Filtyper, der understøttes af Windows Media Player

Denne artikel indeholder en liste over de multimediefiltyper, der understøttes af Microsoft Windows Media Player 12. (Sådan bestemmes din version af Windows Media Player).

Bemærk!  Yderligere filformater kan muligvis understøttes, hvis du installerer nye codecs i Windows. Du kan finde flere oplysninger under codecs: ofte stillede spørgsmål.

 • Windows Media-formater (.asf, .wma, .wmv, .wm)

 • Windows Media-metafiler (.asx, .wax, .wvx, .wpl)

 • Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)

 • Windows Media Download-pakke (.wmd)

 • Audio Video Interleave (*.avi)

 • MPEG-formater (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)

 • Musical Instrument Digital Interface (*.mid, *.midi og *.rmi)

 • Audio Interchange File Format ( *.aif, *.aifc, *.aiff)

 • Sun Microsystems og NeXT (*.au, *.snd )

 • Windows-lyd (*.wav)

 • CD Audio Track (*.cda)

 • Indeo Video Technology (*.ivf)

 • Windows Media Player-temaer (*.wmz, *.wms)

 • QuickTime Movie-fil (.mov)

 • MP4-lydfil (.m4a)

 • MP4-videofil (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

 • Windows-lydfil (.aac, .adt, .adts)

 • MPEG-2 TS-videofil (.m2ts)

 • Free Lossless Audio Codec (.flac)

Detaljerede oplysninger om understøttede filtyper

 

Avanceret Systems Format (.asf) ASF-filformatet (Advanced Systems Format) er det foretrukne Windows Media-filformat. Hvis de nødvendige codecs er installeret på computeren, kan du med Windows Media Player afspille lyd- og/eller videoindhold, der er komprimeret vha. en lang række codecs, og som er gemt i en .asf-fil. Desuden kan du streame lyd- og videoindhold med Windows Media Services, eller du kan pakke det pågældende indhold med Windows Media Rights Manager.

ASF er et udvidet filformat, som rummer synkroniserede multimediedata. Det understøtter levering af data via en lang række netværk og protokoller. Det egner sig også til lokal afspilning. ASF understøtter avancerede multimediefunktioner, herunder udvidede medietyper, overførsel af komponenter, skalerbare medietyper, forfatterangivet prioritering af streaming, understøttelse af flere sprog samt omfattende bibliografiske funktioner, der omfatter dokument- og indholdsstyring.

ASF-filer med lydindhold, der er komprimeret med WMA-codec (Windows Media Audio), bruger typisk filtypenavnet .wma. Ligeledes bruger ASF-filer med lydindhold og/eller videoindhold, der er komprimeret med WMA-codec (Windows Media Audio) eller WMV-codec (Windows Media Video), typisk filtypenavnet .wmv. Endelig bruges det generiske filtypenavn .asf til indhold, der er komprimeret med andre codecs. Du kan finde flere oplysninger om ASF på følgende Microsoft-websted:

Filer i Advanced Systems Format (.asf)

Windows Media Audio (.wma) .wma-filer (Windows Media Audio) er .asf-filer (Advanced Systems Format), der omfatter lyd, som er komprimeret med WMA-codec. Ved at anvende adskilte filtypenavne kan brugere installere flere afspillere på deres computer og knytte bestemte afspillere til filtypenavnet .wma med henblik på afspilning fra rene lydkilder.

Windows Media Video (.wmv, .wm) .wmv-filer (Windows Media Video) er .asf-filer (Advanced Systems Format), der omfatter lyd og/eller video, som er komprimeret med WMA-codec (Windows Media Audio) og/eller WMV-codec (Windows Media Video). Ved at anvende adskilte filtypenavne kan du installere flere afspillere på computeren og knytte bestemte afspillere til filtypenavnet .wmv med henblik på afspilning fra lyd- og videokilder.

 

Advanced Stream Redirector (.asx) Advanced Stream Redirector-filer (*.asx) kaldes også Windows Media-metafiler og er tekstfiler, der indeholder oplysninger om en fil-stream og præsentationen af den. ASX-filer opfylder flere funktioner end blot at definere afspilningslister, der skal levere oplysninger til Windows Media Player om, hvordan bestemte medieemner fra afspilningslisten skal præsenteres.

Windows Media-metafiler er baseret på XML-syntaks og kan kodes i enten ANSI- eller UNICODE-format (UTF-8). De er opbygget af forskellige elementer med tilknyttede koder og attributter. Hvert element i en Windows Media-metafil definerer en bestemt indstilling eller handling i Windows Media Player.

ASX-filer kan pege på alle de mediefiltyper, som genkendes og understøttes af Windows Media Player.


Du kan finde flere oplysninger om Windows Media-metafiler på følgende Microsoft-websted:

Windows Media Metafiler 

Windows Media Audio Redirector (.wax) .wax-filer (Windows Media Audio Redirector) er Windows Media-metafiler, der henviser til .wma-filer (Windows Media Audio).

Windows Media Video Redirector (.wvx) .wvx-filer (Windows Media Video Redirector) er Windows Media-metafiler, der henviser til .wmv-filer (Windows Media Video).

Windows Media Redirector (.wmx) Windows Media Player-versioner, der understøtter denne filtype: .wmx-filer (Windows Media Redirector) er Windows Media-metafiler, der henviser til .wma-filer (Windows Media Audio) og/eller .wmv-filer (Windows Media Video).

Windows Media Player-afspilningsliste (.wpl) .wpl-filer (Windows Media Player-afspilningsliste) er klientsidens afspilningslister, der er skrevet i et beskyttet format. Microsoft har lanceret dette filformat i Windows Media Player 9 Series. Med filformatet .wpl kan der oprettes dynamiske afspilningslister, hvilket .asx- og .m3u-filformaterne ikke kan. I Windows Media Player 9 Series bliver .wpl-filformatet brugt af den automatiske funktion til afspilningslisten. .wpl-formatet er det standardfilformat, der bruges til de afspilningslister, du gemmer i Windows Media Player 9 Series.

 

Microsoft lancerede filformatet *.dvr-ms til lagring af optaget tv-indhold i Microsoft Windows XP Media Center Edition. I lighed med *.asf-filer muliggør forbedringer af *.dvr-ms-filerne central PVR-funktionalitet (Personal Video Recorder), herunder tidsskift, realtidspause, plus samtidig ind- og afspilning. Video, som er indeholdt i en *.dvr-ms-fil, er kodet som en MPEG-2-videostream, og den lyd, der er indeholdt i *.dvr-ms-filen, er kodet som MPEG-1 Layer II-lydstream.

Hvis du vil afspille ubeskyttede *.dvr-ms-filer på Windows XP-baserede computere, skal du have følgende software- og hardwarekomponenter:

 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) eller nyere.

 • Den opdatering, der beskrives i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base, skal være installeret på computeren:
  Få flere oplysninger ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  810243DirectShow-understøttelse af afspilning af filer, der er optaget med Windows XP Media Center Edition.
   

 • En Windows XP-kompatibel dvd-dekoder.

Du kan finde flere oplysninger om *.dvr-ms-filer på følgende Microsoft-websted:

Om dvr-ms-filformatet

 

WMD-pakker (Windows Media Download) kombinerer temarammerne og afspilningslisterne i Windows Media Player med multimedieindholdet i en enkelt fil med filtypenavnet .wmd, der kan downloades gratis. En .wmd-pakke kan indeholde et helt album med musikvideoer, der også rummer reklamer i form af grafiske varemærker og links til en online-musikforhandlers websted.

Hvis du vil hente en .wmd-pakke fra et websted, skal du klikke på linket til pakken. Når pakken er downloadet til din computer, udpakker Windows Media Player automatisk de filer, der er indeholdt i pakken, tilføjer afspilningslisterne i pakken, føjer indholdet til mediebiblioteket, viser rammetemaet i
Ruden Aktuel afspilning i Windows Media Player (i fuld tilstand) og afspiller derefter det første element på afspilningslisten. Du kan finde flere oplysninger om .wmd-filer på følgende Microsoft-websted:

Oprettelse af Windows Media Download-pakke (udfaset)

 

AVI (Audio Video Interleave) er en særlig slags RIFF-filformat (Resource Interchange File Format). AVI defineres af Microsoft. Filformatet .avi er det mest almindelige format til lyd- og videodata på en computer.

Lyd- eller videoindhold, der er komprimeret med mange forskellige codecs, kan gemmes i en .avi-fil og afspilles med Windows Media Player, hvis de relevante codecs er installeret på computeren. Blandt de video-codecs, der ofte bruges i .avi-filer, kan nævnes:

 • DivX-codec

  For mere information, besøg følgende DivX-websted:

  DivX

 • Cinepak Codec

  Du kan finde flere oplysninger på følgende Cinepak-websted:

  Cinepak

 • Indeo-codec

  For mere information, besøg følgende Ligos-websted:

  Ligos Corporation 

 • DV-codec

 • MJPEG-codec

 • Ukomprimeret RGB- eller YUY2-codec

Blandt de lyd-codecs, der ofte bruges i .avi-filer, kan nævnes:

 • MP3-codec

 • MS ADPCM (Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation)

 • Ukomprimeret PCM-codec (Pulse Code Modulation)

 

Moving Picture Experts Group udvikler standarderne for Moving Picture Experts Group (MPEG). Det er et sæt standarder for komprimering af video og lyd, der er i stadig udvikling.

MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v) Denne standard tillader kodning af progressiv video ved en overførselshastighed på ca. 1,5 mio. bps. Dette filformat er specielt beregnet til brug sammen med Video-cd- og CD-I-medier. De mest almindelige implementeringer af MPEG-1-standarden giver en videoopløsning på 352 x 240 ved 30 b/sek. Når du bruger denne standard, får du video i en smule dårligere kvalitet end de videoer, der typisk er optaget med en videooptager.

Filer med filtypenavnet .m1v er ofte elementære MPEG-1-streams, der kun indeholder videooplysninger. Filer med filtypenavnet .mpg eller .mpeg er ofte MPEG-1-systemstreams, der indeholder MPEG-1-kodet video og MPEG-1 Layer II (MP2)-kodet lyd.

Filtypenavnene .mpg og .mpeg bruges dog ikke udelukkende af MPEG-1-systemstreams. MPEG-2-programstreams benytter også ofte filtypenavnene .mpg og .mpeg, men de indeholder MPEG-2-kodet video. Eftersom Microsoft Windows-operativsystemer kun indeholder en MPEG-1-videodekoder, kan Windows Media Player ikke afspille MPEG-2-programstreams, uden at der installeres en ekstra MPEG-2-videodekoder (også kaldet en dvd-dekoderpakke). Du kan finde flere oplysninger om køb af dvd-dekoderpakker på følgende Microsoft-websted:

Downloads til Windows

MPEG Audio Layer III (*.mp3) Denne standard er udviklet på basis af de tidligste MPEG-produkter. Det er en lydkomprimeringsteknologi, der er en del af specifikationerne for MPEG-1 og MPEG-2. MP3 blev udviklet af Fraunhofer-instituttet i Tyskland i 1991. MP3 anvender perceptuel kodning af lyd til at komprimere lyd af cd-kvalitet til stort set samme kvalitet.

MPEG Audio Layer II (.mp2, .mpa) MPEG Audio Layer II er en standard for lydkodning, der oprindeligt er udviklet som en del af MPEG-1-specifikationen og senere er opdateret til MPEG-2-specifikationen.

M3U (.m3u) En .m3u-fil er en metafilafspilningsliste, der henviser til .mp3-filer og indeholder ekstra metadata til numrene på afspilningslisten.

 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er en standardprotokol til udveksling af musikdata mellem musikinstrumenter, synthesizere og computere. Denne standard definerer codecs for et musikindslag, der omfatter en nodes begyndelse, tonehøjde, længde, lydstyrke og musikalske attributter, som f.eks. vibrato. Den definerer også codecs for de forskellige justeringer vha. knapper, indstillingsskalaer og pedaler, som bruges på synthesizere.

 

Apple Computer har udviklet AIFF-lydformatet (Audio Interchange File Format). Du kan bruge dette format til at gemme lydeksempler af høj kvalitet og oplysninger om musikinstrumenter.

 

.au-filer (Unix Audio) er UNIX-generede lydfiler.

En *.snd-fil (Sound) er et lydfilformat, hvor data kan udveksles, og som bruges i Sun-, NeXt- og Silicon Graphics-computere. Filen indeholder typisk ubearbejdede lyddata, efterfulgt af en tekstidentifikator.

 

Windows bruger WAV-filformatet (Wave Form Audio) til at gemme lyd som bølgeformat. Ét minuts PCM-kodet (Pulse Code Modulation) lyd kan optage så lidt lagerplads som 644 KB eller så meget som 27 MB. Størrelsen af lagerpladsen afhænger af samplingshyppigheden, lydtypen (mono eller stereo) og antal bit, der bruges til eksemplet.

Ligesom AVI- og ASF-formatet er WAV blot en filbeholder. Lydindhold, der er komprimeret med mange forskellige codecs og er gemt i en .wav-fil, kan afspilles med Windows Media Player, hvis de relevante codecs er installeret på computeren. De mest almindelige lydcodecs, der benyttes i .wav-filer, omfatter Microsoft ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) og ukomprimeret PCM (Pulse Code Modulation).

 

CD Audio-spor (*.cda) er lydfiler, der er gemt på cd-medier. Du kan kun afspille .cda-filer fra en cd-rom. Derfor indeholder denne artikel ikke en eksempelfil, som du kan afspille. Hvis du vil teste en .cda-fil, skal du enten prøve at afspille en anden .cda-fil fra dit cd-drev eller prøve at afspille en .cda-fil fra en anden cd-rom. .cda-filerne er repræsentationer af cd-lydspor og indeholder ikke de faktiske PCM-oplysninger. Hvis du kopierer en .cda-fil fra cd-rom'en til harddisken, kan du ikke afspille filen.

 

IVF-filer (Indeo Video Files) er videofiler, der er kodet vha. Indeo-codec fra Ligos Corporation. Indeo-standarder kan skifte hyppigt. Hvis du vil sikre dig, at du kan afspille filer, der er kodet med denne codec, skal du kontrollere, at du har den nyeste Indeo-pakke. Kontakt Ligos Corporation for at få bekræftet, at du har den nyeste Indeo-pakke. Det kan du gøre på følgende Ligos-websted:

Ligos Corporation Hvis du vil afspille en *.ivf-fil, skal du hente filen ned på harddisken, før du afspiller den. Det kan du gøre ved at følge disse trin:

 1. Højreklik på linket til .ivf-filen, og klik derefter på
  Gem som.

 2. Angiv en placering på harddisken, hvor du vil gemme filen.

 3. Dobbeltklik på den fil, du har gemt på harddisken, for at afspille filen.

Få flere oplysninger ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

281919 Meddelelse "Uspecificeret fejl" vises, når der afspilles en Indeo Video Format (IVF) -fil
 

 

En Windows Media Player-temadefinitionsfil (.wms) er et XML-tekstdokument, der definerer de elementer, som findes i et tema, deres indbyrdes forhold og deres funktionalitet. En scriptforfatter opretter temadefinitionsfilen (.wms) og alle de tilknyttede JScript-filer (.js), som indarbejder grafikelementer og tilføjer funktionalitet til temaet.

En .wmz-fil er et komprimeret zip-arkiv, der indeholder en Windows Media Player-temadefinitionsfil og tilknyttede Jscript-filer plus de supplerende grafikfiler.

 

Apple Computer har udviklet QuickTime-filformatet for at kunne oprette, redigere, udgive og vise multimediefiler. QuickTime-formatet kan indeholde video, animationer, grafik, 3D og VR-indhold (virtual reality). Kun QuickTime-filer i version 2.0 eller tidligere kan afspilles i Windows Media Player. Nyere versioner af QuickTime kræver den beskyttede afspiller, Apple QuickTime Player. Du kan finde flere oplysninger på følgende Apple-websted:

Understøttelse af QuickTime Player

 

.m4a (kun lyd) komprimeres ofte ved hjælp af AAC-kodning (lossy), men kan også være i Apple Lossless-format.

 

MPEG-4 er en ISO-specifikation (International Standards Organization), der dækker mange aspekter af multimediepræsentation, herunder komprimering, redigering og levering. Selvom videokomprimering og filbeholderdefinitioner er to adskilte og uafhængige enheder i specifikationen af MPEG-4, tror mange mennesker fejlagtigt, at disse to funktioner dækker over hinanden . Du kan nøjes med at implementere dele af MPEG-4-specifikationen, og stadig være i overensstemmelse med standarden.

Ifølge definitionen i MPEG-4-specifikationen rummer MPEG-4-filformatet MPEG-4-kodet videoindhold og AAC-kodet (Advanced Audio Coding) lydindhold. Typisk bruges filformatet .mp4. Windows Media Player understøtter ikke afspilning af .mp4-filformatet. Hvis du installerer DirectShow-kompatible MPEG-4-dekoderpakker, kan du afspille .mp4-mediefiler i Windows Media Player. DirectShow-kompatible MPEG-4-dekoderpakker indeholder Ligos-afspilleren LSX-MPEG Player og EnvivioTV.

Du kan finde flere oplysninger om Ligos LSX-MPEG Player på følgende Ligos-websted:

Ligos Corporation Du kan finde flere oplysninger om EnvivioTV på følgende Envivio-websted:

Ericsson-portefølje Microsoft har valgt at implementere videokomprimeringsdelen af MPEG-4-standarden. Microsoft har aktuelt produceret følgende MPEG-4-baserede video-codecs:

 • Microsoft MPEG-4 v1

 • Microsoft MPEG-4 v2

 • Microsoft MPEG-4 v3

 • ISO MPEG-4 v1

MPEG-4-videoindhold kan kodes og gemmes i en .asf-filbeholder, hvis du bruger Windows Media Tools og Windows Media Encoder. Derefter kan du afspille disse filer i Windows Media Player. Du kan finde flere oplysninger om Microsoft og understøttelse af MPEG-4 på følgende Microsoft-websted:

Få Microsoft Windows Media Player . m4vtfilformat er et video filformat udviklet af Apple og er meget tæt på MP4-formatet. Forskellene er den Apples valgfrie DRM-kopibeskyttelse og behandlingen af AC3-lyd (Dolby Digital), som ikke er standardiseret for MP4-beholderen.

.mp4v -filen er en MPEG-4-videofil.

.3gp (3GPP-filformat) er et multimedie beholder format, der er defineret af Third Generation Partnership Project (3GPP) til 3G UMTS-multi medietjenester. Det anvendes på 3G-mobiltelefoner, men kan også afspilles på nogle 2G- og 4G-telefoner.

.3g2 (3GPP2-filformat) er et multimedie beholder format, der er defineret af 3GPP2 til 3G CDMA2000-multimedietjenester. Det ligner 3GP-filformatet meget, men indeholder desuden nogle udvidelser og begrænsninger i forhold til 3GP.

Filtypen .3GP2er primært knyttet til ' 3GPP2 '.

 

Avanceret lydkodning (.aac) er et standardiseret, tabkomprimerings- og kodningssystem for digital lyd. Med AAC, der er udviklet til at efterfølge MP3-formatet, opnår du en bedre lydkvalitet end med MP3 ved samme bithastigheder.

Audio data transport stream (.adts)bruges, hvis data skal streames i en MPEG-2 transport stream, der består af en række rammer, hvor hver ramme har en header efterfulgt af AAC-lyddata.

 

.m2tser filtypenavnet, der anvendes til Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV) MPEG-2 Transport Stream (m2ts) container filformat. Det bruges til multiplexinglyd, -video og andre streams. Det er baseret på MPEG-2-transportstreambeholderen. Dette containerformat er almindeligt anvendt til HD-video på Blu-ray-disk og AVCHD.

Flere oplysninger

De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er produceret af firmaer, som er uafhængige af Microsoft. Microsoft giver ingen garanti, hverken underforstået eller på anden måde, om disse produkters ydeevne eller pålidelighed.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×