Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα αναβάθμισης και εγκατάστασης των Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος κατά την αναβάθμιση ή την εγκατάσταση των Windows 10, αλλά μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας τα συνηθισμένα σφάλματα με μερικά βήματα.

Προτού αναζητήσετε έναν συγκεκριμένο κωδικό σφάλματος, δοκιμάστε τις συμβουλές που αναφέρονται στην ενότητα Γενικές επιδιορθώσεις. Αν το πρόβλημα αναβάθμισης ή εγκατάστασης δεν επιλυθεί με αυτές τις επιδιορθώσεις, ελέγξτε τον πίνακα με τους κωδικούς σφάλματος στο κάτω μέρος αυτού του άρθρου.

Γενικές επιδιορθώσεις


Ακολουθούν μερικές ενέργειες που μπορείτε να δοκιμάσετε, για να επιλύσετε σφάλματα αναβάθμισης και εγκατάστασης: 

Σφάλματα 0xC1900101


Ένα σφάλμα που ξεκινά με 0xC1900101 είναι συνήθως ένα σφάλμα προγράμματος οδήγησης. Αν δείτε κάποιον από αυτούς τους κωδικούς σφάλματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα. Αν δεν επιλυθεί με αυτά τα βήματα, ανατρέξτε στο άρθρο Επίλυση σφαλμάτων αναβάθμισης στα Windows 10 για πιο αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες. 
 • 0xC1900101 - 0x20004
 • 0xC1900101 - 0x2000c
 • 0xC1900101 - 0x20017
 • 0xC1900101 - 0x30018
 • 0xC1900101 - 0x3000D
 • 0xC1900101 - 0x4000D
 • 0xC1900101 - 0x40017
 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας διαθέτει αρκετό χώρο. Στη συσκευή σας θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 16 GB ελεύθερου χώρου για την αναβάθμιση σε ένα λειτουργικό σύστημα 32 bit ή 20 GB για την αναβάθμιση σε ένα λειτουργικό σύστημα 64 bit. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Αποδέσμευση χώρου δίσκου στα Windows 10
 2. Εκτελέστε το Windows Update μερικές φορές. Κατεβάστε και εγκαταστήστε τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις από το Windows Update, συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων λογισμικού, ενημερώσεων υλικού και ορισμένων προγραμμάτων οδήγησης τρίτων κατασκευαστών. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων για τα Windows 10, για να επιλύσετε σφάλματα του Windows Update.
 3. Ελέγξτε για προγράμματα οδήγησης τρίτων κατασκευαστών και κατεβάστε τυχόν ενημερώσεις. Μπορείτε να βρείτε προγράμματα οδήγησης τρίτων κατασκευαστών και οδηγίες εγκατάστασης για οποιοδήποτε υλικό έχετε προσθέσει στη συσκευή σας στην τοποθεσία web του αντίστοιχου κατασκευαστή. 
 4. Αποσυνδέστε τυχόν πρόσθετο υλικό. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές και τις μονάδες εξωτερικής αποθήκευσης, τους σταθμούς βάσης και άλλο υλικό που μπορεί να έχετε συνδέσει στην συσκευή σας και δεν είναι απαραίτητο για τις βασικές λειτουργίες.
 5. Ελέγξτε τη Διαχείριση Συσκευών για σφάλματα. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξης  και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Διαχείριση Συσκευών. Επιλέξτε Διαχείριση Συσκευών από τα αποτελέσματα. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, βρείτε τις συσκευές με κίτρινο ερωτηματικό (μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε κάθε κατηγορία για να μεταβείτε στη λίστα συσκευών). Πατήστε παρατεταμένα (ή κάντε δεξιό κλικ) το όνομα της συσκευής και επιλέξτε είτε Ενημέρωση λογισμικού προγράμματος οδήγησης είτε Κατάργηση εγκατάστασης για να διορθώσετε τα σφάλματα.
 6. Καταργήστε λογισμικό ασφαλείας τρίτων κατασκευαστών. Βεβαιωθείτε ότι ξέρετε πώς να επανεγκαθιστάτε προγράμματα και ότι έχετε διαθέσιμους τους απαραίτητους αριθμούς-κλειδιά προϊόντος. Ο Windows Defender θα διατηρεί στο μεταξύ τη συσκευή σας προστατευμένη. 
 7. Επιδιορθώστε σφάλματα του σκληρού δίσκου. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξης  και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε γραμμή εντολών. Επιλέξτε τη Γραμμή εντολών από τη λίστα των αποτελεσμάτων. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε chkdsk/f C: και πατήστε το πλήκτρο Enter. Οι επιδιορθώσεις στον σκληρό δίσκο θα ξεκινήσουν αυτόματα και θα σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής σας.
 8. Κάντε καθαρή επανεκκίνηση στα Windows. Μάθετε πώς
 9. Επαναφέρετε και επιδιορθώστε αρχεία συστήματος. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξης  και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε γραμμή εντολών. Επιλέξτε τη Γραμμή εντολών από τη λίστα των αποτελεσμάτων. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth και πατήστε το πλήκτρο Enter. (Μάθετε πώς μπορείτε να επιδιορθώσετε ένα είδωλο των Windows) 

Άλλα συνήθη σφάλματα


Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα πιο συνηθισμένα σφάλματα αναβάθμισης και εγκατάστασης, καθώς και μερικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε, για να τα επιλύσετε. Αν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αναβάθμιση ή την εγκατάσταση των Windows 10, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Microsoft.

Σφάλμα Τι σημαίνει και πώς επιδιορθώνεται
0xC1900208 – 0x4000C Αυτό ίσως υποδεικνύει ότι μια μη συμβατή εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβάθμισης. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε για την κατάργηση της εγκατάστασης όλων των μη συμβατών εφαρμογών και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά να κάνετε αναβάθμιση.
0xC1900107 Βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα μια λειτουργία εκκαθάρισης από προηγούμενη προσπάθεια εγκατάστασης και απαιτείται επανεκκίνηση του συστήματος για να συνεχιστεί η αναβάθμιση. Επανεκκινήστε τη συσκευή και εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης. Αν με την επανεκκίνηση της συσκευής δεν επιλυθεί το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Εκκαθάρισης δίσκου και εκκαθαρίστε τα προσωρινά αρχεία και τα αρχεία συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκκαθάριση δίσκου στα Windows 10.
0x80073712  Ένα αρχείο που απαιτείται από το Windows Update μάλλον είναι κατεστραμμένο ή λείπει. Δοκιμάστε να επιδιορθώσετε τα αρχεία συστήματος: επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και πληκτρολογήστε γραμμή εντολών στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε τη Γραμμή εντολών από τη λίστα των αποτελεσμάτων. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth και πατήστε το πλήκτρο Enter.
 
0xC1900200 – 0x20008
0xC1900202 – 0x20008
Αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής σας δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη λήψη ή την εγκατάσταση της αναβάθμισης σε Windows 10. Περισσότερα σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα Windows 10
0x800F0923 Αυτό ίσως υποδεικνύει ότι ένα πρόγραμμα οδήγησης ή κάποιο άλλο λογισμικό στον υπολογιστή σας δεν είναι συμβατό με την αναβάθμιση σε Windows 10. Για πληροφορίες σχετικά με την επίλυση αυτού του προβλήματος, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Microsoft.
0x80200056  Αυτό ίσως σημαίνει ότι η διαδικασία αναβάθμισης διακόπηκε, επειδή κατά λάθος επανεκκινήσατε τον υπολογιστή σας ή πραγματοποιήσατε έξοδο από αυτόν. Δοκιμάστε ξανά να κάνετε αναβάθμιση και βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε παροχή ρεύματος και παραμένει ενεργοποιημένος.
0x800F0922
Αυτό το σφάλμα ίσως σημαίνει ότι ο υπολογιστής σας δεν μπόρεσε να συνδεθεί στους διακομιστές του Windows Update. Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση VPN για να συνδεθείτε σε δίκτυο εργασίας, αποσυνδεθείτε από το δίκτυο και απενεργοποιήστε το λογισμικό VPN (αν είναι εφικτό) και δοκιμάστε ξανά να κάνετε αναβάθμιση.
 
Το σφάλμα θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στο δεσμευμένο από το σύστημα διαμέρισμα. Ενδέχεται να μπορείτε να διορθώσετε το πρόβλημα, χρησιμοποιώντας λογισμικό άλλου κατασκευαστή για να αυξήσετε το μέγεθος του δεσμευμένου διαμερίσματος.
Σφάλμα: Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση των ενημερώσεων. Γίνεται αναίρεση αλλαγών. Μην απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας.
 
Σφάλμα: Αποτυχία ρύθμισης παραμέτρων των ενημερώσεων των Windows. Γίνεται επαναφορά αλλαγών.
Αυτά είναι γενικά σφάλματα που μπορεί να εμφανιστούν κάθε φορά που αποτυγχάνει μια ενημέρωση των Windows. Θα χρειαστεί να προσδιορίσετε τον συγκεκριμένο κωδικό σφάλματος, ώστε να ερευνήσετε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιλύσετε το πρόβλημα.
 
Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό σφάλματος για την ενημέρωση που απέτυχε στο ιστορικό ενημερώσεων. Αναζητήστε την ενημέρωση που δεν εγκαταστάθηκε, σημειώστε τον κωδικό σφάλματος και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Microsoft.

 

Για να δείτε το ιστορικό ενημερώσεων στα Windows 8.1:

 • Ανοίξτε το Windows Update σαρώνοντας από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετώντας το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και μετακινώντας τον προς τα επάνω), επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή > Ενημέρωση και αποκατάσταση Προβολή του ιστορικού ενημερώσεών σας.
Για να δείτε το ιστορικό ενημερώσεων στα Windows 7:
 • Επιλέξτε το κουμπί "Έναρξη" 
  Start button icon
  . Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε Update και στη συνέχεια, στη λίστα αποτελεσμάτων, επιλέξτε Windows Update > Προβολή ιστορικού ενημερώσεων.
Σφάλμα: Η ενημέρωση δεν ισχύει για τον υπολογιστή σας.

Αυτό το σφάλμα ίσως να σημαίνει ότι δεν είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας οι απαιτούμενες ενημερώσεις.

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι σημαντικές ενημερώσεις είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας προτού δοκιμάσετε να κάνετε αναβάθμιση.

0x80070070 – 0x50011
0x80070070 – 0x50012
0x80070070 – 0x60000

Αυτό πιθανώς να υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής σας δεν έχει αρκετό διαθέσιμο χώρο για την εγκατάσταση της αναβάθμισης.

Ελευθερώστε χώρο στη μονάδα δίσκου και δοκιμάστε ξανά. Λάβετε συμβουλές για να αποδεσμεύσετε χώρο στη μονάδα δίσκου

0x80300024

Η καθορισμένη λειτουργία δίσκου δεν υποστηρίζεται από τον δίσκο, το διαμέρισμα ή τον τόμο προορισμού. 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση των Windows 10.

0x80070002 0x20009

Δεν είναι δυνατή η εύρεση του καθορισμένου αρχείου από το σύστημα. 

Αν έχετε έναν δίσκο ή δίσκους όπου δεν πρόκειται να εγκαταστήσετε τα Windows 10, καταργήστε αυτούς τους δίσκους. 

0xC1900101 0x20017

0xC1900101 0x30017

Ένα πρόγραμμα οδήγησης προκάλεσε πρόβλημα.

Απενεργοποιήστε ή καταργήστε όλα τα προγράμματα προστασίας από ιούς ή από λογισμικό spyware τρίτων κατασκευαστών από το σύστημά σας. Αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα, εκτός από το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και την οθόνη.

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του υλικού σας, για να λάβετε ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών.

0x8007042B 0x4000D

Η Εγκατάσταση των Windows τερματίστηκε απροσδόκητα, επειδή εκτελείται μια άλλη διαδικασία στο παρασκήνιο.

Κλείστε τα πάντα και ξεκινήστε ξανά. 

0x800700B7 0x2000a

Η Εγκατάσταση των Windows τερματίστηκε απροσδόκητα, επειδή εκτελείται μια άλλη διαδικασία στο παρασκήνιο.

Απεγκαταστήστε τυχόν προγράμματα προστασίας από ιούς ή από λογισμικό spyware και κάντε ξανά την ενημέρωση.