Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης (OSK) για πληκτρολόγηση

Windows 10

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πληκτρολογίων για υπολογιστές. Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι το φυσικό εξωτερικό πληκτρολόγιο που συνδέετε στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, τα Windows διαθέτουν ένα ενσωματωμένο εργαλείο διευκόλυνσης πρόσβασης που ονομάζεται πληκτρολόγιο οθόνης (OSK), το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί ενός υλικού πληκτρολογίου για να μετακινείστε στην οθόνη ή να εισάγετε κείμενο. Δεν χρειάζεστε οθόνη αφής για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης. Εμφανίζει ένα οπτικό πληκτρολόγιο με όλα τα τυπικά πλήκτρα για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι ή μια άλλη συσκευή κατάδειξης και να επιλέξετε πλήκτρα, ή να χρησιμοποιήσετε ένα φυσικό μεμονωμένο πλήκτρο ή μια ομάδα πλήκτρων για να μετακινηθείτε μεταξύ των πλήκτρων στην οθόνη.

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης

Μεταβείτε στην Έναρξη , έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, μετακινήστε το ρυθμιστικό στην περιοχή "Πληκτρολόγιο οθόνης". Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο στην οθόνη σας με το οποίο μπορείτε να μετακινηθείτε στην οθόνη και να πληκτρολογήσετε κείμενο. Το πληκτρολόγιο θα παραμείνει στην οθόνη μέχρι να το κλείσετε.

Για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής των πληροφοριών στο πληκτρολόγιο οθόνης

Έχοντας ανοιχτό το πληκτρολόγιο οθόνης, επιλέξτε το πλήκτρο Επιλογές και έπειτα επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε:
  • Χρήση ήχου κλικ. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να ακούτε έναν ήχο όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.
  • Εμφάνιση πλήκτρων για διευκόλυνση μετακίνησης στα στοιχεία της οθόνης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε τα πλήκτρα να φωτίζονται καθώς πληκτρολογείτε.
  • Ενεργοποίηση αριθμητικού πληκτρολογίου. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αναπτύξετε το πληκτρολόγιο οθόνης ώστε να εμφανίζεται ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο.
  • Κλικ σε πλήκτρα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν προτιμάτε να κάνετε κλικ ή να πατάτε στα πλήκτρα οθόνης για να πληκτρολογήσετε κείμενο.
  • Κατάδειξη πλήκτρων. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν χρησιμοποιείτε ποντίκι ή joystick για να καταδείξετε ένα πλήκτρο. Οι χαρακτήρες που καταδεικνύεται καταχωρούνται αυτόματα όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Σάρωση μεταξύ πλήκτρων. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν θέλετε το πληκτρολόγιο οθόνης να σαρώνει διαρκώς το πληκτρολόγιο. Η λειτουργία σάρωσης επισημαίνει τις περιοχές όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες πληκτρολογίου πατώντας μια συντόμευση πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας μια συσκευή εισαγωγής στοιχείων διακόπτη ή χρησιμοποιώντας μια συσκευή που προσομοιάζει το κλικ με το ποντίκι.
  • Χρήση πρόβλεψης κειμένου. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε το πληκτρολόγιο οθόνης να προτείνει λέξεις καθώς πληκτρολογείτε, ώστε να μην χρειάζεστε να πληκτρολογείτε κάθε πλήρη λέξη.


Windows 8.1

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πληκτρολογίων. Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι το φυσικό, εξωτερικό πληκτρολόγιο το οποίο μπορείτε να συνδέσετε στον υπολογιστή σας.

Τα Windows διαθέτουν επίσης πληκτρολόγιο οθόνης, ένα εργαλείο διευκόλυνσης πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να μετακινείστε στον υπολογιστή και να πληκτρολογείτε κείμενο. Δεν χρειάζεστε οθόνη αφής για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης. Το πληκτρολόγιο οθόνης εμφανίζει ένα εικονικό πληκτρολόγιο με όλα τα τυπικά πλήκτρα. Επιλέξτε τα πλήκτρα χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή μια άλλη συσκευή κατάδειξης ή χρησιμοποιήστε ένα φυσικό μεμονωμένο πλήκτρο ή μια ομάδα πλήκτρων για να μετακινηθείτε κυκλικά στα πλήκτρα στην οθόνη.

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και έπειτα πατήστε Αναζήτηση.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα επάνω και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.)
 2. Πληκτρολογήστε Πληκτρολόγιο οθόνης στο πλαίσιο αναζήτησης και έπειτα πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Πληκτρολόγιο οθόνης.

  Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο στην οθόνη σας με το οποίο μπορείτε να μετακινηθείτε στον υπολογιστή σας ή να πληκτρολογήσετε κείμενο. Το πληκτρολόγιο θα παραμείνει στην οθόνη μέχρι να το κλείσετε.

Για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής των πληροφοριών στο πληκτρολόγιο οθόνης

Έχοντας ανοιχτό το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε ή κάντε κλικ στο πλήκτρο Επιλογές του πληκτρολογίου οθόνης και έπειτα κάντε τις επιλογές που θέλετε:
  • Χρήση ήχου κλικ. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να ακούτε έναν ήχο όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.
  • Εμφάνιση πλήκτρων για διευκόλυνση μετακίνησης στα στοιχεία της οθόνης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε τα πλήκτρα να φωτίζονται καθώς πληκτρολογείτε.
  • Ενεργοποίηση αριθμητικού πληκτρολογίου. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αναπτύξετε το πληκτρολόγιο οθόνης ώστε να εμφανίζεται ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο.
  • Κλικ σε πλήκτρα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν προτιμάτε να κάνετε κλικ ή να πατάτε στα πλήκτρα οθόνης για να πληκτρολογήσετε κείμενο.
  • Κατάδειξη πλήκτρων. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν χρησιμοποιείτε ποντίκι ή joystick για να καταδείξετε ένα πλήκτρο. Οι χαρακτήρες που καταδεικνύεται καταχωρούνται αυτόματα όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Σάρωση μεταξύ πλήκτρων. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν θέλετε το πληκτρολόγιο οθόνης να σαρώνει διαρκώς το πληκτρολόγιο. Η λειτουργία σάρωσης επισημαίνει τις περιοχές όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες πληκτρολογίου πατώντας μια συντόμευση πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας μια συσκευή εισαγωγής στοιχείων διακόπτη ή χρησιμοποιώντας μια συσκευή που προσομοιάζει το κλικ με το ποντίκι.
  • Χρήση πρόβλεψης κειμένου. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε το πληκτρολόγιο οθόνης να προτείνει λέξεις καθώς πληκτρολογείτε, ώστε να μην χρειάζεστε να πληκτρολογείτε κάθε πλήρη λέξη.


Windows 7

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης αντί να βασίζεστε στο φυσικό πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε και να εισαγάγετε δεδομένα. Το πληκτρολόγιο οθόνης εμφανίζει ένα εικονικό πληκτρολόγιο με όλα τα τυπικά πλήκτρα. Μπορείτε να επιλέγετε τα πλήκτρα, χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή μια άλλη συσκευή κατάδειξης ή ακόμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μεμονωμένο πλήκτρο ή μια ομάδα πλήκτρων για να μετακινηθείτε κυκλικά στα πλήκτρα στην οθόνη.

Πληκτρολόγηση χωρίς χρήση του πληκτρολογίου

Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης, κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης 

Εικόνα του κουμπιού
και έπειτα στις επιλογές Όλα τα προγράμματα, Βοηθήματα, Διευκόλυνση πρόσβασης και Πληκτρολόγιο οθόνης.

Για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής των πληροφοριών στο Πληκτρολόγιο οθόνης
Για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο οθόνης ώστε να χρησιμοποιεί ηχητικά κλικ
Για να χρησιμοποιήσετε ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο στο πληκτρολόγιο οθόνης
Για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη κειμένου στο πληκτρολόγιο οθόνης


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10762 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια