Indholdsfortegnelse
×

I Excel kan du formatere tal i celler til ting som f.eks. valuta, procenter, decimaler, datoer, telefonnumre eller personnumre.

Formellinje og relateret celle

Din browser understøtter ikke video.
 1. Markér en celle eller et celleområde.

 2. På fanen Hjem vælger du Tal fra rullemenuen.

  Generelt Eller du kan vælge en af disse indstillinger:

  • Tryk på Ctrl+1, og vælg Tal.

  • Højreklik på cellen eller celleområdet, vælg Formater celler... , og vælg Tal.

  • Vælg dialogboksstarteren ud Justeringsindstillinger ud for Dialogboksstarteren og vælg derefter Tal.

 3. Vælg det format, du ønsker.

Talformater

Hvis du vil se alle de tilgængelige talformater, skal du klikke på dialogboksstarteren ved siden af Tal på fanen Hjem i gruppen Tal.

Dialogboksstarterknappen i gruppen Tal

Format

Beskrivelse

Generelt

Det standardtalformat, som anvendes i Excel, når du skriver et tal. For det meste formateres tallene i formatet Generelt og vises, som du skriver dem. Hvis cellen imidlertid ikke er bred nok til at vise hele tallet, vil formatet Generelt afrunde tallene med decimaler. Desuden anvendes videnskabelig notation til store tal (12 eller flere cifre) ved talformatet Generelt.

Tal

Benyttes til generel visning af tal. Du kan angive, hvor mange decimalpladser du vil benytte, om du vil bruge en tusindtalsseparator, og hvordan du vil have vist negative tal.

Valuta

Benyttes til generelle pengeværdier og viser standardvalutasymbolet med tal. Du kan angive, hvor mange decimalpladser du vil benytte, om du vil bruge en tusindtalsseparator, og hvordan du vil have vist negative tal.

Revision

Benyttes også til pengeværdier, men valutasymbolerne og tallenes decimaltegn justeres i en kolonne.

Dato

Viser dato- og klokkeslætsserienumre som datoværdier, afhængigt af den angivne type og landestandard. De datoformater, der indledes med en stjerne (*), reagerer på ændringer i de internationale indstillinger for dato- og klokkeslæt, som er angivet i Kontrolpanel. Formater uden stjerne berøres ikke af indstillinger i Kontrolpanel.

Klokkeslæt

Viser dato- og klokkeslætsserienumre som klokkeslætsværdier, afhængigt af den angivne type og landestandard. De klokkeslætsformater, der indledes med en stjerne (*), reagerer på ændringer i de internationale indstillinger for dato- og klokkeslæt, som er angivet i Kontrolpanel. Formater uden stjerne berøres ikke af indstillinger i Kontrolpanel.

Procent

Multiplicerer celleværdien med 100, og resultatet vises med et procenttegn (%). Du kan angive antallet af decimalpladser, hvis du vil.

Brøk

Viser et tal som en brøk, afhængigt af den brøktype, du angiver.

Videnskabelig

Viser et tal i eksponentiel notation, der erstatter en del af tallet med E + n, hvor E (som står for eksponent) multiplicerer det foregående tal med 10 til n'en potens. Et videnskabelig format med 2 decimaler viser f.eks. 12345678901 som 1,23E+10, hvilket er 1,23 gange 10 til den 10. power. Du kan angive antallet af decimalpladser, hvis du vil.

Tekst

Behandler indholdet af en celle som tekst, og indholdet vises præcis, som du har skrevet det – samtidig med at du skriver.

Speciel

Viser et tal som et postnummer, telefonnummer eller et cpr-nummer.

Brugerdefineret

Gør det muligt at ændre en kopi af en eksisterende talformatkode. Brug formatet til at oprette et brugerdefineret format, som føjes til listen af talformatkoder. Du kan tilføje mellem 200 og 250 brugerdefinerede talformater, afhængigt af sprogversionen af Excel, der er installeret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om brugerdefinerede formater under Opret eller slet et brugerdefineret talformat.

Du kan anvende forskellige formater på tal for at ændre, hvordan de vises. Formaterne ændrer kun den måde, tallene vises på, og påvirker ikke værdierne. Hvis et tal f.eks. skal vises som valuta, skal du klikke på cellen med talværdien > valuta.

Tilgængelige talformater

Når du anvender et talformat, ændres det kun, hvordan tallet vises, og det påvirker ikke celleværdier, der bruges til at udføre beregninger. Du kan se den faktiske værdi i formellinje.

Visning af en talværdi i funktionslinjen

Her er en liste over tilgængelige talformater, og hvordan du kan bruge dem i Excel til internettet:

Talformat

Beskrivelse

Generelt

Standardtalformat. Hvis cellen ikke er bred nok til at vise hele tallet, afrunder dette format tallet. 25,76 vises f.eks. som 26.

Hvis tallet er 12 eller flere cifre, viser formatet Generelt værdien med videnskabelig (eksponentiel) notation.

en talværdi vises som eksponentiel, når det er tolv cifre eller mere

Tal

Fungerer meget ligesom formatet Generelt, men varierer, hvordan det viser tal med decimalseparatorer og negative tal. Her er nogle eksempler på, hvordan begge formater viser tal:

eksempel på hvordan tal vises med forskellige formater som Tal og Generelt.

Valuta

Viser et pengesymbol med tal. Du kan angive antallet af decimaler med Forøg decimal ellerFormindsk decimal.

øge eller mindske decimaler på talformatering

Bogføring

Bruges også til pengeværdier, men justerer valutasymboler og decimaltegn i tallene i en kolonne.

Kort datoformat

Viser dato i dette format:

kort datoformat

Lang dato

Viser måned, dag og år i dette format:

Langt datoformat

Klokkeslæt

Viser talserienumre for dato og klokkeslæt som klokkeslætsværdier.

Procent

Multiplicerer celleværdien med 100, og resultatet vises med et procenttegn (%).

Brug Forøg decimaleller Formindsk decimal til at angive det antal decimaler, du ønsker.

øge eller mindske decimaler på talformatering

Brøk

Viser tallet som en brøk. 0,5 vises f.eks. som 1/2.

Videnskabelig

Viser tal i eksponentiel notation og erstatter en del af tallet med E+n,hvor E (eksponent) multiplicerer det foregående tal med 10 til n'potens. Et videnskabelig format med 2 decimaler viser f.eks. 12345678901 som 1,23E+10, hvilket er 1,23 gange 10 til den 10. power. Hvis du vil angive det antal decimaler, du vil bruge, skal du anvende Forøg decimal eller Formindsk decimal.

Tekst

Behandler celleværdien som tekst og viser den nøjagtigt, som du skriver den, selv når du skriver tal. Få mere at vide om at formatere tal som tekst.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i Answers-forummet

Se også

Formatér tal som valuta i Excel

Formatér tal

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×