You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Teams pro osobní a malé firmy nejsou určené jenom pro lidi s inteligentními zařízeními. Teď se vaše kontakty můžou připojit ke konverzaci přes SMS. 

Jako účastník SMS může posílat a přijímat zprávy z chatu. Kvůli omezením sms ale nemusí přijímat multimediální zprávy. Účastníci, kteří nejsou aktivní v žádné skupině po dobu 30 dnů, budou automaticky odebráni z důvodu nečinnosti. Po jejich automatickém odebrání je potřeba je přidat zpět do chatu prostřednictvím pozvánky.

Poznámka: SMS je k dispozici jenom v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Kolumbii, Francii, Německu, Velké Británii, Indii, Japonsku, Mexiku, nebo účastníci sms z jiných zemí v USA dostanou pozvánku, aby se připojili k Teams a připojili se k tomuto chatu. Na příjemce SMS, kteří odpovídají na chaty, se můžou vztahovat standardní sazby za zasílání zpráv SMS.

Přečtěte si, jak přidat účastníka SMS do skupinového chatu.

Příkazy 

Účastníci SMS můžou používat následující seznam příkazů: 

#continue: Pokud chcete dál dostávat SMS z chatu bez odeslání zprávy do chatu.  

#mute: Pozastavení získávání zpráv pro chat. Zprávy se neodesílají, dokud uživatel neohlásí #unmute. Po připojení k aplikaci Teams se uživatelům SMS zobrazí všechny zprávy v chatu Teams.

#unmute: Pokud chcete pokračovat v získávání zpráv pro chat.  

#groupdetails: Zobrazení názvu skupiny a seznamu účastníků skupiny  

#listcommands: Zobrazí seznam všech dostupných příkazů SMS.  

#exit: Opuštění skupiny  

#myname: Pokud chcete uživateli SMS povolit, aby se ve skupinovém chatu přejmenovávala.  

#stopall: Zastavení všech ZPRÁV SMS z Teams. Tento příkaz vás odebere ze všech vašich skupin. Uživatelé aplikace Teams vás nebudou moct přidat do žádné skupiny ani zahájit přímý chat s vámi.  

#startall: Obnovení všech zpráv SMS z Teams Uživatelé aplikace Teams vás budou moct přidat do skupiny a zahájit s vámi přímý chat. Tento příkaz můžete odeslat na číslo +1 585-666-6650 nebo do libovolného chatu, kterého jste byli součástí, když jste použili příkaz #stopall. 

#export: Export konverzací sms. Pokud chcete získat kopii všech konverzací, kterých se právě účastníte, musíte tento příkaz odeslat ve všech aktivních konverzacích. Nebudete moct exportovat žádné chaty, které už v Teams odstranil jiný účastník chatu.

Limity skupinového chatu SMS 

Účastníci SMS můžou přijmout až 1 000 ZPRÁV SMS na skupinovou konverzaci. Zprávy nebudou doručeny účastníkům SMS chatu, kteří dosáhli limitu 1 000 zpráv SMS. Jediným způsobem, jak může uživatel SMS dál dostávat SMS nebo odpovídat v tomto konkrétním chatu, je připojit se k Teams a stáhnout aplikaci.

Import sms chatů

Pokud se přihlásíte k Teams a máte k telefonním číslům ve vaší identitě Teams přidružené ZPRÁVY SMS, můžete tyto chaty importovat a pokračovat v konverzaci v Teams, pokud můžete ověřit, že máte čísla.

Pokud dostanete textovou zprávu na telefonním čísle, které není přidružené k vaší identitě v Teams, můžete se k této konverzaci připojit ověřením, že máte číslo. Při importu chatů se číslo, které jste používali pro sms chaty, nepřidá do vašeho účtu Microsoft. Budete pokračovat v konverzaci pomocí identity Teams, která není přidružená k číslu SMS. Pokud chcete přidat toto číslo, navštivte prosím accounts.microsoft.com.

Lidé vás můžete vyhledat v Teams pomocí telefonních čísel na vašem účtu. Pokud se rozhodnete toto číslo ke svému účtu nepřidat, nebudou vás lidé moct s tímto číslem hledat. Přečtěte si další informace o správě toho, jak vás lidé hledají v Teams.

Odstraňování sms chatů

Odstranění chatu s uživatelem SMS znamená, že uživatel už nebude přijímat zprávy SMS z daného chatu. Pokud chcete uživateli SMS poslat zprávu, zahajte s tímto uživatelem novou skupinu nebo chat.

Kontaktujte nás

Pokud chcete získat další nápovědu, kontaktujte podporu nebo zadejte dotaz v komunitě Microsoft Teams.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×