Ποιες είναι οι επιλογές αποκατάστασης συστήματος στα Windows;

Το μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος" περιέχει διάφορα εργαλεία, όπως το Εργαλείο επιδιόρθωσης κατά την εκκίνηση, το οποίο μπορείτε να σας βοηθήσει να αποκαταστήσετε τα Windows μετά από ένα σοβαρό σφάλμα. Αυτό το σύνολο εργαλείων βρίσκεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και στο δίσκο εγκατάστασης των Windows.

Αντανακλάσεις
 
Το μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος"

Τι κάνει κάθε επιλογή αποκατάστασης
Για να ανοίξετε το μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος" στον υπολογιστή σας
Για να ανοίξετε το μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος" χρησιμοποιώντας το δίσκο εγκατάστασης των Windows 7, μια μονάδα flash USB ή έναν δίσκο επιδιόρθωσης συστήματος

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17101 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια