Αντιμετώπιση σφαλμάτων μπλε οθόνης

Ένα σφάλμα διακοπής (το οποίο ονομάζεται επίσης σφάλμα "μπλε οθόνης") μπορεί να προκύψει, αν κάποιο πρόβλημα προκαλέσει μη αναμενόμενο τερματισμό λειτουργίας ή επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Όταν αντιμετωπίζετε αυτόν τον τύπο σφάλματος, δεν θα μπορείτε να βλέπετε ορισμένα στοιχεία, όπως το μενού "Έναρξη" ή τη γραμμή εργασιών στην οθόνη, όταν ο υπολογιστής σας είναι ενεργοποιημένος. Ίσως δείτε μια μπλε οθόνη με ένα μήνυμα ότι ο υπολογιστής σας αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και πρέπει να γίνει επανεκκίνηση.
Πότε εμφανίστηκε το σφάλμα;
Πότε εμφανίστηκε το σφάλμα;
Σφάλμα μετά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης
Μερικά σφάλματα διακοπής παρουσιάζονται έπειτα από μια συγκεκριμένη ενημέρωση ή μετά την εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή σας. Η επίλυση του σφάλματος εξαρτάται από το αν μπορείτε να μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας.

 
Σφάλμα διακοπής που σας επιτρέπει να μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας
Σφάλμα διακοπής που δεν σας επιτρέπει να μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας

Σφάλμα κατά τη χρήση του υπολογιστή σας
Δεν είναι πάντα προφανές τι μπορεί να προκάλεσε το σφάλμα διακοπής Σε παλιότερους υπολογιστές, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά το υλικό. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δοκιμάστε να επιλύσετε το σφάλμα ακολουθώντας αυτά τα βήματα.

 
Έλεγχος για ενημερώσεις
Κατάργηση υλικού
Κατάργηση λογισμικού

Σφάλμα κατά την αναβάθμιση σε Windows 10
Αν εμφανιστεί ένα σφάλμα διακοπής κατά την αναβάθμιση σε Windows 10, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα επιστρέψει αυτόματα στην προηγούμενη έκδοση των Windows.

Αν το σφάλμα επιμείνει, δοκιμάστε να το επιλύσετε καταργώντας λογισμικό ή υλικό.
 
Κατάργηση λογισμικού
Κατάργηση υλικού


Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα;
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του εικονικού συνεργάτη υποστήριξης. Αν πραγματοποιήσατε αναβάθμιση στα Windows 10, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Επικοινωνία με την υποστήριξη, για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επικοινωνία με την υποστήριξη .
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 14238 - Τελευταία αναθεώρηση: 4 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 4

Σχόλια