Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Gantt-søjler ser simple nok ud, men de kan blive forvirrende i takt med, at projekter bliver mere komplekse. Tilpasning af søjlerne i et Gantt-diagramvisning er ofte det første en projektleder gør for at skabe overblik over et projekt og lettere og hurtigere få øje på problemområder.

Oversigt over formateringen af Gantt-diagramvisningen

Med Gantt-diagramvisninger kan du hurtigt se opgaveoplysninger i kolonner og rækker med tilhørende søjler langs en tidslinje. Du kan tilpasse diagramdelen af disse visninger i Project så de passer bedre til dine behov. Du kan f.eks. ændre, hvordan fritid vises, eller du kan formatere en Gantt-diagramvisning for hurtigt at identificere bestemte opgaver, eller du vil måske føje tekst til bestemte søjler for at hjælpe dig med at identificere dem.

Husk, at enhver ændring, du foretager i én Gantt-diagramvisning, ikke ændrer udseendet af andre Gantt-diagramvisninger.

Hvad vil du foretage dig?

Rediger farve, form eller mønster for Gantt-søjler

Du kan skabe opmærksomhed om opgavesøjler i en Gantt-diagramvisning, f.eks. en milepæl eller hovedopgave, ved at ændre deres farve, form eller mønster, så de skiller sig ud fra andre søljer af en bestemt type.

 1. Anvend en Gantt-diagramvisning.

 2. Dobbeltklik et vilkårligt sted i diagramdelen af Gantt-diagramvisningen (men ikke på individuelle søjler), og klik på Søjleformater.

 3. I feltet Navn skal du klikke på typen af Gantt-søjle (f.eks. Opgave eller Status), som du vil formatere og derefter klikke på fanen Søjler.

  Hvis Gantt-søjletypen ikke vises i tabellen, kan du oprette en ny Gantt-søjle for den ønskede opgavetype.

 4. Under Start, Midte og Slut skal du klikke på formerne, typerne eller mønstrene og farver for søjlen.

  Nogle kategorier har kun en startform (f.eks. milepæl), mens andre kategorier har en startform, midtersøjle og slutform (f.eks. hovedopgaver).

Tip!: Du kan fremhæve en enkelt Gantt-søjle ved at ændre dens formatering. Det gør du ved at højreklikke på søjlen og vælge en fyldfarve.

Skift hurtigt Gantt-søjler ved hjælp af en typografi

Med et enkelt klik kan du anvende en foruddefineret typografi på alle søjler i en Gantt-diagramvisning.

 1. Anvend en Gantt-diagramvisning. Fanen Gantt-diagramværktøjer vises med fanen Format nedenunder.

 2. Klik på en typografi i gruppen Gantt-diagramtypografier.

  Grafik med typografier til Gantt-diagram

Typografien anvendes øjeblikkeligt på alle søjler i visningen.

Opret en ny type Gantt-søjle

Hvis du vil fremhæve en bestemt Opgave , der ikke er repræsenteret af sin egen Gantt-søjle, kan du oprette en ny Gantt-søjletype. Du kan f.eks. oprette en type Gantt-søjle for at vise tilgængelig slæk eller gøre opmærksom på forsinkede opgaver.

Tip!: En stjerne (*) før opgavenavnet betyder, at søjletypografien ikke vises i forklaringen, når du udskriver projektet ved hjælp af denne visning.

 1. Anvend en Gantt-diagramvisning.

 2. Dobbeltklik et vilkårligt sted i diagramdelen af Gantt-diagramvisningen (men ikke på individuelle søjler), og klik på Søjleformater.

 3. På Gantt-søjlelisten skal du markere rækken nedenfor, hvori du vil indsætte en ny Gantt-søjletypografi, og derefter klikke på Indsæt række.

 4. I kolonnen Navn for den nye række skal du skrive et navn til den nye søjletypografi.

 5. I kolonnen Vis for opgaver for den nye række skal du skrive eller vælge den opgavetype, du vil have søjlen til at repræsentere.

  Hvis du vil udelukke opgaver med en bestemt søjletype, skal du skrive ikke før opgavetypen. Du kan f.eks. definere en søjletype som ikke milepæl for kun at vise opgaver, der ikke er milepælsopgaver.

  Hvis du vil have vist en Gantt-søjle for opgaver af flere typer (f.eks. opgaver, der er milepæle og kritiske), skal du skrive et komma (,) efter opgavekategorien i tekstindtastningsfeltet og skrive eller vælge en anden opgavekategori i feltet Vis for opgaver.

 6. I kolonnerne Fra og Til skal du skrive eller vælge de felter, du vil bruge til at placere start- og slutpunkterne i den nye Gantt-søjle.

  Hvis du vil oprette et symbol, der repræsenterer en enkelt dato, skal du skrive eller markere samme felt i kolonnerne Fra og Til.

 7. Klik på fanen Søjler, og markér så former, mønstre eller typer og farver til søjlen under Start, Midte og Slut.

Tip!: Du kan spare tid ved at kopiere en eksisterende Gantt-søjletype, der har mange af de attributter, du ønsker, og indsætte den, hvor du ønsker det. I dialogboksen Søjletypografier skal du vælge den række, du vil kopiere, og derefter klikke på Klip række. Klik på Indsæt række for at gendanne den klippede række, markér rækken over stedet, hvor du vil indsætte den kopierede række, klik på Indsæt række igen, og rediger derefter kopien.

Toppen af siden

Føj tekst til Gantt-søjler

Du kan føje specifikke opgaveoplysninger, f.eks. opgavenavne, ressourcenavne, fuldførelsesprocenter og startdatoer, til søjler i en Gantt-diagramvisning.

I de fleste tilfælde vil du føje tekst til visse typer Gantt-søjler.

 1. Anvend en Gantt-diagramvisning.

 2. Dobbeltklik et vilkårligt sted i diagramdelen af Gantt-diagramvisningen (men ikke på individuelle søjler), og klik på Søjleformater.

 3. I tabellen skal du klikke på den type Gantt-søjle (f.eks. Opgave eller Status), som du vil føje tekst til, og så klikke på fanen Tekst.

 4. I felterne Venstre, Højre, Top, Bund og Inden for skal du skrive eller markere det felt, der indeholder de data, du vil have vist i Gantt-søjlen.

  Hvis du vil tilføje tekst, der er entydig for hver opgave, skal du skrive eller vælge et brugerdefineret tekstfelt, f.eks. Tekst1, Tekst2 eller Tekst3. Tekst, du angiver i disse felter fra andre visninger, føjes automatisk til Gantt-søjlerne.

Du kan også føje tekst til en bestemt Gantt-søjle.

 1. Dobbeltklik på en enkelt søjle i diagramdelen af en Gantt-diagramvisning, men ikke i mellemrummet mellem søjlerne.

 2. I dialogboksen Søjleformat skal du klikke på fanen Søjletekst.

 3. I felterne Venstre, Højre, Top, Bund og Inden for skal du skrive eller markere det felt, der indeholder de data, du vil have vist i Gantt-søjlen.

  Hvis du vil tilføje tekst, der er entydig for hver opgave, skal du skrive eller vælge et brugerdefineret tekstfelt, f.eks. Tekst1, Tekst2 eller Tekst3. Tekst, du angiver i disse felter fra andre visninger, føjes automatisk til Gantt-søjlerne. Du kan ikke føje individuel tekst til Gantt-søjler uden at indtaste teksten i brugerdefinerede tekstfelter.

 • Du ændrer datoformatet i Gantt-søjler ved at klikke på Layout i gruppen Format og derefter klikke på det ønskede datoformat i feltet Datoformat.

 • Klik på de andre søjler for at føje projektoplysninger til dem, og vær forsigtig med at pege på søjlerne og ikke området omkring dem. Hvis der vises mere end én søjle for hver opgave, kan kun oplysningerne for den allerøverste søjle vises ved at klikke på Søjle i gruppen Søjletypografier.

Toppen af siden

Skift højde på Gantt-søjler

Hvis du vil gøre det lettere at gennemse søjlerne i diagram-delen af Gantt-diagramvisningen, kan du justere højden af Gantt-søjlerne.

 1. Anvend en Gantt-diagramvisning. Fanen Gantt-diagramværktøjer vises med fanen Format nedenunder.

 2. I gruppen Format skal du klikke på Layout.

  Grafik med gruppen Formater

  Tip!: Du kan også dobbeltklikke i diagramdelen af et Gantt-diagram, men ikke på individuelle søjler.

 3. Klik på den ønskede punktstørrelse i feltet Søjlehøjde.

Skift udseende af kæder mellem Gantt-søjler

Når du sammenkæder opgaver, viser Project kæder i en Gantt-diagramvisning, der viser opgaveafhængigheder for de sammenkædede opgaver. Du kan ændre, hvordan kæder vises, eller skjule kæderne.

 1. Anvend en Gantt-diagramvisning. Fanen Gantt-diagramværktøjer vises med fanen Format nedenunder.

 2. I gruppen Format skal du klikke på Layout.

  Grafik med gruppen Formater

  Tip!: Du kan også dobbeltklikke på kæden mellem opgaver i diagramdelen af et Gantt-diagram, men ikke på individuelle søjler.

 3. Under Kæder skal du klikke på den type kæde, du vil bruge. Hvis du vælger den første type kæde, vil kæderne ikke blive vist.

Bemærk!: Hvis du vil ændre forholdet mellem opgaverne (f.eks. ændre en slut-til-start-afhængighed til en start-til-start-opgaveafhængighed), skal du ændre opgavens afhængighedstype.

Toppen af siden

Se også

Vise opgavenavne ud for søjlerne i Gantt-diagrammet

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×