Pokud chcete získat aktualizace nejnovějšího obsahu podpory pro konkrétní produkt, přihlaste se k odběru aktualizací.

Vyberte produkt, o kterém chcete získat informace, a pak vyberte, jestli se mají informace zobrazit v informačním kanálu RSS nebo v informačním kanálu Atom.
Zkopírujte adresu URL do čtenáře svého výběru; Pokud například používáte funkci RSS v Outlook 2016, klikněte pravým tlačítkem na předplatná RSS, vyberte Přidat nový informační kanál RSS, vložte adresu URL, vyberte Přidata pak vyberte Ano.

Poznámka: V případě produktů Azure jsou aktuálně uvedené pouze články o opravách hotfix.

Produkty

Zkopírujte adresu URL, která je nejlepší pro vaši čtečku informačních kanálů, a vložte ji sem.

Atom

RSS

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×