Hjemmegruppe blev fjernet fra Windows 10 (Version 1803).

Gælder for: Windows 10

Hjemmegruppe er blevet fjernet fra Windows 10 (Version 1803). Selv om den er blevet fjernet, kan du imidlertid stadig dele printere og filer ved hjælp af funktioner, der er indbygget i Windows 10.

Her er flere oplysninger om, hvad der er ændret, og hvad der ikke er ændret.

Hvad er der ændret?

Når du har opdateret din pc til Windows 10 (Version 1803):

  • Hjemmegruppe vises ikke i Stifinder.
  • Hjemmegruppe vises ikke i Kontrolpanel, hvilket betyder, at du ikke kan oprette, deltage i eller forlade en hjemmegruppe.
  • Hjemmegruppe vises ikke på skærmbilledet Fejlfinding, når du går til Indstillinger  > Opdatering og sikkerhed  > Fejlfinding .
  • Du kan ikke dele nye filer og printere vha. Hjemmegruppe.

Hvad er ikke ændret?

Alle mapper, filer eller printere, som du tidligere har delt med Hjemmegruppe, fortsætter med at blive delt. Det betyder følgende:

  • Delte netværksmapper vil stadig være tilgængelige. Du kan åbne dem i Stifinder ved at skrive navnet på pc'en og navnet på den delte mappe i dette format: \\hjemme-pc\DeltMappenavn
  • Hvis der er konfigureret én brugerkonto på en pc til deling, kan du fortsætte med at bruge denne ene konto til deling.
  • Du har stadig adgang til alle delte printere via dialogboksen Udskriv.