Η Οικιακή ομάδα με κάθε λεπτομέρεια

Windows 10

Τι είναι η οικιακή ομάδα;

Η οικιακή ομάδα είναι μια ομάδα υπολογιστών σε ένα οικιακό δίκτυο, η οποία μπορεί να κάνει κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών. Η οικιακή ομάδα διευκολύνει την κοινή χρήση. Μπορείτε να μοιράζεστε εικόνες, μουσική, βίντεο, έγγραφα και εκτυπωτές με άλλα άτομα στην οικιακή ομάδα σας.

Μπορείτε να προστατέψετε την οικιακή σας ομάδα με έναν κωδικό πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή. Οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν τα αρχεία που μοιράζεστε, εκτός και αν τους επιτρέψετε να το κάνουν.

Όταν δημιουργήσετε ή συνδεθείτε σε μια οικιακή ομάδα, επιλέγετε τις βιβλιοθήκες (π.χ., "Οι Εικόνες μου" ή "Τα έγγραφά μου") που θέλετε να μοιραστείτε. Μπορείτε να αποκλείσετε την κοινή χρήση συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων και να μοιραστείτε άλλες βιβλιοθήκες αργότερα.

Η οικιακή ομάδα είναι διαθέσιμη στα Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows 7. Μπορείτε να συμμετέχετε σε μια οικιακή ομάδα σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows RT 8.1, αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια οικιακή ομάδα ή να μοιραστείτε περιεχόμενο με αυτήν την οικιακή ομάδα. Στις εκδόσεις Windows 7 Starter και Windows 7 Home Basic, μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια οικιακή ομάδα, αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε οικιακές ομάδες.

Δημιουργία οικιακής ομάδας

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα, πληκτρολογώντας οικιακή ομάδα στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και έπειτα επιλέξτε Οικιακή ομάδα.
 2. Επιλέξτε Δημιουργία οικιακής ομάδας > Επόμενο.
 3. Επιλέξτε τις βιβλιοθήκες και τις συσκευές που θέλετε να μοιραστείτε με την οικιακή ομάδα και έπειτα επιλέξτε Επόμενο.
 4. Εκτυπώστε ή σημειώστε κάπου τον κωδικό πρόσβασης που θα εμφανιστεί. Θα χρειαστείτε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης για να προσθέσετε άλλους υπολογιστές στην οικιακή ομάδα.
 5. Επιλέξτε Τέλος.

Όταν δημιουργήσετε μια οικιακή ομάδα, οι υπολογιστές με Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 ή Windows 7 στο δίκτυό σας μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν.

Προσθήκη των άλλων υπολογιστών σας στην οικιακή ομάδα

Όταν κάποιος στο δίκτυό σας δημιουργήσει μια οικιακή ομάδα, το επόμενο βήμα είναι να συμμετάσχετε στην ομάδα. Θα χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασης της οικιακής ομάδας, τον οποίο μπορείτε να λάβετε από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας. Όλοι οι λογαριασμοί χρήστη, εκτός από το λογαριασμό επισκέπτη, θα ανήκουν στην οικιακή ομάδα. Κάθε άτομο ελέγχει την πρόσβαση στις δικές του βιβλιοθήκες.

Για να συμμετάσχετε σε μια οικιακή ομάδα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στον υπολογιστή που θέλετε να προσθέσετε στην οικιακή ομάδα:

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα, πληκτρολογώντας οικιακή ομάδα στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και έπειτα επιλέξτε Οικιακή ομάδα.
 2. Επιλέξτε Συμμετοχή τώρα > Επόμενο.
 3. Επιλέξτε τις βιβλιοθήκες και τις συσκευές που θέλετε να μοιραστείτε με την οικιακή ομάδα και έπειτα επιλέξτε Επόμενο.
 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της οικιακής ομάδας στο πλαίσιο και έπειτα επιλέξτε Επόμενο.
 5. Επιλέξτε Τέλος.

Εύρεση αρχείων οικιακής ομάδας

Οι υπολογιστές που ανήκουν στην οικιακή σας ομάδα θα εμφανιστούν στην Εξερεύνηση αρχείων.

Μετάβαση σε κοινόχρηστες βιβλιοθήκες σε άλλους υπολογιστές οικιακών ομάδων

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων, πληκτρολογώντας εξερεύνηση αρχείων στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και έπειτα επιλέξτε Εξερεύνηση αρχείων.
 2. Στην περιοχή Οικιακή ομάδα, επιλέξτε το όνομα λογαριασμού χρήστη του ατόμου, στις βιβλιοθήκες του οποίου θέλετε να μεταβείτε.
 3. Στη λίστα αρχείων, πατήστε δύο φορές ή κάντε διπλό κλικ στη βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να μεταβείτε και έπειτα πατήστε δύο φορές ή κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ή στο φάκελο που θέλετε.

Κοινή χρήση ή διακοπή κοινής χρήσης βιβλιοθηκών και συσκευών

Όταν δημιουργήσετε μια οικιακή ομάδα ή συμμετάσχετε σε μία, επιλέγετε τις βιβλιοθήκες και τις συσκευές που θέλετε να μοιραστείτε με άλλα άτομα στην οικιακή ομάδα. Αρχικά, οι βιβλιοθήκες ορίζονται ως κοινόχρηστες με δικαιώματα Ανάγνωσης, γεγονός που σημαίνει ότι άλλα άτομα μπορούν να προβάλουν ή να αναπαράγουν τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης, αλλά όχι να κάνουν αλλαγές στα αρχεία της. Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο πρόσβασης ανά πάσα στιγμή και να αποκλείσετε συγκεκριμένα αρχεία και φακέλους από την κοινή χρήση.

Μόνο τα άτομα που ανήκουν στην οικιακή ομάδα μπορούν να βλέπουν κοινόχρηστες βιβλιοθήκες και συσκευές. Μπορείτε να μοιραστείτε βιβλιοθήκες, συσκευές ή μεμονωμένα αρχεία και φακέλους με συγκεκριμένα άτομα της οικιακής ομάδας ή με όλους.

Κοινή χρήση συσκευών και βιβλιοθηκών

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα, πληκτρολογώντας οικιακή ομάδα στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και έπειτα επιλέξτε Οικιακή ομάδα.
 2. Επιλέξτε Αλλαγή των στοιχείων που μοιράζεστε με την οικιακή ομάδα.
 3. Επιλέξτε τις βιβλιοθήκες και τις συσκευές που θέλετε να μοιραστείτε με την οικιακή ομάδα και έπειτα επιλέξτε Επόμενο > Τέλος.

Κοινή χρήση μεμονωμένων αρχείων ή φακέλων

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων, πληκτρολογώντας εξερεύνηση αρχείων στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και έπειτα επιλέξτε Εξερεύνηση αρχείων.
 2. Επιλέξτε το στοιχείο και έπειτα την καρτέλα Κοινή χρήση.
 3. Κάντε μία επιλογή στην ομάδα Κοινή χρήση με. Υπάρχουν πολλές επιλογές στην καρτέλα Κοινή χρήση, ανάλογα με το αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο καθώς και το είδος του δικτύου.
  • Για να κάνετε κοινή χρήση στοιχείων με ένα συγκεκριμένο άτομο, επιλέξτε το λογαριασμό του.
  • Για κοινή χρήση με όλα τα μέλη της οικιακής ομάδας σας, κάντε μία επιλογή στην Οικιακή ομάδα. (Για να επιλέξετε βιβλιοθήκες που θέλετε να μοιραστείτε με όλα τα μέλη της οικιακής ομάδας σας, ανοίξτε την Οικιακή ομάδα.)
  • Για να αποκλείσετε την κοινή χρήση ενός αρχείου ή φακέλου με οποιονδήποτε, επιλέξτε την καρτέλα Κοινή χρήση και έπειτα επιλέξτε Διακοπή κοινής χρήσης.
  • Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης σε ένα αρχείο ή έναν φάκελο, επιλέξτε την καρτέλα Κοινή χρήση και έπειτα επιλέξτε Οικιακή ομάδα (προβολή) ή Οικιακή ομάδα (προβολή και επεξεργασία).
  • Αν θέλετε να μοιραστείτε μια θέση, όπως μια μονάδα δίσκου ή έναν φάκελο συστήματος, επιλέξτε Κοινή χρήση για προχωρημένους.

Κοινή χρήση εκτυπωτή

Οι εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι με καλώδιο USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού με μια οικιακή ομάδα. Όταν θέσετε τον εκτυπωτή σε κοινή χρήση, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτόν από το παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση" σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, ακριβώς όπως έναν εκτυπωτή που έχετε συνδέσει απευθείας στον υπολογιστή σας.

Κοινή χρήση ή διακοπή κοινής χρήσης του εκτυπωτή σας με την οικιακή ομάδα

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα, πληκτρολογώντας οικιακή ομάδα στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και έπειτα επιλέξτε Οικιακή ομάδα.
 2. Επιλέξτε Αλλαγή των στοιχείων που μοιράζεστε με την οικιακή ομάδα.
 3. Δίπλα από το στοιχείο Εκτυπωτές και συσκευές, επιλέξτε Κοινόχρηστο ή Μη κοινόχρηστο (από προεπιλογή, θα έχει οριστεί ως Κοινόχρηστο).
 4. Επιλέξτε Επόμενο > Τέλος.

Εκτύπωση σε εκτυπωτή οικιακής ομάδας

Ανοίξτε το μενού "Εκτύπωση" της εφαρμογής από την οποία θέλετε να εκτυπώσετε (όπως το Microsoft Word), επιλέξτε τον εκτυπωτή οικιακής ομάδας και έπειτα επιλέξτε Εκτύπωση.

Αλλαγή ρυθμίσεων οικιακής ομάδας αν είναι απαραίτητο

Μετά τη ρύθμιση της οικιακής ομάδας σας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όποτε θέλετε, ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα, πληκτρολογώντας οικιακή ομάδα στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και έπειτα επιλέξτε Οικιακή ομάδα.
 2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε είναι οι εξής:

Ρύθμιση Περιγραφή
Αλλαγή των στοιχείων που μοιράζεστε με την οικιακή ομάδα Επιλέξτε τις βιβλιοθήκες, τους εκτυπωτές και τις συσκευές που θέλετε να μοιραστείτε με την οικιακή ομάδα.
Να επιτρέπεται σε όλες τις συσκευές σε αυτό το δίκτυο, όπως τηλεοράσεις και κονσόλες παιχνιδιών, να αναπαράγουν το κοινόχρηστο περιεχόμενό μου

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να μοιραστείτε περιεχόμενο με όλες τις συσκευές στο δίκτυο. Για παράδειγμα, μπορείτε να μοιραστείτε εικόνες με ψηφιακή κορνίζα ή να μοιραστείτε μουσική με ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων δικτύου.


Προβολή ή εκτύπωση του κωδικού πρόσβασης οικιακής ομάδας Προβάλετε τον κωδικό πρόσβασης της οικιακής ομάδας σας. Αν κάποιο άλλο άτομο θέλει να συμμετάσχει στην οικιακή ομάδα, δώστε του αυτόν τον κωδικό πρόσβασης.
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης της οικιακής ομάδας σας. Όλοι οι άλλοι υπολογιστές στην οικιακή ομάδα σας θα πρέπει να εισαγάγουν τον νέο κωδικό πρόσβασης που έχετε δημιουργήσει.
Αποχώρηση από την οικιακή ομάδα Αποχωρήστε από την οικιακή ομάδα σας. Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια οικιακή ομάδα, ωστόσο, αν αποχωρήσουν όλοι από μια οικιακή ομάδα, αυτή θα καταργηθεί. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα οικιακή ομάδα, αν θέλετε.
Αλλαγή ρυθμίσεων κοινής χρήσης για προχωρημένους Αλλάξτε τις επιλογές εντοπισμού δικτύου, κοινής χρήσης αρχείων και εκτυπωτών, σύνδεσης οικιακής ομάδας και ασφάλειας για προχωρημένους.
Εκκίνηση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων Οικιακής ομάδας Αντιμετώπιση προβλημάτων οικιακής ομάδας.

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Τι είναι η οικιακή ομάδα;

Η οικιακή ομάδα είναι μια ομάδα υπολογιστών σε ένα οικιακό δίκτυο, η οποία μπορεί να κάνει κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών. Η οικιακή ομάδα διευκολύνει την κοινή χρήση. Μπορείτε να μοιράζεστε εικόνες, μουσική, βίντεο, έγγραφα και εκτυπωτές με άλλα άτομα στην οικιακή ομάδα σας.

Μπορείτε να προστατέψετε την οικιακή σας ομάδα με έναν κωδικό πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή. Οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν τα αρχεία που μοιράζεστε, εκτός και αν τους επιτρέψετε να το κάνουν.

Όταν δημιουργήσετε ή συνδεθείτε σε μια οικιακή ομάδα, επιλέγετε τις βιβλιοθήκες (π.χ., "Οι Εικόνες μου" ή "Τα έγγραφά μου") που θέλετε να μοιραστείτε. Μπορείτε να αποκλείσετε την κοινή χρήση συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων και να μοιραστείτε άλλες βιβλιοθήκες αργότερα.

Η Οικιακή ομάδα είναι διαθέσιμη στα Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows 7. Μπορείτε να συμμετέχετε σε μια οικιακή ομάδα σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows RT 8.1, αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια οικιακή ομάδα ή να μοιραστείτε περιεχόμενο με αυτήν την οικιακή ομάδα. Στις εκδόσεις Windows 7 Starter και Windows 7 Home Basic, μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια οικιακή ομάδα, αλλά όχι να δημιουργήσετε μία.

Δημιουργία οικιακής ομάδας

Όταν ρυθμίζετε έναν υπολογιστή με Windows 8.1 ή Windows RT 8.1, δημιουργείται αυτόματα μια οικιακή ομάδα. Αν στο οικιακό σας δίκτυο υπάρχει ήδη μια οικιακή ομάδα, μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτή.

Δημιουργία οικιακής ομάδας

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα κάνοντας σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε Ρυθμίσεις (ή αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις) και επιλέξτε με τη σειρά Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή, Δίκτυο και Οικιακή ομάδα.
 2. Επιλέξτε Δημιουργία.
 3. Επιλέξτε τις βιβλιοθήκες και τις συσκευές που θέλετε να μοιραστείτε με την οικιακή ομάδα.

Όταν δημιουργήσετε μια οικιακή ομάδα, οι άλλοι υπολογιστές με Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 ή Windows 7 στο δίκτυό σας θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν.

Προσθήκη των άλλων υπολογιστών σας στην οικιακή ομάδα

Όταν κάποιος στο δίκτυό σας δημιουργήσει μια οικιακή ομάδα, το επόμενο βήμα είναι να συμμετάσχετε στην ομάδα. Θα χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασης της οικιακής ομάδας, τον οποίο μπορείτε να λάβετε από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας. Όλοι οι λογαριασμοί χρήστη, εκτός από το λογαριασμό επισκέπτη, θα ανήκουν στην οικιακή ομάδα. Κάθε άτομο ελέγχει την πρόσβαση στις δικές του βιβλιοθήκες.

Για να συμμετάσχετε σε μια οικιακή ομάδα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στον υπολογιστή που θέλετε να προσθέσετε στην οικιακή ομάδα:

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα κάνοντας σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε Ρυθμίσεις (ή αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις) και επιλέξτε με τη σειρά Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή, Δίκτυο και Οικιακή ομάδα.
 2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης της οικιακής ομάδας και έπειτα επιλέξτε Συμμετοχή.

 3. Επιλέξτε τις βιβλιοθήκες και τις συσκευές που θέλετε να μοιραστείτε με την οικιακή ομάδα.
 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου στην περιοχή Συσκευές πολυμέσων αν θέλετε να επιτρέψετε στο δίκτυο συσκευές, όπως τηλεοράσεις και κονσόλες παιχνιδιών για την αναπαραγωγή του κοινόχρηστου περιεχομένου σας.

Εύρεση αρχείων οικιακής ομάδας

Οι υπολογιστές που ανήκουν στην οικιακή σας ομάδα θα εμφανιστούν στην Εξερεύνηση αρχείων.

Μετάβαση σε κοινόχρηστες βιβλιοθήκες σε άλλους υπολογιστές οικιακών ομάδων

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων κάνοντας σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε Αναζήτηση (ή αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα κάτω και έπειτα επιλέξτε Αναζήτηση), πληκτρολογήστε Εξερεύνηση αρχείων στο πλαίσιο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε Εξερεύνηση αρχείων.
 2. Στην περιοχή Οικιακή ομάδα, πατήστε ή κάντε κλικ στο όνομα λογαριασμού χρήστη του ατόμου, στις βιβλιοθήκες του οποίου θέλετε να μεταβείτε.
 3. Στη λίστα αρχείων, πατήστε δύο φορές ή κάντε διπλό κλικ στη βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να μεταβείτε και έπειτα πατήστε δύο φορές ή κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ή στο φάκελο που θέλετε.

Κοινή χρήση ή διακοπή κοινής χρήσης βιβλιοθηκών και συσκευών

Όταν δημιουργήσετε μια οικιακή ομάδα ή συμμετάσχετε σε μία, επιλέγετε τις βιβλιοθήκες και τις συσκευές που θέλετε να μοιραστείτε με άλλα άτομα στην οικιακή ομάδα. Αρχικά, οι βιβλιοθήκες ορίζονται ως κοινόχρηστες με δικαιώματα Ανάγνωσης, γεγονός που σημαίνει ότι άλλα άτομα μπορούν να προβάλουν ή να αναπαράγουν τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης, αλλά όχι να κάνουν αλλαγές στα αρχεία της. Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο πρόσβασης ανά πάσα στιγμή και να αποκλείσετε συγκεκριμένα αρχεία και φακέλους από την κοινή χρήση.

Μόνο τα άτομα που ανήκουν στην οικιακή ομάδα μπορούν να βλέπουν κοινόχρηστες βιβλιοθήκες και συσκευές. Μπορείτε να μοιραστείτε βιβλιοθήκες, συσκευές ή μεμονωμένα αρχεία και φακέλους με συγκεκριμένα άτομα της οικιακής ομάδας ή με όλους.

Κοινή χρήση συσκευών και βιβλιοθηκών

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα κάνοντας σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε Ρυθμίσεις (ή αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις) και επιλέξτε με τη σειρά Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή, Δίκτυο και Οικιακή ομάδα.
 2. Επιλέξτε τις βιβλιοθήκες και τις συσκευές που θέλετε να μοιραστείτε με την οικιακή ομάδα.

Κοινή χρήση μεμονωμένων αρχείων ή φακέλων

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων κάνοντας σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε Αναζήτηση (ή αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα κάτω και έπειτα επιλέξτε Αναζήτηση), πληκτρολογήστε Εξερεύνηση αρχείων στο πλαίσιο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε Εξερεύνηση αρχείων.
 2. Επιλέξτε το στοιχείο και έπειτα επιλέξτε την καρτέλα Κοινή χρήση.
 3. Κάντε μία επιλογή στην ομάδα Κοινή χρήση με. Υπάρχουν πολλές επιλογές στην καρτέλα Κοινή χρήση, ανάλογα με το αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο καθώς και το είδος του δικτύου.
  • Για να κάνετε κοινή χρήση στοιχείων με ένα συγκεκριμένο άτομο, επιλέξτε το λογαριασμό του.
  • Για κοινή χρήση με όλα τα μέλη της οικιακής ομάδας σας, κάντε μία επιλογή στην Οικιακή ομάδα. Για να επιλέξετε βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιείτε από κοινού με όλα τα μέλη της οικιακής σας ομάδας, κάντε σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή. (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα κάτω, επιλέξτε Ρυθμίσεις και έπειτα επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.) Στη συνέχεια, επιλέξτε Οικιακή ομάδα.
  • Για να αποκλείσετε την κοινή χρήση ενός αρχείου ή φακέλου με οποιονδήποτε, πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα Κοινή χρήση και έπειτα επιλέξτε Διακοπή κοινής χρήσης.
  • Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης σε ένα αρχείο ή φάκελο, πατήστε ή κάντε διπλό κλικ στην καρτέλα Κοινή χρήση και έπειτα επιλέξτε Οικιακή ομάδα (προβολή) ή Οικιακή ομάδα (προβολή και επεξεργασία).
  • Αν θέλετε να μοιραστείτε μια τοποθεσία, όπως μια μονάδα δίσκου ή έναν φάκελο συστήματος, επιλέξτε Κοινή χρήση για προχωρημένους.

Κοινή χρήση εκτυπωτή

Οι εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι με καλώδιο USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού με μια οικιακή ομάδα. Όταν θέσετε τον εκτυπωτή σε κοινή χρήση, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτόν από το παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση" σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, ακριβώς όπως έναν εκτυπωτή που έχετε συνδέσει απευθείας στον υπολογιστή σας.

Κοινή χρήση του εκτυπωτή σας με την οικιακή ομάδα

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα κάνοντας σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε Ρυθμίσεις (ή αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις) και επιλέξτε με τη σειρά Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή, Δίκτυο και Οικιακή ομάδα.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου για να μοιραστείτε Εκτυπωτές και συσκευές.

Εκτύπωση σε εκτυπωτή οικιακής ομάδας

Ανοίξτε το μενού "Εκτύπωση" στην εφαρμογή από την οποία θέλετε να εκτυπώσετε, επιλέξτε τον εκτυπωτή οικιακής ομάδας και έπειτα επιλέξτε Εκτύπωση.

Αλλαγή ρυθμίσεων οικιακής ομάδας αν είναι απαραίτητο

Μετά τη ρύθμιση της οικιακής ομάδας σας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όποτε θέλετε, ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα κάνοντας σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε Ρυθμίσεις (ή αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις) και επιλέξτε με τη σειρά Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή, Δίκτυο και Οικιακή ομάδα.
 2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε είναι οι εξής:

Ρύθμιση Περιγραφή
Κοινή χρήση βιβλιοθηκών και συσκευών Επιλέξτε τις βιβλιοθήκες, τους εκτυπωτές και τις συσκευές που θέλετε να μοιραστείτε με την οικιακή ομάδα.
Κοινή χρήση πολυμέσων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να μοιραστείτε πολυμέσα με όλες τις συσκευές στο δίκτυό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να μοιραστείτε εικόνες με ψηφιακή κορνίζα ή να μοιραστείτε μουσική με ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων δικτύου.


Προβολή κωδικού πρόσβασης οικιακής ομάδας Προβάλετε τον κωδικό πρόσβασης της οικιακής ομάδας σας. Αν κάποιο άλλο άτομο θέλει να συμμετάσχει στην οικιακή ομάδα, δώστε του αυτόν τον κωδικό πρόσβασης.
Αποχώρηση από την οικιακή ομάδα Αποχωρήστε από την οικιακή ομάδα σας. Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια οικιακή ομάδα, ωστόσο, αν αποχωρήσουν όλοι από μια οικιακή ομάδα, αυτή θα καταργηθεί. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα οικιακή ομάδα, αν θέλετε.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης οικιακής ομάδας

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης της οικιακής σας ομάδας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και έπειτα πατήστε Αναζήτηση.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω και έπειτα επιλέξτε Αναζήτηση.)
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε οικιακή ομάδα και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 3. Στη λίστα των αποτελεσμάτων, επιλέξτε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης οικιακής ομάδας.
 4. Επιλέξτε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες. Ενδέχεται να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για την επιβεβαίωση της επιλογής σας.

Windows 7

Τι είναι η οικιακή ομάδα;

Η οικιακή ομάδα είναι μια ομάδα υπολογιστών σε ένα οικιακό δίκτυο, η οποία μπορεί να κάνει κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών. Η οικιακή ομάδα διευκολύνει την κοινή χρήση. Μπορείτε να μοιράζεστε εικόνες, μουσική, βίντεο, έγγραφα και εκτυπωτές με άλλα άτομα στην οικιακή ομάδα σας.

Μπορείτε να προστατέψετε την οικιακή σας ομάδα με έναν κωδικό πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή. Οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν τα αρχεία που μοιράζεστε, εκτός και αν τους επιτρέψετε να το κάνουν.

Όταν δημιουργήσετε ή συνδεθείτε σε μια οικιακή ομάδα, επιλέγετε τις βιβλιοθήκες (π.χ., "Οι Εικόνες μου" ή "Τα έγγραφά μου") που θέλετε να μοιραστείτε. Μπορείτε να αποκλείσετε την κοινή χρήση συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων και να μοιραστείτε άλλες βιβλιοθήκες αργότερα.

Η Οικιακή ομάδα είναι διαθέσιμη στα Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows 7. Μπορείτε να συμμετέχετε σε μια οικιακή ομάδα σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows RT 8.1, αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια οικιακή ομάδα ή να μοιραστείτε περιεχόμενο με αυτήν την οικιακή ομάδα. Στις εκδόσεις Windows 7 Starter και Windows 7 Home Basic, μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια οικιακή ομάδα, αλλά όχι να δημιουργήσετε μία.

Δημιουργία οικιακής ομάδας

Κατά τη ρύθμιση ενός υπολογιστή με Windows 7, δημιουργείται αυτόματα μια οικιακή ομάδα. Αν στο οικιακό σας δίκτυο υπάρχει ήδη μια οικιακή ομάδα, μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτή.

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης, έπειτα στον Πίνακα Ελέγχου, πληκτρολογήστε οικιακή ομάδα στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Οικιακή ομάδα.
 2. Στη σελίδα Κοινή χρήση με άλλους οικιακούς υπολογιστές που εκτελούν Windows 7, επιλέξτε Δημιουργία οικιακής ομάδας και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες.

Όταν δημιουργήσετε μια οικιακή ομάδα, οι άλλοι υπολογιστές με Windows 7 στο δίκτυό σας θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν.

Προσθήκη των άλλων υπολογιστών σας στην οικιακή ομάδα

Όταν κάποιος στο δίκτυό σας δημιουργήσει μια οικιακή ομάδα, το επόμενο βήμα είναι να συμμετάσχετε στην ομάδα. Θα χρειαστείτε τον κωδικό πρόσβασης της οικιακής ομάδας, τον οποίο μπορείτε να λάβετε από το άτομο που δημιούργησε την οικιακή ομάδα.

Για να συμμετάσχετε σε μια οικιακή ομάδα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στον υπολογιστή που θέλετε να προσθέσετε στην οικιακή ομάδα:

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης, έπειτα στον Πίνακα Ελέγχου, πληκτρολογήστε οικιακή ομάδα στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Οικιακή ομάδα.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Συμμετοχή τώρα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Πρόσβαση σε αρχεία οικιακής ομάδας

Οι υπολογιστές που ανήκουν στην οικιακή σας ομάδα εμφανίζονται στην Εξερεύνηση αρχείων.

Πρόσβαση σε αρχεία ή φακέλους άλλων υπολογιστών της οικιακής ομάδας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης και έπειτα στο όνομα χρήστη σας.
 2. Στο παράθυρο περιήγησης (το αριστερό τμήμα παραθύρου), στην περιοχή Οικιακή ομάδα, κάντε κλικ στο όνομα λογαριασμού του ατόμου, στα αρχεία του οποίου θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.
 3. Στη λίστα αρχείων, κάντε διπλό κλικ στη βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση και έπειτα κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ή στο φάκελο που θέλετε.

Έλεγχος των αρχείων ή φακέλων που είναι κοινόχρηστα στην οικιακή ομάδα σας

Όταν δημιουργήσατε την οικιακή ομάδα σας ή συμμετείχατε σε αυτή, επιλέξατε τις βιβλιοθήκες που θέλατε να μοιραστείτε με άλλα άτομα στην οικιακή ομάδα. Αρχικά, οι βιβλιοθήκες ορίζονται ως κοινόχρηστες με δικαιώματα Ανάγνωσης, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε να προβάλετε ή να αναπαράγετε τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης, αλλά όχι να κάνετε αλλαγές στα αρχεία της. Μπορείτε να προσαρμόσετε αργότερα το επίπεδο πρόσβασης και να αποκλείσετε συγκεκριμένα αρχεία και φακέλους από την κοινή χρήση.

Αποκλεισμός κοινής χρήσης βιβλιοθήκης

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης, έπειτα στον Πίνακα Ελέγχου, πληκτρολογήστε οικιακή ομάδα στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Οικιακή ομάδα.
 2. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για κάθε βιβλιοθήκη που δεν θέλετε να είναι κοινόχρηστη και έπειτα επιλέξτε Αποθήκευση αλλαγών.

Αποκλεισμός κοινής χρήσης συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης και έπειτα στο όνομα χρήστη σας.
 2. Περιηγηθείτε στο αρχείο ή στο φάκελο που θέλετε να αποκλείσετε από την κοινή χρήση και έπειτα επιλέξτε το.
 3. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Για να αποκλείσετε το αρχείο ή το φάκελο από την κοινή χρήση με οποιονδήποτε, από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Κοινή χρήση με και έπειτα επιλέξτε Κανέναν.
  • Για να μοιραστείτε το αρχείο ή το φάκελο μόνο με ορισμένα άτομα, από τη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση με, έπειτα στην επιλογή Συγκεκριμένα άτομα, επιλέξτε τα άτομα με τα οποία θέλετε να κάνετε κοινή χρήση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Όταν είστε έτοιμοι, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση.
  • Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης σε ένα αρχείο ή φάκελο, από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Κοινή χρήση με και έπειτα επιλέξτε είτε Οικιακή ομάδα (Ανάγνωση) είτε Οικιακή ομάδα (Ανάγνωση/Εγγραφή).

Κοινή χρήση εκτυπωτών

Οι εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι με καλώδιο USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού με μια οικιακή ομάδα. Όταν θέσετε τον εκτυπωτή σε κοινή χρήση, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν από το παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση" σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, ακριβώς όπως έναν εκτυπωτή που έχετε συνδέσει απευθείας στον υπολογιστή σας.

Κοινή χρήση του εκτυπωτή σας με την οικιακή ομάδα

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης, έπειτα στον Πίνακα Ελέγχου, πληκτρολογήστε οικιακή ομάδα στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Οικιακή ομάδα.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση εκτυπωτή.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτυπωτές και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Αυτόματη σύνδεση σε εκτυπωτή οικιακής ομάδας

Κάντε κλικ στο μήνυμα Τα Windows βρήκαν έναν εκτυπωτή οικιακής ομάδας που εμφανίζεται.

Μη αυτόματη σύνδεση σε εκτυπωτή οικιακής ομάδας

 1. Στον υπολογιστή στον οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένος ο εκτυπωτής, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου, πληκτρολογήστε οικιακή ομάδα στο πλαίσιο αναζήτησης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Οικιακή ομάδα.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Εκτυπωτές είναι επιλεγμένο.
 3. Μεταβείτε στον υπολογιστή από τον οποίο θέλετε να εκτυπώσετε.
 4. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης, έπειτα στον Πίνακα Ελέγχου, πληκτρολογήστε οικιακή ομάδα στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Οικιακή ομάδα.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση εκτυπωτή.
 6. Αν δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή, επιλέξτε Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.

Αλλαγή ρυθμίσεων οικιακής ομάδας αν είναι απαραίτητο

Μετά τη ρύθμιση της οικιακής ομάδας σας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όποτε θέλετε, ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

 1. Ανοίξτε την Οικιακή ομάδα κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης, έπειτα στον Πίνακα Ελέγχου, πληκτρολογήστε οικιακή ομάδα στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Οικιακή ομάδα.
 2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Οι ρυθμίσεις στη σελίδα ρυθμίσεων οικιακής ομάδας είναι οι εξής:

Ρύθμιση Περιγραφή
Κοινή χρήση βιβλιοθηκών και εκτυπωτών Επιλέξτε τις βιβλιοθήκες και τους εκτυπωτές που θέλετε να μοιραστείτε με την οικιακή ομάδα. 
Κοινή χρήση πολυμέσων με συσκευές

Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να μοιραστείτε πολυμέσα με όλες τις συσκευές στο δίκτυό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να μοιραστείτε εικόνες με ψηφιακή κορνίζα ή να μοιραστείτε μουσική με ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων δικτύου.


Προβολή ή εκτύπωση του κωδικού πρόσβασης οικιακής ομάδας Προβάλετε ή εκτυπώστε τον κωδικό πρόσβασης της οικιακής ομάδας σας.
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης της οικιακής ομάδας σας.
Αποχώρηση από την οικιακή ομάδα Αποχωρήστε από την οικιακή ομάδα σας.
Αλλαγή ρυθμίσεων κοινής χρήσης για προχωρημένους Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εντοπισμού δικτύου, κοινής χρήσης αρχείων, κοινής χρήσης δημόσιου φακέλου, κοινής χρήσης με προστασία κωδικού πρόσβασης, συνδέσεων οικιακής ομάδας και συνδέσεων κοινής χρήσης αρχείων.
Εκκίνηση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων Οικιακής ομάδας Αντιμετώπιση προβλημάτων οικιακής ομάδας.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17145 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια