Δικαιώματα εφαρμογών

Ισχύει για: Windows 10

Μερικές εφαρμογές ή παιχνίδια στο Microsoft Store έχουν σχεδιαστεί να αξιοποιούν συγκεκριμένο υλικό ή δυνατότητες λογισμικού στη συσκευή Windows. Μια εφαρμογή φωτογραφιών ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσει την κάμερα του τηλεφώνου σας ή ένας οδηγός εστιατορίων μπορεί να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία σας για να προτείνει κοντινά σημεία.

Στα Windows 10, χρησιμοποιήστε τη σελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων για να επιλέξετε ποιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη δυνατότητα. Επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Προστασία προσωπικών δεδομένων. Επιλέξτε την εφαρμογή (π.χ. Ημερολόγιο) και επιλέξτε τα δικαιώματα εφαρμογών που θέλετε να είναι ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα. 

Η σελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν αναφέρει τις εφαρμογές με δικαίωμα χρήσης όλων των πόρων του συστήματος. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, για να ελέγξετε ποιες δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές οι εφαρμογές. Οι εφαρμογές υπολογιστή των Windows εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.

Για να δείτε τα δικαιώματα μιας εφαρμογής, μεταβείτε στη σελίδα προϊόντος της εφαρμογής στο Microsoft Store ή online. Αν δεν θέλετε μια εφαρμογή να χρησιμοποιεί κάποια από τις δυνατότητες που αναφέρονται, μπορείτε να επιλέξετε να μην την εγκαταστήσετε. 

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ποια δικαιώματα επιτρέπουν σε μια εφαρμογή να κάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τις περιφερειακές συσκευές, τις εφαρμογές, τα προγράμματα και το μητρώο: Η εφαρμογή μπορεί να διαβάζει ή να γράφει σε όλα τα αρχεία σας (συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, εικόνων και μουσικής) και τις ρυθμίσεις μητρώου, γεγονός που επιτρέπει στην εφαρμογή να πραγματοποιεί αλλαγές στον υπολογιστής και τις ρυθμίσεις σας. Μπορεί να χρησιμοποιεί περιφερειακές συσκευές που είναι συνδεδεμένες ή ενσωματωμένες στη συσκευή σας (όπως φωτογραφικές μηχανές, μικρόφωνα ή εκτυπωτές) χωρίς να σας ειδοποιεί. Επίσης, έχει πρόσβαση στην τοποθεσία σας και μπορεί να χρησιμοποιεί δυνατότητες πλατφόρμας, όπως το ιστορικό τοποθεσιών, τον διαγνωστικό έλεγχο εφαρμογών και άλλα, τα οποία δεν επιτρέπονται στις περισσότερες εφαρμογές του Store. Δεν μπορείτε να ελέγχετε τα περισσότερα από τα δικαιώματα για αυτήν την εφαρμογή από την περιοχή "Ρυθμίσεις" > "Προστασία προσωπικών δεδομένων". Λάβετε υπόψη ότι, αν και η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους, ενδέχεται να μην το κάνει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συλλέγει ή χρησιμοποιεί η εφαρμογή, διαβάστε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του προγραμματιστή.

Πληροφορίες λογαριασμού: Πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία λογαριασμού.

Επιτρέπεται ο προβιβασμός: Επιτρέπει στην εφαρμογή να εκτελείται με δικαιώματα διαχειριστή χωρίς να ενημερώνει πρώτα τον χρήστη.

Διαγνωστικός έλεγχος εφαρμογής: Λήψη πληροφοριών διαγνωστικού ελέγχου για άλλες εφαρμογές που εκτελούνται.

Bluetooth: Ενεργοποίηση και χρήση των συνδέσεων Bluetooth μεταξύ της συσκευής σας και άλλων συσκευών.

Ημερολόγιο: Πρόσβαση στα ημερολόγιά σας.

Ιστορικό κλήσεων: Πρόσβαση στο ιστορικό των τηλεφωνικών κλήσεων που έχετε κάνει στη συσκευή, στο Skype ή άλλες εφαρμογές τηλεφωνίας.

Επαφές: Πρόσβαση στις εφαρμογές επαφών, ατόμων ή βιβλίου διευθύνσεων.

Ενέργειες προσαρμοσμένης εγκατάστασης : Εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού.

Email: Πρόσβαση στο email και στις πληροφορίες λογαριασμού των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Αναγνώριση προσώπου: Ενεργοποίηση και χρήση του υλικού αναγνώρισης προσώπου.

Σύστημα αρχείων: Πρόσβαση στα αρχεία και τους φακέλους όπου έχετε πρόσβαση και ανάγνωση ή εγγραφή σε όλα τα αρχεία σας (συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, εικόνων και μουσικής).

Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων: Ενεργοποίηση και χρήση των μονάδων ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Υπηρεσίες τοπικού συστήματος: Εγκατάσταση μιας υπηρεσίας στον υπολογιστή που λειτουργεί με τα μέγιστα δικαιώματα. 

Τοποθεσία: Ενεργοποίηση και χρήση του GPS ή άλλων λειτουργιών εντοπισμού θέσης της συσκευής σας. Πρόσβαση σε δεδομένα θέσης στους Χάρτες και άλλες εφαρμογές τοποθεσίας.

Μηνύματα: Πρόσβαση στα άμεσα μηνύματα και στις πληροφορίες λογαριασμού σας.

Μικρόφωνο: Ενεργοποίηση και χρήση του μικροφώνου στη συσκευή σας. 

Τροποποιήσιμη εφαρμογή: Δυνατότητα τροποποίησης της εφαρμογής από τον χρήστη.

Κίνηση: Ενεργοποίηση και χρήση του επιταχυνσιόμετρου ή άλλης λειτουργίας αίσθησης κίνησης στη συσκευή σας. 

Μουσική βιβλιοθήκη: Πρόσβαση στα αρχεία μουσικής της Μουσικής βιβλιοθήκης στη συσκευή σας.

Επικοινωνία κοντινού πεδίου: Ενεργοποίηση και χρήση των συνδέσεων επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) μεταξύ της συσκευής σας και άλλων συσκευών.

Ειδοποιήσεις: Πρόσβαση στις ειδοποιήσεις σας που βρίσκονται στο κέντρο ενεργειών.

Συσκευασμένες υπηρεσίες: Εγκατάσταση μιας υπηρεσίας στον υπολογιστή.

Προσαρμογή συμβατότητας ανακατεύθυνσης εγγραφής πακέτου: Επιτρέπει στην εφαρμογή να δημιουργεί, να τροποποιεί ή να διαγράφει αρχεία στον φάκελο εγκατάστασης της εφαρμογής.

Βιβλιοθήκη εικόνων: Πρόσβαση στα αρχεία εικόνας της Βιβλιοθήκης εικόνων στη συσκευή σας.

Εργασίες: Πρόσβαση στη λίστα εργασιών του Outlook και άλλων εφαρμογών παρακολούθησης εργασιών.

Πόροι χωρίς αναπαράσταση: Εγγραφή καταχωρήσεων μητρώου και αρχείων που δεν εκκαθαρίστηκαν κατά την κατάργηση της εγκατάστασης.

Βιβλιοθήκη βίντεο: Πρόσβαση στα αρχεία βίντεο της Βιβλιοθήκης βίντεο στη συσκευή σας.

Αναγνώριση φωνής: Ενεργοποίηση και χρήση του υλικού αναγνώρισης φωνής.

Κάμερα Web: Ενεργοποίηση και χρήση της κάμερας στη συσκευή σας. 

WiFi: Ενεργοποίηση και χρήση των συνδέσεων WiFi μεταξύ της συσκευής σας, του Internet και άλλων συσκευών.

Ενσύρματες συνδέσεις: Ενεργοποίηση και χρήση των ενσύρματων συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων της Ethernet, της USB και της σειριακής επικοινωνίας μεταξύ της συσκευής σας, του Internet και άλλων συσκευών.