Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Oversigt

Denne funktion er tilgængelig for Europa. Det giver dig mulighed for at angive Stat i egenskaber for land/område i Parametre for udenrigshandel. Du kan nu afgøre, om land/område og statspar er EU, EFTA eller tredjelande.

Du kan bruge dette til at angive, at GBR-land/-område og NI-stat er EU, og GBR med andre stater er tredjelande.

Denne funktion aktiverer også udvidet algoritme til udskrivning af PARTNERlands-/område-ISO-kode i EU-salgsliste: To bogstavers præfiks af partnerens momsfritagelsesnummer udskrives i EU-salgslisterapporten i stedet for ISO-koden for partnerlandet/-området, der vises på EU-salgslistelinjen.

For at hente funktionen skal du aktivere den i arbejdsområdet til administration af funktioner og downloade følgende eller nyere version af EU-salgslistemodel for ER-konfiguration.version.3

Ret downloadinstruktioner:

https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/analytics/er-download-configurations-global-repo?toc=/dynamics365/finance/toc.json

Som en forudsætning for at bruge denne funktion skal du gøre dig opmærksom på anbefalinger til systemkonfiguration og hoveddataopdateringer, der er beskrevet i hvidbogen i afsnittet Du er i et EU-medlemsland eller Schweiz, Norge, Island eller Liechtenstein, og dine modparter befinder sig i Storbritannien:

CustomerSource: https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/news-events/news-events/news/GuidanceBrexitImpact

PartnerSource: https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/GuidanceBrexitImpact

Aktivere funktionen

Gældende for Dynamics 365 til finans og drift

I arbejdsområdet funktionsstyring skal du aktivere funktionen Bestem egenskaber for land/område baseret på land/område og statspar

Funktion%20management.jpg

Gældende for Dynamics AX 2012 R3

Gå til Organisationsadministration > Konfiguration > Parametre for udenrigshandel. På fanen Egenskaber for land/område skal du aktivere parameteret Stat i et land/område.

Konfigurere egenskaber for land/område

Gå til Moms > Konfiguration > Parametre for udenrigshandel > Udenrigshandel.

På fanen Egenskaber for land/område skal du konfigurere GBR som Tredje land/område i kolonnen Land/område.

Angiv%20up%20foreign%20trade%20properties%20for%20various%20countries-regions.jpg

Klik på Stat/provins. På siden Stat/provins skal du definere, at GBR-land /-område og par mellem NI-stat /provins er EU-lande -/områdetype. Definer Intrastat-kode som XI.

State-province.jpg

Indvirkning på rapportering

Når du har aktiveret funktionen og udført alle nødvendige indstillinger, kan du se følgende indvirkning på rapporteringen:

Intrastat

Gælder for europæiske lande.

 1. Salg til kunder med levering til GBR-adresse overføres ikke til Intrastat. Salg til kunder med levering til GBR-adresse med NI-stat overføres til Intrastat.

 2. Køb fra leverandører med GBR-adresse overføres ikke til Intrastat. Køb fra leverandører med GBR-adresse og NI-stat overføres til Intrastat.

  Du kan finde flere oplysninger om Intrastat i Overfør posteringer til Intrastat – Finans | Dynamics 365 | Microsoft Learn

 3. Køb fra leverandører med leveringsadresse i GBR overføres ikke til Intrastat. Køb fra leverandører med leveringsadresse i TILSTANDEN GBR og NI overføres til Intrastat.

  Få mere at vide om angivelse af konnossementadresse i EUR-00002 Angiv en belæssende adresse for en transaktion inden for fællesskabet - Finans | Dynamics 365 | Microsoft Learn

 4. Når du opretter En Intrastat-rapport for salg eller køb, hvor din partner er i GBR- og NI-stat, skal feltet Partnerland/-område have XI-værdi i Intrastat Excel-rapporten og i den elektroniske Intrastat-fil.

  Få mere at vide om, hvordan du opretter Intrastat-opgørelse i EUR-00002 Opret en EU Intrastat-opgørelse – Finans | Dynamics 365 | Microsoft Learn

   
  Gældende for Ungarn.

  Validering af Intrastat-indfrielsesdato udføres for dokumenter med GBR- og NI-tilstandspar og udføres ikke for GBR-land.

EU-salgsliste

Gælder for europæiske lande.

 1. Listekoden er på forhånd standarderet som EU-handel , hvis partneradressen er i GBR- og NI-stat og ikke på forhånd vil blive standardindstillet som EU-handel, hvis partneradressen er i GBR.

 2. Valideringsfunktionen på EU-listen mener, at GBR- og NI-staten er i EU, og at der ikke vises en advarselsmeddelelse.

  Du kan finde flere oplysninger om rapportering af EU-salgslister i RAPPORTERING AF EU-salgsliste – Finans | Dynamics 365 | Microsoft Learn

 3. Når du opretter en eu-salglisterapport for salg til GBR med NI-stat, skal feltet Partnerland/område have XI-værdi i Excel-rapport med EU-salgsliste og i den elektroniske EU-salgslistefil.

  Hvis du f.eks. sælger til en kundes GBR- og NI-stat med leveringsadresse i DEU, og du angiver debitors momsfritagelsesnummer som XI######### i dokumentet, får du land/område som DEU og momsfritagelsesnummer som XI######### på siden med EU-listelisten. Når du yderligere rapporterer denne linje på EU-salgslisten, får du XI i feltet Partnerland/-område, da den vil blive taget fra to bogstavers præfiks for momsfritagelsesnummer.

  Få mere at vide om, hvordan du opretter en eu-salglisterapport i EUR-00011 Generér rapporten over EU-salgslister – Finans | Dynamics 365 | Microsoft Learn

Validering af obligatorisk momsnummer

Gælder for europæiske lande

Validering af SE-nummer baseret på indstillingen i Debitorparametre , når du opretter debitormasterposten, opdateres.

Når du konfigurerer værdien i feltet Momsnummerkrav på siden Debitorparametre som EU-medlemsstater eller Nationale + EU-medlemsstater og opretter kundemasterpost med adresse i GBR - og NI-tilstand , kræver systemet, at du angiver momsfritagelsesnummeret. Hvis du opretter en kundemasterpost med adressen i GBR, kræver systemet ikke, at du angiver momsnummer.

Gælder for Spanien

Når du udskriver Rapport 340 eller Rapport 347, og kundens adresse er i GBR- og NI-tilstand, kontrollerer systemet, at momsfritagelsesnummeret er udfyldt for linjen.

Flere oplysninger og kendte begrænsninger

Følgende dele af den lokale funktionalitet planlægges via separate leverancer.

I alle funktioner, der er angivet nedenfor pr. funktions udgivelsesdato, bestemmer systemet typen af GBR-land /område efter den indstilling, du har angivet på fanen Land/område for parametre for udenrigshandel .

 1. Deadline for fakturaudstede. Funktionen indeholder regler for konfiguration af forfaldsdato for fakturaafgang baseret på lande-/områdetype. Optagelse af denne funktion er planlagt i omfang af 10.0.18 månedlig opdatering og omfattet af problem 552120

 2. Spansk SII. Funktionen har visse regler for udfyldning af fakturaattributter baseret på typen af land/område for kundeadresse. Optagelse af denne funktion er planlagt i omfang 10.0.18 månedlig opdatering og i omfanget af problem 549960

 3. Italiensk Esterometro. Optagelse af denne funktion er planlagt til levering inden for rammerne af lovmæssige funktioner 3983437, 3983453

 4. Fransk Intrastat. Funktionen har visse logik til overførsel af salg med direkte levering til slutbrugeren fra intern indkøbsordre i EU-land. Optagelse af denne funktion er planlagt til 10.0.18 månedlig opdatering.

 5. Italiensk Intrastat. Funktionen har visse logik til overførsel af indkøbsordrer, hvis lageradressen er indenrigs eller i EU-land. Kreditorfakturakladden har også et felt Land/område, og sådanne kreditorfakturaer overføres i Land/område er indenrigs eller i EU-land. Optagelse af denne funktion er planlagt til 10.0.18 månedlig opdatering.

 6. Lettisk momsangivelse. Funktionen har visse regler for udfyldning af data i appendiks baseret på typen af land/område for kunde og leverandør.

 7. Ungarsk Intrastat. Funktionen har en bestemt logik til overførsel til Intrastat-køb fra leverandører med lagersted i tredjelande/område, men når købet foretages fra porten med adressen i EU-land/område.

 8. Ungarsk refusionsskatterapport. Funktionen har visse logik til validering af, om udstederland på kundemasterpost er i EU-land/område

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×