Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Aktivér funktionen

Gå til arbejdsområdet Funktionsstyring og aktivér funktion Momsforskelle registreres efter saldometode.

    Bemærk! Dette trin er kun tilgængeligt for Dynamics 365 til økonomi og drift]

Når du aktiverer funktionen, registreres følgende nye moms er tilgængelige til konfiguration:

Beregning af midlertidig moms forskelle efter balancemetode

Beregning af konstant moms forskelle efter balancemetode

Ud over eksisterende momsregistreringer:

Beregning af midlertidig moms forskelle

Beregning af konstant moms forskelle

Oversigt

Beregning af midlertidige momsforskelle med Saldometoden har følgende kilder:

- Modul Med faste aktiver (Rusland)

- udskydelse

- Skatteregistreringer for dårlig gæld reserver

Det betyder, at dette momsregistreringsregister kan generere moms forskelle, når:

- der er forskellige saldoer på værdimodellerne AFRUND OG MOMS

- der er forskellige saldoer på udskydelsesværdimodellerNE AFRUND og MOMS

- er der forskellige reserve for dårlig gæld på værdimodellen AFRUND og MOMS

Beregning af konstante momsforskelle efter balancemetoden har følgende kilder:

– Momsregistrering, Omkostninger og indtægter der ikke har indflydelse på skatteprocenten.

Følgende momsregistreringsregistreringer er ikke medtaget i kilderne til dette momsregister (sammenligning med momsregistreringsberegning af konstante momsforskelle):

 - gendannelse af afskrivningsbonus

-  af den dårlige gæld

der skyldes, at disse aktiver danner midlertidige momsforskelle fra og med 2020.

Bemærk, at du kan beregne eksisterende og nyligt tilføjede momsregistreringsregistreringer parallelt. Det anbefales at flytte nye momsregistrerings- og generere hovedbogstransaktioner for momsforskelle baseret på nye momsregistreringsposter.

Konfiguration

1.       Konfigurer hovedbogkonti til udskudt moms i Hovedbog opslagsgrupper for overskudsafgift(> moms > overskudsafgift)

.png

2.       Konfigurer hovedbogkonti til forskydning udskudt moms i opslagsgrupper i Hovedbog (> moms> moms)

image2.png

Bemærk! I henhold til den metoologiske fremgangsmåde anbefalinger om anvendelse af den nye PBU18-revisionsstandard, har virksomheder et valg fra året 2020 om, hvordan du beregner aktuel moms på overskud: enten baseret på regnskab data eller baseret på selvangivelse for overskud (skatteregnskabsdata).

Ved beregning af aktuel fortjeneste moms baseret på regnskabsdata,hovedbogbogholderi om midlertidige skatteforskelle (DTA – udskudt skatteaktiv og DTL – udskudt skatteansvar) skal opslås i korrespondance med hovedbogholderkonto 68.overskudsafgift – samme som før. I dette tilfælde skal du hovedbogsopslag med konstante momsforskelle bør også opslås i korrespondance med hovedbogbogholderkonto 68.overskudsafgift.

Ved beregning af aktuel fortjeneste moms baseret på momsangivelse (momsdata), hovedbog opslag af midlertidige skatteforskelle (DTA – udskudt skatteaktiv og DTL – udskudt momsansvar) skal offentliggøres i korrespondance med hovedbogholderkonto 99. I dette tilfælde er der ingen hovedbogsopslag med konstante momsforskelle.

Virksomheden bør foretage et valg og skrive det i revisionspolitikken.

Hvis du beregner aktuel moms baseret på regnskab data, skal du angive hovedbogholderkonto "68" i feltet Moms.

Hvis du beregner aktuel overskudsafgift baseret på overskudsafgift deklareringsdata, skal du angive hovedbogholderkonto "99" i feltet Moms.

3.       Konfigurer udgiftskoder.

Gå til skatte- > konfiguration > koder for > moms og udgifter. Vælg udgiftskoder, der bruges udskydelse af opslag, eller som udgør konstant moms forskelle. For disse udgiftskoder skal du angive momskoden for overskuddet moms i feltet Momskode (du skal først oprette en moms kode med værdi lig med momssats for fortjeneste, skal du også konfigurere Hovedbogsopslag for denne momskode for salg).

   Bemærk! Denne indstilling er bruges til beregning af midlertidige skatteforskelle, der dannes baseret på udskydelser og også til beregning af konstante momsforskelle.

image3.png

4.       Konfigurer momsregistreringer.

Gå til konfiguration > moms > momsprocenten > registre.

Opret momsregistrering med registertype lig med beregning af midlertidige momsforskelle efter saldometode.

Vælg momskoden for linjer i Parametre hurtigt under fanen Parametre med parameternavn lig med momskode for fa-afskrivning, Moms kode for gældsbeholdning.

     Bemærk! Denne indstilling bruges til beregning af midlertidige skatteforskelle, der er baseret på faste aktiver og dårlig gæld hensættelser.  

image4.png

5.       Gå til Hovedbog > journalkonfiguration >journalnavne, og konfigurer journal til hovedbogsopslag om momsforskelle efter saldometode. Vælg momsforskelle efter saldometode i feltet Journaltype.

image5.png

Beregn momsregistreringer

1.       Opret og beregn momsregistreringsjournal i en normal måde.

Måden, hvorpå man kan arbejde med nye skatteregistreringer på samme måde som i et arbejde med alle andre momsregistreringsregistreringer. Gå til > momsbogsposter > moms journal. Opret en journal, og beregn momsregistreringer.

Ny momsregistrering Beregning af midlertidige momsforskelle efter saldometode indeholder samme liste over felter som eksisterende beregning af momsregistrering af midlertidige momsforskelle, og den indeholder også nye felters bogværdi inden for revision, Bogværdi i momsbogholderi. Disse felter viser saldo aktivets værdi ved periodens afslutning. Felterne Indledende DLA/DTLog DTA/DTL viser beløb af DTA (udskudt skatteaktiv) / DTL (udskudt skat) erstatningsansvar) ved periodens begyndelse og slutning efterfølgende. Beregning af disse beløb følger kravene til saldometoden.

image6.png

2.       Opret hovedbogsopslag for momsforskelle

Metode til at oprette hovedbogsopslag for momsforskelle efter saldo metode svarer til den eksisterende metode til oprettelse af hovedbogsopslag til moms forskelle, men der skal anvendes et nyt menupunkt.

Gå til > momsjournal > momsregistreringsbog. Vælg journal, og klik på Journal >Momsforskelle efter saldo .

image7.png

Bemærk følgende:

Hvis skatteregistreringsjournal ikke indeholder gamle momsforskelle registreres, er menupunktet > journalbogskontoens momsforskelle ikke tilgængelig. På samme måde gælder det, at hvis skatteregistreringsjournalen ikke indeholder ny moms forskelle registreres, og > journal over momsforskelle efter saldo metodemenupunkt er ikke tilgængeligt

Hvis brugeren har oprettet en hovedbogsjournal med transaktioner for momsforskelle af én type (metode til periodisering (gammel) eller saldo (ny) og derefter det andet menupunkt bliver inaktivt. Det vil sige, at det er umuligt at samtidig oprette hovedbogsopslag for momsforskelle ved hjælp af den gamle og nye metoder.


Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×