Очаквайте скоро помощ и обучение за Windows 11!

Междувременно вижте какво се предлага за Windows 10 в раздела за Windows 10.

Научете повече за Windows 11

Емблема на Windows 11 на син фон

Ако система ви иска вашия ключ за възстановяване на BitLocker, следната информация може да ви помогне да откриете вашия ключ за възстановяване и да разберете защо може да бъдете помолени да го предоставите.

Къде мога да намеря моя ключ за възстановяване на BitLocker?

BitLocker гарантира, че ключът за възстановяване е архивиран безопасно, преди активиране на защитата. Има няколко места, където може да се намира вашият ключ за възстановяване, в зависимост от избора, който е бил направен при активиране на BitLocker:

 • Във вашия акаунт в Microsoft: Влезте в акаунта си в Microsoft на друго устройство, за да намерите своя ключ за възстановяване:

  • Ако разполагате с модерно устройство, което поддържа автоматично шифроване на устройства, ключът за възстановяване най-вероятно ще бъде във вашия акаунт в Microsoft. За повече информация вижте Шифроване на устройство в Windows 10.

  • Ако устройството е настроено или защитата с BitLocker е била активирана от друг потребител, ключът за възстановяване може да е в акаунта в Microsoft на този потребител.

 • На разпечатка, която сте записали: Вашият ключ за възстановяване може да е на разпечатка, която е записана при активиране на BitLocker. Потърсете там, където държите важните документи, свързани с вашия компютър.

 • На USB флаш устройство: Включете USB флаш устройството в заключения компютър и следвайте инструкциите. Ако сте записали ключа като текстов файл на флаш устройството, използвайте друг компютър за прочитане на текстовия файл.

 • В акаунт Azure Active Directory: Ако устройството ви някога е било влезли в организация с помощта на работен или учебен имейл акаунт, вашият ключ за възстановяване може да се съхранява в акаунта на Azure AD на тази организация, свързан с вашето устройство. Възможно е да имате достъп до него директно или може да се наложи да се свържете със системен администратор, за да получите достъп до вашия ключ за възстановяване.

 • Държан от вашия системен администратор: Ако устройството ви е свързано към домейн (обикновено работно или учебено устройство), помолете системен администратор за вашия ключ за възстановяване.

Какво представлява моят ключ за възстановяване на BitLocker?

Вашият ключ за възстановяване на BitLocker е уникална 48-цифрова парола, която може да се използва за отключване на вашата система, ако BitLocker по друг начин не може да потвърди със сигурност, че опитът за достъп до системното устройство е разрешен. Този ключ може да се съхранява във вашия акаунт в Microsoft, да се отпечата или запише като файл или с организация, управляваща устройството. Изискването за ключ за възстановяване в тези случаи е критичен компонент на защитата, която BitLocker предоставя на вашите данни.

Защо Windows иска моя ключ за възстановяване на BitLocker?

BitLocker е технологията за шифроване на Windows, която защитава вашите данни от неупълномощен достъп, като шифрова вашето устройство и изисква един или няколко фактора на удостоверяване, преди да го отключи, независимо дали става въпрос за обикновена употреба на Windows или за неразрешен опит за достъп. Windows ще изисква ключ за възстановяване на BitLocker, когато открие несигурно състояние, което може да е неупълномощен опит за достъп до данните. Тази допълнителна стъпка е предпазна мярка за защита, целяща запазването на безопасността и защитата на вашите данни. Някои промени в хардуера, фърмуера или софтуера могат да представляват състояния, които BitLocker не може да различи от евентуална атака. В тези случаи BitLocker може да изиска допълнителната защита на ключа за възстановяване, дори ако потребителят е упълномощен притежател на устройството. Това се прави с цел да се потвърди, че този, който се опитва да отключи устройството, действително е негов упълномощен потребител.

Как е бил активиран BitLocker на моето устройство?

Има три основни начина, по които BitLocker може да започне да защитава вашето устройство:

 • Вашето устройство е модерно устройство, което отговаря на определени изисквания за автоматично разрешаване на шифроването на устройства: В този случай вашият ключ за възстановяване на BitLocker се записва автоматично във вашия акаунт в Microsoft, преди да бъде активирана защитата.

 • Собственик или администратор на вашето устройство активира защитата bitLocker (наречена още шифроване на устройства на някои устройства) чрез Настройки или контролния панел: В този случай потребителят, активиращ BitLocker, или е избран къде да запише ключа, или (в случай на шифроване на устройство), той автоматично е записан в акаунта му в Microsoft.

 • Работна или учебена организация, която управлява вашето устройство (в момента или в миналото), активира защитата на BitLocker на вашето устройство: В този случай организацията може да има вашия ключ за възстановяване на BitLocker.

BitLocker винаги се активира от или от името на потребител с пълен администраторски достъп до вашето устройство, независимо дали това сте вие, друг потребител, или организация, която управлява вашето устройство. Процесът на настройване на BitLocker налага създаването на ключ за възстановяване по време на активирането.

Ако не можете да намерите необходимия ключ за възстановяване на BitLocker и не можете да се върнете и да промените конфигурацията, която може да е причина за това, ще трябва да нулирате своето устройство, като използвате една от опциите за възстановяване в Windows 10. Нулирането на устройството ви ще премахне всички ваши файлове.

Свързани теми

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×