Λήψη του Windows Media Player

Ισχύει για: Windows 7Windows 8.1Windows Media Player Περισσότερα

Το Windows Media Player είναι διαθέσιμο για τα λειτουργικά συστήματα Windows. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα, για να βρείτε την κατάλληλη έκδοση του Windows Media Player για το σύστημά σας. (Αν έχετε Mac, μπορείτε να κάνετε λήψη του Windows Media Components για QuickTime για αναπαραγωγή αρχείων Windows Media.) Ποια έκδοση των Windows χρησιμοποιώ;

Λειτουργικό σύστημα/πρόγραμμα περιήγησης  Έκδοση του Player Πώς μπορείτε να το αποκτήσετε
Windows 10

Windows Media Player 12 
Μάθετε περισσότερα

Περιλαμβάνεται σε καθαρές εγκαταστάσεις των Windows 10, καθώς και σε αναβαθμίσεις των Windows 10 από τα Windows 8.1 ή τα Windows 7. Σε ορισμένες εκδόσεις των Windows 10, περιλαμβάνεται ως προαιρετική δυνατότητα που μπορείτε να ενεργοποιήσετε. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  , στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Εφαρμογές  > Εφαρμογές και δυνατότητες > Διαχείριση προαιρετικών δυνατοτήτων > Προσθήκη δυνατότητας > Windows Media Player και επιλέξτε Εγκατάσταση. Η αναπαραγωγή DVD δεν περιλαμβάνεται. Μεταβείτε στη σελίδα αναπαραγωγής DVD για τα Windows για να μάθετε πώς να προσθέσετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής DVD στα Windows 10.

Windows 8.1

Windows Media Player 12 
Μάθετε περισσότερα
              

Περιλαμβάνεται στα Windows 8.1 και Windows 8.1 Pro, αλλά δεν περιλαμβάνει αναπαραγωγή DVD. Μεταβείτε στη σελίδα αναπαραγωγής DVD για τα Windows για να μάθετε πώς να προσθέσετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής DVD στα Windows 8.1. Για τις εκδόσεις Windows Media Player 12 για Windows 8.1 N και KN, κάντε λήψη του Πακέτου δυνατοτήτων πολυμέσων.
Windows RT 8.1  Δ/Υ                  Το Windows Media Player δεν είναι διαθέσιμο για τα Windows RT 8.1.
Windows 7          

Windows Media Player 12
Μάθετε περισσότερα  

Περιλαμβάνεται στις εκδόσεις Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate και Enterprise. Στις εκδόσεις Windows 7 N ή KN, κατεβάστε το Πακέτο δυνατοτήτων πολυμέσων.
Mac OS X Windows Media Components για QuickTime Άμεση λήψη