Τερματισμός λειτουργίας, αναστολή λειτουργίας ή αδρανοποίηση του υπολογιστή

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας: η πλήρης απενεργοποίηση του υπολογιστή, η αναστολή λειτουργίας ή η αδρανοποίηση του υπολογιστή.

Πλήρης απενεργοποίηση του υπολογιστή

Για να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας:

Στα Windows 10 Επιλέξτε Έναρξη  και, στη συνέχεια, Παροχή ενέργειας > Τερματισμός λειτουργίας.
Στα Windows 8.1 / Windows RT 8.1 Μετακινήστε το ποντίκι σας στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη  ή πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και το πλήκτρο X στο πληκτρολόγιό σας. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός λειτουργίας ή έξοδος και επιλέξτε Τερματισμός λειτουργίας.
Στα Windows 7 Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη
Εικόνα του κουμπιού
και, στη συνέχεια, στο κουμπί Τερματισμός λειτουργίας.

 

Αναστολή λειτουργίας

 

Σε αυτή την κατάσταση, χρησιμοποιείται ελάχιστη ενέργεια, ο υπολογιστής ξεκινά ταχύτερα και επιστρέφετε αμέσως εκεί όπου είχατε σταματήσει. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως χάσετε την εργασία σας, αν εξαντληθεί η μπαταρία, αφού τα Windows την αποθηκεύουν αυτόματα και απενεργοποιούν τον υπολογιστή, αν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή. Χρησιμοποιήστε την αναστολή λειτουργίας όταν πρόκειται να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή για μικρό χρονικό διάστημα, όπως όταν κάνετε ένα διάλειμμα για καφέ.

Πολλοί υπολογιστές (κυρίως φορητοί και tablet), μεταβαίνουν σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν κλείσετε το καπάκι ή πατήσετε το κουμπί λειτουργίας.

Για μετάβαση του υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας:

 1. Ανοίξτε τις επιλογές παροχής ενέργειας:
  • Στα Windows 10, επιλέξτε Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Σύστημα  > Παροχή ενέργειας και αναστολή λειτουργίας  > Πρόσθετες ρυθμίσεις ενέργειας.
  • Στα Windows 8.1/Windows RT 8.1, σαρώστε προς το κέντρο από την άκρη της οθόνης, πατήστε Αναζήτηση (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση), πληκτρολογήστε επιλογές παροχής ενέργειας στο πλαίσιο αναζήτησης και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στις Επιλογές παροχής ενέργειας.
  • Στα Windows 7, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη
   Εικόνα του κουμπιού
   , κάντε κλικ στις επιλογές Πίνακας Ελέγχου, Σύστημα και Ασφάλεια και, τέλος, κάντε κλικ στις Επιλογές παροχής ενέργειας.
 2. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Αν χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο υπολογιστή, tablet ή φορητό υπολογιστή, επιλέξτε Επιλογή των ενεργειών των κουμπιών τροφοδοσίας. Δίπλα στο στοιχείο "Όταν πατάω το κουμπί τροφοδοσίας", επιλέξτε Αναστολή λειτουργίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση αλλαγών.
  • Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, επιλέξτε το στοιχείο Επιλέξτε την ενέργεια που θα πραγματοποιείται όταν κλείνετε το καπάκι. Δίπλα στο στοιχείο "Όταν κλείνω το καπάκι", επιλέξτε Αναστολή λειτουργίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση αλλαγών.
 3. Όταν είστε έτοιμοι να θέσετε τον υπολογιστή σας σε αναστολή λειτουργίας, απλώς πατήστε το κουμπί λειτουργίας στον επιτραπέζιο υπολογιστή, το tablet ή το φορητό υπολογιστή, ή κλείστε το καπάκι του φορητού υπολογιστή.

Στους περισσότερους υπολογιστές, μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας πατώντας το κουμπί λειτουργίας του υπολογιστή. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι υπολογιστές ίδιοι. Ενδέχεται να μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου, κάνοντας κλικ με ένα κουμπί του ποντικιού ή ανοίγοντας το καπάκι ενός φορητού υπολογιστή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επισκεφθείτε την τοποθεσία του κατασκευαστή στο Web.

Αδρανοποίηση

Αυτή η επιλογή σχεδιάστηκε για φορητούς υπολογιστές και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για όλους τους υπολογιστές. (Για παράδειγμα, οι υπολογιστές με InstantGo δεν διαθέτουν επιλογή αδρανοποίησης.) Η αδρανοποίηση καταναλώνει λιγότερη ενέργεια σε σχέση με την αναστολή λειτουργίας και, όταν γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή, επιστρέφετε στο σημείο που είχατε σταματήσει (αν και όχι τόσο γρήγορα όσο με την αναστολή λειτουργίας).

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία της αδρανοποίησης εφόσον δεν θα χρησιμοποιήσετε το φορητό ή τον tablet υπολογιστή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα έχετε τη δυνατότητα να φορτίσετε την μπαταρία στο διάστημα αυτό. Ελέγξτε πρώτα αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας και, αν είναι, ενεργοποιήστε την.

Για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αδρανοποίησης:

 1. Ανοίξτε τις επιλογές λειτουργίας:
  • Στα Windows 10, επιλέξτε Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Σύστημα  > Παροχή ενέργειας και αναστολή λειτουργίας  > Πρόσθετες ρυθμίσεις ενέργειας.
  • Στα Windows 8.1/Windows RT 8.1, σαρώστε προς το κέντρο από την άκρη της οθόνης, πατήστε Αναζήτηση (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση), πληκτρολογήστε Επιλογές παροχής ενέργειας στο πλαίσιο αναζήτησης και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στις Επιλογές παροχής ενέργειας.
  • Στα Windows 7, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη
   Εικόνα του κουμπιού
   , κάντε κλικ στις επιλογές Πίνακας Ελέγχου, Σύστημα και Ασφάλεια και, τέλος, κάντε κλικ στις Επιλογές παροχής ενέργειας.
 2. Επιλέξτε το στοιχείο Επιλέξτε την ενέργεια του κουμπιού τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή των ρυθμίσεων που δεν είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή. Στην περιοχή Ρυθμίσεις τερματισμού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αδρανοποίηση (αν είναι διαθέσιμο) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση αλλαγών.

Τώρα πλέον θα μπορείτε να αδρανοποιήσετε τον υπολογιστή σας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους:

 • Στα Windows 10, επιλέξτε Έναρξη και κατόπιν επιλέξτε Παροχή ενέργειας > Αδρανοποίηση. Μπορείτε επίσης να πατήσετε τη συντόμευση Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + X στο πληκτρολόγιό σας και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Τερματισμός λειτουργίας ή έξοδος > Αδρανοποίηση.
 • Στα Windows 8.1/Windows RT 8.1, μετακινήστε το ποντίκι σας στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη  ή πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και το πλήκτρο X στο πληκτρολόγιό σας. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός λειτουργίας ή έξοδος και επιλέξτε Αδρανοποίηση. Εναλλακτικά, σαρώστε από το δεξιό άκρο της οθόνης προς το κέντρο και μετά πατήστε Ρυθμίσεις. (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα επάνω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.) Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Παροχή ενέργειας > Αδρανοποίηση.
 • Στα Windows 7, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη
  Εικόνα του κουμπιού
  , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Τερματισμός λειτουργίας και επιλέξτε Αδρανοποίηση.