Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak určit verzi a edici systému SQL Server a jeho součástí

Souhrn
Tento článek popisuje postup při určení aktuálního čísla verze systému Microsoft SQL Server a odpovídající úrovně produktu nebo aktualizace Service Pack. Dále popisuje postup při určení konkrétní edice systému SQL Server, kterou používáte.

Poznámky
 • Pokud potřebujete znát mapování konkrétní verze serveru SQL nebo informace ze znalostní báze KB pro konkrétní balíček kumulativní aktualizace nebo aktualizaci Service Pack, přejděte k části Další informace v tomto článku a vyhledejte požadované číslo verze.
 • Chcete-li pouze zjistit nejnovější sestavení systému SQL Server, naleznete potřebné informace v následujícím článku. Další možností je prohlédnout tabulky odpovídající použitému produktu v části Další informace tohoto článku.

  957826 Kde lze nalézt informace o nejnovějších sestavení systému SQL Server

Jak určit verzi nástrojů SQL Server Client

SQL Server Management Studio (SSMS)

Chcete-li určit verzi klientských nástrojů, které jsou v systému nainstalovány, spusťte aplikaci Management Studio a pak v nabídce Nápověda klikněte na příkaz O aplikaci. (Snímek obrazovky pro tento krok je uveden níže.)

Snímek obrazovky pro tento krok

SQL Server Business Intelligence Development Studio (BIDS)

Chcete-li zjistit verzi nástroje Analysis Services Designer, nástroje Integration Services Designer nebo nástroje SQL Server Reporting Services Designer, postupujte takto:
 1. V programové skupině SQL spusťte nástroj SQL Server Business Intelligence Development Studio.
 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz O aplikaci.
 3. V seznamu Nainstalované produkty vyberte požadovanou součást a poznamenejte si verzi, která je uvedena v textovém poli Podrobnosti o produktu.
  (Snímek obrazovky pro tento krok je uveden níže.)

  SQL Server 2005 / Visual Studio 2005

  Snímek obrazovky pro tento krok pro SQL Server 2005 / Visual Studio 2005


  SQL Server 2008 / SQL Server 2008 R2 / Visual Studio 2008

  Snímek obrazovky pro tento krok pro SQL Server 2008/ SQL Server 2008 R2 / Visual Studio 2008
Poznámka: Je možné, že pro funkce Business Intelligence, jako je služba Integration Services, Reporting Services a Analysis Services, byly nainstalovány nejnovější aktualizace Service Pack, kumulativní aktualizace a opravy hotfix v počítačích na straně klienta s cílem získat nejnovější opravy při vývoji balíčků SSIS, sestav SSRS nebo krychlí služby Analysis Services.

Postup při určení verze a edice databázového jádra systému SQL Server

Chcete-li určit verzi systému SQL Server, můžete použít libovolnou z následujících metod:

Metoda 1: Připojte se k serveru pomocí nástroje Object Explorer v aplikaci SQL Server Management Studio. Jakmile se nástroj Object Explorer připojí, zobrazí informace o verzi v závorkách, a to současně s uživatelským jménem, které je použito pro připojení k této specifické instanci systému SQL Server.

Metoda 2: Prohlédněte si několik prvních řádků souboru protokolu chyb pro tuto instanci. Ve výchozím nastavení je protokol chyb umístěn v souborech Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\MSSQL\LOG\ERRORLOG and ERRORLOG.n. Položky mohou vypadat zhruba takto:
2011-03-27 22:31:33.50 Server   Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)         29. března 2009 10:11:52         Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation        Express Edition (64 bitů) v systému Windows NT 6.1 <X64> (sestavení 7600: )
Jak si můžete všimnout, tato položka poskytuje všechny nezbytné informace o produktu, jako je verze, úroveň produktu, 64 bitů nebo 32 bitů, edice systému SQL Server a verze operačního systému, v němž je systém SQL Server spuštěn.

Metoda 3: Připojte se k instanci systému SQL Server a spusťte následující dotaz:
Select @@version
Výstup pro tento dotaz může vypadat například takto:

Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)  29. března 2009 10:11:52  Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Express Edition (64 bitů) v systému Windows NT 6.1 <X64> (sestavení 7600: )

Metoda 4: Připojte se k instanci systému SQL Server a spusťte následující dotaz:

SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
Poznámka: Tento dotaz lze použít v libovolné instanci systému SQL Server 2000 nebo novější verze.

Jsou vráceny následující výsledky:
 • Verze produktu (například 10.0.1600.22)
 • Úroveň produktu (například RTM)
 • Edice (například Enterprise)

Výsledky mohou vypadat například takto:
10.0.1600.22RTMEnterprise Edition
Poznámka: Funkce SERVERPROPERTY vrací jednotlivé vlastnosti související s informacemi o verzi, přestože funkce @@VERSION kombinuje výstup do jednoho řetězce. Pokud aplikace vyžaduje jednotlivé řetězce vlastností, můžete k jejich vrácení použít funkci SERVERPROPERTY a neprovádět analýzu výsledků funkce @@VERSION.

Metoda 5: Počínaje systémem SQL Server 2008 můžete rovněž použít sestavu Installed SQL Server Features Discovery. Tato sestava je k dispozici prostřednictvím stránky Nástroje střediska SQL Server Installation Center. Tento nástroj poskytuje informace o všech instancích systému SQL, které jsou v systému nainstalovány. To zahrnuje i klientské nástroje, jako je například SQL Server Management Studio. Jedinou věcí, na kterou je třeba dávat pozor, je skutečnost, že tento nástroj lze spustit lokálně pouze v systému, v němž je nainstalován systém SQL Server. Nelze jej použít ke zjištění informací o vzdálených serverech. Další informace naleznete v následujícím blogovém příspěvku na webu služby MSDN (Microsoft Developer Network): Dále je uvedena ukázka této sestavy:

Snímek obrazovky zobrazující ukázku sestavy

Informace o verzi systému SQL Server 2014

V následující tabulce jsou uvedena hlavní vydání systému SQL Server 2014.
VerzeVerze produktu
SQL Server 2014 RTM12.0.2000.80
Další informace o nejnovějších aktualizacích Service Pack pro systém SQL Server 2014 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2958069 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém SQL Server 2014
Další informace o nejnovějších kumulativních aktualizacích pro systém SQL Server 2014 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2936603 Verze sestavení serveru SQL Server 2014

Informace o verzi systému SQL Server 2012

V následující tabulce jsou uvedena hlavní vydání systému SQL Server 2012.
VerzeVerze produktu
SQL Server 2012 Service Pack 111.00.3000.00
SQL Server 2012 RTM11.00.2100.60
Další informace o nejnovějších aktualizacích Service Pack pro systém SQL Server 2012 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2755533 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém SQL Server 2012
Další informace o nejnovějších kumulativních aktualizacích pro systém SQL Server 2012 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2692828 Sestavení systému SQL Server 2012, která byla vydána po vydání systému SQL Server 2012
2772858 Sestavení serveru SQL Server 2012, která byla vydána po vydání verze SQL Server 2012 Service Pack 1

Informace o verzi SQL Server 2008 R2

V následující tabulce jsou uvedena hlavní vydání verze SQL Server 2008 R2.
VerzeVerze produktu
SQL Server 2008 R2 Service Pack 210.50.4000.0
SQL Server 2008 R2 Service Pack 110.50.2500.0
SQL Server 2008 R2 RTM10.50.1600.1
Další informace o nejnovějších aktualizacích Service Pack pro systém SQL Server 2008 R2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2527041 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém SQL Server 2008 R2

Další informace o nejnovějších kumulativních aktualizacích pro systém SQL Server 2008 R2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
981356 Sestavení systému SQL Server 2008 R2, která byla vydána po vydání systému SQL Server 2008 R2
2567616 Sestavení systému SQL Server 2008 R2, která byla vydána po vydání systému SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
2730301 Sestavení systému SQL Server 2008 R2, která byla vydána po vydání systému SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Informace o verzi systému SQL Server 2008

V následující tabulce jsou uvedena hlavní vydání systému SQL Server 2008.
VerzeVerze produktu
SQL Server 2008 Service Pack 310.00.5500.00
SQL Server 2008 Service Pack 210.00.4000.00
SQL Server 2008 Service Pack 110.00.2531.00
SQL Server 2008 RTM10.00.1600.22
Další informace o nejnovějších aktualizacích Service Pack pro systém SQL Server 2008 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
968382 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém SQL Server 2008
Další informace o nejnovějších kumulativních aktualizacích pro systém SQL Server 2008 naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
956909 Sestavení systému SQL Server 2008, která byla vydána po vydání systému SQL Server 2008
970365 Sestavení systému SQL Server 2008, která byla vydána po vydání systému SQL Server 2008 Service Pack 1
2402659 Sestavení systému SQL Server 2008, která byla vydána po vydání systému SQL Server 2008 Service Pack 2
2629969 Sestavení systému SQL Server 2008, která byla vydána po vydání systému SQL Server 2008 Service Pack 3

Informace o verzi systému SQL Server 2005

V následující tabulce jsou uvedena hlavní vydání systému SQL Server 2005.
VerzeVerze produktu
SQL Server 2005 Service Pack 49.00.5000.00
SQL Server 2005 Service Pack 39.00.4035
SQL Server 2005 Service Pack 29.00.3042
SQL Server 2005 Service Pack 19.00.2047
SQL Server 2005 RTM9.00.1399
Další informace o nejnovějších aktualizacích Service Pack pro systém SQL Server 2005 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
913089 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém SQL Server 2005
sDalší informace o nejnovějších kumulativních aktualizacích pro systém SQL Server 2005 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
937137 Sestavení systému SQL Server 2005, která byla vydána po vydání systému SQL Server 2005 Service Pack 2
960598 Sestavení systému SQL Server 2005, která byla vydána po vydání systému SQL Server 2005 Service Pack 3
2485757 Sestavení systému SQL Server 2005, která byla vydána po vydání systému SQL Server 2005 Service Pack 4

Informace o verzi systému SQL Server 2000

V následující tabulce jsou uvedena čísla verzí souboru Sqlservr.exe.
VerzeVerze produktu
SQL Server 2000 Service Pack 48.00.2039
SQL Server 2000 Service Pack 38.00.760
SQL Server 2000 Service Pack 28.00.534
SQL Server 2000 Service Pack 18.00.384
SQL Server 2000 RTM8.00.194
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
290211 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro server SQL Server 2000

Služba SQL Server Reporting Services

Chcete-li určit verzi služby SQL Server Reporting Services, naleznete potřebné informace v následujícím tématu na webu SQL Server Books Online:

Služba SQL Server Integration Services

Chcete-li určit verzi služby SQL Server Integration Services, naleznete potřebné informace v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942177 Jak určit verzi služby SQL Server Integration Services

Služba SQL Server Analysis Services

Chcete-li určit verzi služby SQL Server Analysis Services, použijte jednu z následujících metod:

Metoda 1: Připojte se k serveru pomocí nástroje Object Explorer v aplikaci SQL Server Management Studio. Jakmile se nástroj Object Explorer připojí, zobrazí informace o verzi v závorkách, a to současně s uživatelským jménem, které je použito pro připojení k této specifické instanci služby Analysis Services.

Metoda 2: Ověřte verzi souboru Msmdsrv.exe ve složce bin služby Analysis Services. Výchozí umístění jsou uvedena v následující tabulce:
Verze služby Analysis ServicesUmístění
2008 R2C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName\OLAP\bin\MsMdSrv.exe
2008C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName\OLAP\bin\MsMdSrv.exe

2005C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\OLAP\Bin\MsMdSrv.exe
2000C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\MsMdSrv.exe

Metoda 3: Použijte klíče registru uvedené v následující tabulce.
Verze služby Analysis ServicesUmístění
2008 R2HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName \MSSQLServer\CurrentVersion Klíč: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName \Setup Klíče: PatchLevel, Version, Key Edition

2008HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName\MSSQLServer\CurrentVersion Klíč: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName \Setup\ Klíče: PatchLevel, Version, Edition

2005HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.#\MSSQLServer\CurrentVersion Klíč: CurrentVersoinHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.#\Setup Klíče: PatchLevel, Version, Edition

2000HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\CurrentVersion Klíč: CSDVersion

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\Setup Klíč: PatchLevel

Další informace naleznete v následujícím příspěvku blogu na webu Microsoft TechNet:

Replikace systému SQL Server

Vzhledem k tomu, že agenti replikace mohou být nainstalováni v několika různých počítačích, je důležité zkontrolovat nainstalované verze ve všech počítačích.

V počítačích například může existovat agent distribuce v transakční replikaci nebo replikaci typu peer-to-peer, který se liší od instance vydavatele systému SQL Server a může existovat v různých odběratelských instancích systému SQL Server v rámci vyžádaného odběru.

Použijete-li webovou synchronizaci pro slučovací replikaci nebo replikaci systému SQL Server 2000 Windows CE Edition, webový server IIS nemusí být ve stejném počítači, v němž je spuštěn server SQL Server. Proto jsou soubory agentů replikace nainstalovány na webovém serveru IIS. A pravděpodobně bude třeba zkontrolovat verze těchto souborů DLL ve virtuálním adresáři služby IIS, explicitně je aktualizovat a získat tak nejnovější aktualizace Service Pack, kumulativní aktualizace a opravy hotfix pro webové agenty.

Další informace naleznete v následujícím tématu na webu SQL Server Books Online:

Fulltextové vyhledávání

Mezi součásti pro fulltextové vyhledávání patří následující součásti:
 • Sqlserver.exe
 • Sql_fulltext_keyfile.dll
 • Iftsph.dll
 • Fd.dll
 • Fdhost.exe
 • Fdlauncher.exe
S výjimkou souboru Sqlservr.exe nemusí být tyto součásti aktualizovány jednotlivými kumulativními aktualizacemi nebo aktualizacemi Service Pack pro příslušný produkt SQL Server. Verze těchto souborů se mění pouze v případě, že je k dispozici oprava pro příslušnou součást. Obecně je možné zkontrolovat verzi pro každý z těchto souborů DLL. Nejvyšší verzí v seznamu je verze součásti pro fulltextové vyhledávání, která je v systému nainstalována.

K určení verze součásti pro fulltextové vyhledávání, která je v systému nainstalována, můžete použít jednu z následujících metod.

Poznámka: Každá z těchto metod může indikovat, že verze součásti pro fulltextové vyhledávání je buď RTM, nebo verze dřívější než aktuální verze dané databázové součásti. Uvědomujeme si, že se jedná o problém, a pracujeme na jeho vyřešení v příštích aktualizacích.

Metoda 1: Ověřte verzi klíče SQL Server Full-Text (Sql_fulltext_keyfile.dll) v instalační složce systému SQL Server 2008 R2 nebo SQL Server 2008. V případě systému SQL Server 2008 R2 je tento soubor zpravidla uložen v následující složce:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSQL10_50.<název_instance>\MSSQL

V případě systému SQL Server 2008 je tento soubor zpravidla uložen v následující složce:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSQL10.<název_instance>\MSSQL

Metoda 2: Zkontrolujte následující podklíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft sql server\Mssql10_50.instname\Setup\SQL_FULLTEXT_ADV
Zde je uveden příklad položky v tomto klíči registru:
featurelist:     SQL_FullText_Adv=3 SQL_FullText_CNI=3ProductCode:  {9DFA5914-C275-42E0-810E-C88E46A7F9EA}Patchlevel: 10.50.1765.0Version: 10.50.1600.1
V uvedeném příkladě třetí řádek (Patchlevel) udává aktuální sestavení součásti pro fulltextové vyhledávání, která je nainstalována, a čtvrtý řádek (Version) obvykle udává původní verzi součásti pro fulltextové vyhledávání, která je nainstalována. V uvedeném příkladě se jedná o systém SQL Server 2008 R2.

Metoda 3: Použijte soubor Summary.txt vytvořený v průběhu instalace. V případě systému SQL Server 2008 R2 je tento soubor umístěn v následující složce:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

V případě systému SQL Server 2008 je tento soubor umístěn v následující složce:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

Informace o známém problému se součástmi pro fulltextové vyhledávání v instalacích systému SQL Server 2008 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
973888 Po dokončení odinstalace kumulativní aktualizace 3 pro systém SQL Server 2008 Service Pack 1, která byla nainstalována v rámci integrované instalace, součást pro fulltextové vyhledávání není kompletně vrácena zpět na verzi aktualizace Service Pack 1

Služba SQL Server Master Data Services (MDS)

Správce konfigurace služby MDS nezobrazuje přímo číslo aktuálně nainstalované verze.

Uvědomte si, že služba MDS využívá specifický scénář správy verzí, kdy instalace databázového stroje systému SQL Server nemusí nutně odpovídat verzi služby MDS. Porovnáte-li instalaci systému SQL Server s binárními soubory nasazenými na webu MDS a verzí schématu katalogu služby MDS, verze se mohou lišit. K aktualizaci a upgradu webů MDS a databázových schémat jsou vyžadovány ruční kroky využívající správce konfigurace služby MDS. Metodologii instalace aktualizací Service Pack a oprav hotfix pro službu MDS naleznete v následujícím příspěvku blogu:

V následujících klíčích registru jsou uvedeny verze binárních souborů, které jsou nainstalovány v systému SQL Server. Dokud však není proces upgradu služby MDS dokončen, nemusí tyto verze odpovídat verzím databázového schématu a webu.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Master Data Services 10.5\CurrentVersion

Verzi nainstalovaného produktu a verzi schématu můžete ověřit zadáním následujícího dotazu v katalogu služby MDS:
select * from mds.mdm.tblSystem

Nativní klient systému SQL Server

Chcete-li určit verzi Nativního klienta systému SQL Server, použijte jednu z následujících metod:

Metoda 1: V systému, v němž chcete zjistit verzi nativního klienta, spusťte Správce ODBC (odbcad32.exe) a pak ověřte sloupec Verze na kartě Ovladače.

Metoda 2: Ověřte následující klíče PatchLevel nebo Version v následujících umístěních registru.
Verze SQL /
verze Nativního klienta systému SQL Server
Klíče registru
SQL Server 2008 R2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI10\CurrentVersion
SQL Server 2008 /
Nativní klient systému SQL Server 10
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI10\CurrentVersion
SQL Server 2005 /
Nativní klient systému SQL Server 9
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Native Client\CurrentVersion
SQL Server 2012HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI11\CurrentVersion

Prohlížeč systému SQL Server

Verze prohlížeče by měla odpovídat nejvyšší verzi databázového stroje systému SQL Server a instancí služby Analysis Services, které jsou v systému nainstalovány.

Modul SQL Server Writer

Chcete-li zjistit verzi modulu SQL Server Writer, ověřte hodnotu následujícího klíče registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SqlWriter\CurrentVersion
Klíče: PatchLevel nebo Version

Rozhraní Microsoft .NET Framework

Chcete-li určit verzi rozhraní Microsoft .NET Framework v systému, naleznete potřebné informace v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
318785 Jak určit, které verze a úrovně aktualizace Service Pack rozhraní Microsoft .NET Framework jsou nainstalovány
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2027770 Požadavky rozhraní .NET Framework pro různé verze systému SQL Server

Služba SQL Azure

Chcete-li zjistit verzi instance služby SQL Azure a související informace, přečtěte si následující téma na webu Books Online:

Systém SQL Server CE

Chcete-li zjistit verzi instance systému SQL Server CE a související informace, přečtěte si následující téma na webu Books Online:
Další informace

Nejčastější dotazy

Dotaz č.1: Jakým způsobem lze určit verzi systému SQL Server, pokud tento systém není spuštěn?

Odpověď č. 1: Verzi systému SQL Server můžete určit pomocí metody 2 nebo metody 5 (v případě systému SQL Server 2008 a novějších verzí) v tomto článku v části Postup při určení verze a edice databázového jádra systému SQL Server.

Dotaz č. 2: Jakým způsobem lze na základě verze produktu zjistit jeho název?

Odpověď č.2: K tomuto účelu můžete použít následující tabulku:
VerzeProdukt SQL
12.0.x.xSQL Server 2014
11.0.x.xSQL Server 2012
10.50.x.xSQL Server 2008 R2
10.00.x.xSQL Server 2008
9.00.x.xSQL Server 2005
8.00.x.xSQL Server 2000

Často používané termíny a zkratky

Kumulativní aktualizace: Kumulativní aktualizace obsahuje veškeré předchozí nejdůležitější vyžádané opravy hotfix k danému datu. Kumulativní aktualizace dále obsahuje opravy problémů, které splňují kritéria přijetí opravy hotfix. Mezi tato kritéria může patřit dostupnost alternativního řešení, vliv na zákazníky, reprodukovatelnost daných potíží, složitost kódu, který musí být změněn, a další důvody.

Oprava hotfix: Samostatný kumulativní balíček obsahující nejméně jeden soubor k řešení určitého problému u daného produktu. Balíček je kumulativní na binární úrovni i na úrovni souborů. Oprava hotfix řeší konkrétní situaci zákazníka a nesmí být distribuována mimo okruh organizace zákazníka.

RTM: Tato zkratka obvykle znamená Release To Manufacturing (uvedení do výroby). V kontextu produktu, jako je systém SQL Server, indikuje, že nebyly použity žádné aktualizace Service Pack ani opravy hotfix.

RTW: Tato zkratka obvykle znamená Release To Web (uvedení na web). Udává, že balíček byl vydán na web a je zákazníkům k dispozici ke stažení.

Aktualizace Service Pack: Testovaná, kumulativní sada všech oprav hotfix, aktualizací zabezpečení, důležitých a ostatních aktualizací. Aktualizace Service Pack mohou navíc obsahovat další opravy problémů, které byly zjištěny interně po vydání produktu, a také některé změny návrhu nebo funkcí, které si vyžádali zákazníci.

Další informace naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
 • 822499 Schéma přidělování názvů pro balíčky aktualizací systému Microsoft SQL Server
 • 824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
 • 935897 Tým systému SQL Server nabízí model přírůstkové správy, který poskytuje opravy hotfix pro ohlášené potíže
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle

Běžná čísla sestavení a aktualizace Service Pack systému SQL Server

Poznámka Tyto tabulky používají následující formát a jsou uspořádány podle čísla sestavení.
Verze nebo číslo sestaveníPopis verze, (číslo článku KB pro tuto aktualizaci), datum vydání

SQL Server 2014

Verze nebo číslo sestaveníPopis verze, (číslo článku KB pro tuto aktualizaci), datum vydání
12.0.2342.0RTM CU č. 1 (2931693) 21. dubna, 2014
12.0.2000.8RTM – 1. dubna 2014

SQL Server 2012

Verze nebo číslo sestaveníPopis verze, (číslo článku KB pro tuto aktualizaci), datum vydání
11.0.3431.00SP1 CU #10 (2954099) May 19, 2014
11.0.3412.00SP1 CU #9 (2931078) March 17, 2014
11.0.3401.00SP1 CU #8 (2917531) January 20, 2014
11.0.3393.00SP1 CU #7 (2894115) November 18, 2013
11.0.3381.00SP1 CU #6 (2874879) September 16, 2013
11.0.3373.00SP1 CU #5 (2861107) July 15, 2013
11.0.3368.00SP1 CU #4 (2833645) May 30, 2013
11.0.3349.00SP1 CU #3 (2812412) March 18, 2013
11.0.3339.00SP1 CU #2 (2790947) January 21, 2013
11.0.3321.00SP1 CU #1 (2765331) November 20, 2012
11.0.3000.00SP1 RTW/PCU 1(2674319), November 07, 2012
11.0.2424.00RTM CU #11 (2908007) December 16, 2013
11.0.2420.00RTM CU #10 (2891666) October 21, 2013
11.0.2419.00RTM CU #9 (2867319) August 20, 2013
11.0.2410.00RTM CU #8 (2844205) June 17, 2013
11.0.2405.00RTM CU #7 (2823247) April 15, 2013
11.0.2401.00RTM CU #6 (2728897) February 18, 2013
11.0.2395.00RTM CU #5 (2777772) Dec 17, 2012
11.0.2383.00RTM CU #4 (2758687) October 15, 2012
11.0.2332.00RTM CU #3 (2723749) August 31, 2012
11.0.2325.00RTM CU #2 (2703275) June 18, 2012
11.0.2316.00RTM CU #1 (2679368) April 12, 2012
11.0.2100.60RTM – March 6, 2012

SQL Server 2008 R2

Verze nebo číslo sestaveníPopis verze, (číslo článku KB pro tuto aktualizaci), datum vydání
10.50.4305.00SP2 CU #12 (2938478) April 21, 2014
10.50.4302.00SP2 CU #11 (2926028) February 18, 2014
10.50.4297.00SP2 CU #10 (2908087) December 17, 2013
10.50.4295.00SP2 CU #9 (2887606) October 28, 2013
10.50.4290.00SP2 CU #8 (2871401) August 22, 2013
10.50.4285.00SP2 CU #7 (2844090) June 17, 2013
10.50.4279.00SP2 CU #6 (2830140) April 15, 2013
10.50.4276.00SP2 CU #5 (2797460) February 18, 2013
10.50.4270.00SP2 CU #4 (2777358) Dec 17, 2012
10.50.4266.00SP2 CU #3 (2754552) October 15, 2012
10.50.4263.00SP2 CU #2 (2740411) August 31, 2012
10.50.4260.00SP2 CU #1 (2720425) July 24, 2012
10.50.4000.0SP2 RTW/PCU 2(2630458), July 26, 2012
10.50.2881.00SP1 CU #14 (2868244) August 8, 2013
10.50.2876.00SP1 CU #13 (2855792) June 17, 2013
10.50.2874.00SP1 CU #12 (2828727) April 15, 2013
10.50.2869.00SP1 CU #11 (2812683) February 18, 2013
10.50.2868.00SP1 CU #10 (2783135) Dec 17, 2012
10.50.2866.00SP1 CU #9 (2756574) October 15, 2012
10.50.2822.00SP1 CU #8 (2723743) August 31, 2012
10.50.2817.00SP1 CU #7 (2703282) June 18, 2012
10.50.2811.00SP1 CU #6 (2679367) Apr 16, 2012
10.50.2806.00SP1 CU #5 (2659694) Feb 22, 2012
10.50.2796.00SP1 CU #4 (2633146) Dec 19, 2011
10.50.2789.00SP1 CU #3 (2591748) Oct 17, 2011
10.50.2772.00SP1 CU #2 (2567714) Aug 15, 2011
10.50.2769.00SP1 CU #1 (2544793) Jul 18, 2011
10.50.2500.0SP1 RTW/PCU 1(2528583), July 12, 2011
10.50.1815.00RTM CU #13 (2679366) Apr 16, 2012
10.50.1810.00RTM CU #12 (2659692) Feb 21, 2012
10.50.1809.00RTM CU #11 (2633145) Dec 19, 2011
10.50.1807.00RTM CU #10 (2591746) Oct 17, 2011
10.50.1804.00RTM CU #9 (2567713) Aug 15, 2011
10.50.1797.00RTM CU #8 (2534352) June 20, 2011
10.50.1777.00RTM CU #7 (2507770) Apr 18, 2011
10.50.1765.00RTM CU #6 (2489376) Feb 21, 2011
10.50.1753.00RTM CU #5 (2438347) Dec 20, 2010
10.50.1746.00RTM CU #4 (2345451) Oct 18, 2010
10.50.1734.00 RTM CU #3 (2261464) Aug 16, 2010
10.50.1720.00 RTM CU #2 (2072493) Jun 21, 2010
10.50.1702.00 RTM CU #1 (981355) May 18, 2010
10.50.1617.00GDR Security Update (2494088), June 21, 2011
10.50.1600.1 RTM – May 10, 2010

SQL Server 2008

Verze nebo číslo sestaveníPopis verze, (číslo článku KB pro tuto aktualizaci), datum vydání
10.00.5850.00SP3 CU #15 (2923520) January 20, 2014
10.00.5848.00SP3 CU #14 (2893410) November 18, 2013
10.00.5846.00SP3 CU #13 (2880350) September 16, 2013
10.00.5844.00SP3 CU #12 (2863205) July 15, 2013
10.00.5840.00SP3 CU #11 (2834048) May 20, 2013
10.00.5835.00SP3 CU #10 (2814783) March 18, 2013
10.00.5829.00SP3 CU #9 (2799883) January 21, 2013
10.00.5828.00SP3 CU #8 (2771833) November 19, 2012
10.00.5794.00SP3 CU #7 (2738350) September 17, 2012
10.00.5788.00SP3 CU #6 (2715953) July 16, 2012
10.00.5785.00SP3 CU #5 (2696626) May 21, 2012
10.00.5775.00SP3 CU #4 (2673383) Mar 19, 2012
10.00.5770.00SP3 CU #3 (2648098) Jan 16, 2012
10.00.5768.00SP3 CU #2 (2633143) Nov 21, 2011
10.00.5766.00SP3 CU #1 (2617146) Oct 17, 2011
10.00.5500.00SP3 RTW / PCU 3 (2546951) Oct 6, 2011
10.00.4333.00SP2 CU #11 (2715951) July 16, 2012
10.00.4332.00SP2 CU #10 (2696625) May 21, 2012
10.00.4330.00SP2 CU #9 (2673382) Mar 19, 2012
10.00.4326.00SP2 CU #8 (2648096) Jan 16, 2012
10.00.4323.00SP2 CU #7 (2617148) Nov 21, 2011
10.00.4321.00SP2 CU #6 (2582285) Sep 19, 2011
10.00.4316.00SP2 CU #5 (2555408) Jul 18, 2011
10.00.4285.00SP2 CU #4 (2527180) May 16, 2011
10.00.4279.00SP2 CU #3 (2498535) Mar 17, 2011
10.00.4272.00SP2 CU #2 (2467239) Jan 17, 2011
10.00.4266.00SP2 CU #1 ( 2289254) Nov 15, 2010
10.00.4064.00GDR Security Update (2494089), June 14, 2011
10.00.4000.00SP2 RTW / PCU 2 (2285068) Sep 29, 2010
10.00.2850.0SP1 CU #16 (2582282) Sep 19, 2011
10.00.2847.0SP1 CU #15 (2555406) Jul 18, 2011
10.00.2821.00SP1 CU #14 (2527187) May 16, 2011
10.00.2816.00SP1 CU #13 (2497673) Mar 17, 2011
10.00.2808.00SP1 CU #12 (2467236) Jan 17, 2011
10.00.2804.00SP1 CU #11 (2413738) Nov 15, 2010
10.00.2799.00SP1 CU #10 (2279604) Sep 20, 2010
10.00.2789.00SP1 CU #9 (2083921) July 19, 2010
10.00.2775.00SP1 CU #8 (981702) May 17, 2010
10.00.2766.00SP1 CU #7 (979065) Mar 26, 2010
10.00.2757.00SP1 CU #6 (977443) Jan 18, 2010
10.00.2746.00SP1 CU #5 (975977) Nov 16, 2009
10.00.2734.00SP1 CU #4 (973602) Sep 21, 2009
10.00.2723.00SP1 CU #3 (971491) Jul 20, 2009
10.00.2714.00 SP1 CU #2 (970315) May 18, 2009
10.00.2710.00SP1 CU #1 (969099) Apr 16, 2009
10.00.2573.00 GDR Security update (2494096), June 14, 2011
10.00.2531.00 SP1 RTW / PCU 1 April, 2009
10.00.1835.00 RTM CU #10 (979064) Mar 15, 2010
10.00.1828.00 RTM CU #9 (977444) Jan 18, 2010
10.00.1823.00 RTM CU #8 (975976) Nov 16, 2009
10.00.1818.00 RTM CU #7 (973601) Sep 21, 2009
10.00.1812.00 RTM CU #6 (971490) Jul 20, 2009
10.00.1806.00 RTM CU #5 (969531) May 18, 2009 SP1
10.00.1798.00 RTM CU #4 (963036) Mar 16, 2009
10.00.1787.00 RTM CU #3 (960484) Jan 19, 2009
10.00.1779.00 RTM CU #2 (958186) Nov 19, 2008
10.00.1763.00 RTM CU #1 (956717) Sept 22, 2008
10.00.1600.22 RTM – Aug 6, 2008

SQL Server 2005

Verze nebo číslo sestaveníPopis verze, (číslo článku KB pro tuto aktualizaci), datum vydání
9.00.5266SP4 CU #3 (2507769) Mar 22, 2011
9.00.5259SP4 CU #2 (2489409) Feb 21, 2010
9.00.5254SP4 CU #1 (2464079) Dec 23, 2010
9.00.5000SP4 RTW (PCU4) Dec 16, 2010
9.00.4325SP3 CU #15 (2507766) Mar 22 , 2011
9.00.4317SP3 CU #14 (2489375) Feb 21, 2011
9.00.4315SP3 CU #13 (2438344) Dec 20, 2010
9.00.4311SP3 CU #12 (2345449) Oct 18, 2010SP3
9.00.4309SP3 CU #11 (2258854) Aug 16, 2010
9.00.4305SP3 CU #10 (983329) Jun 21, 2010
9.00.4294SP3 CU #9 (980176) Apr 19, 2010
9.00.4285SP3 CU #8 (978915) Feb 16, 2010
9.00.4273SP3 CU #7 (976951) Dec 21, 2009
9.00.4266SP3 CU #6 (974648) Oct 19, 2009
9.00.4230SP3 CU #5 (972511) Aug 17, 2009
9.00.4226SP3 CU #4 (970279) June 15, 2009
9.00.4220SP3 CU #3 (967909) Apr 20, 2009
9.00.4211SP3 CU #2 (961930) Feb 16, 2009
9.00.4207SP3 CU #1 (959195) Dec 19, 2008
9.00.4053Security update (970892) Oct 12, 2009
9.00.4035SP3 RTW (955706) Dec 15, 2008
9.00.3356SP2 CU #17 (976952) Dec 21, 2009
9.00.3355 SP2 CU #16 (974647) Oct 19, 2009
9.00.3330 SP2 CU #15 (972510) Aug 17, 2009
9.00.3328 SP2 CU #14 (970278) June 15, 2009
9.00.3325 SP2 CU #13 (967908) Apr 20, 2009
9.00.3315 SP2 CU #12 (960485) Feb 16, 2009
9.00.3301 SP2 CU #11 (958735) Dec 15, 2008
9.00.3294 SP2 CU #10 (956854) Oct 21, 2008
9.00.3282 SP2 CU #9 (953752) Aug 18, 2008
9.00.3257 SP2 CU #8 (951217) Jun 16, 2008
9.00.3239 SP2 CU #7 (949095) Apr 14, 2008
9.00.3228 SP2 CU #6 (946608) Feb 18, 2008
9.00.3215 SP2 CU #5 (943656) Dec 17, 2007
9.00.3200 SP2 CU #4 (941450) Oct 15, 2007
9.00.3186 SP2 CU #3 (939537) Aug 20, 2007
9.00.3175 SP2 CU #2 (936305) June 18, 2007
9.00.3161 SP2 CU #1 (935356) April 16, 2007
9.00.3152 SP2 Rollup (933097) May 15, 2007
9.00.3068Security update (948109) Jul 8, 2008
9.00.3042 SP2 (937137)
9.00.2047 SP1
9.00.1399 RTM

SQL Server 2000

Verze nebo číslo sestaveníPopis verze, (číslo článku KB pro tuto aktualizaci), datum vydání
8.00.2283Post-SP4 hotfix for MS09-004 (971524)
8.00.2282MS09-004: KB959420 October 29,2008
8.00.2273MS08-040 - KB 948111 July 8, 2008
8.00.2040Post-SP4 AWE fix (899761)
8.00.2039SQL Server 2000 SP4
8.00.1007Update.exe Hotfix Installer Baseline 2 (891640)
8.00.977Update.exe Hotfix Installer Baseline 1 (884856)
8.00.818 (821277)
8.00.765 Post SP3 hotfix rollup
8.00.760 SQL Server 2000 SP3 or SP3a (8.00.766 ssnetlib.dll)
8.00.701 Hotfix Installer v.1 released
8.00.534 SQL Server 2000 SP2
8.00.384 SQL Server 2000 SP1
8.00.194 SQL Server 2000 RTM or MSDE 2.0

Starší verze systému SQL Server

SQL Server 7.0

K určení úrovně produktu nebo aktualizace Service Pack použijte číslo verze v následující tabulce.
Číslo verzeAktualizace Service Pack
7.00.1063SQL Server 7.0 Service Pack 4
7.00.961SQL Server 7.0 Service Pack 3
7.00.842SQL Server 7.0 Service Pack 2
7.00.699SQL Server 7.0 Service Pack 1
7.00.623SQL Server 7.0 RTM

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301511 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro server SQL Server 7.0

SQL Server 6.5

K určení úrovně produktu nebo aktualizace Service Pack použijte číslo verze v následující tabulce.
Číslo verzeAktualizace Service Pack
6.50.479SQL Server 6.5 Service Pack 5a Update
6.50.416SQL Server 6.5 Service Pack 5a
6.50.415SQL Server 6.5 Service Pack 5
6.50.281SQL Server 6.5 Service Pack 4
6.50.258SQL Server 6.5 Service Pack 3
6.50.240SQL Server 6.5 Service Pack 2
6.50.213SQL Server 6.5 Service Pack 1
6.50.201SQL Server 6.5 RTM

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
273914 Soubor Readme.txt pro aktualizaci systému SQL Server 6.5 následující po aktualizaci Service Pack 5a
service pack identify version edition
Vlastnosti

ID článku: 321185 - Poslední kontrola: 06/24/2014 06:38:00 - Revize: 20.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence, SQL Server 2012 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Web

 • kbsqlsetup kbhowtomaster KB321185
Váš názor