Команди за Разпознаване на говор на Windows

Работете навсякъде от всяко устройство с Microsoft 365

Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде с най-новите функции и актуализации.

Надстройване сега

Функцията за разпознаване на говор на Windows ви позволява да управлявате компютъра единствено с гласа си, без да ви е необходима клавиатура или мишка. Таблиците по-долу изброяват командите, които можете да използвате с функцията за разпознаване на говор.

Ако дадена дума или фраза е удебелена, това е пример. Заместете я с подобни думи, за да получите желаните резултати.

За информация относно начина на първоначалното настройване на функцията за разпознаване на говор вж. Използване на функцията за разпознаване на говор.

Забележки: 

  • Всеки път, когато искате да разберете какви команди да използвате, кажете „what can I say?“ (какво мога да кажа)

  • Разпознаването на говор е достъпно само за следните езици: английски (САЩ, Обединеното кралство, Канада, Индия и Австралия), френски, немски, японски, мандарин (опростен китайски и традиционен китайски) и испански.

Общи команди за разпознаване на говор

За да направите това

Кажете следното

Отваряне на „Старт“

Старт

Отваряне на Cortana

Забележка: Cortana е налична само в определени държави/региони, а някои функции на Cortana може да не са достъпни навсякъде. Ако приложението Cortana не е налично или е изключено, все още можете да използвате функцията за търсене.

Press Windows C (Натисни Windows C)

Отваряне на търсенето

Press Windows S (Натисни Windows S)

Извършване на действие в приложение

Right-click; Press Windows Z; press ctrl B (Щракни с десен бутон; Натисни Windows Z; натисни ctrl B)

Избор на елемент по име

Файл; Start; Покажи

Избор на елемент или икона

Click Recycle Bin; Click Computer; Click file name (Щракни върху Кошче; Щракни върху Компютър; Щракни върху име на файл)

Двукратно щракване върху елемент

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click file name (Щракни двукратно върху „Кошче“; щракни двукратно върху „Компютър“; щракни двукратно върху „име на файл“)

Превключване на отворено приложение

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application (Превключи на Paint; Превключи на WordPad; Превключи на име на програма; Превключи приложение)

Превъртане в една посока

Превърти нагоре; Превърти надолу; Превърти наляво; Превърти надясно

Вмъкване на нов абзац или нов ред в документ

Нов абзац; Нов ред

Избор на дума в документ

Избиране на Word

Избор на дума и стартиране на коригирането й

Правилна дума

Избор и изтриване на конкретни думи

Изтриване на Word

Показване на списък с приложими команди

Какво мога да кажа?

Актуализиране на списъка с наличните в момента гласови команди

Refresh speech commands (Обнови гласовите команди)

Включване на режима на слушане

Start listening (Започни да слушаш)

Изключване на режима на слушане

Спри слушането

Преместване на лентата за микрофон за разпознаването на говор

Премести разпознаването на говор

Намаляване на лентата за микрофона

Намали разпознаването на говор

Команди за диктовка

За да направите това

Кажете следното

Вмъкване на нов ред в документа

Нов ред

Вмъкване на нов абзац в документа

Нов абзац

Вмъкване на раздел

Tab

Вмъкване на изписана с букви дума (например вмъкване на думата „запетая“ вместо препинателния знак)

Буквена дума

Вмъкване на цифровата форма на число (например вмъкване на 3 вместо думата „три“)

Число с цифри

Поставяне на курсора пред конкретна дума

Go to word (Отиди на дума)

Поставяне на курсора след конкретна дума

Go after word (Отиди след дума)

Липса на вмъкване на интервал преди следващата дума

Без интервал

Отиване в началото на текущото изречение

Отиди в началото на изречението

Отиване началото на текущия абзац

Отиди в началото на абзаца

Отиване в началото на текущия документ

Отиди в началото на документа

Отиване в края на текущото изречение

Отиди в края на изречението

Отиване в края на текущия абзац

Отиди в края на абзаца

Отиване в края на текущия документ

Отиди в края на документа

Избор на дума в текущия документ

Избиране на Word

Избор на диапазон от думи в текущия документ

Select word range; Select word through word (Избери диапазон от думи; избери от дума до дума)

Избор на целия текст в текущия документ

Избор на всички

Избор на брой думи преди позицията на курсора

Select previous 20 words; Select previous 10 words (Избери предишните 20 думи; избери предишните 10 думи)

Избор на брой думи след позицията на курсора

Select next 20 words; Select next 10 words (Избери следващите 20 думи; избери следващите 10 думи)

Избор на последния продиктуван текст

Избери това

Изчистване на селекцията на екрана

Изчистване на селекцията

Превръщане на първата буква на дадена дума в главна

Главни букви на Word

Превръщане на всички букви на дадена дума в главни

Всички главни букви на Word

Превръщане на всички букви на дадена дума в малки

Без Caps Word

Промяна на определен брой думи да бъдат с главни букви

Change next 10 words to uppercase (Промени следващите 10 думи с главни букви)

Промяна на определен брой думи да бъдат с малки букви

Change next 10 words to lowercase (Промени следващите 10 с малки букви)

Изтриване на предишното изречение

Изтрий предишното изречение

Изтриване на следващото изречение

Изтрий следващото изречение

Изтриване на предишния абзац

Изтрий предишния абзац

Изтриване на следващия абзац

Изтрий следващия абзац

Изтриване на избрания или последния продиктуван текст

Delete that (Изтрий това)

Команди за клавиатурата

За да направите това

Кажете следното

Натискане на клавиш или комбинация от клавиши

Натиснете клавиша с клавиатурата; натиснете A; натиснете Capital B; натиснете Shift плюс A; натиснете Ctrl + A

Натискане на определени клавиши от клавиатурата, без първо да казвате „натисни“

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Начало; End; Tab

Забележки: 

  • Можете също така да използвате фонетичната азбука на ИКАО/НАТО. Например кажете „press alpha“ (натисни алфа) за натискане на клавиша A или „press bravo“ (натисни браво) за натискане на клавиша B.

  • Командите за разпознаване на говор за клавиатурата работи само с езици, използващи латиница.

Команди за препинателни знаци и специални символи

За да вмъкнете това

Кажете следното

,

Запетая

;

Точка и запетая

.

Точка; Десетичен знак

:

Colon (Двоеточие)

"

Open double quote; Open quote (Отваряща двойна кавичка; отваряща кавичка)

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas (Затваряща двойна кавичка; затваряща кавичка; затварящи къдрави кавички)

'

Apostrophe (Апостроф)

'

Open single quote (Отваряща единична кавичка)

'

Close single quote (Затваряща единична кавичка)

>

Знак за по-голямо

<

Знак за по-малко

/

Наклонена черта

\

Обратно наклонена черта

~

Тилда

@

Знак „ат“

!

Удивителен знак; Възклицателен знак

?

Въпросителен знак

#

Знак „диез“; Знак за лира

$

Знак за долар

%

Знак за процент

^

Карета

(

Отваряща скоба; Лява скоба

)

Затваряща скоба; Дясна скоба

_

Подчертаване

-

Тире за пренос; Знак минус; Тире

-

Средно тире

-

Em dash (Дълго тире)

=

Знак за равенство

+

Знак плюс

{

Отваряща фигурна скоба; Отваряща къдрава скоба

}

Затваряща фигурна скоба; Затваряща къдрава скоба

[

Отваряща квадратна скоба; Лява квадратна скоба

]

Затваряща квадратна скоба; Дясна квадратна скоба

|

Вертикална черта

:-)

Усмихнато лице

:-(

Намръщено лице

;-)

Намигане

Знак за търговска марка

¾

Знак за три четвърти

¼

Знак за една четвърт

½

Знак за една втора

£

Знак за лира стерлинг

&

Амперсанд; Знак „и“

*

Звездичка

//

Двойна наклонена черта

`

Обратна единична кавичка

<

Отваряща ъглова скоба

>

Затваряща ъглова скоба

±

Знак плюс-минус

«

Отваряща ъглова кавичка

»

Затваряща ъглова кавичка

×

Знак за умножение

÷

Знак за деление

¢

Знак за цент

¥

Знак за йена

§

Знак за параграф

©

Знак за авторско право

®

Знак за регистрирана марка; Знак за регистрирана търговска марка

°

Знак за градус

Paragraph sign (Знак за абзац)

...

Ellipsis; Dot dot dot (Многоточие; Точка точка точка)

ƒ

Function sign (Знак за функция)

Команди за Windows и приложения

За да направите това

Кажете следното

Избор на елемент по име

Файл; Start; Покажи

Избор на елемент или икона

Щракнете върху Кошче; щракнете върху компютър; щракнете върху име на файл

Двукратно щракване върху елемент

Щракнете двукратно върху компютър; Щракнете двукратно върху Кошче; Щракнете двукратно върху име на папка

Щракване с десен бутон върху елемент

Щракнете с десния бутон върху компютър; Щракнете с десния бутон върху Кошче; Щракнете с десния бутон върху име на папка

Намаляване на всички прозорци, за да се покаже работният плот

Покажи работния плот

Избор на нещо, което не знаете как се нарича

Show numbers (Покажи номера) (На екрана ще се покажат номера за всеки елемент от активния прозорец. Кажете номера на съответния елемент, за да го изберете.)

Избор на номериран елемент

19 OK 5 OK

Двукратно щракване върху номериран елемент

Щракнете двукратно върху 19; Щракнете двукратно върху 5

Щракване с десен бутон върху номериран елемент

Right-click 19; Right-click 5 (Щракни с десен бутон върху 19; щракни с десен бутон върху 5)

Отваряне на приложение

Open Paint; Open WordPad; Open app name (Отвори Paint; отвори WordPad; отвори „име на приложение“)

Превключване на отворено приложение

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to app name; Switch application (Превключи на Paint; превключи на WordPad; превключи на „име на приложение“; превключи приложение)

Затваряне на приложение

Close that; Close Paint; Close Documents (Затвори това; затвори Paint; затвори „Документи“)

Намаляване

Минимизиране на това; Намаляване на боя; Минимизиране на документи

Увеличаване

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents (Увеличи това; увеличи Paint; увеличи „Документи“)

Възстановяване

Restore that; Restore Paint; Restore Documents (Възстанови това; възстанови Paint; възстанови „Документи“)

Изрязване

Изрежи това; Изрежи

"Копиране"

Копирай това; Копирай

Поставяне

Поставяне

да изтривате

Изтрий това; Изтрий

Undo („Отмяна”)

Отмени това; Задраскай това; Отмени

Превъртане в една посока

Превърти нагоре; Превърти надолу; Превърти надясно; Превърти наляво

Превъртане на определен брой страници

Превъртане надолу с 2 страници; Превъртане нагоре с 10 страници

Превъртане на определен брой други единици

Scroll up 5; Scroll down 7 (Превърти 5 нагоре; превърти 7 надолу)

Преминаване към дадено поле във формуляр или приложение

Отиване на име на поле; Отиване на тема; Отидете на адрес; Отиване на " Як "

Команди за използване на мишката

За да направите това

Кажете следното

Показване на мрежата на мишката

Мрежа на мишката

Преместване на показалеца на мишката в центъра на произволно квадратче от мрежата на мишката

Номер на квадрата; 1 7 9

Избор на квадратче от мрежата на мишката

Щракнете върху число на квадрата

Избор на елемент за плъзгане с мишката

Номер на квадратчето, където се показва елементът (следван от) Mark; 3 Mark; 7 Mark; 9 Маркирай

Избор на област в мрежата на мишката, където искате да плъзнете елемента

Номерът на квадратчето, където искате да плъзнете елемента (следван от) щракнете върху; 4 щракване; 5 щракване; 6 щракване върху

Можете да отпечатате тази тема за бърза справка, докато използвате функцията за разпознаване на говор на Windows.

Как да използвам функцията за разпознаване на говор?

За да използвате разпознаване на говор, първото нещо, което трябва да направите, е да го настроите на вашия компютър. Когато сте готови да използвате разпознаването на говор, трябва да говорите с прости и кратки команди. Таблиците по-долу включват някои от по-често използваните команди.

Отваряне на програмата за разпознаване на говор

  1. Отворете "разпознаване на говор", като щракнете върху бутона Старт , щракнете върху всички програми, щракнете върху принадлежности, щракнете върху улеснен достъпи след това щракнете върху разпознаване на говор в Windows.

  2. Кажете „start listening“ („стартиране на слушане“) или щракнете върху бутона Микрофон, за да стартирате режима на слушане.

Забележка: Функцията за разпознаване на говор е налична само на английски, френски, испански, немски, японски, опростен китайски и традиционен китайски език.

Общи команди за разпознаване на говор

Често използвани команди

В таблицата по-долу са описани някои от най-често използваните команди за разпознаване на говор. Думите в курсив означават, че можете да кажете много различни неща вместо примерната дума или фраза и да получите полезни резултати.

За да направите това

Кажете следното

Щракване върху елемент по име

Щракнете върху файл; Start; Покажи

Щракване върху елемент

Щракнете върху Кошче; Щракнете върху компютър; Щракнете върху име на файл

Двукратно щракване върху елемент

Щракнете двукратно върху Кошче; Щракнете двукратно върху компютър; Двукратно щракване върху име на файл

Превключване на отворена програма

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application (Превключи на Paint; Превключи на WordPad; Превключи на име на програма; Превключи приложение)

Превъртане в една посока

Превърти нагоре; Превърти надолу; Превърти наляво; Превърти надясно

Вмъкване на нов абзац или нов ред в документ

Нов абзац; Нов ред

Избор на дума в документ

Select word (Избери дума)

Избор на дума и стартиране на коригирането й

Correct word (Коригирай дума)

Избор и изтриване на конкретни думи

Delete word (Изтрий дума)

Показване на списък с приложими команди

Какво мога да кажа?

Актуализиране на списъка с наличните в момента гласови команди

Refresh speech commands (Обнови гласовите команди)

Включване на режима на слушане на компютъра

Start listening (Започни да слушаш)

Изключване на режима на слушане на компютъра

Спри слушането

Преместване на лентата за микрофон за разпознаването на говор

Премести разпознаването на говор

Намаляване на лентата за микрофона

Намали разпознаването на говор

Преглед на съдържанието на помощта и поддръжката за Windows за конкретни задачи

How do I do something? (Как да направя нещо?)

Кажете например „How do I install a printer?“ (Как да инсталирам принтер) и ще получите списък с помощни теми.

Имайте предвид, че тази команда е налична само ако използвате модула за разпознаване на говор в САЩ. За повече информация вж. Задаване на опциите за разпознаване на говор.

Диктовка

Команди за работа с текст

Таблицата по-долу показва команди за използване на функцията за разпознаване на говор за работа с текст. Думите в курсив означават, че можете да кажете много различни неща вместо примерната дума или фраза и да получите полезни резултати.

За да направите това

Кажете следното

Вмъкване на нов ред в документа

Нов ред

Вмъкване на нов абзац в документа

Нов абзац

Вмъкване на раздел

Tab

Вмъкване на изписаната с букви дума за следващата команда (можете например да вмъкнете думата „запетая“, вместо пунктуационния знак)

Literal word (Изписана с букви дума)

Вмъкване на цифровата форма на число

Numeral number (Изписано с цифри число)

Поставяне на курсора пред конкретна дума

Отиване на Word

Поставяне на курсора след конкретна дума

Go after word (Отиди след дума)

Липса на вмъкване на интервал преди следващата дума

Без интервал

Преминете към началото на изречението, в което е позициониран курсорът

Отиди в началото на изречението

Преминаване към началото на абзаца, в който е позициониран курсорът

Отиди в началото на абзаца

Преминете в началото на документа

Отиди в началото на документа

Преминете в края на изречението, в което е позициониран курсорът

Отиди в края на изречението

Преминете в края на абзаца, в който е позициониран курсорът

Отиди в края на абзаца

Отиване в края на текущия документ

Отиди в края на документа

Избор на дума в текущия документ

Select word (Избери дума)

Избор на диапазон от думи в текущия документ

Избиране на диапазон от думи; Избиране на Word в Word

Избор на целия текст в текущия документ

Избор на всички

Избор на брой думи преди позицията на курсора

Select previous 20 words; Select previous 10 words (Избери предишните 20 думи; избери предишните 10 думи)

Избор на брой думи след позицията на курсора

Select next 20 words; Select next 10 words (Избери следващите 20 думи; избери следващите 10 думи)

Избор на последния продиктуван текст

Избери това

Изчистване на селекцията на екрана

Изчистване на селекцията

Превръщане на първата буква на думата в главна

Caps word (Главна буква в дума)

Превръщане на всички букви на думата в главни

All caps word (Всички букви главни в дума)

Превръщане на всички букви на думата в малки

No caps word (Без главни букви в дума)

Промяна на определен брой думи да бъдат с главни букви

Change next 10 words to uppercase (Промени следващите 10 думи с главни букви)

Промяна на определен брой думи да бъдат с малки букви

Change next 10 words to lowercase (Промени следващите 10 с малки букви)

Изтриване на предишното изречение

Изтрий предишното изречение

Изтриване на следващото изречение

Изтрий следващото изречение

Изтриване на предишния абзац

Изтрий предишния абзац

Изтриване на следващия абзац

Изтрий следващия абзац

Изтриване на избрания или последния продиктуван текст

Delete that (Изтрий това)

Клавиши от клавиатурата

Команди за клавиши от клавиатурата

Таблицата по-долу показва команди за използване на функцията за разпознаване на говор за натискане на клавиши от клавиатурата. Думите в курсив означават, че можете да кажете много различни неща вместо примерната дума или фраза и да получите полезни резултати.

За да направите това

Кажете следното

Натискане на клавиш от клавиатурата

Press keyboard key; Press a; Press capital b; Press Shift plus a; Press Ctrl plus a (Натисни клавиш от клавиатурата; Натисни a; Натисни главно b; Натисни Shift плюс a; Натисни Ctrl плюс a)

Натискане на определени клавиши от клавиатурата, без първо да казвате „натисни“

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Начало; End; Tab

Забележки: 

  • Можете също така да използвате фонетичната азбука на ICAO/NATO, за да кажете кои клавиши от клавиатурата да бъдат натиснати. Можете например да кажете "натисни алфа", за да бъде натиснат клавишът "а", или "натисни браво", за да бъде натиснат клавишът "b".

  • Използването на функцията за разпознаване на говор за натискане на клавиши от клавиатурата ще работи само с латински азбуки.

Препинателни знаци и специални символи

Команди за препинателни знаци и специални символи

Таблицата по-долу показва команди за използване на функцията за разпознаване на говор за вмъкване на препинателни знаци и специални символи. Думите в курсив означават, че можете да кажете много различни неща вместо примерната дума или фраза и да получите полезни резултати.

За да покажете това

Кажете следното

,

Запетая

;

Точка и запетая

.

Точка; Десетичен знак

:

Colon (Двоеточие)

"

Open double quote; Open quote (Отваряща двойна кавичка; отваряща кавичка)

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas (Затваряща двойна кавичка; затваряща кавичка; затварящи къдрави кавички)

'

Apostrophe (Апостроф)

'

Open single quote (Отваряща единична кавичка)

'

Close single quote (Затваряща единична кавичка)

>

Знак за по-голямо

<

Знак за по-малко

/

Наклонена черта

\

Обратно наклонена черта

~

Тилда

@

Знак „ат“

!

Удивителен знак; Възклицателен знак

?

Въпросителен знак

#

Знак „диез“; Знак за лира

$

Знак за долар

%

Знак за процент

^

Карета

(

Отваряща скоба; Лява скоба

)

Затваряща скоба; Дясна скоба

_

Подчертаване

-

Тире за пренос; Знак минус; Тире

Средно тире

Em dash (Дълго тире)

=

Знак за равенство

+

Знак плюс

{

Отваряща фигурна скоба; Отваряща къдрава скоба

}

Затваряща фигурна скоба; Затваряща къдрава скоба

[

Отваряща квадратна скоба; Лява квадратна скоба

]

Затваряща квадратна скоба; Дясна квадратна скоба

|

Вертикална черта

:-)

Усмихнато лице

:-(

Намръщено лице

;-)

Намигане

Знак за търговска марка

¾

Знак три четвърти

¼

Знак една четвърт

½

Знак една втора

£

Знак за лира стерлинг

&

Амперсанд; Знак „и“

*

Звездичка

//

Двойна наклонена черта

`

Обратна единична кавичка

<

Отваряща ъглова скоба

>

Затваряща ъглова скоба

±

Знак плюс-минус

«

Отваряща ъглова кавичка

»

Затваряща ъглова кавичка

×

Знак за умножение

÷

Знак за деление

¢

Знак за цент

¥

Знак за йена

§

Знак за параграф

©

Знак за авторско право

®

Знак за регистрирана марка

°

Знак за градус

Paragraph sign (Знак за абзац)

...

Ellipsis; Dot dot dot (Многоточие; Точка точка точка)

ƒ

Function sign (Знак за функция)

Контроли

Команди за използване на общи контроли

Таблицата по-долу показва команди за използване на функцията за разпознаване на говор за извършване на задачи в Windows. Думите в курсив означават, че можете да кажете много различни неща вместо примерната дума или фраза и да получите полезни резултати.

За да направите това

Кажете следното

Щракване върху елемент чрез изричане на името му

Файл; Edit; Преглед; Запиши; Получер шрифт

Щракване върху елемент

Click File; Click Bold; Click Save; Click Close (Щракни върху „Файл“; Щракни върху „Получер“; Щракни върху „Запиши“; Щракни върху „Затвори“)

Двукратно щракване върху елемент

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click folder name (Щракни двукратно върху Компютър; Щракни двукратно върху Кошче; Щракни двукратно върху име на папка)

Щракване с десен бутон върху елемент

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click folder name (Щракни с десен бутон върху Компютър; Щракни с десен бутон върху Кошче; Щракни с десен бутон върху име на папка)

Намаляване на всички прозорци, за да се покаже работният плот

Покажи работния плот

Щракване върху елемент, чието име не знаете

Show numbers (Покажи номера) (На екрана ще се покажат номера за всеки елемент от активния прозорец. Кажете номера на съответния елемент, за да го щракнете върху него.)

Щракване върху номериран елемент

19 OK 5 OK

Двукратно щракване върху номериран елемент

Double-click 19; Double-click 5 (Щракни двукратно върху 19; щракни двукратно върху 5)

Щракване с десен бутон върху номериран елемент

Щракнете с десния бутон върху 19; Щракнете с десния бутон върху 5

Windows

Команди за работа с прозорци

Таблицата по-долу показва команди за използване на функцията за разпознаване на говор за работа с прозорци и програми. Думите в курсив означават, че можете да кажете много различни неща вместо примерната дума или фраза и да получите полезни резултати.

За да направите това

Кажете следното

Отваряне на програма

Open Paint; Open WordPad; Open program name (Отвори Paint; Отвори WordPad; Отвори име на програма)

Превключване на отворена програма

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application (Превключи на Paint; Превключи на WordPad; Превключи на име на програма; Превключи приложение)

Затваряне на програма

Затворете това; Затвори Paint; Затваряне на документи

Намаляване

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents (Намали това; Намали Paint; Намали Документи)

Увеличаване

Увеличаване на това; Увеличаване на боя; Увеличаване на документи

Възстановяване

Възстановяване на това; Възстановяване на Paint; Възстановяване на документи

Изрязване

Изрежи това; Изрежи

"Копиране"

Копирай това; Копирай

Поставяне

Поставяне

да изтривате

Изтрий това; Изтрий

Undo („Отмяна”)

Отмени това; Задраскай това; Отмени

Превъртане в една посока

Превърти нагоре; Превърти надолу; Превърти надясно; Превърти наляво

Превъртане на определен брой страници

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages (Превърти 2 страници надолу; превърти 10 страници нагоре)

Превъртане на определен брой други единици

Превъртане нагоре 5; Превъртане надолу 7

Преминаване към дадено поле във формуляр или програма

Go to field name; Go to Subject; Go to Address; Go to Cc (Отиди на име на поле; Отиди на Тема; Отиди на Адрес; Отиди на Як)

Щракване върху произволно място на екрана

Команди за щракване върху произволно място на екрана

Таблицата по-долу показва команди за използване на функцията за разпознаване на говор за щракване върху произволно място на екрана. Думите в курсив означават, че можете да кажете много различни неща вместо примерната дума или фраза и да получите полезни резултати.

За да направите това

Кажете следното

Показване на мрежата на мишката

Мрежа на мишката

Преместване на показалеца на мишката в центъра на произволно квадратче от мрежата на мишката

Число– или числана квадрата; 1 7 9 1, 7, 9

Щракване върху произволно квадратче от мрежата на мишката

Click number of the square (Щракни върху номер на квадратчето)

Избор на елемент за плъзгане с мрежата на мишката

Число– или числана квадратчето, където се показва елементът; 3, 7, 9 (последвани от) Mark

Избор на област, където искате да плъзнете елемента с мрежата на мишката

Число– или числана квадратчето, където искате да плъзнете; 4, 5, 6 (последвани от) щракнете върху


 

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×