27. juni – KB4022720 (eksempel på månedlig opdateringspakke)

Frigivelsesdato:

27-06-2017

Version:

eksempel på månedlig opdateringspakke

Forbedringer og fejlretninger

Denne ikke-sikkerhedsrelaterede opdatering indeholder forbedringer og rettelser, der var en del af en månedlig opdateringspakke KB4022726(frigivet den 13. juni 2017) og indeholder også disse nye kvalitetsforbedringer som en eksempel på den næste månedlige opdateringspakke:

 • Løst problem, hvor programmet holder op med at modtage SNMP-traps efter et vilkårligt tidspunkt. Når dette sker, kan ingen programmer modtager SNMP-traps. En genstart af computeren kan midlertidigt løse problemet.

 • Løst problem, så der er mulighed for overvågning af SMB (Server Message Block version) 1 på Windows Server 2012 R2.

 • Løst problem, hvor virtuelle maskiner med flere lejere genstarter, når et eller flere SSD'er (Solid State Drives) fjernes fra gruppe 1 i CPS-racket (Cloud Platform System).

 • Løst et problem, hvor Internet Explorer- og Microsoft Edge-udskrivning fra en ramme kan medføre 404 ikke fundet eller udskrivning af en tom side.

 • Løst problem, hvor certutil.exe ikke længere kan generere en EPF-fil ved forsøg på at genoprette en nøgle til et version 1-certifikat.

 • Løst et problem, hvor MPIO-failover stopper, når en disk overraskende er blevet fjernet, identificeret ved hændelses-id 157: "Disk X er overraskende blevet fjernet", hvor der stadig er realistiske stier, der kan bruges. Scenarie kan opstå, når den nyligt valgte sti hører til den disk, der overraskende blev fjernet.

 • Løst problem, hvor et servernedbrud medfører tab af adgang til filer, og hvor der kræves fuld genoprettelse af spejlede data.

 • Adresseret problem med NTFS-fejlhændelse, ID:55, der opstår, når du bruger Unified Write Filter i DISK-tilstand.

 • Løst problem, hvor ChkDsk ved kørsel af ChkDsk på en diskenhed, der har flere millioner filer, kan tage flere uger om at fuldføre og ser ud til at hænge fast i fase 3.

 • Opdaterede databasen med navne på adgangspunkter.

 • Løst problem, hvor, printerne virker til at være offline via Wi-Fi-netværk, selvom de er online, når et system fortsætter efter slumretilstand. Dette sker på Wi-Fi-netværk, som er udsat for mistede pakker.

 • Løst problem, hvor en konkurrencetilstand medførte en NFS-serverfejl (0x0000000A), når en NFS-klient opretter og afbryder forbindelsen til et delt NFS-drev.

 • Løst problem, hvor stopfejlen 0x50 kan opstå, når der sendes en forespørgsel til klienter, der er sluttet til et NFS (Network File System) i Windows Server 2012 R2.

 • Løst problem, hvor svchost.exe-processen, der driver gatewaytjenesten til Fjernskrivebrod, går ned. Programfejl 1000 forekommer i programloggen, og modulet, der giver fejl, peger på c:\windows\system32\aaedge.dll. Derved genstartes gatewaytjenesten Fjernskrivebord, der medfører, at forbindelser til Fjernskrivebord afbrydes.

 • Løst problem, hvor fjernskrivebordssessioner ind imellem kan gå i stå ved aflogning, når winlogon.exe blokeret, mens der ventes på DWM.exe. Blokeringen skyldes et problem med tidsindstillingen, der stopper DWM.exe. Brugersessioner kan ikke genbruges, og Fjernskrivebord-serveren skal genstartes, hvis du vil rydde den eller de sessioner, der er gået i stå.

 • Løst problem om Hyper-V-integrationstjeneste, der bevirker, at brugerne kan miste adgang til netværket, når hurtigere netværk (enkeltsrods I/o-virtualisering (SR-IOV)) er aktiveret på virtuelle maskiner (gæst). Netvsc_vfpp protokollen leverer IO-virtualiseringsfunktionalitet til netværkskort, der understøtter SR-IOV. Hvis protokollen er fjernet, og der er knyttet flere netværkskort til et virtuel maskine, der er gæst, mistes adgangen til netværket.

 • Løst problem med at opdatere oplysningerne om tidszonen.

 • Opdateret IDNA-tabel for at understøtte fortolkning af de seneste emoji-tegn i Unicode fra punycode.

 • Løst problem med forringelse af ydeevnen, når flere klienter opretter forbindelse til LDAP ved hjælp af SSL-certifikatet/baseret godkendelse.

 • Løst et problem med pålideligheden i Windows Search.

 • Løst problem, hvor CRM-brugergrænsefladen kan hænge, når du trykker på svarknappen i mailarbejdsproces.

 • Løst problem, hvor Microsoft Standard NVM Express-driveren (stornvme) forkert udsatte inaktive navneområder som diske for operativsystemet. Operativsystemet kan ikke bruge inaktive navneområder, og de må ikke udsættes for operativsystemet.

 • Du kan øge SMB1-overvågning af adgang på Windows Server 2012 R2. Overvågning skal være deaktiveret som standard. Når den er aktiveret, logføres en overvågningshændelse med klientens adresse, hvis en SMB1-klient forsøger at oprette forbindelse til serveren. Dette er for, at kunderne kan tage en velovervejet beslutning om brugen af SMB1, før SMB1 deaktiveres eller fjernes på Windows Server 2012 R2.
   
   
  Kør følgende powershell-cmdlet med administratorrettigheder med indstillingen herunder for at aktivere SMB1-adgangsovervågning:
  Set-SmbServerConfiguration -AuditSmb1Access $true

  Kør følgende powershell-cmdlet med administratorrettigheder med indstillingen herunder for at deaktivere SMB1-adgangsovervågning:
  Set-SmbServerConfiguration -AuditSmb1Access $false

Kendte problemer i denne opdatering

Symptom

Løsning

Når du har installeret denne opdatering, kan Internet Explorer 11 uventet lukke ned, når du besøger visse websteder. Når problemet opstår, får du muligvis en fejlmeddelelse, der minder om følgende:

Det var ikke muligt at vende tilbage til [tidligere URL]
Internet Explorer er holdt op med at prøve at gendanne dette websted. Det virker til, at webstedet fortsat har problemer.

Problemet kan opstå, hvis webstedet er kompleks og bruger bestemte web-API'er.

Dette problem løses i 11. juli 2017 – KB4025336 (månedlig opdateringspakke).

Hvis en iSCSI-destination bliver deaktiveret, vil forsøg på at genoprette forbindelsen medføre en læk. Start af en ny forbindelse til en tilgængelig destination fungerer, som det skal.

Microsoft undersøger problemet og opdaterer denne artikel, når flere oplysninger bliver tilgængelige.
I det følgende afsnit kan du finde flere oplysninger om dette problem.

Windows Server 2012 R2- og Server 2016-computere, der oplever afbrydelse af forbindelsen til tilknyttede iSCSI-destinationer, kan vise mange forskellige symptomer. Disse omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Operativsystemet ophører med at svare.

 • Du modtager stopfejl (fejlsøgningsfejl) 0x80, 0x111, 0x1C8, 0xE2, 0x161, 0x00, 0xF4, 0xEF, 0xEA, 0x101, 0x133 eller 0xDEADDEAD.

 • Der opstår brugerlogonfejl samtidig med fejlen "Der er ikke nogen logonservere til rådighed".

 • Der opstår applikations- og tjenestefejl på grund af midlertidig overbelastning.

 • Et usædvanligt stort antal midlertidige porte bruges af systemprocessen.

 • Et usædvanligt stort antal tråde bruges af systemprocessen.

Årsag

Problemet skyldes et låseproblem på Windows Server 2012 R2- og Windows Server 2016 RS1-computere, hvilket giver tilslutningsproblemer til iSCSI-destinationerne. Problemet kan opstå, når du har installeret en af følgende opdateringer:

Windows Server 2012 R2

Frigivelsesdato

KB

Artikeloverskrift

16. maj 2017

KB 4015553

18. april 2017 – KB4015553 (eksempel på månedlig opdateringspakke)

9. maj 2017

KB 4019215

9. maj 2017 – KB4019215 (månedlig opdatering)

9. maj 2017

KB4019213

9. maj 2017 – KB4019213 (kun sikkerhedsopdatering)

18. april 2017

KB 4015553

18. april 2017 – KB4015553 (eksempel på månedlig opdateringspakke)

11. april 2017

KB4015550

11. april 2017 – KB4015550 (månedlig opdateringspakke)

11. april 2017

KB 4015547

11. april 2017 – KB4015547 (kun sikkerhedsopdatering)

21. marts 2017

KB4012219

Marts 2017, eksempelversion af månedlig samlet kvalitetsopdatering til Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016 RTM (RS1)

Frigivelsesdato

KB

Artikeloverskrift

16. maj 2017

KB4023680

26. maj 2017 – KB4023680 (OS-build 14393.1230)

9. maj 2017

KB4019472

9. maj 2017 – KB4019472 (OS-build 14393.1198)

11. april 2017

KB4015217

11. april 2017 – KB4015217 (OS-build 14393.1066 og 14393.1083)


Bekræftelse

 • Kontrollér versionen af følgende MSISCSI-driver på systemet:

  c:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys

  Den version, der udviser denne funktionsmåde, er 6.3.9600.18624 til Windows Server 2012 R2 og version 10.0.14393.1066 til Windows Server 2016.

 • Følgende hændelser logføres i systemloggen:

  Hændelseskilde

  Id

  Tekst

  iScsiPrt

  34

  En forbindelse til destinationen blev afbrudt, men initiativtageren har oprettet forbindelse til destinationen igen. Dumpdata indeholder destinationsnavnet.

  iScsiPrt

  39

  Initiativtageren sendte en opgaveadministrationskommando for at nulstille destinationen. Destinationsnavnet er angivet i dumpdata.

  iScsiPrt

  9

  Destinationen reagerede ikke i tide på en SCSI-anmodning. CDB'en er angivet i dumpdata.

 • Gennemgå antallet af tråde, der kører under systemprocessen, og sammenlign det med en kendt, fungerende udgangsværdi.

 • Gennemgå antallet af handles, der kører under systemprocessen, og sammenlign det med en kendt, fungerende udgangsværdi.

 • Gennemgå antallet af midlertidige porte, der bruges af systemprocessen.

 • Kør følgende kommando fra en administrativ Powershell:

  Get-NetTCPConnection | Group-Object -Property State, OwningProcess | Sort Count

  Eller kør følgende NETSTAT-kommando sammen med parameteren "Q" fra en administrativ CMD-prompt. Dette viser "bundne" porte, der ikke længere har forbindelse:

  NETSTAT –ANOQ

  Hold øje med porte, der ejes af systemprocessen.

  Alt over 12.000 i de tre foregående punkter anses for at være mistænkeligt. Hvis der findes iSCSI-destinationer i computeren, er der stor sandsynlighed for, at problemet opstår.

Løsning

Hvis hændelseslogfilerne angiver, at der finder mange gentilslutninger sted, kan du samarbejde med din iSCSI- og netværksleverandør for at diagnosticere og afhjælpe årsagen til fejlen med at bevare tilslutninger til iSCSI-destinationer. Sørg for, at der er adgang til iSCSI-destinationer via den aktuelle netværksinfrastruktur. Installér opdaterede rettelser, når de bliver tilgængelige. Denne artikel opdateres med det specifikke KB-artikelnummer på den rettelse, der skal installeres, når den bliver tilgængelig.

Bemærk! Vi anbefaler ikke, at du fjerner nogen sikkerhedsopdateringer fra marts, april, maj og juni. Hvis du gør det, udsættes computerne for kendte sikkerhedssårbarheder og andre fejl, som rettes hver måned. Vi anbefaler, at du først arbejder med iSCSI-destinationer og netværksleverandører for at løse tilslutningsproblemer, der udløser tilslutning af destinationer.

Elementbrødtekst, der kan skjules

 

Sådan henter du denne opdatering

Den leveres som en valgfri opdatering i Windows Update. Få flere oplysninger om, hvordan du kører Windows Update, under Sådan henter du en opdatering via Windows Update. Du kan få den separate pakke til denne opdatering ved at besøge webstedet Microsoft Update-katalog.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×