Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι πλήκτρα ή συνδυασμοί πλήκτρων που παρέχουν έναν εναλλακτικό τρόπο για να κάνετε μια εργασία που θα κάνατε συνήθως με το ποντίκι. Κάντε μια επιλογή παρακάτω και αυτή θα ανοίξει, για να εμφανιστεί ένας πίνακας με σχετικές συντομεύσεις:

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου