Brug af tastaturet

Uanset om du skriver et bogstav eller beregner taldata, er tastaturet den primære måde at indtaste oplysninger på computeren på. Men vidste du, at du også kan bruge tastaturet til at styre computeren? Hvis du lærer et par enkle tastaturkommandoer (instruktioner til din computer), kan det hjælpe dig med at arbejde mere effektivt.

Sådan er tasterne arrangeret

Tasterne på tastaturet kan inddeles i flere grupper efter funktion:

 • Skrivetaster (alfanumeriske). Disse taster omfatter de samme bogstaver, tal, tegnsætningstegn og symboltaster som på en almindelig skrivemaskine.
 • Ctrl-taster. Disse taster bruges alene eller sammen med andre taster til at udføre bestemte handlinger. De oftest benyttede kontroltaster er Ctrl, Alt, tasten med Windows-logoet
  Billede af Windows-tasten
  og Esc.
 • Funktionstaster. Funktionstasterne bruges til at udføre bestemte opgaver. De kaldes F1, F2, F3 osv. op til F12. Funktionaliteten af tasterne varierer fra program til program.
 • Navigationstaster. Disse taster bruges til at bevæge sig rundt i dokumenter eller på websider og til redigering af tekst. De omfatter piletasterne, Home, End, Page Up, Page Down, Delete og Insert.
 • Numerisk tastatur. Det numeriske tastatur er praktisk til hurtig indtastning af tal. Tasterne er samlet i en blok, der ligner en almindelig lommeregner eller regnemaskine.
I den følgende illustration kan du se, hvordan disse taster er placeret på et typisk tastatur. Tastaturets layout kan være forskelligt.

Billede af tastatur, der viser tastetyper
 


Når du skriver tekst

Når du skal skrive noget i et program, en mail eller et tekstfelt, ser du en blinkende lodret streg (
Billede af markøren
), der kaldes markøren eller indsætningspunktet. Den viser, hvor den tekst, du skriver, bliver indsat. Du kan flytte markøren ved at klikke på den ønskede placering med musen eller ved hjælp af navigationstasterne (se afsnittet "Brug af navigationstaster" i denne artikel).

Foruden bogstaver, tal, tegnsætningstegn og symboler omfatter tasterne også Skift, Caps Lock, Tab, Enter, mellemrumstasten og Tilbage-knappen.


Navn på tast Sådan bruger du den

Skift

Tryk på Skift sammen med et bogstav for at skrive et stort bogstav. Tryk på Skift sammen med en anden tast for at skrive det symbol, der vises på den øverste del af den pågældende tast.

Caps Lock

Tryk på Caps Lock én gang for at skrive alle bogstaver som store bogstaver. Tryk på Caps Lock igen for at slå denne funktion fra. Tastaturet kan have et lys, der angiver, om Caps Lock er slået til.

Tabulator

Tryk på Tab for at flytte markøren flere pladser frem. Du kan også trykke på Tab for at gå til det næste tekstfelt i en formular.

Enter

Tryk på Enter for at flytte markøren til begyndelsen af næste linje. Tryk på Enter i en dialogboks for at vælge den fremhævede knap.

Mellemrumstast

Tryk på mellemrumstasten for at flytte markøren ét mellemrum frem.

Tilbage

Tryk på Tilbage for at slette tegnet før markøren eller den markerede tekst.


Brug af tastaturgenveje

Tastaturgenveje er måder til at udføre handlinger på ved hjælp af tastaturet. De kaldes genveje, fordi de kan hjælpe dig med at arbejde hurtigere. Faktisk kan næsten enhver handling eller kommando, du kan udføre med musen, udføres hurtigere ved hjælp af en eller flere taster på tastaturet.

I emnerne i Hjælp angiver et plustegn (+) mellem to eller flere taster, at tasterne skal holdes nede sammen. Ctrl + A betyder f.eks., at du skal trykke på og holde Ctrl nede og derefter trykke på A. Ctrl + Skift + A betyder, at du skal trykke på og holde Ctrl og Skift nede og derefter trykke på A.


Finde programgenveje

Du kan udføre handlinger i de fleste programmer ved hjælp af tastaturet. Hvis du vil se, hvilke kommandoer der har tastaturgenveje, skal du åbne en menu. Genvejene (hvis relevant) vises ud for menupunkterne.

Picture of the Edit menu in Notepad showing keyboard shortcuts next to menu commands
 
Tastaturgenveje vises ud for menupunkterne.


Vælge menuer, kommandoer og indstillinger

Du kan åbne menuer og vælge kommandoer og andre indstillinger ved hjælp af tastaturet. I et program, der indeholder menuer med understregede bogstaver, skal du trykke på Alt og et understreget bogstav for at åbne den tilhørende menu. Tryk på det understregede bogstav i et menupunkt for at vælge kommandoen. Når det gælder programmer, der bruger båndet som f.eks. Paint og WordPad, vil et tryk på Alt give en overlejring (i stedet for understregninger) på et bogstav, der kan trykkes ned.

Billede af Microsoft WordPad-menuen, der viser understregede bogstaver i menukommandoer
 
Tryk på Alt + F for at åbne menuen Filer, tryk derefter på P for at vælge kommandoen Udskriv.

Denne fremgangsmåde virker også i dialogbokse. Når du kan se et understreget bogstav i en indstilling i en dialogboks, betyder det, du kan vælge denne indstilling ved at trykke på Alt plus dette bogstav.

Nyttige genveje

I følgende tabel vises nogle af de mest nyttige tastaturgenveje. Du kan finde en mere detaljeret liste under Tastaturgenveje.
Tryk på Hvis du vil gøre dette

Windows-tasten

Billede af Windows-tasten
 

Åbne menuen Start

Alt+Tabulator

Skifte mellem åbne programmer eller vinduer

Alt+F4

Lukke det aktive element eller afslutte det aktive program

Ctrl+S

Gemme den aktuelle fil eller det aktuelle dokument (virker i de fleste programmer)

Ctrl+C

Kopiere det markerede element

Ctrl+X

Klippe det markerede element

Ctrl+V

Indsætte det markerede element

Ctrl+Z

Fortryde en handling

Ctrl+A

Markere alle elementerne i et dokument eller vindue

F1

Få vist hjælp til et program eller Windows

Windows-tasten

Billede af Windows-tasten
+ F1

Vise Windows Hjælp og Support

Esc

Annullere den aktuelle opgave
Programtast Åbne en menu med kommandoer, der vedrører en markering i et program. Samme som at højreklikke på markeringen.

Brug af navigationstaster

Navigationstasterne gør det muligt at flytte markøren, navigere rundt i dokumenter og på websider og redigere tekst. I følgende tabel vises nogle almindelige funktioner for disse taster.


Tryk på Hvis du vil gøre dette

Venstre pil, højre pil, pil op eller pil ned

Flytte markøren eller markeringen ét mellemrum eller én linje i pilens retning eller rulle gennem en webside i pilens retning.

Home

Flytte markøren til starten af en linje eller gå til toppen af en webside

End

Flytte markøren til starten af en linje eller gå til bunden på en webside

Ctrl+Home

Gå til toppen af et dokument

Ctrl+End

Gå til bunden af et dokument

Page Up

Flytte markøren eller gå én side op på skærmen

Page Down

Flytte markøren eller gå én side ned på skærmen

Del

Slette et tegn efter markøren eller den markerede tekst; i Windows skal du slette det markerede element og flytte det til Papirkurv

Insert

Slå indsættelsestilstanden til eller fra. Når indsætningstilstanden er slået til, indsættes den tekst, du skriver, ved markøren. Når indsætningstilstanden er slået fra, erstatter den tekst, du skriver, eksisterende tekst.


Brug af det numeriske tastatur

Det numeriske tastatur indeholder tallene 0 til 9, de matematiske operatorer + (addition), - (subtraktion), * (multiplikation) og / (division) og decimaltegnet, som de ville ud på en lommeregner eller regnemaskine. Disse tegn findes selvfølgelig også et andet sted på tastaturet, men med det numeriske tastatur kan du hurtigt indtaste numeriske data eller matematiske beregninger med én hånd.

Billede af et numerisk tastatur
 
Numerisk tastatur

Hvis du vil bruge det numeriske tastatur til at indtaste tal, skal du trykke på Num Lock. De fleste tastaturer har et lys, der angiver, om Num Lock er slået til eller fra. Når Num Lock er slået fra, fungerer det numeriske tastatur som et ekstra sæt navigationstaster. Funktionerne er påtrykt tasterne ud for tallene eller symbolerne.

Du kan bruge det numeriske tastatur til at foretage simple beregninger med Lommeregner.
 
Brug af det numeriske tastatur i Lommeregner

Tre særlige taster

Vi har hidtil omtalt være inde på næsten alle de taster, du formentlig vil bruge. Men for de virkelig nysgerrige vil vi nu kigge nærmere de tre mest mystiske taster på tastaturet: PrtScn, Scroll Lock og Pause/Break.

PrtScn (eller Print Screen)

For lang tiden gjorde denne tast faktisk, hvad der står – den sendte det aktuelle tekstskærmbillede til printeren. Når du i dag trykker på PrtScn, registreres en afbildning af hele skærmen (et såkaldt "skærmbillede") og kopieres til Udklipsholder i computerens hukommelse. Derfra kan du indsætte det (Ctrl+V) i Microsoft Paint eller et andet program og udskrive det fra programmet, hvis du vil det.

SYS RQ er mere mærkelig. På visse tastaturer deles tasten med PrtScn. Historisk set blev SYS RQ designet som en "systemanmodning", men denne kommando er ikke aktiveret i Windows.

ScrLk (eller Scroll Lock)

I de fleste programmer sker der ikke noget, når du trykker på Scroll Lock. I nogle få programmer vil et tryk på Scroll Lock ændre virkemåden af piletasterne og Page Up og Page Down. Når du trykker på tasterne, får det dokumentet til at rulle uden at ændre placeringen af markøren eller markeringen. Tastaturet kan have et lys, der angiver, om Scroll Lock er slået til.

Pause/Break

Denne tast bruges sjældent. I nogle ældre programmer vil et tryk på denne tast stoppe programmet midlertidigt eller sammen med Ctrl få det til at stoppe helt.

Andre taster

Visse moderne tastaturer er forsynet med "hurtigtaster" eller knapper, der giver hurtig adgang til programmer, filer eller kommandoer med ét tryk. Andre modeller har kontrolelementer til lydstyrke, rullehjul, zoomhjul og andre gadgets. Du kan få flere oplysninger om disse funktioner ved at se de oplysninger, der fulgte med tastaturet eller computeren, eller gå til producentens websted.

Tips til forsvarlig betjening af tastaturet

Hvis du bruger dit tastatur korrekt, kan det forhindre ømhed eller skader i håndled, hænder og arme, især hvis du bruger computeren i lang tid ad gangen. Her er nogle tip til at forbedre brugen af tastaturet:

 • Anbring tastaturet i albuehøjde. Overarmene skal hvile afslappet langs siden af kroppen.
 • Centrer dit tastatur foran dig. Hvis tastaturet har et numerisk tastatur, kan du bruge mellemrumstasten som centreringspunktet.
 • Skriv med dine hænder og håndled over tastaturet, så du kan bruge hele armen til at nå alle taster i stedet for at skulle strække fingrene.
 • Undgå at hvile håndflader eller håndled på en overflade, mens du skriver. Hvis tastaturet har håndledsstøtte, må du kun bruge den, når du holder pause fra indtastningen.
 • Mens du skriver, skal du bruge et let tryk og holde håndleddene strakt ud.
 • Når du ikke skriver, skal du slappe af i arme og hænder.
 • Hold en kort pause fra computeren hvert 15. til 20. minut.
Egenskaber

Artikel-id: 17073 – Seneste udgave 14. sep. 2016 – Udgave 3

Windows 7, Windows 8.1

Feedback