Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS06-013, který obsahuje všechny podstatné informace o aktualizaci zabezpečení. Patří mezi ně informace o souboru manifestu a možnosti nasazení. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu zabezpečení, navštivte příslušný web společnosti Microsoft:

Poznámky

 • Ovládací prvky, u kterých se před načtením zobrazí výzva
  Poznámka: K těmto potížím dochází na webech, které nepoužívají doporučované techniky. Tyto potíže lze vyřešit pomocí technik popsaných na následujícím webu:

  http://msdn.microsoft.com/en-us/ie/default.aspx
  Některé ovládací prvky nejsou při načítání na webové stránce správně maskovány funkcí této aktualizace. Tyto ovládací prvky zahrnují prvky, které se používají v aplikaci Macromedia Shockwave Director a přehrávačích QuickTime Player a Virtools Web Player. Když systém Windows určí, že je ovládací prvek neaktivní, zobrazí systém před načtením ovládacího prvku uživateli výzvu.

 • Je k dispozici oprava kompatibility (aktualizace zabezpečení 917425)
  Aktualizace ovládacího prvku ActiveX aplikace Internet Explorer (aktualizace 912945) je obsažena v této kumulativní aktualizaci zabezpečení pro aktualizace Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1, systémy Windows XP Professional x64 Edition, řadu Windows Server 2003 x64 Edition a systémy Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 pro počítače s procesorem Itanium. S touto aktualizací mohou zákazníci pracovat s ovládacími prvky Microsoft ActiveX, které se na určitých webových stránkách načítají pouze po ruční aktivaci jejich uživatelského rozhraní buď klepnutím na tato rozhraní, nebo pomocí kláves TAB a ENTER. Ve snaze pomoci zákazníkům, kteří na přípravu aktualizace potřebují více času, vydává společnost Microsoft opravu kompatibility. Nainstalovaná oprava kompatibility dočasně vrátí způsob, jakým se v aplikaci Internet Explorer pracuje s ovládacími prvky ActiveX. Tato oprava bude fungovat, dokud nebude vydána červnová kumulativní aktualizace aplikace Internet Explorer. Potom budou změny způsobu, jakým aplikace Internet Explorer pracuje s aktivními prvky ActiveX, trvalé.

  917425 Oprava kompatibility ovládacích prvků ActiveX aplikace Internet Explorer pro soubor Mshtml.dll

 • Programy společnosti Siebel, které používají ovládací prvky ActiveX
  Aktualizace softwaru 912945 má vliv na všechny klienty programu Siebel 7 High Interactive. Po použití této aktualizace vyžaduje interakce s programem Siebel několik klepnutí. Pro každý ovládací prvek ActiveX v programu musíte jednou kliknout. Společnosti Siebel a Microsoft hledají řešení tohoto problému. Očekává se, že aktualizace produktů společnosti Siebel bude vydána na jaře 2006. Zákazníci mohou zatím použít opravu kompatibility 917425 a zakázat chování aktualizace ovládacích prvků ActiveX v aplikaci Internet Explorer. Chcete-li získat další informace o aktualizacích produktů společnosti Siebel, kontaktujte podpory společnosti Siebel.

 • Program společnosti Siebel se zablokuje
  Jedná se o známý problém: Klient programu Siebel 7 se zablokuje, když uživatelé použijí aktualizaci zabezpečení 912812. Zákazníci mohou použít opravu kompatibility 917425 a zakázat chování aktualizace ovládacích prvků ActiveX v aplikaci Internet Explorer. Očekává se, že aktualizace produktů společnosti Siebel bude pravděpodobně vydána na jaře 2006. Chcete-li získat další informace o aktualizacích produktů společnosti Siebel, kontaktujte podpory společnosti Siebel.


 • Ovládací prvky ActiveX, které používají platformu Java Platform, Standard Edition 1.3 nebo Standard Edition 1.4
  Po kliknutí na ovládací prvek apletu ActiveX v aplikaci, která spouští ovládací prvek apletu pomocí platformy Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 nebo J2SE 1.4, nepřejde fokus na ovládací prvek apletu. Aby došlo k určení fokusu, je třeba na tento ovládací prvek klepnout ještě jednou. Fokus se chová správně ve verzi J2SE 1.5. Chcete-li získat nejnovější verzi platformy J2SE, přejděte na následující web společnosti Sun Microsystems, Inc.:

  http://java.sun.com/j2se
  Informace o technikách, které můžete použít, abyste zajistili fungování ovládacích prvků ActiveX bez interakce uživatele, naleznete na webu MSDN na adrese:

  http://msdn.microsoft.com/en-us/ie/default.aspx

 • Kumulativní aktualizace zabezpečení 910620 obsahuje opravy zabezpečení, které jsou popsány v bulletinu zabezpečení MS04-004. Zahrnuje také opravy hotfix pro aplikaci Microsoft Internet Explorer vydané po publikování bulletinů zabezpečení MS04-004 a MS04-038.

 • Jestliže není nainstalována kumulativní aktualizace 873377 či 889669 nebo oprava hotfix pro aplikaci Internet Explorer vydaná po publikování bulletinu zabezpečení MS04-038 a chcete nainstalovat opravy hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace 896727, je nutné postupovat podle pokynů v článku 897225 znalostní báze Microsoft Knowledge Base. V opačném případě budou všechny nainstalované opravy hotfix pro aplikaci Internet Explorer odebrány.

  897225 Instalace oprav hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1

Další informace

Známé problémy

 • V systémech Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 a Microsoft Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 zobrazuje panel Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech seznam aktualizací softwaru. Seznam aktualizací softwaru se na panelu Přidat nebo odebrat programy zobrazuje pod názvem produktu, ke kterému se aktualizace vztahují. V systému Windows XP Service Pack 2 se tato aktualizace na panelu Přidat nebo odebrat programy zobrazuje v seznamu Windows XP – Aktualizace softwaru. V systému Windows XP Service Pack 2 nezobrazuje panel Přidat nebo odebrat programy u této aktualizace softwaru údaj Nainstalováno. Proto se tato aktualizace softwaru nezobrazuje v pořadí, v jakém byla nainstalována. Namísto toho se tato aktualizace softwaru zobrazí na začátku seznamu Windows XP – Aktualizace softwaru.

 • Po instalaci této aktualizace zabezpečení může dojít k tomu, že se na některých discích DVD WMV HD (Windows Media High Definition Video) nezačnou přehrávat kapitoly po klepnutí na jejich název v přehrávači Microsoft Windows Media Player.


  Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  884487 Po spuštění přehrávání kapitoly na některém disku WMV HD DVD v programu Windows Media Player se tato kapitola nepřehraje

 • Ovládací prvky ActiveX se v aplikaci Internet Explorer nemusejí načítat očekávaným způsobem. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  909889 Vzhledem k podstatným změnám ochrany začleněným do kumulativní aktualizace zabezpečení 896688 (MS05-052) se ovládací prvky ActiveX nemusí v aplikaci Internet Explorer načíst očekávaným způsobem

 • Webová stránka obsahující ovládací prvek ActiveX se v aplikaci Internet Explorer nemusí načíst očekávaným způsobem. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  909738 Vzhledem k podstatným změnám ochrany začleněným do kumulativní aktualizace zabezpečení 896688 (MS05-052) se webová stránka, která obsahuje vlastní ovládací prvek ActiveX, nemusí v aplikaci Internet Explorer načíst očekávaným způsobem

 • Použití zástupných názvů již není v aplikaci Internet Explorer podporováno. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  906294 Po instalaci aktualizací zabezpečení, které jsou součástí kumulativní aktualizace 896727 (MS05-038), již v aplikaci Internet Explorer není podporováno použití zástupných názvů

 • Při otevření souborů PDF pomocí adres URL protokolu HTTPS se v případě kombinovaného obsahu zobrazí dialogové okno upozornění zabezpečení. V některých případech se po použití aktualizace 912945 zobrazí dialog upozornění zabezpečení v případě zobrazení kombinovaného obsahu. Tento problém se vyskytuje při pokusu o otevření souboru PDF pomocí adres URL protokolu HTTPS. Tento problém je vyřešen v nejnovější kumulativní aktualizaci (916281) aplikace Internet Explorer. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  916281MS06-021: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

 • Ovládací prvky .NET
  Bylo zjištěno několik případů porušení přístupu na stránky obsahující ovládací prvky WinForms rozhraní Microsoft .NET. Tento problém je vyřešen v nejnovější kumulativní aktualizaci (916281) aplikace Internet Explorer.

 • Problémy s výkonem
  Pokud stránka obsahuje mnoho ovládacích prvků ActiveX, které vyžadují aktivaci, může být vykreslování stránky výrazně pomalejší. Tento problém je vyřešen v nejnovější kumulativní aktualizaci (916281) aplikace Internet Explorer.

 • Po instalaci této aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1 v systémech Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Druhé vydání nebo Microsoft Windows Millennium Edition nelze z aplikace Internet Explorer nainstalovat nové ovládací prvky ActiveX. Společnost Microsoft se chystá vyřešit tento problém v následující kumulativní aktualizaci aplikace Internet Explorer. Do vydání této aktualizace lze ovládací prvky ActiveX instalovat z jiného zdroje, který nevyužívá aplikaci Internet Explorer.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×