка; отваряща кавичка)

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas (Затваряща двойна кавичка; затваряща кавичка; затварящи къдрави кавички)

'

Apostrophe (Апостроф)

'

Open single quote (Отваряща единична кавичка)

'

Close single quote (Затваряща единична кавичка)

>

Знак за по-голямо

<

Знак за по-малко

/

Наклонена черта

\

Обратно наклонена черта

~

Тилда

@

Знак „ат“

!

Удивителен знак; Възклицателен знак

?

Въпросителен знак

#

Знак „диез“; Знак за лира

$

Знак за долар

%

Знак за процент

^

Карета

(

Отваряща скоба; Лява скоба

)

Затваряща скоба; Дясна скоба

_

Подчертаване

-

Тире за пренос; Знак минус; Тире

Средно тире

Em dash (Дълго тире)

=

Знак за равенство

+

Знак плюс

{

Отваряща фигурна скоба; Отваряща къдрава скоба

}

Затваряща фигурна скоба; Затваряща къдрава скоба

[

Отваряща квадратна скоба; Лява квадратна скоба

]

Затваряща квадратна скоба; Дясна квадратна скоба

|

Вертикална черта

:-)

Усмихнато лице

:-(

Намръщено лице

;-)

Намигане

Знак за търговска марка

¾

Знак три четвърти

¼

Знак една четвърт

½

Знак една втора

£

Знак за лира стерлинг

&

Амперсанд; Знак „и“

*

Звездичка

//

Двойна наклонена черта

`

Обратна единична кавичка

<

Отваряща ъглова скоба

>

Затваряща ъглова скоба

±

Знак плюс-минус

«

Отваряща ъглова кавичка

»

Затваряща ъглова кавичка

×

Знак за умножение

÷

Знак за деление

¢

Знак за цент

¥

Знак за йена

§

Знак за параграф

©

Знак за авторско право

®

Знак за регистрирана марка

°

Знак за градус

Paragraph sign (Знак за абзац)

Ellipsis; Dot dot dot (Многоточие; Точка точка точка)

ƒ

Function sign (Знак за функция)

За да направите това

Кажете следното

Избор на елемент чрез изричане на името му

Файл; Редактиране; Изглед; Записване

Избор на елемент

Click File; Click Bold; Click Save; Click Close (Щракни върху „Файл“; Щракни върху „Получер“; Щракни върху „Запиши“; Щракни върху „Затвори“)

Двукратно натискане на или щракване върху елемент

Щракнете двукратно върху Компютър; Щракнете двукратно върху Кошче; Щракнете двукратно върху името на папката

Натискане и задържане на или щракване с десен бутон върху елемент

Щракнете с десния бутон върху Компютър; Щракнете с десния бутон върху кошчето; Име на папка с десен бутон

Намаляване на всички прозорци, за да се покаже работният плот

Покажи работния плот

Избор на нещо, което не знаете как се нарича

Show numbers (Покажи номера) (На екрана ще се покажат номера за всеки елемент от активния прозорец. Кажете номера на съответния елемент, за да го изберете.)

Избор на номериран елемент

19 OK; 5 OK

Двукратно натискане или щракване върху номериран елемент

Double-click 19; Double-click 5 (Щракни двукратно върху 19; щракни двукратно върху 5)

Натискане и задържане на или щракване с десен бутон върху номериран елемент

Right-click 19; Right-click 5 (Щракни с десен бутон върху 19; щракни с десен бутон върху 5)

За да направите това

Кажете следното

Отваряне на приложение

Open Paint; Open WordPad; Open app name (Отвори Paint; отвори WordPad; отвори „име на приложение“)

Превключване на отворено приложение

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to app name; Switch application (Превключи на Paint; превключи на WordPad; превключи на „име на приложение“; превключи приложение)

Затваряне на приложение

Close that; Close Paint; Close Documents (Затвори това; затвори Paint; затвори „Документи“)

Намаляване

Намалете това; Намаляване на paint; Намаляване на документи

Увеличаване

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents (Увеличи това; увеличи Paint; увеличи „Документи“)

Възстановяване

Restore that; Restore Paint; Restore Documents (Възстанови това; възстанови Paint; възстанови „Документи“)

Изрязване

Изрежи това; Изрежи

"Копиране"

Копирай това; Копирай

Поставяне

Поставяне

да изтривате

Изтрий това; Изтрий

Undo („Отмяна”)

Отмени това; Задраскай това; Отмени

Превъртане в една посока

Превърти нагоре; Превърти надолу; Превърти надясно; Превърти наляво

Превъртане на определен брой страници

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages (Превърти 2 страници надолу; превърти 10 страници нагоре)

Превъртане на определен брой други единици

Scroll up 5; Scroll down 7 (Превърти 5 нагоре; превърти 7 надолу)

Преминаване към дадено поле във формуляр или приложение

Отидете на име на поле; Отидете на Тема; Отидете на Адрес; Отидете на як

За да направите това

Кажете следното

Показване на мрежата на мишката

Мрежа на мишката

Преместване на показалеца на мишката в центъра на произволно квадратче от мрежата на мишката

Число на квадрата; 1, 7, 9

Докосване на или щракване върху произволно квадратче от мрежата на мишката

Щракнете върху числото на квадрата

Избор на елемент за плъзгане с мрежата на мишката

Число на квадрата, където се показва елементът; 3, 7, 9 (последвано от) знак

Избор на област в мрежата на мишката, където искате да плъзнете елемента

Число на квадрата, където искате да плъзнете; 4, 5, 6 (последвано от) щракване

Можете да използвате гласа си, за да управлявате компютъра. Можете да изричате команди, на които компютърът ще отговаря, и да диктувате текст на компютъра.

Преди да започнете да използвате функцията за разпознаване на говор, трябва да настроите компютъра за разпознаване на говор на Windows. Настройването на разпознаването на говор се извършва в три стъпки: настройвате микрофона, научете как да говорите на компютъра си и обучавате компютъра да ви разбира.

Преди да започнете, се уверете, че микрофонът е свързан с компютъра.

 1. Отворете функцията за разпознаване на говор, като щракнете върху бутона Старт Икона на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел,щракнете върху Улеснен достъпи след това щракнете върху Разпознаване на говор.

 2. Щракнете върху Настройване на микрофон.

 3. Следвайте инструкциите на екрана.

Забележка: Успешното разпознаване на говор е пряко свързано с качеството на микрофона, който използвате. Двата най-често срещаните вида микрофона са микрофонът в комплект със слушалки и настолният микрофон. Микрофоните в комплект със слушалки са по-подходящи за работа с функцията за разпознаване на говор, тъй като са по-защитени от странични звуци.

Windows се предоставя с въвеждащ курс за „Говор“, от който ще научите командите, използвани за работа с функцията за разпознаване на говор. Продължителността на въвеждащия курс е около 30 минути. Изпълнете следните стъпки, за да стартирате въвеждащия курс за „Говор“:

 1. Отворете функцията за разпознаване на говор, като щракнете върху бутона Старт Икона на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел,щракнете върху Улеснен достъпи след това щракнете върху Разпознаване на говор.

 2. Щракнете върху Въвеждащ курс за „Говор“.

 3. Следвайте инструкциите във въвеждащия курс за „Говор“.

Функцията за разпознаване на говор използва уникален гласов профил за разпознаване на вашия глас и гласови команди. Докато използвате функцията за разпознаване на говор, профилът ви става по-подробен, което ще подобри способността на компютъра да ви разбира.

 1. Отворете функцията за разпознаване на говор, като щракнете върху бутона Старт Икона на бутона "Старт", щракнете върху Контролен панел,щракнете върху Улеснен достъпи след това щракнете върху Разпознаване на говор.

 2. Щракнете върху Обучете компютъра да ви разбира по-добре.

 3. Следвайте инструкциите на екрана.

Забележка: Функцията за разпознаване на говор е налична само на английски, френски, испански, немски, японски, опростен китайски и традиционен китайски език.

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×