Δικαιώματα εφαρμογών

Ισχύει για: Windows 10

Μερικές εφαρμογές ή παιχνίδια στο Microsoft Store έχουν σχεδιαστεί να αξιοποιούν συγκεκριμένο υλικό ή δυνατότητες λογισμικού στη συσκευή Windows. Μια εφαρμογή φωτογραφιών ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσει την κάμερα του τηλεφώνου σας ή ένας οδηγός εστιατορίων μπορεί να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία σας για να προτείνει κοντινά σημεία.

Στα Windows 10, χρησιμοποιήστε τη σελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων για να επιλέξετε ποιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη δυνατότητα. Επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Προστασία προσωπικών δεδομένων. Επιλέξτε την εφαρμογή (π.χ. Ημερολόγιο) και επιλέξτε τα δικαιώματα εφαρμογών που θέλετε να είναι ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα. 

Η σελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν αναφέρει τις εφαρμογές με δικαίωμα χρήσης όλων των πόρων του συστήματος. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων για να ελέγχετε ποιες δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές οι εφαρμογές. Οι εφαρμογές Επιφάνειας εργασίας Windows ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Για να δείτε τα δικαιώματα μιας εφαρμογής, μεταβείτε στη σελίδα προϊόντος της εφαρμογής στο Microsoft Store ή online. Αν δεν θέλετε μια εφαρμογή να χρησιμοποιεί κάποια από τις δυνατότητες που αναφέρονται, μπορείτε να επιλέξετε να μην την εγκαταστήσετε. 

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ποια δικαιώματα επιτρέπουν σε μια εφαρμογή να κάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Όλοι οι πόροι συστήματος: Χρήση οποιουδήποτε πόρου και όλων των πόρων συστήματος (όπως κάμερα, μικρόφωνο ή θέση) χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τα δικαιώματα εφαρμογών για μεμονωμένους πόρους συστήματος μέσω της σελίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πληροφορίες λογαριασμού: Πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία λογαριασμού.

Bluetooth: Ενεργοποίηση και χρήση των συνδέσεων Bluetooth μεταξύ της συσκευής σας και άλλων συσκευών.

Επαφές: Πρόσβασης στις εφαρμογές επαφών, ατόμων ή βιβλίου διευθύνσεων.

Ημερολόγιο: Πρόσβαση στα ημερολόγιά σας.

Ιστορικό κλήσεων: Πρόσβαση στο ιστορικό των τηλεφωνικών κλήσεων που έχετε κάνει στη συσκευή, στο Skype ή άλλες εφαρμογές τηλεφωνίας.

Email: Πρόσβαση στο email και στις πληροφορίες λογαριασμού των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Αναγνώριση προσώπου: Ενεργοποίηση και χρήση του υλικού αναγνώρισης προσώπου.

Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων: Ενεργοποίηση και χρήση των μονάδων ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Θέση: Ενεργοποίηση και χρήση του GPS ή άλλων λειτουργιών εντοπισμού θέσης της συσκευής σας. Πρόσβαση σε δεδομένα θέσης στους Χάρτες και άλλες εφαρμογές θέσης.

Μηνύματα: Πρόσβαση στα άμεσα μηνύματα και στις πληροφορίες λογαριασμού σας.

Μικρόφωνο: Ενεργοποίηση και χρήση του μικροφώνου στη συσκευή σας. 

Κίνηση: Ενεργοποίηση και χρήση του επιταχυνσιόμετρου ή άλλης λειτουργίας αίσθησης κίνησης στη συσκευή σας. 

Μουσική βιβλιοθήκη: Πρόσβαση στα αρχεία μουσικής της Μουσικής βιβλιοθήκης στη συσκευή σας.

Επικοινωνία κοντινού πεδίου: Ενεργοποίηση και χρήση των συνδέσεων επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) μεταξύ της συσκευής σας και άλλων συσκευών.

Ειδοποιήσεις: Πρόσβαση στις ειδοποιήσεις σας που βρίσκονται στο Κέντρο ενεργειών.

Βιβλιοθήκη εικόνων: Πρόσβαση στα αρχεία εικόνας της Βιβλιοθήκης εικόνων στη συσκευή σας.

Εργασίες: Πρόσβαση στη λίστα εργασιών του Outlook και άλλων εφαρμογών παρακολούθησης εργασιών.

Βιβλιοθήκη βίντεο: Πρόσβαση στα αρχεία βίντεο της Βιβλιοθήκης βίντεο στη συσκευή σας.

Αναγνώριση φωνής: Ενεργοποίηση και χρήση του υλικού αναγνώρισης φωνής.

Κάμερα Web: Ενεργοποίηση και χρήση της κάμερας στη συσκευή σας. 

WiFi: Ενεργοποίηση και χρήση των συνδέσεων WiFi μεταξύ της συσκευής σας, του Internet και άλλων συσκευών.

Ενσύρματες συνδέσεις: Ενεργοποίηση και χρήση των ενσύρματων συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων της Ethernet, της USB και της σειριακής επικοινωνίας μεταξύ της συσκευής σας, του Internet και άλλων συσκευών.