Αλλαγή των ρυθμίσεων TCP/IP

Το TCP/IP καθορίζει τον τρόπο, με τον οποίον ο υπολογιστής σας επικοινωνεί με άλλους υπολογιστές.

Για κάνετε πιο εύκολη τη διαχείριση των ρυθμίσεων TCP/IP, σας προτείνουμε τη χρήση του αυτόματου πρωτοκόλλου δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικών υπολογιστών (DHCP). Το DHCP εκχωρεί αυτόματα διευθύνσεις Πρωτοκόλλων Internet (IP) στους υπολογιστές του δικτύου σας, εάν το δίκτυό σας το υποστηρίζει. Εάν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο DHCP, τότε δεν χρειάζεται να αλλάζετε τις ρυθμίσεις TCP/IP, όταν μετακινείτε τον υπολογιστή σας σε άλλη θέση, ενώ το DHCP δεν απαιτεί τη διαμόρφωση με μη αυτόματο τρόπο των ρυθμίσεων TCP/IP, όπως είναι το Σύστημα ονομάτων τομέα (DNS) και η Υπηρεσία ονομάτων Internet των Windows (WINS). Για να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο DHCP ή να κάνετε αλλαγές σε άλλες ρυθμίσεις TCP/IP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Στα Windows 10, στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Προβολή συνδέσεων δικτύου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή συνδέσεων δικτύου στο επάνω μέρος της λίστας.
  • Στα Windows 8.1, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, αρχίστε να πληκτρολογείτε Προβολή συνδέσεων δικτύου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή συνδέσεων δικτύου στη λίστα.
  • Στα Windows 7, ανοίξτε την ενότητα "Συνδέσεις δικτύου", επιλέγοντας το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Πίνακας Ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε προσαρμογέας και, στη συνέχεια, στην περιοχή Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης, επιλέξτε Προβολή συνδέσεων δικτύου.
 2. Κάντε δεξί κλικ στη σύνδεση που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες. Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια.
 3. Επιλέξτε την καρτέλα Δίκτυο. Στην περιοχή Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιεί τα παρακάτω στοιχεία, επιλέξτε είτε Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4 (TCP/IPv4) είτε Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 6 (TCP/IPv6) και στη συνέχεια επιλέξτε Ιδιότητες.
 4. Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης ΙΡ IPv4, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
  • Για να εξασφαλίσετε αυτόματα τις ρυθμίσεις IP, χρησιμοποιώντας DHCP, επιλέξτε Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP και στη συνέχεια επιλέξτε OK.
  • Για να καθορίσετε μια διεύθυνση ΙΡ, επιλέξτε Χρήση της ακόλουθης διεύθυνσης IP και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης ΙΡ, στα πλαίσια Διεύθυνση IP, Μάσκα υποδικτύου και Προεπιλεγμένη πύλη.
 5. Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης ΙΡ IPv6, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
  • Για να εξασφαλίσετε αυτόματα τις ρυθμίσεις IP, χρησιμοποιώντας DHCP, επιλέξτε Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IPv6 και στη συνέχεια επιλέξτε OK.
  • Για να καθορίσετε μια διεύθυνση ΙΡ, επιλέξτε Χρήση της ακόλουθης διεύθυνσης IPv6 και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης ΙΡ, στα πλαίσια Διεύθυνση IPv6, Μήκος προθήματος υποδικτύου και Προεπιλεγμένη πύλη.
 6. Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης διακομιστή DNS, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
  • Για να εξασφαλίσετε αυτόματα μια διεύθυνση διακομιστή DNS, χρησιμοποιώντας DHCP, επιλέξτε Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης διακομιστή DNS και στη συνέχεια επιλέξτε OK.
  • Για να καθορίσετε μια διεύθυνση διακομιστή DNS, επιλέξτε Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων διακομιστή DNS και στη συνέχεια, στα πλαίσια Προτιμώμενος διακομιστής DNS και Εναλλακτικός διακομιστής DNS πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις για τους πρωτεύοντες και τους δευτερεύοντες διακομιστές DNS.
 7. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις DNS, WINS και IP για προχωρημένους, επιλέξτε Για προχωρημένους.


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 15089 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια