Αλλαγή των ρυθμίσεων TCP/IP

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Το TCP/IP καθορίζει τον τρόπο, με τον οποίον ο υπολογιστής σας επικοινωνεί με άλλους υπολογιστές.

Για κάνετε πιο εύκολη τη διαχείριση των ρυθμίσεων TCP/IP, σας προτείνουμε τη χρήση του αυτόματου πρωτοκόλλου δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικών υπολογιστών (DHCP). Το DHCP εκχωρεί αυτόματα διευθύνσεις Πρωτοκόλλων Internet (IP) στους υπολογιστές του δικτύου σας, εάν το δίκτυό σας το υποστηρίζει. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο DHCP, τότε δεν χρειάζεται να αλλάζετε τις ρυθμίσεις TCP/IP, όταν μετακινείτε τον υπολογιστή σας σε άλλη θέση, ενώ το DHCP δεν απαιτεί τη διαμόρφωση με μη αυτόματο τρόπο των ρυθμίσεων TCP/IP, όπως είναι το Σύστημα ονομάτων τομέα (DNS) και η Υπηρεσία ονομάτων Internet των Windows (WINS).

Windows 10


Για να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο DHCP ή να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις TCP/IP

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δίκτυο και Internet .
 2. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Για ένα δίκτυο Wi-Fi, επιλέξτε Wi-Fi  > Διαχείριση γνωστών δικτύων. Επιλέξτε το δίκτυο για το οποίο θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.
  • Για ένα δίκτυο Ethernet, επιλέξτε Ethernet και κατόπιν το δίκτυο Ethernet στο οποίο είστε συνδεδεμένοι. 
 3. Στην περιοχή Αντιστοίχιση διεύθυνσης IP, επιλέξτε Επεξεργασία.
 4. Στην περιοχή Επεξεργασία ρυθμίσεων IP, επιλέξτε Αυτόματα (DHCP) ή Μη αυτόματα.
  • Αν επιλέξετε Αυτόματα (DHCP), οι ρυθμίσεις της διεύθυνσης IP και η ρύθμιση της διεύθυνσης διακομιστή DNS ορίζονται αυτόματα από το δρομολογητή ή άλλο σημείο πρόσβασης (προτείνεται).
  • Αν επιλέξετε Μη αυτόματα, μπορείτε να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης IP και τη διεύθυνση διακομιστή DNS.
 5. Όταν τελειώσετε με τις αλλαγές σας, επιλέξτε Αποθήκευση.