Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης (OSK) για πληκτρολόγηση

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Υπάρχουν διάφοροι τύποι πληκτρολογίων για υπολογιστές. Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι το φυσικό εξωτερικό πληκτρολόγιο που συνδέεται στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, τα Windows διαθέτουν ένα ενσωματωμένο εργαλείο Διευκόλυνσης πρόσβασης που ονομάζεται πληκτρολόγιο οθόνης (OSK), το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί ενός υλικού πληκτρολογίου.

Δεν χρειάζεστε οθόνη αφής για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης. Εμφανίζει ένα οπτικό πληκτρολόγιο με όλα τα τυπικά πλήκτρα για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι ή μια άλλη συσκευή κατάδειξης και να επιλέξετε πλήκτρα, ή να χρησιμοποιήσετε ένα φυσικό μεμονωμένο πλήκτρο ή μια ομάδα πλήκτρων για να μετακινηθείτε μεταξύ των πλήκτρων στην οθόνη.

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης

Μεταβείτε στην Έναρξη , έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Διευκόλυνση πρόσβασης  > Πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, μετακινήστε το ρυθμιστικό στην περιοχή Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης. Ένα πληκτρολόγιο με το οποίο μπορείτε να μετακινείστε στην οθόνη και να πληκτρολογείτε κείμενο θα εμφανιστεί στην οθόνη. Το πληκτρολόγιο θα παραμείνει στην οθόνη μέχρι να το κλείσετε.

Για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής των πληροφοριών στο πληκτρολόγιο οθόνης

Έχοντας ανοιχτό το πληκτρολόγιο οθόνης, επιλέξτε το πλήκτρο Επιλογές και επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε:
  • Χρήση ήχου κλικ. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να ακούτε έναν ήχο όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.
  • Εμφάνιση πλήκτρων για διευκόλυνση μετακίνησης στα στοιχεία της οθόνης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε τα πλήκτρα να φωτίζονται καθώς πληκτρολογείτε.
  • Ενεργοποίηση αριθμητικού πληκτρολογίου. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αναπτύξετε το πληκτρολόγιο οθόνης ώστε να εμφανίζεται ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο.
  • Κλικ σε πλήκτρα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν προτιμάτε να κάνετε κλικ ή να πατάτε στα πλήκτρα οθόνης για να πληκτρολογήσετε κείμενο.
  • Κατάδειξη πλήκτρων. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν χρησιμοποιείτε ποντίκι ή joystick για να καταδείξετε ένα πλήκτρο. Οι χαρακτήρες που καταδεικνύεται καταχωρούνται αυτόματα όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Σάρωση μεταξύ πλήκτρων. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν θέλετε το πληκτρολόγιο οθόνης να σαρώνει διαρκώς το πληκτρολόγιο. Η λειτουργία σάρωσης επισημαίνει τις περιοχές όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες πληκτρολογίου πατώντας μια συντόμευση πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας μια συσκευή εισαγωγής στοιχείων διακόπτη ή χρησιμοποιώντας μια συσκευή που προσομοιάζει το κλικ με το ποντίκι.
  • Χρήση πρόβλεψης κειμένου. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε το πληκτρολόγιο οθόνης να προτείνει λέξεις καθώς πληκτρολογείτε, ώστε να μην χρειάζεστε να πληκτρολογείτε κάθε πλήρη λέξη.