Sådan bruger du proceslinjen

Gælder for: Windows 10

Du kan bruge proceslinjen til mere end bare at se dine apps og til at se, hvad klokken er. Tilpas udseendet af proceslinjen, som du vil, administrer din kalender, fastgør dine favoritapps på den, flyt den til det sted på skærmen, hvor du vil have den vist, og angiv, hvordan knapper på proceslinjen skal grupperes, når du har mere end ét vindue åbent. Du kan endda administrere dine kalenderaftaler direkte fra proceslinjen.

Proceslinjen i Windows 10
 

Fastgør en app til proceslinjen


Fastgør en app på proceslinjen, så du har hurtig adgang til appen – eller fjern en app, du ikke længere vil have på proceslinjen. Det kan du gøre fra Start eller fra jumplisten, som er en liste med genveje til de senest åbnede filer, mapper og websteder.

Fastgør en app fra Start

På Start skal du trykke og holde på eller højreklikke på appen og derefter trykke eller klikke på Mere > Fastgør til proceslinje. Hvis du vil fjerne en app, skal du følge de samme trin og trykke eller klikke på Frigør fra proceslinje.

Fastgør en app på jumplisten

Hvis appen allerede er åben, skal du trykke og holde på appens knap på proceslinjen og skubbe med fingeren, indtil jumplisten vises. Hvis du bruger en mus, skal du højreklikke på appknappen på proceslinjen. Tryk eller klik derefter på Fastgør på proceslinje. Hvis du vil fjerne en app, skal du følge de samme trin og trykke eller klikke på Frigør fra proceslinje.

Jumpliste på proceslinjen
 

Skift indstillinger for proceslinjen


Hvis du vil tilpasse proceslinjen, skal du gøre det fra selve proceslinjen. Hvis du vil ændre flere ting på proceslinjen ad gangen, kan du bruge Indstillinger. Tryk og hold eller højreklik på et tomt område på proceslinjen, og tryk eller klik derefter på Indstillinger .Indstillinger for proceslinjen
 

Flyt proceslinjen til en anden placering

Du kan normalt finde proceslinjen nederst på skrivebordet, men du kan også flytte den til en af siderne eller placere den øverst på skrivebordet. Hvis proceslinjen er låst, skal du låse den op, før du flytter den (se Låse og låse proceslinjen op i dette emne). Tryk og hold på eller højreklik på et tomt område på proceslinjen, tryk eller klik på Indstillinger  > Placering af proceslinjen på skærmen, og vælg derefter Venstre, Øverst, Højre eller Nederst.

Omarrangere knapper på proceslinjen

Hvis du vil ændre rækkefølgen af appknapperne på proceslinjen, skal du blot trække en knap fra dens aktuelle placering til en anden placering.

Du kan vælge, hvordan knapperne på proceslinjen grupperes, når du har flere vinduer åbne. Som standard bliver alle åbne filer fra den samme app altid grupperet sammen, selvom du ikke åbnede dem lige efter hinanden.

Hvis du vil ændre, hvordan knapperne på proceslinjen grupperes, skal du trykke og holde på eller højreklikke på et tomt område på proceslinjen, trykke eller klikke på Indstillinger og derefter vælge en af indstillinger på listen Knapper på proceslinjen:

  • Altid, skjul navne. Dette er standardindstillingen. Hver app vises som en enkelt knap uden navn, også hvis flere vinduer er åbne for den app.
  • Kombiner, når proceslinje er fuld. Denne indstilling viser hvert vindue som en separat knap med navn. Hvis proceslinjen bliver fyldt, vil apps, der har flere åbne vinduer, blive vist som en enkelt appknap. Tryk eller klik på knappen for at få vist en liste over de vinduer, der er åbne.
  • Aldrig. Denne indstilling viser hvert vindue som en separat knap med navn og kombinerer dem aldrig, uanset hvor mange vinduer, der er åbne. Når der åbnes flere apps og vinduer, bliver knapperne mindre, og du kan til sidst rulle i proceslinjen.

Låse og låse proceslinjen op

Det kan være praktisk at låse proceslinjen for at sikre, at den ikke ændres. Du kan låse proceslinjen op, hvis du vil ændre den, eller hvis du vil flytte den til et andet sted på skrivebordet. Tryk på og hold eller højreklik på et tomt område på proceslinjen, tryk eller klik på Indstillinger og markér Lås proceslinjen.

Hvis Lås proceslinjen er markeret, er den allerede låst. Du kan låse proceslinjen op ved at trykke eller klikke på Lås proceslinjen eller gå til Indstillinger og slå indstillingen fra.

Vis badges på knapperne på proceslinjen

Hvis der vises et badge på en knap på proceslinjen, viser det, at der er en aktivitet for appen.

Badgemeddelelse på proceslinjen
 

Hvis der f.eks. vises et badge med en klokke på appen Alarmer og ur, betyder det, at du har en aktiv alarm, og du får en meddelelse om det klokkeslæt, du har indstillet. Denne funktion er aktiveret som standard, Hvis du vil kontrollere, om den er slået til eller fra, skal du trykke og holde på eller højreklikke på et tomt område proceslinjen, trykke eller klikke på Indstillinger og gå til Vis badges på knapper på proceslinjen.

Brug mindre knapper på proceslinjen

Hvis du vil have vist flere af dine apps på proceslinjen, kan du få vist mindre versioner af knapperne. Tryk og hold på eller højreklik på et tomt område på proceslinjen, tryk eller klik på Indstillinger, og slå derefter Brug små knapper på proceslinjen til.

Brug proceslinjen til at vise skrivebordet

Du kan bruge funktionen Peek til hurtigt at se, hvad der er på dit skrivebord bag alle de åbne vinduer.

  1. Tryk og hold på eller højreklik på et tomt område på proceslinjen, tryk eller klik på Indstillinger , og slå derefter Brug Peek til at få vist skrivebordet, når du flytter musen til knappen Vis skrivebord for enden af proceslinjen til.
  2. Peg med musen, eller tryk og hold på den højre kant af proceslinjen for at få vist skrivebordet.
  3. Hvis du vil gendanne visningen af alle dine åbne vinduer, skal du blot flytte markøren væk eller trykke og holde på kanten igen.

Skjul automatisk proceslinjen

Nogle gange vil det være praktisk at skjule proceslinjen, f.eks. når du ser en film eller læser noget. Du kan vælge, at proceslinjen bliver skjult automatisk baseret på, om du er i skrivebordstilstand eller tablettilstand. Tryk og hold på eller højreklik på et tomt område på proceslinjen, tryk eller klik på Indstillinger , og slå Skjul proceslinjen automatisk i skrivebordstilstand eller Skjul proceslinjen automatisk i tablettilstand eller begge til.