Αντιμετώπιση προβλημάτων μαύρης οθόνης

Αν ο υπολογιστής σας εμφανίζει μαύρη οθόνη μετά την αναβάθμιση σε Windows 10, ακολουθούν ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να δοκιμάσετε για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα.
Έχετε εισέλθει στα Windows 10;

Έχετε εισέλθει στα Windows 10;

Μαύρη οθόνη χωρίς να έχετε εισέλθει στα Windows 10
Αν ο υπολογιστής σας εμφανίζει μαύρη οθόνη μετά την αναβάθμιση στα Windows 10 και δεν έχετε εισέλθει ακόμα, δοκιμάστε τα εξής βήματα: 
 
Ελέγξτε τις συνδέσεις σας
Εκκίνηση του υπολογιστή σας σε Ασφαλή λειτουργία


Χρήση μονάδας αποκατάστασης
Για να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας σε Ασφαλή λειτουργία, χρησιμοποιώντας μια μονάδα δίσκου αποκατάστασης:

 1. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία του υπολογιστή σας έχει τερματιστεί. Συνδέστε τη μονάδα δίσκου αποκατάστασης στον υπολογιστή σας και ενεργοποιήστε τον.
 2. Στην οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων > Επιλογές για προχωρημένους > Ρυθμίσεις εκκίνησης > Επανεκκίνηση.
 3. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, επιλέξτε 5 ή F5, για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας με την επιλογή Ασφαλής λειτουργία με υποστήριξη δικτύου. Αν ο υπολογιστής σας δεν εκκινείται σε Ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 και, στη συνέχεια, μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, επιλέξτε 3 ή F3 για Ενεργοποίηση βίντεο χαμηλής ανάλυσης.
 4. Όταν ο υπολογιστής σας είναι σε Ασφαλή λειτουργία, ανοίξτε τη Διαχείριση συσκευών πληκτρολογώντας διαχείριση συσκευών στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε Διαχείριση συσκευών και έπειτα επιλέξτε το βέλος για να αναπτύξετε την επιλογή Προσαρμογείς οθόνης.
  1. Αν βλέπετε δύο στοιχεία στην περιοχή Προσαρμογείς οθόνης:
   1. Κάντε δεξί κλικ στον πρόσθετο προσαρμογέα οθόνης (για παράδειγμα, τον Intel HD 4000 ή τον AMD Radeon HD 4200) και μετά επιλέξτε Απενεργοποίηση > Ναι. Για να δείτε αν αυτή η ενέργεια λειτούργησε, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποσυνδέστε τη μονάδα αποκατάστασης και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά τον υπολογιστή σας.
   2. Αν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας σε Ασφαλή λειτουργία (δείτε τα βήματα 1-3), επιστρέψτε στην ενότητα Προσαρμογέας οθόνης στη Διαχείριση συσκευών, ενεργοποιήστε τον προσαρμογέα οθόνης και έπειτα απενεργοποιήστε τον άλλο προσαρμογέα οθόνης.
  2. Αν δείτε ένα στοιχείο στην περιοχή Προσαρμογείς οθόνης, επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης ή καταργήστε την εγκατάσταση του προσαρμογέα οθόνης.
   1. Για να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης, ανοίξτε τη Διαχείριση συσκευών και επιλέξτε το βέλος για να αναπτύξετε την επιλογή Προσαρμογείς οθόνης. Στην περιοχή Προσαρμογείς οθόνης, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και επιλέξτε Ιδιότητες. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και έπειτα επιλέξτε Επαναφορά > Ναι.
   2. Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του προσαρμογέα οθόνης, ανοίξτε τη Διαχείριση συσκευών και επιλέξτε το βέλος για να αναπτύξετε την επιλογή Προσαρμογείς οθόνης. Στην περιοχή Προσαρμογείς οθόνης, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και επιλέξτε Ιδιότητες. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και έπειτα επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης > OK.
 5. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποσυνδέστε τη μονάδα αποκατάστασης και μετά ενεργοποιήστε ξανά τον υπολογιστή σας.
Χρήση μέσου εγκατάστασης
Για να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας σε Ασφαλή λειτουργία, χρησιμοποιώντας το μέσο εγκατάστασης:

 1. Σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί, μεταβείτε στην τοποθεσία web λήψης λογισμικού της Microsoft και δημιουργήστε ένα μέσο εγκατάστασης των Windows 10.
 2. Εισαγάγετε το μέσο εγκατάστασης που δημιουργήσατε και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 3. Στην οθόνη Εγκατάσταση των Windows, επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας. (Αν δεν βλέπετε αυτήν την οθόνη, ο υπολογιστής σας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί για εκκίνηση από μονάδα δίσκου. Ανατρέξτε στην τοποθεσία web του κατασκευαστή του υπολογιστή σας για πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση από ένα μέσο και δοκιμάστε ξανά.)
 4. Στην οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων. Από εκεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ασφαλή λειτουργία. Επιλέξτε Επιλογές για προχωρημένους > Ρυθμίσεις εκκίνησης > Επανεκκίνηση.
 5. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, επιλέξτε 5 ή F5 για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας με την επιλογή Ασφαλής λειτουργία με υποστήριξη δικτύου. Αν ο υπολογιστής σας δεν εκκινείται σε Ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου, επαναλάβετε τα βήματα 2-4 και, στη συνέχεια, μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, επιλέξτε 3 ή F3 για Ενεργοποίηση βίντεο χαμηλής ανάλυσης.
 6. Όταν ο υπολογιστής σας είναι σε Ασφαλή λειτουργία, ανοίξτε τη Διαχείριση συσκευών πληκτρολογώντας διαχείριση συσκευών στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε Διαχείριση συσκευών και έπειτα επιλέξτε το βέλος για να αναπτύξετε την επιλογή Προσαρμογείς οθόνης.
  1. Αν βλέπετε δύο στοιχεία στην περιοχή Προσαρμογείς οθόνης:
   1. Κάντε δεξί κλικ στον πρόσθετο προσαρμογέα οθόνης (για παράδειγμα, τον Intel HD 4000 ή τον AMD Radeon HD 4200) και μετά επιλέξτε Απενεργοποίηση > Ναι. Για να δείτε αν αυτή η ενέργεια λειτούργησε, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποσυνδέστε το μέσο εγκατάστασης και μετά ενεργοποιήστε ξανά τον υπολογιστή σας.
   2. Αν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας σε Ασφαλή λειτουργία (δείτε τα βήματα 2-5), επιστρέψτε στην ενότητα Προσαρμογέας οθόνης στη Διαχείριση συσκευών, ενεργοποιήστε τον προσαρμογέα οθόνης και μετά απενεργοποιήστε τον άλλο προσαρμογέα οθόνης.
  2. Αν δείτε ένα στοιχείο στην περιοχή Προσαρμογείς οθόνης, επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης ή καταργήστε την εγκατάσταση του προσαρμογέα οθόνης.
   1. Για να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης, ανοίξτε τη Διαχείριση συσκευών και επιλέξτε το βέλος για να αναπτύξετε την επιλογή Προσαρμογείς οθόνης. Στην περιοχή Προσαρμογείς οθόνης, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και επιλέξτε Ιδιότητες. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και έπειτα επιλέξτε Επαναφορά > Ναι.
   2. Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του προσαρμογέα οθόνης, ανοίξτε τη Διαχείριση συσκευών και επιλέξτε το βέλος, για να αναπτύξετε την επιλογή Προσαρμογείς οθόνης. Στην περιοχή Προσαρμογείς οθόνης, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και επιλέξτε Ιδιότητες. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και έπειτα επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης > OK.
 7. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποσυνδέστε το μέσο εγκατάστασης και μετά ενεργοποιήστε ξανά τον υπολογιστή σας.

Μαύρη οθόνη έχοντας εισέλθει είσοδο στα Windows 10

Αν ο υπολογιστής σας εμφανίζει μαύρη οθόνη μετά την είσοδο στα Windows 10, δοκιμάστε τα εξής βήματα:

Αποσυνδέστε τις εξωτερικές συσκευές
Δοκιμάστε την ενεργοποίηση της οθόνης
Αντιμετώπιση προβλημάτων σε Ασφαλή λειτουργία Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών στον αριθμό 1 800-642-7676 ή μέσω της διεύθυνσης https://support.microsoft.com/contactus.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 14106 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Δεκ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια