Правила за използване за Цифрови стоки ("Правила")

Освен ако не е посочено друго, условията за капитализиране са дефинирани в Споразумението за услуги на Microsoft ("MSA") или условията за продажба на Microsoft (заедно с MSA, "изрази"). Правилата включват тези в първи раздел по-долу, които са приложими за множество Цифрови стоки ("Общи правила"), и тези в таблицата по-долу, които са специфични за приложимата Цифрова стока (или съответната Услуга, предоставяща Цифровата стока) ("Допълнителни правила, специфични за услугата"). Освен ако изрично не е посочено друго в Допълнителните правила, специфични за услугата, Общите правила се прилагат за всички Цифрови стоки. Ние може да променим настоящите Правила по всяко време.

Общи правила

Всички Цифрови стоки са лицензирани, а не се продават. Правото Ви на достъп или използване на всички Цифрови стоки е предмет на спазването от Ваша страна на (а) всички лицензионни условия, ограничения на лиценза, кодове на поведение и условия на плащане в Условията, (b) цялостно плащане от Ваша страна на приложимата Цифрова стока, (c) настоящите Правила и (d) всички допълнителни условия, предоставени с придобиването на Вашия лиценз. Цифровите стоки могат да се използват единствено, както изрично се позволява в Условията или настоящите Правила. Всички други употреби са забранени (освен ако не сте се свързали със собственика на авторските права и не сте получили предварително, писмено съгласие за обратното). Условията и тези Правила се прилагат дори ако цената или дължимото плащане за Цифровата стока е нула. Ако настоящите Правила са в конфликт с Условията (или други условия), настоящите Правила контролират какво можете да правите с Цифровите стоки с едно изключение – ако уеб страницата или друга страница в Store или съответната Услуга за конкретен елемент на Цифрова стока посочва различен брой устройства или по друг начин посочва определени права или ограничения, които се различават от настоящите Правила, тази уеб страница или друга страница ще има превес по отношение на изрично несъвместимите твърдения, но единствено по отношение на този конкретен елемент на Цифровите стоки.

Цифровите стоки са лицензирани единствено за Ваша лична, нетърговска употреба (което изключва използването за рекламни цели) на ниво, обичайно за такава употреба. Microsoft може по всяко време да спре разпространението на дадена Цифрова стока или да повиши или намали възможностите на която и да е Цифрова стока. Може да загубите достъп до Цифрова стока или нейни възможности, като е възможно и да се промени естеството на Вашия достъп (например загуба на семеен достъп, ако има такъв), ако (a) нарушите Условията или тези Правила, (b) използвате или се опитате да използвате Цифровите стоки по начин, който не съответства с Условията, настоящите Правила или ограничения лиценз, който Ви е предоставен, (c) заобиколите или се опитате да заобиколите технически мерки, създадени с цел ограничаването на достъпа или прилагането на ограничения на лиценза, (d) не заплатите периодична абонаментна такса, (e) не поддържате текущ метод на плащане за Вашия акаунт, (f) промените Вашата държава или регион, (g) не поддържате текущ имейл адрес, свързан с Вашия акаунт, (h) не влизате в дадена Услуга достатъчно често за обновяване на електронните лицензи на Вашите Цифрови стоки, както е описано в Допълнителните правила, специфични за услугата, по-долу, (i) отменим или прекратим приложимата Услуга или прекратим поддръжката на приложимото устройство, или (j) загубим нашите права да продължим разпространението на Цифровата стока за Вас или да я разпространяваме за Вас по същия начин. Освен ако не е разрешено по-долу, е възможно да не можете да прехвърляте или Препродавате каквито и да било лицензи за дигитални продукти. Ако продадете устройство, на което се съдържат Цифрови стоки, купувачът не придобива правото да използва Цифровите стоки. Може да използваме технологии за проверка на спазването на настоящите Правила от Ваша страна.

Някои Услуги изискват от Вас да се регистрирате на устройствата, от които осъществявате достъп до Цифровите стоки, и да осъществите достъп до Услугата от това устройство, за да поддържате достъпа. Регистрираните устройства могат да включват лични компютри ("PC"), лаптопи, таблети, конзоли Xbox и определени портативни или мобилни устройства, доколкото устройството е съвместимо с дадената цифрова стока. "Конзоли за Xbox" или "конзола" означава Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X и/или серия Xbox (система за игри на Microsoft за следващо поколение), както и всички техни наследници и варианти (включително, където е приложимо, базирани на облака варианти, използвани за поточно предаване на игри). "Xbox Live" или "услуга Xbox Online" означава асоциираната онлайн услуга за услуги на Xbox конзоли и услуги ("Xbox Live"). Лицензите за определени цифрови стоки могат да бъдат подновени, ако влезете отново в услугата и към този момент не сте надвишили ограниченията на устройството. Може да се наложи да се свържете към конзола PC или Xbox, за да обновите лицензи за други дигитални продукти. Тази загуба може да е временна или окончателна, както се определя от Microsoft. Ако регистрирате твърде много устройства, Microsoft може автоматично да дерегистрира дадено устройство, за да освободи място за друго. Microsoft може да ограничи колко често можете ръчно да регистрирате и дерегистрирате дадено устройство, за да се избегнат опити за надвишаване на ограниченията за устройства. Като се подчинява на горното – можете да управлявате Вашите регистрирани устройства в страницата с настройките на Вашия акаунт в Microsoft или на дадена Услуга. Не всички устройства имат едни и същи възможности и е възможно не всички Цифрови стоки или Услуги (или определени техни функционалности) да са налични на всяко устройство. Индивидуалната услуга може да включва списък на съвместимите типове устройства, но тъй като потребителските електронни устройства еволюират непрекъснато, е само ваша отговорност е да проверите дали дадено устройство е съвместимо с цифровото благо, което искате да закупите, преди да го закупите. Ако услугата включва възможността да предавате поточно дадена Цифрова стока, трябва да сте влезли в Услугата от регистрираното устройство, на което искате да предавате поточно, а, в допълнение към ограниченията в Условията, Вашата способност да изтегляте и предавате поточно изисква достъп до интернет с достатъчна скорост на предаване, с която трябва сами да се сдобиете на Ваши разноски. Възможно е някои Цифрови стоки да са лицензирани само за територията, свързана с Вашия акаунт в Microsoft. Може да не успеете да изтеглите или предавате поточно (както е приложимо) тези Цифрови стоки, когато сте извън тази територия.

Някои Цифрови стоки могат да бъдат изтегляни или предавани поточно, както е приложимо, само на устройства, свързани с Вашия акаунт в Microsoft, предмет на ограниченията, посочени в таблицата по-долу. Всички правила в тази таблица се прилагат в допълнение към Общите правила по-горе.

Допълнителни правила, специфични за услугата, и описания

Услуги

Максимален брой устройства/потребители

(освен ако страницата на Store или друга уеб страница за покупката, наемането или абонамента на Цифровата стока не заявява различен брой)

Прехвърляне/копиране/ 

Допълнителни ограничения и условия

Мултимедия (книги, музика, видеоклипове)

 Книги

Изтегляне на до 6 регистрирани устройства с Windows 10

Наличността на определени възможности на Услугата (като например копиране и поставяне или разпечатка на извадки, както и дължината на извадките) може да се различават според книгата въз основа на настройките на издателя. Наличните възможности са посочени в Store. В някои случаи може да не успеете да изтеглите повторно книга, която вече сте закупили. По наш избор предлагаме възможност за замяна или актуализиране в тази ситуация. Не ви е позволено да записвате част от или цялата книга на диск.

Възможно е устройствата да не се регистрират и регистрират по-често от два пъти (два пъти на устройство или еднократно на две устройства) на всеки 30 дни.

Музика във формат MP3

Приемлив брой устройства

Неприложимо

Филми на Microsoft & ТЕЛЕВИЗОР ("услуга за видео")

Вижте по-долу

Вижте по-долу

Дори ако сте закупили видео с висока разделителна способност или ултра-висока дефиниция, разделителната способност за видео, която се показва на вас, може да се различава в зависимост от скоростта на съдържанието, хардуера и интернет.

Видео
за запазени права ("Правила за закупуване")

Изтегляне на до 10 съвместими регистрирани устройства (за съдържание от мрежите на AMC и канал за студио можете да изтеглите само на 5 компютъра и 2 да изтеглите съвместимите конзоли). Трябва да сте влезли в услугата за видео, за да предавате поточно видео на запазени права и да подавате поточно само към съвместимите регистрирани устройства. Можете да предавате поточно даден елемент на Видео със запазени права само на едно устройство едновременно, въпреки че можете едновременно да предавате поточно до три различни елемента на Видео със запазени права. Видео със запазени права, което е изтеглено, може да бъде преглеждано на съвместими регистрирани устройства, без да е влязъл в услугата, освен ако това видео със запазени права се изтегля към конзола Xbox за изтегляне.  Видеозаписът със запазени права, изтеглен на устройство, може да бъде намерен в раздела Personal Video на услугата, ако не сте влезли в услугата. Можете да го гледате на първата конзола, без да влизате във Видео услугата, но трябва да влезете във Видео услугата на втората конзола, за да гледате видеото на тази конзола.

Нямате право да копирате или премествате Видео със запазени права от първоначалното му местоположение на съхранение.

Възможно е устройствата да не могат да бъдат дерегистрирани и регистрирани по-често от веднъж на всеки 30 дни на устройство. Трябва да имате достъп до услугата на всяко устройство веднъж на всеки 90 дни, за да поддържате или обновявате лицензионните файлове на това устройство.

Видео при поискване
("Правила за наемане")

Изтегляне само на едно съвместимо устройство. Трябва да започнете да гледате елемент на Видео при поискване до 14 дни от Вашата поръчка и да завършите прегледа си в рамките на следващите 24 часа (освен ако не е зададен друг период по време на покупката). След изтичане на този период, няма да може да гледате Видеото при поискване без закупуване на друг лиценз. Видео с VOD може да бъде поточно или изтеглено на съвместимо устройство, но може да се изтегли само на устройството, на което е било наето, и след като бъде изтеглено, може да се преглежда само на това устройство и може да не бъде изтеглено или предадено на друго устройство. Ако не се изтегли, Видеото при поискване може да се предава поточно на всяко съвместимо устройство, но не на повече от едно устройство едновременно.

Нямате право да копирате или преместване Видео при поискване от неговото първоначално местоположение на съхранение.

Игри и услуги за Xbox

Цифрови игри на Xbox One и серията Xbox

Потребителите могат да получат достъп до или да инсталират цифрови игри на Xbox One и серията Xbox за всеки разумен брой конзоли Xbox One или Xbox Series, включително конзола за начало или роуминг конзоли, в които потребителят е влязъл.
Игри могат да се възпроизвеждат само на една конзола в даден момент.  Когато обаче играете на конзола за роуминг, възпроизвеждане на конзола "Начало" е налично, ако е влязъл различен потребител в конзолата "Начало".

Всяка игра, която изтегляте от Store, има лиценз на базата на устройство и лиценз на базата на потребител. Можете да посочите една конзола (с изключение на базирани на облака варианти, използвани за поточно предаване на игри) като вашата конзола "Начало", а лицензът за устройството автоматично се прикачва към него дори ако купувате от друга конзола. Потребителският лиценз е свързан с Вашия акаунт в Microsoft. Всяка конзола може да бъде "Основна" конзола за няколко човека. Можете да промените вашата "домашна" конзола до 5 пъти по време на едногодишен период; Когато направите това, всички ваши лицензи за устройството автоматично ще се преориентират към и работят само на новата конзола "Начало". Всеки може да използва играта ви (или друго съдържание, което е лицензирано към това устройство) на вашата "домашна" конзола под лиценза за вашето устройство. Можете да използвате всички игри, за които имате потребителски лиценз, като влезете с акаунта си в Microsoft, стига да не се възпроизвежда едновременно на друга конзола. Тези правила се наричат "Правила за използване на Основна конзола". Някои "Добавки" за игри и друго съдържанието за изтегляне могат да са ограничени до Вашата лична употреба.

За яснота периодът от една година се измерва на постоянна база, започвайки от момента, в който присвоите или промените вашата домашна конзола за първи път. Ако сте достигнали ограничението за промяна на вашата начална конзола за годината, ще получите съобщение, което ви уведомява, че следващата налична дата можете да промените своята домашна конзола отново.

Xbox 360 Игри

1 конзола Xbox 360

Вие (и всеки друг с Access) можете да използвате игра или друго съдържание на първата конзола Xbox 360, в която сте го изтеглили. Можете да прехвърлите тази игра или друго съдържание на друга конзола Xbox 360 чрез устройство с памет или друго съхранение, но можете да я играете на тази конзола единствено ако сте влезли в акаунта си в Microsoft на тази конзола.

Игри от Xbox Play Anywhere

Потребителите могат да получат достъп до или да инсталират игри на Xbox Play навсякъде по всеки разумен номер на устройства с Windows 10, както и конзоли Xbox One или Xbox Series. Освен това всички игри могат да се възпроизвеждат само на едно устройство или конзола едновременно.

Независимо от броя на устройствата, на които е инсталирана играта, е възможно да сте влезли в играта само от едно устройство едновременно. Когато играете игра на Xbox Play навсякъде, напредъкът ви в играта се записва в Xbox Live, така че можете да продължите там, откъдето сте останали, когато влизате в друго устройство.  Правилата за цифрови игри в Xbox One или Xbox Series по-горе важат и за игрите на Xbox Play навсякъде.

Програмата за възпроизвеждане навсякъде в Xbox се прилага само за определени включени дигитални игри, включително тези, които имат иконата на Xbox Play където и да е в www.Xbox.com или в магазин (вижте www.xboxplayanywhere.com за пълния списък). Игрите от Xbox Play Anywhere може да се закупят в Store или чрез цифров код от участващи търговци на дребно. Преди да изтеглите игра от Xbox Play Anywhere на Вашия компютър, проверете минималните системни изисквания на издателя на играта, за да сте сигурни, че Вашият компютър е съвместим.

Xbox Live Gold  

Потребителите могат да бъдат вписани в Xbox Live Gold по всеки разумен брой конзоли Xbox One или Xbox Series. Все пак достъпът до игри или услуги е ограничен, както е определено в правилата за цифрови игри на Xbox One или Xbox Series, правила за възпроизвеждане навсякъде в Xbox, игри за конзоли за конзола и правила за игри за Xbox, както е необходимо.

Вашият абонамент за Xbox Live Gold е свързан с вашия акаунт в Xbox. 
Игри със злато е свързано с вашия акаунт за Xbox. За да отговаряте на условията за игри със злато, трябва да имате Xbox Live Gold или Xbox Game Pass последен абонамент.

Допълнителни абонаменти и изисквания важат за някои функции на Xbox Live Gold (продава се отделно). Вижте Xbox.com/live. Широколентов интернет, игри и мултимедийно съдържание, които се продават поотделно. Офертата за бонус игри е само за платените членове на златото. За конзоли Xbox One и Xbox Series, активно членство в злато, задължително за възпроизвеждане на бонус игри, които използвате. Изисквания и наличните функции варират между конзоли. При условие че има споразумение за услуги на Microsoft в www.microsoft.com/msa.

След промоционалния период абонаментът продължава да се начислява при редовната Текуща цена (подлежи на промяна) на базата на съответната дължина на абонамента (например месечно, тримесечно или ежегодно), освен ако не е отменена в www.microsoft.com/accounts. Плюс приложимите данъци.

Игри с предложения за злато може да не са валидни за всички членове и да са налични само за ограничен период от време. Възможно е да важат географските ограничения.

Допълнителна информация за използването за игри със злато, налични на https://beta.support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-games-with-gold-faq

Играта на Xbox Pass за конзола  

Потребителите могат да получат достъп до играта на Xbox Pass за конзола във всеки разумен брой конзоли Xbox One или Xbox Series.
Игри могат да се възпроизвеждат само на една конзола в даден момент.  Когато обаче играете на конзола за роуминг, възпроизвеждане на конзола "Начало" е налично, ако е влязъл различен потребител в конзолата "Начало".

Акаунтът за Xbox Game Pass за абонамент за конзола е свързан с акаунта ви в Xbox.

Използвайте своята активна конзола за игри в Xbox за членство в конзолата, за да играете за играта на конзоли Xbox One и серията Xbox. Заглавията на игрите, наличността, номерата и функциите се променят във времето по регион и платформа. За повтарящи се членства членството продължава да се начислява при тогавашните текущи цени (подлежи на промяна; плюс приложимите данъци), освен ако не е отменено. Отказ на account.microsoft.com/services. Забележка преди покупката на добавки, DLC, консумативи, виртуална валута, абонаменти или други елементи (продава се отделно): Ако членството ви приключи или играта бъде премахната от каталога, трябва да активирате повторно членството си или да купите играта поотделно, за да продължите да използвате тези елементи. Членството в Xbox Live Gold (продава се отделно) е задължително за някои игри и онлайн мултиплейър за конзоли Xbox One и Xbox Series. Изисква се изтегляне (и) (значителни такси за съхранение, широколентова връзка и интернет доставчик) и акаунт в Microsoft. Може да се наложи допълнителен хардуер и абонаменти. Важат възрастови ограничения. Отстъпки от играта за Xbox Pass се базират на цените на магазина на Microsoft и не могат да се комбинират с други предложения и не могат да бъдат похарчени за пари. Отстъпки предлага изключете заглавията в рамките на 30 дни от стартирането и не са налични за избиране на заглавия. Максимум 36 месеца изкупете Xbox Pass за акаунт в даден момент. Услуги, функции и изисквания могат да се променят или да бъдат пенсионери. При условие че е постигнато споразумение за услуги на Microsoft (microsoft.com/msa).

Карта за игри в Xbox за PC

Потребителите могат да получат достъп до играта на Xbox Pass за PC на всеки разумен номер на устройства с Windows 10. Всеки път, когато играта Xbox Live позволява да се възпроизвежда само на едно устройство.

Абонаментът за игри на Xbox за PC е свързан с вашия акаунт в Microsoft.

Използвайте активния си абонамент за игри в Xbox за PC, за да изпълнявате PC игри в Windows 10 PC (изключва Windows 10 в режим S и на устройства на ръка). Изтегляния на приложения, Windows Update (и) и необходими за място за съхранение. Системните изисквания се различават в зависимост от играта; Везни за производителност с по-високи системи за край. Заглавията на игрите, наличността, номерата и функциите се променят във времето по регион и платформа. За повтарящи се членства членството продължава да се начислява при тогавашните текущи цени (подлежи на промяна; плюс приложимите данъци), освен ако не е отменено. Отказ на account.microsoft.com/services. Забележка преди покупката на добавки, DLC, консумативи, виртуална валута или абонаменти (продава се отделно): Ако членството ви приключи или играта бъде премахната от каталога, трябва да активирате членството си или да купите играта поотделно, за да продължите да използвате тези елементи. Изисква се изтегляне (и) (значителни такси за съхранение, широколентова връзка и интернет доставчик) и акаунт в Microsoft. Може да се наложи допълнителен хардуер и абонаменти. Важат възрастови ограничения. Отстъпки от играта за Xbox Pass се базират на цените на магазина на Microsoft и не могат да се комбинират с други предложения и не могат да бъдат похарчени за пари. Отстъпки предлага изключете заглавията в рамките на 30 дни от стартирането и не са налични за избиране на заглавия. EA Play при условията: HTTPS://www.EA.com/EA-Access/terms. Максимум 36 месеца от изкупената Xbox игра Pass за акаунт в даден момент. Услуги, функции и изисквания могат да се променят или да бъдат пенсионери. При условие че е постигнато споразумение за услуги на Microsoft (microsoft.com/msa).

Xbox Game Pass Ultimate

Потребителите могат да получат достъп до Xbox Game Pass Ultimate на всеки разумен брой устройства с Windows 10 и конзоли Xbox One или Xbox Series. Игри могат да се възпроизвеждат само на една конзола в даден момент. Допуска се едновременно използване на други игри на PC. Всеки път, когато се използва играта Xbox Live, може да се отваря само на едно устройство или конзола едновременно. Можете също така да видите правилата за цифрови игри на Xbox One или Xbox Series, правилата за Xbox Play навсякъде, играта на Xbox Pass за конзолните правила и играта на Xbox Pass за PC правила, както е необходимо.

Абонаментът за Xbox Game Pass Ultimate е свързан с вашия акаунт в Xbox.

Използвайте своята активна конзола за игри в Xbox One и Xbox Series и Windows 10 PC (изключва Windows 10 в режим S и на устройства на ръка) и поточно изберете игри (където е възможно) към поддържаните устройства. Xbox Game Pass Ultimate включва Xbox Game Pass за конзола, Game Pass за Xbox за PC, Xbox Live Gold и допълнителни ползи. Забележка: покупката на Xbox Game Pass Ultimate автоматично надстройва вашите съществуващи игри за Xbox Live Gold и/или Xbox Pass (за PC или конзола) и/или EA Play членството (а) към Xbox Game Pass Ultimate при съотношението на реализациите всеки на базата на оставащите дни. Научете как става това в www.xbox.com/gamepass. Бъдещите изкупувания на кодове също подлежат на съотношението на реализациите. Коефициентът на преобразуване подлежи на промяна. Всички конвертирания в Xbox Game Pass Ultimate са окончателни: след като сте конвертирали, не можете да конвертирате отново играта си в Xbox, за да преминете към предишно членство. EA Play при условията: HTTPS://www.EA.com/EA-Access/terms. Други съществуващи абонаменти също могат да подлежат на преобразуване. Максимум 36 месеца от изкупената Xbox игра Pass Ultimate за акаунт в даден момент, включително всяко конвертирано време от Xbox Live Gold и/или Xbox Game Pass (за PC или конзола) и/или EA Play. 
Заглавията на игрите, наличността, номерата и функциите се променят във времето по регион и платформа. За повтарящи се членства членството продължава да се начислява при тогавашните текущи цени (подлежи на промяна; плюс приложимите данъци), освен ако не е отменено. Отказ на account.microsoft.com/services. Забележка преди покупката на добавки, DLC, консумативи, виртуална валута или абонаменти (продава се отделно): Ако членството ви приключи или играта бъде премахната от каталога, трябва да активирате членството си или да купите играта поотделно, за да продължите да използвате тези елементи. Изисква се изтегляне (и) (значителни такси за съхранение, широколентова връзка и интернет доставчик) и акаунт в Microsoft.  Може да се наложи допълнителен хардуер и абонаменти. Важат възрастови ограничения. Онлайн мултиплейър между поколения конзоли Xbox не се поддържат в някои игри. Отстъпки от играта за Xbox Pass се базират на цените на магазина на Microsoft и не могат да се комбинират с други предложения и не могат да бъдат похарчени за пари. Отстъпки предлага изключете заглавията в рамките на 30 дни от стартирането и не са налични за избиране на заглавия. Броят и съдържанието на бакшишите варират по регион, платформа и във времето и трябва да се усвоят по заявения времеви период. Услуги, функции и изисквания могат да се променят или да бъдат пенсионери. При условие че е постигнато споразумение за услуги на Microsoft (microsoft.com/msa). За PC: изтегляне на приложения, Windows Update (s) и необходимо място за съхранение (xbox.com/pcgamesplan). Системните изисквания се различават в зависимост от играта; Везни за производителност с по-високи системи за край. 

Cloud Gaming (Beta): ограничения за стрийминг важат (например продължителност на стрийминг и ограничени времеви ограничения). Производителността на стрийминг се влияе от интернет връзката, местоположението на потребителя, устройството и други фактори. Геймплеят ви на други устройства може да бъде ограничен. Поточното предаване на игри може да има ограничена функционалност, например:

  • Ограничено видео резолюция;

  • Ограничени аудио изходи;

  • Ограничено място за записване на игри (само за запис в облака);

  • Ограничени покупки в играта;

  • Ограничена функционалност, генерирана от потребители;

  • Поддръжка за ограничени приложения за придружител; и/или

  • Ограничена поддръжка на аксесоар и периферни устройства.

Стриймингът може да изисква съвместим контролер (продава се отделно).

Minecraft

Области на Minecraft

До 2 играчи на сървър

Царства е абонамент за личен групов сървър, който трябва да се използва с поддържани версии на Minecraft (играта се продава отделно) върху поддържаните платформи, на които сте собственик на играта (Minecraft Java Edition и XBOX360 не се поддържа). Абонамент за Xbox Live Gold е необходим за възпроизвеждане в Xbox (продава се отделно). За повтарящи се абонаменти, след който и да е промоционален период, все още ще бъдете таксувани в текущите цени (подлежат на промяна), както и приложимите данъци, освен ако не са отменени. Отказ в акаунт в Microsoft. Ако играете на Minecraft чрез играта Pass, царства е отделен абонамент. Ще трябва да закупите и откажете всеки абонамент поотделно. Ако абонаментът ви е неактивен в продължение на повече от 18 месеца, вашите данни за царства ще бъдат изтрити от сървъра. Възможно е да се начисляват такси за ISP. Отстъпки за царства не могат да се комбинират с други предложения и не могат да бъдат похарчени за пари в брой; Изисквания, функции, онлайн услуги или абонамент подлежат на промяна и/или пенсиониране. Подчиняване на лицензионното споразумение за услуги на microsoft.com/msa 
(Царства: Java Edition е отделен абонамент, продава се отделно и изисква Minecraft: игра на Java Edition)

Minecraft царства плюс

До 10 играчи на сървър

Царства плюс е абонамент за съдържание и области личен сървър, който ще се използва с поддържани версии на Minecraft (игра, която се продава отделно) върху поддържаните платформи, на които сте собственик на играта (Minecraft Java Edition и XBOX360 не се поддържат); необходим е активен абонамент, за да се използва съдържание на царства плюс. Съдържанието варира във времето и може да не е достъпно във всички държави. Абонамент за Xbox Live Gold е необходим за възпроизвеждане в Xbox (продава се отделно). За повтарящи се абонаменти, след който и да е промоционален период, все още ще бъдете таксувани в текущите цени (подлежат на промяна), както и приложимите данъци, освен ако не са отменени. Отказ във вашия акаунт в Microsoft. Ако играете Minecraft чрез играта Pass, царства плюс е отделен абонамент. Ще трябва да закупите и откажете всеки абонамент поотделно. Ако абонаментът ви приключи или елементът на съдържание бъде премахнат от каталога, трябва да активирате абонамента си или да закупите отделно съдържание, за да продължите да го използвате. Ако абонаментът ви е неактивен в продължение на повече от 18 месеца, вашите царства плюс данни ще бъдат изтрити от сървъра. Възможно е да се начисляват такси за ISP. Царства плюс отстъпки не могат да се комбинират с други предложения и не подлежат на осребряване за пари в брой; Изисквания, функции, онлайн услуги или абонамент подлежат на промяна и/или пенсиониране. Подчиняване на лицензионното споразумение за услуги на microsoft.com/msa 

(Царства: Java Edition е отделен абонамент, продава се отделно и изисква Minecraft: игра на Java Edition)

Приложения

Приложения

10 Устройства с Windows 10

Въпреки "Общите правила" по-горе приложенията, които се предоставят безплатно, могат да бъдат изтеглени на устройства, които не са регистрирани с Вашия акаунт в Microsoft.

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×