Δικαιώματα εφαρμογών

Μερικές εφαρμογές ή παιχνίδια στο Windows Store έχουν σχεδιαστεί, ώστε να αξιοποιούν συγκεκριμένες δυνατότητες υλικού ή λογισμικού στη συσκευή σας Windows. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή φωτογραφιών ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσει την κάμερα του τηλεφώνου σας ή ένας οδηγός εστιατορίων μπορεί να χρησιμοποιήσει τη θέση σας, για να προτείνει κοντινά σημεία.

Στα Windows 10, σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε ποιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη δυνατότητα. Μεταβείτε στην επιλογή Έναρξη > Ρυθμίσεις > Προστασία προσωπικών δεδομένων. Επιλέξτε την εφαρμογή (για παράδειγμα, το Ημερολόγιο) και τα δικαιώματα εφαρμογών που είναι ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα. Δεν αναφέρονται εφαρμογές με δικαίωμα για "Χρήση όλων των πόρων του συστήματος". Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των Windows, για να ελέγχετε ποιες επιμέρους δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές οι εφαρμογές.

Για τις εφαρμογές που δεν έχουν δικαίωμα για "Χρήση όλων των πόρων του συστήματος", μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των Windows για έλεγχο των επιμέρους δυνατοτήτων.

Για να δείτε τις δυνατότητες για μια εφαρμογή, μεταβείτε στη σελίδα προϊόντος της εφαρμογής στο Windows Store. Αν δεν θέλετε μια εφαρμογή να χρησιμοποιεί κάποια από τις δυνατότητες που αναφέρονται, μπορείτε να επιλέξετε να μην την εγκαταστήσετε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένα δικαιώματα

Χρήση όλων των πόρων του συστήματος: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε πόρο συστήματος (όπως την κάμερα, το μικρόφωνο ή τη θέση) χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τα δικαιώματα εφαρμογών για επιμέρους πόρους συστήματος μέσω των ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων των Windows.

Χρήση της θέσης σας: Ενδέχεται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα θέσης από τη συσκευή σας. Μπορείτε να βρείτε το στοιχείο ελέγχου αυτού του πόρου στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των Windows.

Χρήση της κάμερας web: Ενδέχεται να ενεργοποιήσει και να χρησιμοποιήσει την κάμερα στη συσκευή σας. Μπορείτε να βρείτε το στοιχείο ελέγχου αυτού του πόρου στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των Windows.

Χρήση του μικροφώνου σας: Ενδέχεται να ενεργοποιήσει και να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο στη συσκευή σας. Μπορείτε να βρείτε το στοιχείο ελέγχου αυτού του πόρου στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των Windows.

Χρήση της βιβλιοθήκης μουσικής σας: Ενδέχεται να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρχεία μουσικής από τη βιβλιοθήκη μουσικής στη συσκευή σας.

Χρήση της βιβλιοθήκης εικόνων σας: Ενδέχεται να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρχεία εικόνων από τη βιβλιοθήκη εικόνων στη συσκευή σας.

Χρήση της βιβλιοθήκης βίντεο: Ενδέχεται να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρχεία βίντεο από τη βιβλιοθήκη βίντεο στη συσκευή σας.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10557 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Νοε 2016 - Αναθεώρηση: 4

Σχόλια