Oversigt

Denne opdatering erstatter tidligere frigivne opdatering. Du har ikke installeret de nyeste opdateringer. 

Når du har installeret dette hotfix, skal du muligvis opdatere din licens for at få adgang til nye objekter, der er inkluderet i denne eller en tidligere opdatering. Dette gælder kun for kundelicenser.

For en liste over opdateringer, der blev udgivet til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1, skal du se udgivne opdateringer til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1. Opdateringer er beregnet til nye og eksisterende kunder, der kører Microsoft Dynamics Released Updates til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Frigivelsesbølge 1.

Vigtigt!

Vi anbefaler, at du kontakter din Microsoft Dynamics-partner, inden du installerer hotfixes eller opdateringer. Det er vigtigt at kontrollere, at dit miljø er kompatibelt med de hotfixes eller opdateringer, der vil blive installeret. Et hotfix eller en opdatering kan forårsage interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter, der arbejder sammen med din Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsning.

Problemer, som er løst med denne opdatering

Følgende problemer løses i denne opdatering.

Platform-hotfixes 

ID

Titel

412369

Kopierede profiler med sidetilpasning ved hjælp af Pragma Directive kan ikke kompileres.

412995

Webklienten går ned, når der bruges et opslag på sider, der udsteder opkald til tabeller for en bruger uden en defineret tilladelse.

413514

Opdater IRIS-klienten.

413695

Øg rækkegrænsen for rapporter til 10.000.000 rækker.

413819

Forbedr webserverens ydeevne.

414103

Eksempelscriptet HowTo-MoveCompanyToTenant.ps1 ikke firmadataene som forventet.

415255

Løs hukommelseslækagen ved lange sessioner.

415321

"Du kan ikke foretage dette opkald på tabel-id-2000000121 fra en RecordRef-datatype, når du bruger en anden kompileringsmål end OnPrem"-fejlmeddelelse under installationen af OnPrem, når du abonnerer på GlobalTriggerManagement-hændelser.

415390

Gendan det tidligere klient-hotfix på grund af fejl i konfigurationen.

Program-hotfixes 

ID

Titel

Funktionsområde

414127

Der vises en fejlmeddelelse, og der oprettes en tom kunde, når du forsøger at oprette en ny kunde ved hjælp af en kundeskabelon med indstillingen Valider EU VAT Reg. Nej. er aktiveret.

Administration

410963

Problemer med ydeevnen, når du importerer eller sender en fil med mere end 6.000 linjer i betalingsafstemningskladden.

Likviditetsstyring

414048

Det er ikke muligt at importere bankkontoudtog.

Likviditetsstyring

409613

Fejlmeddelelsen "Længden af strengen er 36, men den skal være mindre end eller lig med 30 tegn", når du forsøger at tilknytte felter med en billedtekstlængde, der er større end 30 tegn i Data Exchange Definition Framework som midlertidig tabel.

Økonomi

405902

"Dimensionsværdien er blevet brugt i poster, der er opslået eller budgetteret. Du kan ikke slette den". Fejlmeddelelsen, når dimensionsværdien ikke bruges i opslogede poster eller budgetposter, og ikke findes på en ikke-posteret transaktions- eller journallinje.

Økonomi

411353

Posterne i G/L udgives ikke korrekt, efter at et af de udstedte finansgebyrnotater er annulleret.

Økonomi

412298

Koden betalingsmetode udfyldes ikke med de registrerede kundebetalingsposter.

Økonomi

412708

"xxxx skal have en værdi i Betalingseksportdata: Entry.=No.=. Det må ikke være nul eller tom", vises der en fejlmeddelelse, når du forsøger at eksportere en betalingsfil.

Økonomi

412968

Afsenderens banknavn skal have en værdi i betalingseksportdataene, når en betalingsfil eksporteres.

Økonomi

412004

Kunde- og leverandøradresser overskrider den tilladte maksimale længde på 70 tegn i SEPA(single Euro Payment Area) Direct Debit- og SEPA-kreditoverførselsfiler.

Økonomi

407816

Rapporten Generel momsafstemning i hovedbog kan ikke gennemføres på store databaser.

Økonomi

406529

Fejlmeddelelsen "Bogværdi må ikke være negativ eller mindre end Restværdi", når der forsøges på at poste kladdelinjer til fast aktiv-G/L, der er oprettet ud fra opgaven Omklassificer opgaven.

Faste aktiver

414697

Muligheden for at åbne kladden Ofte stillede spørgsmål er nedtonet, men aktiveret, når guiden Anskaffelse af faste aktiver er ved afslutning.

Faste aktiver

410069

Standardattributterne går tabt, når du har ændret navnet på elementkategorien på listesiden.

Lagerbeholdning

412035

Dimensioner fungerer anderledes i regnearket med tjenesteelement.

Lagerbeholdning

413487

Kvitteringsdatoen kan ikke ændres i overflytningsordrehovedet, efter at du har postet afsendelsen.

Lagerbeholdning

414220

Udløbsdatoen tager forkerte mængder i feltet Lotnr. Oplysningskort.

Lagerbeholdning

415267

Siden Generel afstemning i Hovedbog genkender ikke standardomkostningen genberegning af den forventede omkostningsværdi.

Lagerbeholdning

407898

Overførselsordrelinjerne tager standard-Dimenion Set-id'et fra Overfør ordreoverskrift i stedet for Standarddimensionsværdien for Elementkortet, hvilket medfører, at standarddimensionsværdien er forkert på de manuelt tilføjede overførselsordrelinjer.

Lagerbeholdning

414126

Tilgængeligt antal for at reservere ændringer i forbindelse med den manuelle reservationsstatus på købssiden.

Lagerbeholdning

411606

Der indsættes en tom linje, når du opretter et timeseddel fra en jobplanlægningslinje.

Jobs

414283

Der opstår en fejl, når du overfører jobplanlægningslinjer til jobkladdelinjerne med Elementer og Ressourcer.

Jobs

410142

Business Central stopper, når produktstrukturen bruges, og koden på lavniveau er indstillet til FALSK.

Fremstilling

413079

UoM-felter mangler i produktionsordrerutelinjerne.

Fremstilling

413877

"Planlægningsfleksibilitet skal være lig med 'Ubegrænset' i Lagerprofil: LinjeNr.=26. Den aktuelle værdi er 'Ingen'.", når du kører rapporten Planlægningsregneark.

Fremstilling

405198

Opgaver bør kun kunne redigeres af arrangørerne.

Marketing

410929

Det er ikke muligt at slette en kontakt, der er sammenkædet med en kunde eller leverandør.

Marketing

411953

Interaktionslogposterne udfyldes med en historik, når du opretter en ny kontakt før den første lagring.

Marketing

412323

Feltet Eksporteret til betalingsfil i leverandørposterne er ikke ryddet, hvis en eksporteret betalingsfil annulleres.

Køb

412612

Indstillingerne Klargør/Hent tilbagevendende købslinjer er ikke tilgængelige i indkøbsordrerne.

Køb

414072

"Du kan ikke ændre placeringskode, fordi ordrelinjen er knyttet til indkøbsordren XXXX." Fejlmeddelelse, når du tildeler en almindelig indkøbsordre til den købslinje, der er relateret til en særlig ordre med den samme placeringskode.

Køb

414096

Der er forskelle mellem Lager- og Placeringsindhold, når du har foretaget en indkøbsordre med jobindstillingen og ændret jobbet i samme dokument.

Køb

409796

Overførselsvejledningen sendes af linjen Vendor Ledger Entries, selv indstillingen Kombiner PDF-dokument er indstillet til Ja.

Køb

409705

Forkert forsendelsesdato i den funktion, der kan løfte (CTP), når du bruger det samme element på multiplicere salgslinjer.

Salg

409882

"Forudbetalings-inv. Der findes allerede en linjebuffer". Fejlmeddelelse, når du forsøger at sende en forudbetalingskreditnota fra en salgsordre.

Salg

410025

Der er forskelle mellem Lager og Placering, hvis en bruger ændrer fakturaen og fortryder forsendelsen efter at have foretaget et delvist salg.

Salg

412019

Beskrivelseslinjerne sorteres ikke korrekt, når du bruger handlingen Opret kreditnota for en sendt salgs-/købsfaktura, der indeholder forskellige forsendelser/kvitteringer.

Salg

412704

Indstillingen Alle bør fjernes fra listen over produkttyper på listen med salgspriser.

Salg

413241

Links og noter mangler på listen salgspris, når du bruger den nye salgsprisoplevelse.

Salg

409256

Vælg linjer oprettes med tom Lotnr. og udløbsdato, når den eksisterende aktie i Vælg placering er reserveret til en anden.

Lager

408800

Lagerbevægelsen kan ikke genkende den første udløbsdato efter delvis bevægelse, når samlingsordren omfatter valg i henhold til FEFO aktiveret.

Lager

412376

"Antal sendte kildedokumenter: 0 ud af i alt 1. Nogle forsendelseslinjer forbliver", når du sender en lagerforsendelse på grund af et manglende serienummer, som ikke er varelager, men som er påkrævet ved den udgående post.

Lager

413254

Pakkenr. Filterfeltet i tabellen Element er defineret med den forkerte længde.

Lager

413543

Afsendelsesdatoen kan ikke opdateres i overførselsordren, når status er angivet til Udgivet.

Lager

414322

"Ikke nok gratis forsyning tilgængelig til omallokering." Fejlmeddelelse, når du forsøger at registrere et dokument for lagervællgere for en salgsordre.

Lager

415146

Placeringskoden udfyldes ikke som lagervællger, når du har brugt reservationen fra lageret til massesporingsvarer.

Lager

412045

FEFO Pick foreslår kun delvis pick, når en del af mængden er i Forsendelsesplaceringen, og en del af mængden er i den udgående blokerede placering, mens mængden er nok til en fuld pick.

Lager

412738

Der oprettes ikke valg i henhold til FEFO, efter nogle valg allerede er registreret med massesporing og udløbsdatoer.

Lager

411016

"Aktiviteten blev låst op med en anden bruger, der redigerede tabellen Lagerpost. Prøv aktiviteten igen." Fejlmeddelelse, når du sender en lagerforsendelse, og en registreringsvældning på samme tid.

Lager

413373

En lagerforslogning kan ikke oprettes for en elementlinje på en indkøbsordre for et job, men kan oprettes for begge linjer, hvis den anden linje oprettes uden et job og vil medføre forskel mellem lager og ils.

Lager

Lokale program-hotfixes 

APAC

ID

Titel

Funktionsområde

409146

''Den angivne postdato må ikke være før datoen for offentliggørelse på den kælende. Ledger Entry.'' Fejlmeddelelse, når programmet til opslag af en kundebog med opslagsdatoen senere end opslagsdatoen i CIE i APAC-versionen.

Økonomi

408686

Værdien i grundfeltet Yderligere valuta er forkert i posten GST i APAC-versionen.

Moms/salgsmoms /Intrastat

CA - Canada

ID

Titel

Funktionsområde

409746

Fakturabeløbtotalen stemmer ikke overens med fejl, når den samlede faktura matches efter tilsidesættelse af momsbeløbet i statistik i den canadiske version.

Køb

414329

Inkonsistensfejl, når der er defineret yderligere valuta, og transaktionen omfatter oplysninger om gennemsigtighed i den canadiske version.

Salg

CH - Schweiz

ID

Titel

Funktionsområde

411535

Rapporten SR Vendor Payment Advice fungerer ikke, når du bruger i preview-tilstand i den schweiziske version.

Likviditetsstyring

DE - Tyskland

ID

Titel

Funktionsområde

414675

Tjeklisterapporter og formularrapporter skal validere partnerens moms-id, når linjerne grupperes i Intrastat i den tyske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

ES - Spanien

ID

Titel

Funktionsområde

413353

Noden ImporteTotal eksporteres som 0 for Salgs- og købskreditnotaer med moms, der ikke er momsbetalt, selvom indstillingen Medtag importtotal er valgt på siden Konfiguration af SII i den spanske version.

Økonomi

FR - Frankrig

ID

Titel

Funktionsområde

413739

Detaljerne for faste aktiver udskrives, når indstillingen Udskriv pr. fast aktiv er angivet til Nej i rapporten Book Value 01 i den franske version.

Faste aktiver

IN - Indien

ID

Titel

Funktionsområde

412691

Tilføj funktionen Foreslå medarbejderbetaling og funktionen Foreslå leverandørbetalinger i den indiske version.

Økonomi

412712

Toldens belastninger på lageret for indkøbsordrer fra importleverandører i den indiske version.

Økonomi

IT - Italien 

ID

Titel

Funktionsområde

412561

Elementet "DatiDTT" bør ikke eksporteres i E-fakturafilen for salgsfakturaen med en G/L-konto i den italiensk version.

Salg

414771

Partnerens moms-id eksporteres ikke i Instrastat-filen i den italiensk version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

US - USA 

ID

Titel

Funktionsområde

411363

Eksempel på eksportformater for positiv betaling i en forkert behandlingskodeenhed som standard i den amerikanske version.

Likviditetsstyring

409746

Fakturabeløbtotalen stemmer ikke overens med fejl, når den samlede faktura stemmer overens efter tilsidesættelse af momsbeløbet i statistik i den amerikanske version.

Køb

414329

Inkonsistensfejl, når der er defineret yderligere valuta, og transaktionen omfatter oplysninger om gennemsigtighed i den amerikanske version.

Salg

412196

Funktionen Til konfiguration af skatterapport er ikke udfyldt i den amerikanske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

NL - Nederlandene

ID

Titel

Funktionsområde

414851

Listen Postnummer vises ikke i menuen i den hollandske version.

Økonomi

SE - Sverige

ID

Titel

Funktionsområde

412487

Den samlede vægt skal afrundes til 1 i Intrastat-filen i den svensk version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

Lokale lovpligtige funktioner

US - USA

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

412409

1099 år-rapporteringen blev opdateret for rapporteringsåret 2021 i den amerikanske version.

Økonomistyring

APMagneticMediaManagement.Codeunit IRS1099FormBox.Page IRS1099FormBox.Table IRS1099Management.Codeunit UpgradeIRS1099FormBoxes.Codeunit Vendor1099Div2021.Report Vendor1099MagneticMedia.Report Vendor1099Misc2021.Report Vendor1099Nec2021.Report VendorList.Page

Løsning

Sådan får du Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1-filer

Denne opdatering er tilgængelig til manuel download og installation fra Microsoft Download Center.

Opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Hvilke hotfix-pakker skal downloades

Denne opdatering har flere hotfix-pakker. Vælg og download en af følgende pakker afhængigt af landeversionen på din Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021-database.

Land

Hotfix-pakke

AT - Østrig

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AT-pakke

AU - Australien

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AU-pakke

BE - Belgien

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 BE-pakke

CA - Canada

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CA-pakke

CH - Schweiz

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CH-pakke

CZ- Tjekkiet

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CZ-pakke

DE - Tyskland

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DE-pakke

DK - Danmark

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DK-pakke

ES - Spanien

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 ES-pakke

FI - Finland

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FI-pakke

FR - Frankrig

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FR-pakke

GB - Storbritannien

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 UK-pakke

IN - Indien

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IN-pakke

IS - Island

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IS-pakke

IT - Italien

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IT-pakke

MX - Mexico

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 MX-pakke

NL - Nederlandene

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NL-pakke

NO - Norge

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NO-pakke

NZ - New Zealand

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NZ-pakke

RU - Rusland

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 RU-pakke

SE - Sverige

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 SE pakke

US - USA

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 US-pakke

Alle andre lande

Download opdatering 18.7 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 W1-pakke

Sådan installeres en Microsoft Dynamics 365 Business Central lokal 2021 Release Wave 1-opdatering

Se Sådan installeres en Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1-opdatering.

Forudsætninger

Du skal have Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 installeret for at anvende dette hotfix.

Flere oplysninger

Se flere oplysninger om softwareopdateringsterminologi og Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Status

Microsoft har bekræftet, at problemet findes i de Microsoft-produkter, der er angivet i afsnittet "Gælder for".

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×