Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Kompatibilitetskontrol viser elementer i dit Word 2013- eller 2016-dokument, der ikke understøttes, eller som har en anden adfærd i tidligere versioner af Word. Nogle af disse funktioner ændres permanent, hvis du konverterer dokumentet til Word 2016- eller 2013-format.

Hvis du vil køre Kompatibilitetskontrol, skal du klikke på Filer > Oplysninger,klikke på Kontrollér, om der er problemer >Kørkompatibilitet og derefter gennemse listen over kompatibilitetsproblemer under Oversigt.

Tilgængelighed af funktioner i de forskellige tilstande

Funktion

97-2003

2007

2010

2013 og 2016

Webvideo

Rødt X

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Apps til Office

Rødt X

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Kontrolelementer til gentaget afsnit

Rødt X

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Tilpassede fodnotekolonner

Rødt X

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Skjult af standardoverskrifter

Rødt X

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Markere kommentarer som udført

Rødt X

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Nye nummereringsformater

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Nye figurer og tekstfelter

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Teksteffekter

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Alternativ tekst i tabeller

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

OpenType-funktioner

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Blokering af forfattere

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Nye WordArt-effekter

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Nye indholdskontrolelementer

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Word 2007-indholdskontrolelementer

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Temaer

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Skrifttyper på højere eller lavere niveau

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Sporede flytninger

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Margentabulatorer

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

SmartArt-grafik

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Office 2007-diagrammer

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Integrerede Open XML-objekter

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Dokumentkomponenter

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Bibliografi og citater

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Ligninger

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

Relative tekstfelter

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Grøn markering

WordArt fra tidligere version

Grøn markering

Grøn markering

Rødt X

Rødt X

Diagrammer fra tidligere version

Grøn markering

Rødt X

Rødt X

Rødt X

Diagrammer fra tidligere version

Grøn markering

Rødt X

Rødt X

Rødt X


Toppen af siden

Ændringer af funktionsfunktionsmåden

Markere kommentarer som udført

Det er kun muligt at markere kommentarer som udført i Word 2013- og 2016-filformater. Så længe kommentaren eller svaret ikke er redigeret i en tidligere version af Word, vises kommentaren eller svaret på samme måde, når filen åbnes igen i Word 2013 eller 2016.

Svar til kommentarer ligner ikke svar i tidligere versioner af Word.

Dokumentkomponenter

Oplysninger i dokumentkomponenter og autotekstelementer kan gå tabt.

Skabeloner indeholder indhold, der vises i gallerier med dokumentkomponenter i Word 2016, 2013, 2010 og 2007. Når du gemmer en skabelon i Word 97-2003-format, konverteres indholdet fra gallerierne med dokumentkomponenter permanent til statiske autotekstelementer. Du kan ikke konvertere autotekst tilbage til dokumentkomponenter, heller ikke selvom du senere konverterer dokumentet til Word 2013- eller 2016-format.

Indhold fra følgende gallerier med byggesten konverteres til Autotekst:

 • Tabeller

 • Sidehoveder

 • Sidefødder

 • Sidetal

 • Tekstfelter

 • Ligninger

 • Indholdsfortegnelse

 • Bibliografier

 • Vandmærker

 • Brugerdefinerede gallerier

Bibliografier og citater

Citater og bibliografier konverteres til statisk tekst og opdateres ikke længere automatisk.

I Word 2016 og 2013 opdateres citater og bibliografier automatisk, når du ændrer deres kilder eller anvender en ny dokumenttypografi.

Når du gemmer et Word 2016- eller 2013-dokument i Word 97-2003-format, konverteres citater og bibliografier til statisk tekst, der ikke opdateres automatisk, og deres kilder vil ikke være tilgængelige.

Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016 eller 2013, opdateres citater og bibliografier ikke automatisk. For at citater og bibliografier skal opdateres automatisk, skal du genskabe kilderne i dokumentet eller kopiere dem til aktuel liste i feltet Kildestyring og derefter erstatte statiske citater og bibliografier med de nyoprettede.

Du kan finde flere oplysninger om citater og bibliografier i Opret en bibliografi.

Indholdskontrolelementer

Indholdskontrolelementer konverteres til statisk indhold.

Hvis du gemmer et dokument i Word 97-2003-format, konverteres alt indholdskontrolelementerne til almindelig tekst, og tilknyttede egenskaber går permanent tabt, selvom du senere konverterer dokumentet til Word 2016- eller 2013-filformat.

I Word 97-2003 vil brugerne f.eks. ikke længere kunne se elementer på en rulleliste. Desuden vil alle områder, der ikke kan redigeres eller slettes), ikke længere blive håndhævet, og brugerne vil kunne slette og ændre indholdet af kontrolelementerne.

Integrerede objekter

Et integreret objekt i dette dokument blev oprettet i en nyere version af Office. Du kan ikke redigere den i en tidligere version af Word.

Du kan konvertere integrerede Open XML-objekter, så personer, der bruger tidligere versioner af Word, kan redigere dem.

Konvertere integrerede Excel 2013- eller 2016-objekter

 1. Højreklik på det integrerede objekt.

 2. Peg på Regnearksobjekt, og klik derefter på Konvertér.

 3. I dialogboksen Konvertér skal du klikke på Konvertér til.

 4. Vælg Microsoft Excel 97-2003-regnearklisten Objekttype.

Konvertere integrerede PowerPoint 2013- eller 2016-slideobjekter

 1. Højreklik på det integrerede objekt.

 2. Peg på Slideobjekt, og klik derefter på Konvertér.

 3. I dialogboksen Konvertér skal du klikke på Konvertér til.

 4. Vælg Microsoft PowerPoint 97-2003-slidelisten Objekttype.

Konvertere integrerede PowerPoint 2013- eller 2016-præsentationsobjekter

 1. Højreklik på det integrerede objekt.

 2. Peg på Præsentationsobjekt, og klik derefter på Konvertér.

 3. I dialogboksen Konvertér skal du klikke på Konvertér til.

 4. Vælg Microsoft PowerPoint 97-2003-præsentationlisten Objekttype:

Konvertere integrerede Word 2013- eller 2016-objekter

Du kan konvertere integrerede objekter, så personer, der bruger tidligere versioner af Word, kan redigere dem.

 1. Højreklik på det integrerede objekt.

 2. Peg på Dokumentobjekt, og klik derefter på Konvertér.

 3. I dialogboksen Konvertér skal du klikke for at vælge Konvertér til.

 4. Vælg Microsoft Word 97-2003-dokument på listen Objekttype.

Ligninger

Ligninger konverteres til billeder. Du kan ikke redigere ligningerne, før dokumentet er konverteret til et nyt filformat. Eventuelle kommentarer, slutnoter eller fodnoter, der findes i ligningerne, går permanent tabt, når du gemmer.

Hvis du gemmer dokumentet i Word 97-2003-format, konverteres ligninger til billeder, du ikke kan redigere. Men hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016- eller 2013-filformat, og der ikke er foretaget ændringer i ligningsbillederne i en tidligere version, bliver ligningerne tekst, og du kan redigere dem.

SmartArt-grafik

SmartArt-grafik konverteres til et enkelt objekt, der ikke kan redigeres i tidligere versioner af Word.

Når du gemmer et dokument, der indeholder SmartArt-grafik i Word 97-2003-format, konverteres de til statiske billeder. Du kan ikke redigere tekst i en grafik, ændre dens layout eller ændre dens generelle udseende.

Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016- eller 2013-format, og der ikke er foretaget ændringer af billederne i en tidligere version, ændres grafikken tilbage til et SmartArt-objekt.

Margentabulatorer

Justeringstabulatorer konverteres til almindelige tabulatorer.

I Word 2016 og 2013 bruges justeringsfaner til at placere tekst i forhold til margenerne i dokumentet eller et område i dokumentet og justere deres placering, hvis du ændrer margenerne.

Hvis du gemmer dokumentet i Word 97-2003-format, erstattes justeringsfaner permanent med traditionelle faner og justerer ikke længere automatisk deres placering, hvis du ændrer margenerne. Hvis du har brugt justeringsfaner til at oprette et komplekst layout, kan tabulatorerne skifte placering og ændre dokumentets udseende.

Tekstbokse

Placeringen af tekstfeltet ændres.

I tekstfelter justeres tekst, der er centreret lodret eller justeret i bunden, permanent til toppen, også selvom du senere konverterer dokumentet til Word 2016- eller 2013-format.

Sporede flytninger

Registrerede flytninger konverteres til sletninger og indsættelser.

Hvis du gemmer dokumentet i Word 97-2003-format, bliver registrerede flytninger registrerede sletninger og indsættelser. Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016- eller 2013-format, konverteres registrerede indsættelser og sletninger ikke tilbage til registrerede flytninger.

Nye nummereringsformater

Nye nummereringsformater konverteres til arabertal (1, 2, 3, 4, ...).

Lister, der er formateret med de nye nummereringsformater (0001, 0002, 0003, 0004, ...), konverteres til almindelige arabertalformater (1, 2, 3, 4, ...).

Nye figurer og tekstfelter

Figurer og tekstfelter konverteres til de effekter, der er tilgængelige i dette format.

Figurer og tekstfelter, der er oprettet i Word 2016 eller 2013, kan formateres med en række nye effekter, f.eks. Facet og 3D-rotation, der ikke er tilgængelige i tidligere versioner af Word. I tidligere versioner af Word konverteres disse effekter til effekter, der er tilgængelige i disse versioner.

Teksteffekter

Effekter i tekst fjernes

Effekter i tekst fjernes permanent, medmindre effekterne anvendes ved hjælp af en brugerdefineret typografi.

Hvis teksteffekterne anvendes ved hjælp af en brugerdefineret typografi, vises de igen, når dokumentet åbnes igen i Word 2016 eller 2013.

Alternativ tekst i tabeller

Oplysninger om alternativ tekst går tabt i tabeller.

Alternativ tekst vises, når et dokument er på internettet. I Word 97-2003-format fjernes alternativ tekst i tabeller permanent.

Blokering af forfattere

Alle oplysninger om, hvor andre forfattere redigerer i dette dokument, fjernes permanent.

Forfatterblokke fjernes fra de områder, hvor de er blevet anvendt, og hele dokumentet kan redigeres.

WordArt

Effekter på tekst fjernes.

WordArt konverteres til statisk tekst.

Diagrammer

Et diagram i dette dokument kan indeholde data i celler uden for række- og kolonnegrænsen for det valgte filformat. Data ud over 256 (IV) kolonner gange 65.536 rækker gemmes ikke.

Visse diagrammer konverteres til billeder, der ikke kan redigeres. Hvis diagrammet eller diagrammet er baseret på data ud over de rækker og kolonner, der understøttes i Word 97-2003, går disse data tabt.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder

Gå på opdagelse i kurser >

Få nye funktioner først

DELTAG I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×