Αναβάθμιση από τα Windows 10 Home στα Windows 10 Pro

Ισχύει για: Windows 10

Πριν από την αναβάθμιση σε Windows 10 Pro, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενημερωμένη και εκτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση των Windows 10 Home. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διατηρείτε ενημερωμένο τον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο θέμα Windows Update: Συνήθεις ερωτήσεις.

Για να κάνετε αναβάθμιση από τα Windows 10 Home στα Windows 10 Pro, θα χρειαστείτε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος ή μια ψηφιακή άδεια για τα Windows 10 Pro για τη συσκευή στην οποία κάνετε την αναβάθμιση. Θα έχετε μια ψηφιακή άδεια, αν τα Windows 10 Pro ήταν ήδη εγκατεστημένα και ενεργοποιημένα στη συσκευή σας.