Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

ÚVOD

Tento článek popisuje požadované opravy hotfix pro System Center Configuration Manager 2007 R3.

Tato oprava hotfix je vyžadována pro následující počítače se systémem System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2):

 • Servery primární a sekundární lokality

 • Servery konzoly vzdáleného správce

 • Servery vzdáleného zprostředkovatele

 • Klientské počítače


Další informace

Tento balíček oprav hotfix je nutné nainstalovat před instalací System Center Configuration Manager 2007 R3 v počítači. Pokud balíček oprav hotfix není nainstalován, zobrazí se během procesu instalace následující zpráva:

Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R3 vyžaduje Configuration Manager 2007 QFE KB977384.

K tomuto problému dochází v počítači, který obsluhuje následující roli:

 • Server lokality System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2)

 • Konzola pro vzdálenou správu System Center Configuration Manager 2007 SP2

 • Klient System Center Configuration Manager 2007 SP2

Poznámka: Funkce řízení spotřeby System Center Configuration Manager 2007 R3 nefunguje v klientských počítačích System Center Configuration Manager 2007 SP2, pokud tato oprava hotfix není nainstalována.

Informace o opravě hotfix

Před instalací System Center Configuration Manager 2007 R3 nainstalujte tuto opravu hotfix na ovlivněný server lokality, klientský systém nebo konzolu pro vzdálenou správu.

Od Microsoftu je k dispozici podporovaná oprava hotfix. Tato oprava hotfix je však určena k opravě pouze problém, který je popsán v tomto článku. Tuto opravu hotfix použijte pouze pro systémy, u kterých dochází k problému popsanému v tomto článku. Tato oprava hotfix může obdržet další testování. Proto pokud tento problém není vážně ovlivněn, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, je v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base část "Hotfix ke stažení k dispozici". Pokud se tato část nezobrazí, požádejte o opravu hotfix oddělení služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podporu.

Poznámka: Pokud dojde k dalším problémům nebo pokud je vyžadováno řešení potíží, možná budete muset vytvořit samostatnou žádost o službu. Obvyklé náklady na podporu se budou vztahovat na další dotazy a problémy podpory, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpory nebo vytvoření samostatné žádosti o služby naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: "Hotfix stažení k dispozici" formulář zobrazí jazyky, pro které je k dispozici oprava hotfix. Pokud váš jazyk nevidíte, je to proto, že pro tento jazyk není k dispozici oprava hotfix.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2) nainstalován.

Požadavky na restartování

Po instalaci této opravy hotfix není nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy Hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje dříve vydanou opravu hotfix.

Informace o souborech

Kliknutím sem zobrazíte nebo skryjete podrobné informace


. Anglická (USA) verze této opravy hotfix nainstaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.

poznámky k informacím o souboru System Center Configuration Manager 2007

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Adminui.collectionproperty.dll

4.0.6487.2157

599,912

1. února 2010

13:40

x86

Adminui.powermanagement.dll

4.0.6487.2157

55,144

1. února 2010

13:40

x86

Adminui.tasksequencemediawizard.dll

4.0.6487.2157

333,672

1. února 2010

13:40

x86

Adminui.transfersitesettingswizard.dll

4.0.6487.2157

448,360

1. února 2010

13:40

x86

Adminui.uiresources.dll

4.0.6487.2157

4,274,024

1. února 2010

13:40

x86

Adsource.dll

4.0.6487.2157

126,824

1. února 2010

13:40

x86

Baseobj.dll

4.0.6487.2157

1,012,072

1. února 2010

13:40

x86

Climsgs.dll

4.0.6487.2157

264,040

1. února 2010

13:40

x86

Collectionsettings.mof

Not applicable

2,123

1. února 2010

13:40

Not applicable

Managementclassdescriptions.xml

Not applicable

887,883

1. února 2010

13:40

Not applicable

Osd_tasksequencemediawizard.xml

Not applicable

5,325

1. února 2010

13:40

Not applicable

Policypv.dll

4.0.6487.2157

478,056

1. února 2010

13:40

x86

Pwragentendpoint.dll

4.0.6487.2157

352,600

1. února 2010

13:40

x86

Pwreventtask.dll

4.0.6487.2157

98,136

1. února 2010

13:40

x86

Pwrhinvprov.dll

4.0.6487.2157

98,152

1. února 2010

13:40

x86

Soubor Pwrmgmtschema.mof

Not applicable

4,991

1. února 2010

13:40

Not applicable

Pwr_res.dll

4.0.6487.2157

3,072

21. července 2010

03:26

x86

Replstcfg.exe

4.0.6487.2157

42,856

1. února 2010

13:40

x86

Rolesetup.exe

4.0.6487.2157

342,888

1. února 2010

13:40

x86

Sccm2007ac-sp2-kb977384-x86-enu.msp

Not applicable

1,011,200

1. února 2010

13:40

Not applicable

Sitecomp.exe

4.0.6487.2157

508,776

1. února 2010

13:40

x86

Smsprov.dll

4.0.6487.2157

3,888,488

1. února 2010

13:40

x86

Tsspropertieslist.xml

Not applicable

73,129

1. února 2010

13:40

Not applicableTato oprava hotfix obsahuje část opravy hotfix klienta, která je popsána v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 977203. 977203 však obsahuje také změny serveru lokality, které nejsou součástí této opravy hotfix. Mezi serverovými částmi těchto dvou oprav se nepřekrývá a dají se nainstalovat v libovolné posloupnosti. Všimněte si také, že nástroj CCMCertFix.exe distribuovaný s 977203 není součástí této opravy hotfix. Chcete-li získat nástroj CCMCertFix.exe, stáhněte opravu hotfix popsanou v článku znalostní báze Knowledge Base 977203 a potom spusťte následující příkaz extrahovat obsah opravy hotfix:

msiexec.exe /a SCCM2007-SP2-KB977203-ENU.msi /qb targetdir=Path_To_Extract_To

Notes

 • V tomto příkazu zástupný text Path_To_Extract_To představuje umístění, kde by měl být extrahován obsah opravy hotfix. Po extrahování nástroje CCMCertFix.exe můžete nástroj najít v tomto umístění.

 • Název souboru .msi v tomto příkazu se může lišit v závislosti na lokalizované verzi, která se stáhne. Zkontrolujte název staženého .msi souboru a v případě potřeby odpovídajícím způsobem změňte příkazový řádek.


Instalace aktualizace KB977384 během pořadí úkolůPro nasazení operačního systému musí být nainstalována oprava hotfix KB977384 během pořadí úkolů ConfigMgr 2007 OSD v Windows instalace a ConfigMgr úkolu. V opačném případě k problému bude nadále docházet při spuštění pořadí úkolů. Kromě toho nelze k instalaci opravy hotfix použít úlohu Nainstalovat software . Pokus o to způsobí zastavení klientské služby ConfigMgr 2007, což způsobí selhání pořadí úkolů.

Poznámka: Pokud aktualizace klienta, která je popsána v tomto článku se instaluje během pořadí úkolů, není nutné také nainstalovat aktualizaci klienta, která je popsána v článku znalostní báze Knowledge Base 977203, protože aktualizace klienta je součástí této aktualizace.

Chcete-li nainstalovat opravu hotfix KB977384 během pořadí úkolů ConfigMgr 2007 OSD, použijte patch = možnost, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

907423 Jak zahrnout aktualizaci v počáteční instalaci Systems Management Server 2003 Advanced Client

Chcete-li nainstalovat opravu hotfix KB977384 během pořadí úkolů ConfigMgr 2007 OSD, postupujte takto:

 1. Nainstalujte opravu hotfix na serveru lokality.

 2. Po instalaci opravy hotfix na serveru lokality budou aktualizovány instalační soubory klienta nástroje ConfigMgr 2007 tak, aby zahrnovaly opravu hotfix KB977384 v adresáři \i386\hotfix\KB977384\ instalačních souborů klienta ConfigMgr 2007. Protože instalační soubory klienta ConfigMgr 2007 byly aktualizovány, nezapomeňte aktualizovat distribuční body, kde se nachází instalační balíček klienta ConfigMgr 2007.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na pořadí úkolů, které potřebujete změnit, a potom klikněte na Upravit.

 4. Klepněte na tlačítko Nastavení systému Windows a nástroj ConfigMgr.

 5. Do pole Vlastnosti instalace zadejte následující příkaz:

  PATCH="C:\_SMSTaskSequence\OSD\<Package_ID>\i386\hotfix\KB977384\SCCM2007AC-SP2-KB977384-x86-enu.msp"
  Poznámka

  • Zástupný symbol <Package_ID> je ID balíčku instalačního balíčku klienta nástroje ConfigMgr 2007 v nástroji ConfigMgr 2007.

  • Ujistěte se, že jako součást cesty zahrnete uvozovky. Nezahrnujte ale závorky, které jsou kolem zástupného symbolu.

  • Ujistěte se, že se používá ID balíčku instalačního balíčku klienta ConfigMgr 2007, a ne ID balíčku oprav hotfix KB977384.

  • Složka mezipaměti _SMSTaskSequence se bude nacházet na jednotce, která má nejvíce místa na disku. Pokud má počítač více jednotek nebo oddílů, může složka _SMSTaskSequence skončit na jiné jednotce než jednotce C. V tomto scénáři změňte cestu tak, aby odkazovaly na jednotku, která obsahuje složku _SMSTaskSequence. Nedoporučujeme používat proměnnou _SMSTSMDataPath v cestě, protože písmeno jednotky v této cestě může v Windows PE vyčíslit odlišně než v úplném Windows operačním systému.

  • Jako alternativu k použití místní cesty odkazující na instalační soubory klienta nástroje ConfigMgr 2007, které jsou umístěny v místní mezipaměti pořadí úkolů, můžete zadat cestu UNC, která odkazuje na instalační soubory klienta nástroje ConfigMgr 2007 v původním zdroji balíčku nebo v distribučním bodu.

  • Ověřte název souboru MSP, který je umístěn v adresáři \i386\hotfix\KB977384\ instalační soubory klienta ConfigMgr 2007. Název se může lišit v závislosti na národním prostředí. Pokud se název liší od názvu souboru .msp použitého v příkazovém řádku PATCH= v tomto kroku, upravte název odpovídajícím způsobem.

 6. Chcete-li uložit pořadí úkolů, klikněte na tlačítko Použít nebo OK .


Odkazy

Další informace o System Center Configuration Manager 2007 R3 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Podrobnosti o funkcích a výhodách System Center Configuration Manager 2007 R3Další informace o terminologii aktualizací softwaru získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané k popisu aktualizací

softwaru společnosti Microsoft Další informace o instalaci opravy hotfix pro System Center Configuration Manager 2007 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2477182 Pokyny k instalaci oprav hotfix System Center Configuration Manager 2007

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×