Промяна на настройките за TCP/IP

TCP/IP определя как компютърът комуникира с други компютри.

За да улесните управлението на настройките за TCP/IP, е препоръчително да използвате автоматизиран протокол за динамично конфигуриране на адреси (DHCP). DHCP автоматично присвоява адреси към интернет протокола (IP) за компютрите в мрежата, ако мрежата ви го поддържа. Ако използвате DHCP, не е нужно да променяте настройките за TCP/IP, ако преместите компютъра си на друго местоположение, и DHCP не изисква да конфигурирате ръчно настройките за TCP/IP, като например домейновата именна система (DNS) и услугата на Windows за преобразуване на интернет имената (WINS).

За да разрешите DHCP или да промените други настройки за TCP/IP

 1. Изберете Старт , след което изберете Настройки  > Мрежа и интернет .

 2. Изпълнете едно от следните действия:

  • За Wi-Fi мрежа изберете Wi-Fi  > Управление на известни мрежи. Изберете мрежата, за която искате да промените настройките, след което изберете Свойства.

  • За Ethernet мрежа изберете Ethernet, след което изберете Ethernet мрежата, с която сте свързани.

 3. Под Задаване на IP изберете Редактиране.

 4. Под Редактиране на настройките на IP изберете Автоматично (DHCP) или Ръчно.

  1. За да зададете ръчно настройките на IPv4

   1. Под Редактиране на настройките на IP изберете Ръчно, след което включете IPv4.

   2. За да укажете IP адрес в полетата „IP адрес“, „Подмрежова маска“ и „Шлюз“, въведете настройките на IP адреса.

   3. За да укажете адрес на DNS сървъра, в Предпочитан DNS и Алтернативен DNS въведете адресите на основния и вторичния DNS сървър.

  2. За да зададете ръчно настройките на IPv6

   1. Под Редактиране на настройките на IP изберете Ръчно, след което включете IPv6.

   2. За да укажете IP адрес в полетата „IP адрес“, „Подмрежова маска“ и „Шлюз“, въведете настройките на IP адреса.

   3. За да укажете адрес на DNS сървъра, в Предпочитан DNS и Алтернативен DNS въведете адресите на основния и вторичния DNS сървър.

  • Когато изберете Автоматично (DHCP), настройките за IP адрес и настройката на адреса на DNS сървъра се задават автоматично от вашия маршрутизатор или от друга точка на достъп (препоръчително).

  • Когато изберете Ръчно, можете ръчно да зададете настройките за IP адреса и адреса на DNS сървъра.

 5. Когато сте готови, изберете Запиши.

За да разрешите DHCP или да промените други настройки за TCP/IP

 1. Изпълнете едно от следните действия:

  • В Windows 8.1 изберете бутона Старт , започнете да въвеждате Покажи мрежовите връзки и след това изберете Покажи мрежовите връзки от списъка.

  • В Windows 7 отворете Мрежови връзки, като изберете бутона Старт, след което изберете Контролен панел. В полето за търсене въведете адаптер, след което под Център за мрежи и споделяне изберете Покажи мрежовите връзки.

 2. Щракнете с десния бутон върху връзката, която искате да промените, след което изберете Свойства. Ако се покаже подкана да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

 3. Изберете раздела Работа в мрежа. Под Тази връзка използва следните елементи изберете или Интернет протокол версия 4 (TCP/IPv4), или Версия 6 на интернет протокол (TCP/IPv6) и след това изберете Свойства.

 4. За да зададете настройките на IP адреса за IPv4, направете едно от следните неща:

  • За да получите настройките за IP автоматично с помощта на DHCP, изберете Получавай автоматично IP адрес и след това изберете OK.

  • За да укажете IP адрес, изберете Използвай следния IP адрес и след това в полетата „IP адрес“, „Подмрежова маска“ и „Шлюз по подразбиране“ въведете настройките за IP адреса.

 5. За да зададете настройките на IP адреса за IPv6, направете едно от следните неща:

  • За да получите IP настройките автоматично с помощта на DHCP, изберете Получавай автоматично IPv6 адрес и след това изберете OK.

  • За да укажете IP адрес, изберете Използвай следния IPv6 адрес и след това в полетата „IPv6 адрес“, „Подмрежова маска“ и „Шлюз по подразбиране“ въведете настройките за IP адреса.

 6. За да зададете настройки за адреса на DNS сървъра, направете едно от следните неща:

  • За да получавате адрес на DNS сървъра автоматично с помощта на DHCP, изберете Получавай автоматично адрес на DNS сървър и след това изберете OK.

  • За да укажете адрес на DNS сървъра, изберете Използвай следните адреси на DNS сървъри и след това в полетата Предпочитан DNS сървър и Алтернативен DNS сървър въведете адресите на основния и вторичния DNS сървър.

 7. За да промените разширените настройки за DNS, WINS и IP, изберете Разширени.

Забележка: За да инсталирате IPv4, стартирайте командния прозорец като администратор, въведете netsh interface ipv4 install, след което натиснете Enter.

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×