Τι είναι το Microsoft Security Essentials;

Ισχύει για: Windows 7

 

Η συντήρηση για το Microsoft Security Essentials έληξε στις 14 Ιανουαρίου 2020 και πλέον δεν είναι διαθέσιμο ως στοιχείο λήψης. Η Microsoft θα συνεχίσει να εκδίδει ενημερώσεις υπογραφών (συμπεριλαμβανομένου μηχανισμού) για τη συντήρηση των συστημάτων που επί του παρόντος εκτελούν το Microsoft Security Essentials μέχρι το 2023. 
 
Γιατί δεν είναι πλέον διαθέσιμο το Microsoft Security Essentials;
Τα Windows 7 δεν υποστηρίζονται πλέον και η διάθεση νέων εγκαταστάσεων του Microsoft Security Essentials έληξε. Συνιστούμε σε όλους τους πελάτες να μετακινηθούν στα Windows 10 και στην Προστασία του Windows Defender από ιούς, για να επωφεληθούν από την καλύτερη δυνατή επιλογή ασφαλείας μας.
 

Θα συνεχίσει να εκτελείται το Microsoft Security Essentials που έχω στο σύστημά μου;
Ναι, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ενημερώσεις υπογραφών για το Microsoft Security Essentials μέχρι το 2023.