Τρόποι βελτίωσης των επιδόσεων του υπολογιστή σας

Ισχύει για: Windows 7

Ο κατακερματισμός είναι η αιτία που ο σκληρός σας δίσκος εκτελεί επιπλέον εργασίες με πιθανή συνέπεια την επιβράδυνση του υπολογιστή σας. Οι αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης όπως οι μονάδες flash USB, μπορούν επίσης να κατακερματιστούν. Η Ανασυγκρότηση Δίσκων των Windows αναδιατάσσει τα κατακερματισμένα δεδομένα, ώστε οι δίσκοι και οι μονάδες δίσκων σας να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Η Ανασυγκρότηση Δίσκων εκτελείται με βάση ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά μπορείτε επίσης να αναλύσετε και να κάνετε ανασυγκρότηση των δίσκων και των μονάδων δίσκων σας με μη αυτόματο τρόπο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Ανασυγκρότηση της μονάδας σκληρού δίσκου σας

 1. Ανοίξτε την Ανασυγκρότηση Δίσκων κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης
  Εικόνα του κουμπιού
  . Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε Ανασυγκρότηση Δίσκων και έπειτα επιλέξτε την Εκκαθάριση Δίσκου από τη λίστα των αποτελεσμάτων.
 2. Στην περιοχή Τρέχουσα κατάσταση, επιλέξτε το δίσκο που θέλετε να ανασυγκροτήσετε.
 3. Για να προσδιορίσετε αν ο δίσκος χρειάζεται ανασυγκρότηση ή όχι, επιλέξτε Ανάλυση δίσκου.
  Χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή
   Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια.

  Όταν ολοκληρωθεί η ανάλυση του δίσκου από τα Windows, μπορείτε να ελέγξετε το ποσοστό κατακερματισμού στο δίσκο στη στήλη Τελευταία εκτέλεση. Αν το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από 10%, θα πρέπει να κάνετε ανασυγκρότηση στο δίσκο.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανασυγκρότηση δίσκου
  Χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή
   Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια.

Η Ανασυγκρότηση Δίσκων μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά έως μερικές ώρες, ανάλογα με το μέγεθος της μονάδας δίσκου και το βαθμό κατακερματισμού της. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανασυγκρότησης.