Tillad en blokeret app i Windows Sikkerhed

Gælder for: Windows 10

Brug kontrolleret mappeadgang

Styret mappeadgang i Windows Sikkerhed gennemser de apps, der kan foretage ændringer i filer i beskyttede mapper. Nogle gange kan en app, der er sikker at bruge, blive identificeret som skadelig. Dette sker, fordi Microsoft vil beskytte dig, og nogle gange tager fejl af forsigtighedsgrunde. Dette kan imidlertid forstyrre den måde, du normalt bruger din pc på. Du kan føje en app til listen over apps, der er sikre eller tilladte, for at forhindre, at de bliver blokeret.

  • Vælg Start  > Indstillinger  > Opdatering og sikkerhed  > Windows-sikkerhed > Virus- og trusselsbeskyttelse.
  • Under Indstillinger for Virus- og trusselsbeskyttelse skal du vælge Administrer indstillinger.
  • Under Styret mappeadgang skal du vælge Administrer styret mappeadgang.
  • Skift indstillingen Styret mappeadgang til Til eller Fra.