Създаване на диск за поправка на системата

Опциите за възстановяване на системата може да ви помогнат да поправите Windows, ако възникне сериозна грешка. За да използвате опциите за възстановяване на системата, трябва да разполагате с инсталационен диск на Windows или достъп до опциите за възстановяване, предоставени от производителя на вашия компютър. Ако не разполагате с нито една от тези опции, можете да създадете диск за възстановяване на системата за достъп до опциите за възстановяване на системата.

 1. Отворете архивиране и възстановяване, като щракнете върху бутона Старт , щракнете върху Контролен панел, щракнете върху система и поддръжка, след което щракнете върху архивиране и възстановяване.

 2. В левия прозорец щракнете върху Създаване на диск за възстановяване на системата, след което изпълнете стъпките по-долу. Изисква се разрешение на администраторАко се покаже подкана да въведете парола или потвърждение на администратор, въведете паролата или потвърдете.

Забележка: Ако се покаже подкана да поставите инсталационен диск на Windows, това означава, че файловете, необходими за създаване на диск за възстановяване на системата, не могат да бъдат открити на вашия компютър. Поставете инсталационния диск на Windows 7.

 1. Поставете диска за възстановяване на системата в CD или DVD устройството.

 2. Рестартирайте компютъра, като използвате бутона за захранването на компютъра.

 3. Ако се покаже подкана, натиснете произволен клавиш, за да стартирате компютъра от диска за възстановяване на системата.

  • Ако компютърът не е конфигуриран да се стартира от CD или DVD, прогледайте информацията, предоставена с компютъра. Може да се наложи да промените настройките на BIOS на компютъра.

 4. Изберете настройките на език, след което щракнете върху Напред.

 5. Изберете опция за възстановяване, след което щракнете върху Напред.

Съвет: Отпечатайте тези инструкции и ги съхранявайте на безопасно място с диска за възстановяване на системата.

Стартиране на компютъра от инсталационен диск или USB флаш устройство с Windows 7

Може да се наложи да стартирате или заредите компютъра с помощта на инсталационния диск или USB флаш устройство с Windows 7, ако искате да:

 • Инсталирате или преинсталирате Windows 7.

 • Възстановите Windows 7 след възникване на сериозна грешка. Ако компютърът не стартира Windows изобщо, можете да използвате „Поправяне при стартиране“ и другите инструменти в менюто „Опции за възстановяване на системата“ от инсталационния диск или USB флаш устройството с Windows 7. Тези инструменти могат да ви помогнат да възстановите работата на Windows 7.

Забележка: Ако използвате таблет или друг компютър със сензорен екран, може да се наложи да свържете клавиатура и мишка, за да използвате „Поправяне при стартиране“ и другите инструменти в менюто „Опции за възстановяване на системата“.

 1. Включете компютъра, поставете инсталационния диск или USB флаш устройството с Windows 7, след което изключете компютъра.

 2. Рестартирайте компютъра си.

 3. Ако се покаже подкана, натиснете произволен клавиш и следвайте инструкциите, които се появят.

 4. Когато се покаже страницата Инсталиране на Windows, щракнете върху Инсталиране сега, за да започнете процеса на инсталиране, или щракнете върху Поправяне на вашия компютър за достъп до опциите за възстановяване на системата.

 5. Следвайте инструкциите.

Ако страницата Инсталиране на Windows не се показва и не получите подкана да натиснете произволен клавиш, може да се наложи да укажете, че компютърът използва своето DVD устройство или USB флаш устройство като първо устройство за стартиране. За да направите това, трябва да промените настройките в базовата входно-изходна система (BIOS) на компютъра.

Забележка: Повечето по-нови компютри могат да се стартират от USB устройство, но някои по-стари компютри може да не разполагат с тази възможност. За допълнителна информация проверете документацията, предоставена с компютъра, или посетете уеб сайта на производителя на компютъра.

Преди да промените настройките на BIOS, проверете документацията, предоставена с компютъра, или посетете уеб сайта на производителя на компютъра. Специфичните процедури за осъществяване на достъп до BIOS и промяна на настройките може да се различават в зависимост от производителя на вашия компютър или е възможно да може да изберете устройството за стартиране, което използва компютърът, без да променяте настройките на BIOS.

Предупреждение: Бъдете внимателни при промяната на настройките на BIOS. Интерфейсът на BIOS е предназначен за напреднали потребители и е възможно да промените настройка, която може да попречи на правилното стартиране на компютъра.

 1. Включете компютъра, поставете инсталационния диск или USB флаш устройството с Windows 7, след което рестартирайте компютъра.

 2. По-новите компютри често показва меню за стартиране (зареждане). В менюто за стартиране изберете „Настройка на BIOS“ или „Настройки на BIOS“ или нещо подобно.

  Процедурите се различават в зависимост от производителя на BIOS. Обикновено трябва да натиснете клавиш (например F2, F12, Delete, Esc) или клавишна комбинация веднага след включването на компютъра, но преди стартирането на Windows. Ако се появи емблемата на Windows, ще трябва да опитате отново, като изчакате, докато се появи прозорецът за влизане в Windows, и след това изключите и рестартирате отново компютъра.

 3. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. На екрана за настройка на BIOS изберете опцията „Ред за стартиране“ или нещо подобно. Настройките на реда за стартиране може да са изброени и в „Разширени настройки“ или нещо подобно.

 4. Изберете DVD или USB флаш устройство като първо устройство за стартиране. (USB флаш устройството може да се показва и в списъка „Преносими устройства“ или нещо подобно.)

 5. Запишете промените на настройките, след което излезте от BIOS.

 6. Рестартирайте компютъра, след което стартирайте Windows 7 от инсталационния диск или USB флаш устройството, както е описано по-горе.

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×