Ποιες είναι οι επιλογές αποκατάστασης συστήματος στα Windows;

Ισχύει για: Windows 7

Το μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος" περιέχει διάφορα εργαλεία, όπως το Εργαλείο επιδιόρθωσης κατά την εκκίνηση, το οποίο μπορείτε να σας βοηθήσει να αποκαταστήσετε τα Windows μετά από ένα σοβαρό σφάλμα. Αυτό το σύνολο εργαλείων βρίσκεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και στο δίσκο εγκατάστασης των Windows.


Τι κάνει κάθε επιλογή αποκατάστασης
Επιλογή αποκατάστασης συστήματος Περιγραφή

Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση

Διορθώνει ορισμένα προβλήματα, όπως αρχεία που λείπουν ή κατεστραμμένα αρχεία συστήματος, τα οποία ενδέχεται να εμποδίζουν τη σωστή εκκίνηση των Windows.               

Επαναφορά Συστήματος

Επαναφέρει τα αρχεία συστήματος του υπολογιστή σας σε ένα προηγούμενο χρονικό σημείο, χωρίς να επηρεάζονται τα αρχεία, όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα έγγραφα ή οι φωτογραφίες σας.

Αν χρησιμοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος από το μενού "Επιλογές αποκατάστασης συστήματος", δεν θα μπορείτε να αναιρέσετε τη λειτουργία επαναφοράς. Ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε ξανά την Επαναφορά Συστήματος και να επιλέξετε ένα διαφορετικό σημείο επαναφοράς, αν υπάρχει.              

Αποκατάσταση ειδώλου συστήματος

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει προηγουμένως ένα είδωλο συστήματος. Το είδωλο συστήματος είναι ένα εξατομικευμένο αντίγραφο ασφαλείας του διαμερίσματος, το οποίο περιέχει τα Windows και συμπεριλαμβάνει προγράμματα και δεδομένα χρήστη, όπως έγγραφα, εικόνες και μουσική.

Εργαλείο διαγνωστικών μνήμης των Windows

Σαρώνει τη μνήμη του υπολογιστή σας για σφάλματα.

Γραμμή εντολών

Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τη γραμμή εντολών για την εκτέλεση ενεργειών που σχετίζονται με την αποκατάσταση και την εκτέλεση άλλων εργαλείων γραμμής εντολών για τη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.