Χρήση του Εργαλείου αποκομμάτων για αποτύπωση στιγμιότυπων οθόνης

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Ορισμένες φορές, ο πιο εύκολος τρόπος για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο κάποιου στοιχείου είναι να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης σας. Αυτό ακριβώς κάνει το Εργαλείο αποκομμάτων. Χρησιμοποιήστε το για να αποθηκεύσετε και να μοιραστείτε ειδήσεις, κριτικές ταινιών ή συνταγές.

Αποτυπώστε όλη ή ένα μέρος της οθόνης του υπολογιστή, προσθέστε σημειώσεις, αποθηκεύστε το απόκομμα ή στείλτε το με email από το παράθυρο του Εργαλείου αποκομμάτων. Μπορείτε να αποτυπώσετε τους παρακάτω τύπους αποκομμάτων:

 • Απόκομμα ελεύθερου σχήματος. Σχεδιάστε ένα σχήμα ελεύθερης μορφής γύρω από ένα αντικείμενο.
 • Απόκομμα τετραγωνικού σχήματος. Σύρετε το δρομέα γύρω από ένα αντικείμενο για να σχηματίσετε ένα ορθογώνιο.
 • Απόκομμα παραθύρου. Επιλέξτε ένα παράθυρο, όπως ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης ή παράθυρο διαλόγου, που θέλετε να αποτυπώσετε.
 • Απόκομμα πλήρους οθόνης. Αποτυπώστε ολόκληρη την οθόνη.

Μετά την αποτύπωση ενός αποκόμματος, αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο παράθυρο του Εργαλείου αποκομμάτων. Από εκεί, μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις, να αποθηκεύσετε ή να μοιραστείτε το απόκομμα. Οι διαδικασίες που ακολουθούν εξηγούν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο αποκομμάτων.

Άνοιγμα του Εργαλείου αποκομμάτων

Στα Windows 10Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε εργαλείο αποκομμάτων στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Εργαλείο αποκομμάτων από τη λίστα των αποτελεσμάτων.
Στα Windows 8.1 / Windows RT 8.1Σαρώστε προς το κέντρο από τη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε Αναζήτηση (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα επάνω και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση), πληκτρολογήστε εργαλείο αποκομμάτων στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Εργαλείο αποκομμάτων από τη λίστα των αποτελεσμάτων.
Στα Windows 7Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε εργαλείο αποκομμάτων στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Εργαλείο αποκομμάτων από τη λίστα των αποτελεσμάτων.

Αποτύπωση αποκόμματος

Στο Εργαλείο αποκομμάτων, επιλέξτε Λειτουργία (σε παλαιότερες εκδόσεις, επιλέξτε το βέλος δίπλα στο κουμπί Δημιουργία), επιλέξτε το είδος αποκόμματος που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή της οθόνης που θέλετε να αποτυπώσετε.

Επιλογές λειτουργίας Εργαλείου αποκομμάτων

Αποτύπωση αποκόμματος ενός μενού

 1. Αφού ανοίξετε το Εργαλείο αποκομμάτων, ανοίξτε το μενού που θέλετε να αποτυπώσετε. (Στα Windows 7, πατήστε το πλήκτρο Esc προτού ανοίξετε το μενού.)
 2. Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl + PrtScn. Έτσι θα αποτυπώσετε ολόκληρη την οθόνη, συμπεριλαμβανομένου του ανοιχτού μενού.
 3. Επιλέξτε Λειτουργία (σε παλαιότερες εκδόσεις, επιλέξτε το βέλος δίπλα στο κουμπί Δημιουργία), επιλέξτε το είδος του αποκόμματος που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή της οθόνης που θέλετε να αποτυπώσετε.
 

Προσθήκη σημειώσεων σε απόκομμα

Αφού αποτυπώσετε ένα απόκομμα, μπορείτε να γράψετε ή να σχεδιάσετε επάνω ή γύρω από αυτό, επιλέγοντας τα κουμπιά Πένα ή Εργαλείο επισήμανσης. Επιλέξτε τη Γόμα, για να καταργήσετε τις γραμμές που έχετε σχεδιάσει.

Αποθήκευση ενός αποκόμματος

 1. Αφού αποτυπώσετε ένα απόκομμα, επιλέξτε το κουμπί Αποθήκευση αποκόμματος.
 2. Στο πλαίσιο "Αποθήκευση ως", πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου, μια θέση και έναν τύπο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.
 

Κατάργηση της διεύθυνσης URL

Όταν αποτυπώνετε ένα απόκομμα από ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης και το αποθηκεύετε ως αρχείο HTML, η διεύθυνση URL εμφανίζεται κάτω από το απόκομμα. Για να αποτρέψετε την εμφάνιση της διεύθυνσης URL:

 1. Στο Εργαλείο αποκομμάτων, επιλέξτε το κουμπί Επιλογές .
 2. Στο πλαίσιο Επιλογές εργαλείου αποκομμάτων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Συμπερίληψη URL στα αποκόμματα (μόνο για HTML) και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.
 

Κοινή χρήση ενός αποκόμματος

Αφού αποτυπώσετε ένα απόκομμα, επιλέξτε το βέλος δίπλα στο κουμπί Αποστολή αποκόμματος και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση του Εργαλείου αποκομμάτων

 
 Πατήστε αυτά τα πλήκτρα Για να κάνετε το εξής
 Alt + M Επιλογή μιας λειτουργίας αποκόμματος
 Alt + N Δημιουργία ενός νέου αποκόμματος στην ίδια τελευταία με το τελευταίο
 Shift + πλήκτρα βέλους Μετακίνηση του δρομέα για την επιλογή μιας τετράγωνης περιοχής αποκόμματος
 Alt + D Καθυστέρηση της αποτύπωσης κατά 1-5 δευτερόλεπτα
 Ctrl + C Αντιγραφή του αποκόμματος στο πρόχειρο
 Ctrl +  Αποθήκευση του αποκόμματος