Αντιμετώπιση σφαλμάτων μπλε οθόνης


Ένα σφάλμα διακοπής (το οποίο ονομάζεται επίσης σφάλμα "μπλε οθόνης") μπορεί να προκύψει, αν κάποιο πρόβλημα προκαλέσει μη αναμενόμενο τερματισμό λειτουργίας ή επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Μπορεί να δείτε μια μπλε οθόνη με ένα μήνυμα ότι ο υπολογιστής σας αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και πρέπει να γίνει επανεκκίνηση.

Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε συνηθισμένους κωδικούς σφάλματος Stop, όπως τους 0x0000000A, 0x0000003B, 0x000000EF, 0x00000133, 0x000000D1, 0x1000007E, 0xC000021A, 0x0000007B, 0xC000000F και άλλους.

Το άρθρο δεν περιέχει μια λίστα με όλους τους κωδικούς σφάλματος, αλλά καθώς πολλοί κωδικοί σφάλματος έχουν τις ίδιες πιθανές λύσεις, η καλύτερη επιλογή είναι να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα, για να επιλύσετε το δικό σας σφάλμα.

 

Μερικά σφάλματα διακοπής παρουσιάζονται έπειτα από μια συγκεκριμένη ενημέρωση ή μετά την εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή σας. Η επίλυση του σφάλματος εξαρτάται από το αν μπορείτε να μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας.

 
Δεν είναι πάντα προφανές τι μπορεί να προκάλεσε το σφάλμα διακοπής Σε παλιότερους υπολογιστές, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά το υλικό. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δοκιμάστε να επιλύσετε το σφάλμα ακολουθώντας αυτά τα βήματα.
 
Αν εμφανιστεί ένα σφάλμα διακοπής κατά την αναβάθμιση σε Windows 10, το πρόγραμμα εγκατάστασης θα επιστρέψει αυτόματα στην προηγούμενη έκδοση των Windows.
 
Αν το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, δοκιμάστε τα εξής βήματα:
 

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του εικονικού συνεργάτη υποστήριξης. Αν πραγματοποιήσατε αναβάθμιση στα Windows 10, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Λήψη βοήθειας, για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Λήψη βοήθειας.