Ενεργοποίηση των αυτόματων ενημερώσεων εφαρμογών

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1

Οι εκδότες εφαρμογών ορισμένες φορές ενημερώνουν τις εφαρμογές τους για να προσθέσουν νέες δυνατότητες και να επιδιορθώσουν προβλήματα. Το Microsoft Store στα Windows μπορεί να εγκαταστήσει αυτόματα ενημερώσεις εφαρμογών.
 

Στα Windows 10

  1. Επιλέξτε την οθόνη έναρξης  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Microsoft Store.
  2. Στο Microsoft Store στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε το μενού λογαριασμού (τρεις τελείες) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις.
  3. Στην περιοχή Ενημερώσεις εφαρμογών, ορίστε την επιλογή Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών σε Ενεργοποίηση.

 

Στα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1

  1. Στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε το Store, για να ανοίξετε το Microsoft Store.
  2. Σαρώστε από το δεξιό άκρο της οθόνης προς το κέντρο και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις.
    (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις.)
  3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενημερώσεις εφαρμογών.
  4. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της επιλογής Αυτόματη ενημέρωση των εφαρμογών μου έχει οριστεί σε Ναι.