Ποιες είναι οι επιλογές αποκατάστασης συστήματος στα Windows;

Ισχύει για: Windows 7

 

Το μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος" περιέχει διάφορα εργαλεία, όπως το Εργαλείο επιδιόρθωσης κατά την εκκίνηση, το οποίο μπορείτε να σας βοηθήσει να αποκαταστήσετε τα Windows μετά από ένα σοβαρό σφάλμα. Αυτό το σύνολο εργαλείων βρίσκεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και στο δίσκο εγκατάστασης των Windows.