Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen MIDDEL.HVIS  i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder et givet kriterium, i et område.

Syntaks

MIDDEL.HVIS(område; kriterium; [middelområde])

Syntaksen for funktionen MIDDEL.HVIS har følgende argumenter:

 • Område    Påkrævet. En eller flere celler, der skal beregnes et gennemsnit af, herunder tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

 • Kriterier    Påkrævet. Kriteriet i form af et tal, et udtryk, en cellereference eller tekst, der definerer, hvilke celler der skal beregnes gennemsnit af. Kriterier kan f.eks. udtrykkes som 32, "32", ">32", "æbler" eller B4.

 • Middelområde    Valgfrit. Det aktuelle sæt celler, der skal beregnes gennemsnit af. Hvis dette udelades, benyttes Område.

Bemærkninger

 • Celler i området, der indeholder SAND eller FALSK, ignoreres.

 • Hvis en celle i middelområde er en tom celle, ignorerer MIDDEL.HVIS den.

 • Hvis et område er en tom værdi eller en tekstværdi, returnerer MIDDEL.HVIS #DIVISION/0! som fejlværdi.

 • Hvis en celle i kriterium er tom, behandler MIDDEL.HVIS den som værdien 0.

 • Hvis ingen af cellerne i området opfylder kriteriet, returnerer MIDDEL.HVIS #DIVISION/0! som fejlværdi.

 • Du kan bruge jokertegnene spørgsmålstegn (?) og stjerne (*) i kriterier. Et spørgsmålstegn repræsenterer et vilkårligt enkelttegn, mens en stjerne repræsenterer en vilkårlig tegnsekvens. Hvis du vil søge efter et spørgsmålstegn eller en stjerne i selve teksten, skal du angive en tilde (~) foran tegnet.

 • Middelområde behøver ikke at have samme størrelse og form som område. De faktiske celler, der beregnes gennemsnit for, bestemmes ved at bruge den øverste venstre celle i middelområde som begyndelsescelle, hvorefter der medtages celler, som svarer til område i størrelse og form. Eksempel:

Hvis område er

Og middelområde er

Evalueres de faktiske celler

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Bemærk!: Funktionen MIDDEL.HVIS måler midttendensen, som er placeringen af det centrale punkt for en gruppe tal i en statistisk fordeling. De tre mest almindelige mål for midttendens er:

 • Gennemsnit   ,  som er den aritmetiske middelværdi, der beregnes ved at lægge en gruppe tal sammen og dividere dem med antallet af tal. Gennemsnittet af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 30 divideret med 6, hvilket er lig med 5.

 • Median   ,  som er det midterste tal i en gruppe af tal, dvs. værdierne i den ene halvdel af talrækken er større end medianen, mens værdierne i den anden halvdel af talrækken er mindre end medianen. Medianen af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 4.

 • Tilstand   ,  som er det hyppigst forekommende tal i en gruppe af tal. Tilstanden af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f.eks. 3.

Ved en symmetrisk fordeling af en gruppe tal er disse tre måltal for midttendens alle ens. Ved en skæv fordeling af tallene i en gruppe kan de være forskellige.

Eksempler

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Egenskabsværdi

Provision

100000

7000

200000

14000

300000

21000

400000

28000

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MIDDEL.HVIS(B2:B5;"<23000")

Gennemsnit af alle provisioner mindre end 23000. Tre af de fire provisioner opfylder denne betingelse, og deres total er 42000.

14000

=MIDDEL.HVIS(A2:A5,"<250000")

Gennemsnit af alle egenskabsværdier er mindre end 250000. To af de fire egenskabsværdier opfylder denne betingelse, og deres total er 300000.

150000

=MIDDEL.HVIS(A2:A5;"<95000")

Gennemsnit af alle egenskabsværdier er mindre end 95000. Fordi der er 0 egenskabsværdier, der opfylder denne betingelse, returnerer funktionen MIDDEL.HVIS #DIVISION/0! som fejl, fordi den forsøger at dividere med 0.

#DIVISION/0!

=MIDDEL.HVIS(A2:A5;">250000;B2:B5")

Gennemsnit af alle provisioner med en egenskabsværdi, der er større end 250000. To provisioner opfylder denne betingelse, og deres total er 49000.

24500

Eksempel 2

Område

Overskud (DKK 1000)

Øst

45678

Vest

23789

Nord

-4789

Syd (Nyt kontor)

0

Vestjylland

9678

Formel

Beskrivelse

Resultat

=MIDDEL.HVIS(A2:A6;"=Vest*";B2:B6)

Gennemsnit af alle overskud for områderne Vest og Vestjylland

16733,5

=MIDDEL.HVIS(A2:A6;"<>*(Nyt kontor)";B2:B6)

Gennemsnit af alle overskud for alle områder undtagen nye kontorer

18589

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×