Αντιμετώπιση σφαλμάτων μπλε οθόνης

Ισχύει για: Windows 10

Ένα σφάλμα μπλε οθόνης (το οποίο ονομάζεται επίσης σφάλμα διακοπής) μπορεί να προκύψει, αν κάποιο πρόβλημα προκαλέσει μη αναμενόμενο τερματισμό λειτουργίας ή επανεκκίνηση της συσκευής σας. Μπορεί να δείτε μια μπλε οθόνη με ένα μήνυμα ότι η συσκευή σας αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και πρέπει να γίνει επανεκκίνηση.

Σε αυτήν τη σελίδα, θα σας καθοδηγήσουμε σε μια σειρά βημάτων αντιμετώπισης προβλημάτων, για να προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε την αιτία του σφάλματος μπλε οθόνης και τον τρόπο επίλυσής του. 

Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο προορίζονται για την επίλυση συνηθισμένων κωδικών σφαλμάτων διακοπής, όπως είναι οι εξής:

 • CRITICAL_PROCESS_DIED
 • SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
 • VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
 • PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
 • SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
 • DPC_WATCHDOG_VIOLATION


Αν και τα βήματα σε αυτήν τη σελίδα μπορεί να φαίνονται περίπλοκα, απλώς ακολουθήστε τα με τη σειρά, βήμα προς βήμα και θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα.

Ορισμένα σφάλματα μπλε οθόνης μπορεί να παρουσιαστούν μετά από την εγκατάσταση μιας συγκεκριμένης ενημέρωσης στη συσκευή σας. Αν εμφανιστεί ένα σφάλμα μπλε οθόνης μετά από μια ενημέρωση, δοκιμάστε να επιλύσετε το σφάλμα απεγκαθιστώντας πρόσφατες ενημερώσεις. 

Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στα Windows χρησιμοποιώντας την ασφαλή λειτουργία. Η ασφαλής λειτουργία εκκινεί τα Windows σε μια βασική κατάσταση, χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο σύνολο αρχείων και προγραμμάτων οδήγησης και επιτρέπει την εκτέλεση βημάτων αντιμετώπισης προβλημάτων.

Προτού εισέλθετε στην ασφαλή λειτουργία, θα πρέπει να μεταβείτε στο Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows (WinRE ). Δείτε πώς:

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.
 2. Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 3. Με την πρώτη ένδειξη ότι τα Windows εκκινήθηκαν (για παράδειγμα, σε ορισμένες συσκευές εμφανίζεται το λογότυπο του κατασκευαστή κατά την επανεκκίνηση), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 4. Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 5. Όταν γίνει επανεκκίνηση των Windows, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 6. Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 7. Αφήστε τη συσκευή να επανεκκινηθεί εντελώς και να εισέλθει στο περιβάλλον WinRE.

Όταν θα βρίσκεστε στο περιβάλλον WinRE, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να μεταβείτε στην ασφαλή λειτουργία.*

 

 

 1. Στην οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων > Επιλογές για προχωρημένους > Ρυθμίσεις εκκίνησης > Επανεκκίνηση.

  Choose an option screen in the Windows Recovery Environment.


  Troubleshoot screen in the Windows Recovery Environment.


  Advanced options screen in the Windows Recovery Environment.


  Startup Settings screen in the Windows Recovery Environment.

   
 2. Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, θα δείτε μια λίστα από επιλογές. Η προτιμώμενη επιλογή είναι να επιλέξετε το 5 ή να πατήσετε το πλήκτρο F5 για Ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου.  

Με τη συσκευή στην ασφαλή λειτουργία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να απεγκαταστήσετε πρόσφατες ενημερώσεις από τον Πίνακα Ελέγχου:

 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε πίνακας ελέγχου και έπειτα επιλέξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου από τη λίστα αποτελεσμάτων.
 2. Επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος στην περιοχή Προγράμματα. Αν χρησιμοποιείτε την προβολή μεγάλων/μικρών εικονιδίων, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος στην περιοχή Προγράμματα και δυνατότητες.
 3. Στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση για να ταξινομήσετε τις ενημερώσεις με βάση την ημερομηνία εγκατάστασης και να δείτε τις πιο πρόσφατες.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην ενημέρωση που θέλετε να απεγκαταστήσετε και κατόπιν επιλέξτε Ναι για επιβεβαίωση.
 5.  Επιλέξτε Επανεκκίνηση τώρα, για να απεγκαταστήσετε εντελώς την ενημέρωση.
   

Αν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια για τις ενημερώσεις, ανατρέξτε στο θέμα Windows Update: Συνήθεις ερωτήσεις.

Δεν είναι πάντα προφανές τι μπορεί να προκάλεσε ένα σφάλμα μπλε οθόνης κατά τη χρήση της συσκευής σας. Μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιείτε νέο υλικό ή λογισμικό τρίτων κατασκευαστών που δεν είναι συμβατό με τη συσκευή Windows. Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, προκειμένου να προσπαθήσετε να επιλύσετε το σφάλμα μπλε οθόνης.

Βήμα 1: Απεγκατάσταση λογισμικού τρίτων κατασκευαστών 

Είναι γνωστό ότι ορισμένα προγράμματα λογισμικού προστασίας από ιούς τρίτων κατασκευαστών προκαλούν σφάλματα μπλε οθόνης. Μπορείτε να απεγκαταστήσετε αυτό το λογισμικό για να προσδιορίσετε αν προκαλεί το πρόβλημα και κατόπιν να το επανεγκαταστήσετε όταν αποκατασταθεί η λειτουργία της συσκευής σας.

Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στα Windows χρησιμοποιώντας την ασφαλή λειτουργία. Η ασφαλής λειτουργία εκκινεί τα Windows σε μια βασική κατάσταση, χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο σύνολο αρχείων και προγραμμάτων οδήγησης και επιτρέπει την εκτέλεση βημάτων αντιμετώπισης προβλημάτων.

Προτού εισέλθετε στην ασφαλή λειτουργία, θα πρέπει να μεταβείτε στο Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows (WinRE ). Δείτε πώς:

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.
 2. Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 3. Με την πρώτη ένδειξη ότι τα Windows εκκινήθηκαν (για παράδειγμα, σε ορισμένες συσκευές εμφανίζεται το λογότυπο του κατασκευαστή κατά την επανεκκίνηση), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 4. Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 5. Όταν γίνει επανεκκίνηση των Windows, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 6. Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 7. Αφήστε τη συσκευή να επανεκκινηθεί εντελώς και να εισέλθει στο περιβάλλον WinRE.

Όταν θα βρίσκεστε στο περιβάλλον WinRE, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να μεταβείτε στην ασφαλή λειτουργία.*

 

 

 1. Στην οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων > Επιλογές για προχωρημένους > Ρυθμίσεις εκκίνησης > Επανεκκίνηση.

  Choose an option screen in the Windows Recovery Environment.


  Troubleshoot screen in the Windows Recovery Environment.


  Advanced options screen in the Windows Recovery Environment.


  Startup Settings screen in the Windows Recovery Environment.

   
 2. Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, θα δείτε μια λίστα από επιλογές. Η προτιμώμενη επιλογή είναι να επιλέξετε το 5 ή να πατήσετε το πλήκτρο F5 για Ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου.  

Με τη συσκευή στην ασφαλή λειτουργία, επιλέξετε το κουμπί Έναρξη   και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις   > Σύστημα  > Εφαρμογές και δυνατότητες. Επιλέξτε Ταξινόμηση κατά όνομα και αλλάξτε την επιλογή σε Ταξινόμηση κατά ημερομηνία εγκατάστασης. Επιλέξτε το λογισμικό τρίτου κατασκευαστή που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης. Αφού απεγκαταστήσετε το λογισμικό τρίτου κατασκευαστή, επανεκκινήστε τη συσκευή.

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται το σφάλμα μπλε οθόνης, δοκιμάστε να επαναφέρετε, να απενεργοποιήσετε ή να απεγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης που εγκαταστήσατε πρόσφατα.

Βήμα 2: Επαναφορά, απενεργοποίηση ή απεγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης

Αν εγκαταστήσατε πρόσφατα νέα προγράμματα οδήγησης, μπορείτε να τα επαναφέρετε, να τα απενεργοποιήσετε ή να τα απεγκαταστήσετε, για να προσδιορίσετε αν το πρόβλημά σας οφείλεται σε αυτά. 

Κατ' αρχάς, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι στην ασφαλή λειτουργία και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών για να επαναφέρετε, να απενεργοποιήστε ή να απεγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης.

Επαναφορά προγραμμάτων οδήγησης τρίτων κατασκευαστών 

 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε διαχείριση συσκευών και έπειτα επιλέξτε τη Διαχείριση συσκευών από τη λίστα αποτελεσμάτων. 
 2. Στη Διαχείριση Συσκευών, αναπτύξτε τη συσκευή με το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να επαναφέρετε, κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης κάτω από τη συσκευή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.
 3. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και έπειτα επιλέξτε Επαναφορά > Ναι.

   

Αν δεν καταφέρατε να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης ή αν εξακολουθεί να εμφανίζεται σφάλμα μπλε οθόνης, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

Απενεργοποίηση προγραμμάτων οδήγησης τρίτων κατασκευαστών

 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε διαχείριση συσκευών και έπειτα επιλέξτε τη Διαχείριση συσκευών από τη λίστα αποτελεσμάτων. 
 2. Στη Διαχείριση Συσκευών, αναπτύξτε τη συσκευή με το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να απενεργοποιήσετε, κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης κάτω από τη συσκευή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.
 3. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και έπειτα επιλέξτε Απενεργοποίηση συσκευής > Ναι.

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται σφάλμα μπλε οθόνης, δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

Απεγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης τρίτων κατασκευαστών

 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε διαχείριση συσκευών και έπειτα επιλέξτε τη Διαχείριση συσκευών από τη λίστα αποτελεσμάτων. 
 2. Στη Διαχείριση Συσκευών, αναπτύξτε τη συσκευή με το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να απεγκαταστήσετε, κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης κάτω από τη συσκευή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.
 3. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης > OK.

   

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται σφάλμα μπλε οθόνης, δοκιμάστε να καταργήσετε εξωτερικές συσκευές υλικού.

Βήμα 3: Κατάργηση εξωτερικών συσκευών υλικού

Ορισμένες φορές, τα σφάλματα μπλε οθόνης μπορεί να οφείλονται στις εξωτερικές συσκευές της συσκευής σας. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές και τις μονάδες εξωτερικής αποθήκευσης, τους σταθμούς βάσης και άλλο υλικό που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας και δεν είναι απαραίτητο για τις βασικές λειτουργίες. Κατόπιν, επανεκκινήστε τη συσκευή σας.

Αν δεν εμφανιστεί το πρόβλημα μετά την επανεκκίνηση της συσκευής σας, η εξωτερική συσκευή ενδέχεται να είναι η αιτία του προβλήματος και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της συσκευής για υποστήριξη.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του εικονικού συνεργάτη υποστήριξης. Αν πραγματοποιήσατε αναβάθμιση στα Windows 10, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Λήψη βοήθειας, για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Λήψη βοήθειας.