Χρήση του Εργαλείου αποκομμάτων για αποτύπωση στιγμιότυπων οθόνης

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Δημιουργήστε ένα στιγμιότυπο, για να αντιγράψετε λέξεις ή εικόνες από ένα μέρος ή από ολόκληρη την οθόνη του υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο αποκομμάτων, για να κάνετε αλλαγές ή να κρατήσετε σημειώσεις και κατόπιν αποθηκεύστε και μοιραστείτε το.

Αποτυπώστε τους παρακάτω τύπους αποκομμάτων:

Απόκομμα ελεύθερου σχήματος Σχεδιάστε ένα σχήμα ελεύθερης μορφής γύρω από ένα αντικείμενο.
Απόκομμα τετραγωνικού σχήματος Σύρετε τον δρομέα γύρω από ένα αντικείμενο για να σχηματίσετε ένα ορθογώνιο.
Απόκομμα παραθύρου Επιλέξτε ένα παράθυρο, όπως ένα παράθυρο διαλόγου, που θέλετε να αποτυπώσετε.
Απόκομμα πλήρους οθόνης Αποτυπώστε ολόκληρη την οθόνη.

 

Όταν αποτυπώνετε ένα απόκομμα, αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο παράθυρο του Εργαλείου αποκομμάτων, από όπου μπορείτε να κάνετε αλλαγές, να το αποθηκεύσετε και να το μοιραστείτε. 

Άνοιγμα του Εργαλείου αποκομμάτων

Στα Windows 10 Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε εργαλείο αποκομμάτων στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Εργαλείο αποκομμάτων από τη λίστα των αποτελεσμάτων.
Στα Windows 8.1/Windows RT 8.1 Σαρώστε προς το κέντρο από τη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε Αναζήτηση (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε τον δείκτη του στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον δείκτη προς τα επάνω και επιλέξτε Αναζήτηση), πληκτρολογήστε εργαλείο αποκομμάτων στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Εργαλείο αποκομμάτων από τη λίστα των αποτελεσμάτων.
Στα Windows 7 Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε εργαλείο αποκομμάτων στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Εργαλείο αποκομμάτων από τη λίστα των αποτελεσμάτων.


Με το Εργαλείο αποκομμάτων ανοιχτό, επιλέξτε ένα από τα εξής, για να δημιουργήσετε στιγμιότυπα οθόνης και να τα επεξεργαστείτε.

Αναζητάτε το πιο πρόσφατο εργαλείο καταγραφής οθόνης των Windows 10;

Τα Windows 10 περιλαμβάνουν το Εργαλείο αποκομμάτων, αλλά μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τη δυνατότητα Απόκομμα και σχέδιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εφαρμογή και άλλες δυνατότητες των Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Τι νέο υπάρχει στις πρόσφατες ενημερώσεις των Windows 10