Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen KONFIDENSINTERVAL  i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer konfidensintervallet for middelværdien i en population ved hjælp af normalfordeling.

Konfidensniveauet er et værdiinterval. Stikprøvernes middelværdi, x, er midt i dette interval, og intervallet er x ± KONFIDENS. Hvis x er stikprøvernes middelværdi for leveringstider for produkter, der bestilles via postordre, er x ± KONFIDENSINTERVAL et interval af middelværdier i populationer. For enhver middelværdi i en population, μ0, i dette interval, er sandsynligheden for at få en prøvemiddelværdi, som ligger længere fra μ0 end x, større end alpha. For enhver middelværdi i en population, μ0, uden for dette interval, er sandsynligheden for at få en prøvemiddelværdi, som ligger længere fra μ0 end x, mindre end alpha. Med andre ord antager vi, at vi bruger x, standardafv og størrelse til at konstruere en tosidet test på betydningsniveau alpha ud fra den hypotese, at middelværdien i populationen er μ0. Så vil vi ikke afvise denne hypotese, hvis μ0 er inden for tillidsintervallet, og vi vil afvise hypotesen, hvis μ0 ikke er inden for tillidsintervallet. Tillidsintervallet giver os ikke mulighed for at udlede, at der er sandsynlighed 1 - alpha for, at vores næste pakke får et leveringstidspunkt, der ligger inden for tillidsintervallet.

Vigtigt!: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan læse mere om de nye funktioner i Funktionen KONFIDENS.NORM og Funktionen KONFIDENST.

Syntaks

KONFIDENSINTERVAL(alpha;standardafv;størrelse)

Syntaksen for funktionen KONFIDENSINTERVAL har følgende argumenter:

 • Alpha     Påkrævet. Det betydningsniveau, der bruges til at beregne tillidsniveauet. Tillidsniveauet er lig med 100*(1 - alpha) %, dvs., at en alphaværdi på 0,05 angiver et tillidsniveau på 95 %.

 • Standardafv     Påkrævet. Populationens standardafvigelse for dataområdet og antages at være kendt.

 • Størrelse     Påkrævet. Stikprøvestørrelsen.

Bemærkninger

 • Hvis et argument er ikke-numerisk, returnerer KONFIDENSINTERVAL fejlværdien #VÆRDI! .

 • Hvis alfa er ≤ 0 eller ≥ 1, returnerer KONFIDENSINTERVAL fejlværdien #NUM! .

 • Hvis Standardafv ≤ 0, returnerer KONFIDENSINTERVAL #NUM! .

 • Hvis størrelse ikke er et heltal, afkortes det.

 • Hvis Standardafv ≤ 1, returnerer KONFIDENSINTERVAL #NUM! .

 • Hvis det forudsættes, at alpha er lig med 0,05, skal det område under den normale standardkurve, der er lig med (1 - alpha) eller 95 %, beregnes. Denne værdi er ± 1,96. Konfidensniveauet er derfor:

  Ligning

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,05

Signifikansniveau

2,5

Standardafvigelsen for populationen

50

Stikprøvestørrelse

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KONFIDENSINTERVAL(A2;A3;A4)

Returnerer et tillidsinterval for en populations middelværdi. Med andre ord er tillidsintervallet for den underliggende populations middelværdi for transporttid til arbejde lig med 30 ± 0,692952 minutter eller 29,3 til 30,7 minutter.

0,692951912

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×