Føje en udeladelse til Windows Sikkerhed


Hvis du har tillid til en fil, filtype, mappe eller en proces, som Windows Sikkerhed har registreret som skadelig, kan du stoppe Windows Sikkerhed i at advare dig eller blokere programmet ved at føje filen til listen over udeladelser. 

  • Gå til Start  > Indstillinger  > Opdatering og sikkerhed  > Windows Sikkerhed > Virus- og trusselsbeskyttelse.
  • Under Indstillinger for Virus- og trusselsbeskyttelse, Vælg Administrer indstillinger, og vælg derefter Tilføj eller fjern udeladelser under Udeladelser.
    Tilføj en udelukkelsesindstilling i Windows Sikkerhed.
  • Vælg Tilføj en udeladelse, og vælg derefter fra filer, mapper, filtyper eller proces. Udeladelsen gælder også for undermapper i en mappe.